Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2014

012_3178

Şi în anul Domnului 2014 slujirea bisericească liturgică, pastoral-misionară, cultural-educaţională, teologică şi catehetică, economic-edilitară, precum şi lucrarea social-filantropică din Arhiepiscopia Dunării de Jos a urmat, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin osârdia, îndrumarea şi binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian Crăciun, rânduielile statornicite, canonice, statutare, regulamentare şi ale legilor de stat în vigoare.

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei

Conferinţe şi simpozioane organizate în eparhie.

În zilele de 15 şi 16 mai 2014, la Galaţi s-a desfăşurat Simpozionul Ştiinţific Internaţional intitulat „2014 –„Anul omagial-euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, la care au participat profesori de la Universităţi din ţară şi străinătate.

În ziua de 28 noiembrie 2014, în cadrul Sărbătorilor Sfântului Ap. Andrei, Eparhia, prin Seminarul Teologic de la Galaţi, care şi-a serbat 150 de ani de la înfiinţarea sa la Ismail, a organizat un Simpozion Naţional interseminarial pe tema Sfinţii Brâncoveni – modele de credinţă, cultură şi demnitate creştinească şi românească, pentru seminaristul de astăzi”, la care au participat delegaţii de profesori şi elevi de la 11 seminarii teologice din Patriarhia Română.

În cadrul Centrului de Studii Interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschinul”, în cursul anului 2014 s-au organizat 7 conferinţe, pe teme de confluenţă între Teologie şi diverse ştiinţe.

Vizite ale chiriarhului în cuprinsul eparhiei sau vizite frăţeşti în alte eparhii.

În anul 2014, activitatea liturgică, pastoral-misionară, culturală şi filantropică a ÎPS Părinte Casian s-a concretizat în peste 50 de vizite canonice şi pastorale în comunităţi parohiale din eparhie, 12 vizite la aşezăminte social-filantropice şi 24 de cercetări duhovniceşti ale nevoitorilor din mănăstirile eparhiei. În cursul anului ÎPS Sa a săvârşit: 142 de Sfinte Liturghii, din care 103 în Eparhie, iar 39 în alte Eparhii, 6 sfinţiri şi resfinţiri de biserici, 14 Sfinte Taine şi 86 de ierurgii.

ÎPS Părinte Casian a efectuat 17 vizite în eparhii din ţară şi a primit 15 vizite în eparhie, din partea unor membri ai Sfântului Sinod şi din partea unor ierarhi ortodocşi din afara ţării.

Eparhia Dunării de Jos a fost vizitată, în zilele de 26 şi 27 noiembrie 2014, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care, ca o încununare a manifestărilor naţionale din cursul anului 2014 declarat „An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi „An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, a binevoit a aduce, la Galaţi, la solicitarea Chiriarhului Dunării de Jos, spre cinstire de către clerul şi poporul dreptcredincios din judeţele Galaţi şi Brăila, racla cu moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de sfinţire a Capelei istoricului Palat Episcopal din Galaţi şi a inaugurat Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

012_3686Înfiinţat în clădirea istorică a Palatului Episcopal, construită în timpul păstoririi marelui ierarh Partenie Clinceni (1898-1901), în ultimii ani consolidată, modernizată şi reamenajată, Muzeul eparhial are rolul de a pune în valoare mărturiile creştine, începând din secolul III şi până în prezent, de la Gurile Dunării.

Tot în zielele de 26 şi 27 noiembrie 2014, Preafericitul Părinte Patriarh a deschis două birouri de pelerinaj – filiale ale Agenţiei „Basilica Travel”, în cele două mari municipii de la Dunăre.

Cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Daniel, în anul 2014, ÎPS Casian al Dunării de Jos a efectuat 2 vizite internaţionale: în Grecia, la invitaţia ÎPS Părinte Giorgios, cu ocazia întronizării acestuia ca Mitropolit de Kitrous şi Katerini (29-30 martie 2014) şi în Franţa, la invitaţia ÎPS Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, la manifestările organizate de Parohia ortodoxă română „Sf. Ioan Botezătorul” din Strasbourg, cu prilejul aniversării a 30 de ani de la întemeierea acestei comunităţi (17-19 octombrie 2014).

II. Activitatea organismelor eparhiale

În cursul anului 2014, Adunarea Eparhială şi Consiliul Eparhial şi-au desfăşurat activitatea statutară cu binecuvântarea şi sub îndrumarea ÎPS Părinte Arhiepiscop, în conformitate cu prevederile Sf. Canoane, ale legiuirilor bisericeşti şi ale Hotărârilor Sf. Sinod. Pentru membrii Consiliului şi Adunării Eparhiale din mandatul 2010-2014, anul 2014 a fost unul de bilanţ a activităţii, dar şi de conturare a perspectivelor pe termen mediu. Totodată s-a desfăşurat şi alegerea noilor membri din cadrul organismelor bisericeşti deliberative şi executive ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Membrii Adunării Eparhiale s-au întrunit în şedinţă de lucru în data de 11 februarie 2014, pentru analiza activităţii bisericeşti desfăşurate în cursul anului 2013 şi pentru aprobarea proiectelor pentru anul 2014. În data de 10 iunie 2014, Adunarea Eparhială, cu membrii săi nou-aleşi pentru perioada 2014-2018 s-a întrunit în şedinţă de constituire pentru noul mandat.

Consiliul Eparhial s-a întrunit în data de 10 februarie 2014 pentru prezentarea dării de seamă asupra activităţii bisericeşti din eparhie, desfăşurată în 2013. În data de 18 martie 2014, membrii forului executiv au fost convocaţi, conform prevederilor Statutare şi regulamentare, pentru confirmarea componenţei noilor consilii şi comitete parohiale, pentru delimitarea celor 10 circumscripţii electorale, pentru desemnarea delegaţilor eparhiali şi pentru emiterea Ordinului circular privind alegerile eparhiale. De asemenea, membrii noului Consiliu Eparhial s-au întrunit în şedinţă de constituire. În cadrul şedinţei de lucru din 17 iulie 2014 s-a evidenţiat, concret şi realist, activitatea bisericească desfăşurată în primul semestru al anului.

La convocarea ÎPS Chiriarh, Permanenţa Consiliului Epar

hial s-a întrunit ori de câte ori a fost nevoie, pentru a duce la îndeplinire hotărârile organismelor decizionale, sinodale şi eparhiale. Trimestrial, la şedinţele Permanenţei Consiliului Eparhial au participat şi cei opt protoierei, pentru a prezenta activităţile desfăşurate şi pentru evidenţierea altor aspecte din fiecare subunitate.

III. Activitatea misionară şi pastorală din Eparhie

Itinerarul pastoral al ÎPS Chiriarh

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a manifestat o grijă deosebită faţă de activitatea liturgică şi duhovnicească, pastoral-misionară şi cultural-educaţională din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos. În anul 2014, ÎPS Sa a hirotonit 12 preoţi, pe seama unor biserici din parohii vacante; a efectuat vizite ritmice în şcolile teologice din eparhie şi a participat la conferinţe, simpozioane  şi activităţi culturale, dintre care amintim:

27 noiembrie 2014: Prezentarea Documentului de sfinţire a capelei Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos

a. Conferinţe şi consfătuiri teologice (6): în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ a Centrului eparhial la conferinţa cu tema: „Sfânta Cruce în arta şi tradiţia poporului român”, susţinută de prof. dr. Angela Olariu, etnograf şi coordonator al Departamentului de promovare a valorilor şi tradiţiilor naţionale al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (21 martie); lucrările Conferinţei pastoral-misionare de primăvară a preoţilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, având ca temă de dezbatere: „2014 – Anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii” (15 mai); în ,,Aula Magna” a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la conferinţa cu tema „Iubirea de neam şi angajarea noastră în salvarea lui”, susţinută de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim Joantă al Germaniei şi Europei de Nord (31 mai); la Centrul de formare continuă „Pr. Dumitru Stăniloae“ de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din Bucureşti, la lucrările Congresului Internaţional de Teologie „Sensurile şi importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei, în teologia, spiritualitatea şi misiunea ortodoxă contemporană“, unde a susţinut prelegerea cu titlul: „Dreapta credinţă, educaţia creştină şi comuniunea izvorâtoare de filantropie. Evaluare pastorală a roadelor anului omagial euharistic, în Arhiepiscopia Dunării de Jos“ (6 octombrie); în biserica Saint-Nicolas din Strasbourg, meditaţia cu titlul „Sfânta Euharistie, hrană pentru viaţa veşnică” (18 octombrie); lucrările Conferinţei pastoral-misionare de toamnă, în cadrul căreia s-au prezentat concluziile anului „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii) şi al Anul comemorativ Sfinţilor Martiri Brâncoveni” (13 noiembrie).

b. Simpozioane (6): Simpozionul interliceal „Învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi despre Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei“, organizat la Seminarul teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi (28 ianuarie); la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarh Justinian” din Bucureşti, în cadrul manifestărilor dedicate pc pr. prof. Nicolae Necula, la împlinirea a 70 de ani de viaţă (5 mai); în ,,Aula Magna” a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la deschiderea lucrărilor Simpozionului Ştiinţific Internaţional „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ (15 mai); în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Centrului eparhial Galaţi, la lucrările Secţiei liturgice a Simpozionului Ştiinţific Internaţional (16 mai); la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi, la Simpozionul omagial intitulat „Traian Dorz – 100 – creaţie şi jertfă”, organizat de Editura „Traian Dorz“ în cooperare cu Asociaţia „Oastea Domnului”, filiala Galaţi (28 iunie); la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi, la lucrările Simpozionului interseminarial cu tema „Sfinţii Brâncoveni, modele de credinţă, cultură şi demnitate creştinească şi românească, pentru seminaristul de astăzi“, organizat în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea acestei şcoli teologice (28 noiembrie).

c. Activităţi culturale (17): la manifestările dedicate sărbătoririi a 152 de ani de la Unirea Principatelor  Române, la biserica ,,Vovidenia“, la statuia Domnitorului Al.I. Cuza şi la Muzeul ,,Casa Cuza-Vodă“ din municipiul Galaţi (24 ianuarie); la Şcoala Gimnazială nr. 7 „Sf. Constantin Brâncoveanu“ din municipiul Galaţi, la manifestările prilejuite de desfăşurarea fazei judeţene a Olimpiadei de religie (1 martie); la Sala de expoziţii a Teatrului „Nae Leonard“ din Galaţi, la vernisarea expoziţiei de icoane „2014 – Anul omagial euharistic (al Sf. Spovedanii şi al Sf. Împărtăşanii)  în iconografie” (9 martie); în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din cadrul Centrului eparhial, întrunirea pe marginea temei de meditaţie propusă de Sf. Sinod al BOR pentru anul 2014 (8 aprilie); în ,,Aula Magna” a Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, la ceremonia de premiere a căştigătorilor Olimpiadei Naţionale de Limbă germană  (9 aprilie); la Catedrala „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Tecuci, unde premiază elevii din protoierie participanţi la faza judeţeană a Olimpiadei de Religie, clasaţi pe locurile fruntaşe (23 aprilie); în ,,Aula Magna” a Universităţii „Dunărea de Jos”, împreună cu ÎPS Părinte Mitropolit Serafim Joantă al Mitropoliei Ortodoxe a Germaniei şi Europei de Nord, la prezentarea, de către echipa de experţi germani, a Proiectului  de dezvoltare comunitară „Galaţi 2020“ (2 – 3 iunie); în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie Galaţi, la cursul festiv de finalizare a studiilor organizat de către absolvenţii promoţiei 2014 din cadrul Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie Galaţi (19 iunie); la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, la serbarea de sfârşit de an şcolar a elevilor de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi (19 iunie); la întrunirea cu tinerii participanţi la tabăra de redescoperire a valorilor tradiţionale româneşti, organizată de Parohia Viziru de Jos, protopopiatul Însurăţei, judeţul Brăila (10 august); în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“  de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, la festivitatea de deschidere a cursurilor, pentru noul an universitar 2014-2015  (1 octombrie); la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la lansarea volumului „Vocaţie şi  Apostolat în opera teologică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae“ (28 noiembrie); în Aula Magna a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos”, la concertul de muzică bisericească „Toată suflarea să laude pe Domnul!”(29 noiembrie); la întâlnirea cu profesorii şi elevii de la C.N. „Nicolae Bălcescu” din Brăila, cu ocazia manifestărilor spirituale prilejuite de sărbătorirea Sf. Ierarh Nicolae, ocrotitorul municipiului Brăila (5 decembrie); la biserica „Sfântului Ierarh Nicolae“ din Brăila, la programul religios artistic oferit de elevii câştigatori ai Concursului de religie “Sfinţii, învăţătorii şi sfinţitorii vieţii noastre” (6 decembrie); la Teatrul Muzical ,,Nae Leonard“ din Galaţi, la Serbarea îndătinată praznicului Naşterii Domnului, organizată de Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ap. Andrei“ Galaţi (12 decembrie); la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului de Folclor şi Tradiţii de Iarnă ,,Tudor Pamfile“ Galaţi (21 decembrie).

Activitatea pastoral – misionară

La Dunărea de Jos, şi în anul 2014 au fost organizate pelerinajele devenite tradiţionale în această Eparhie: pelerinajul cu moaştele Sfântului Ioan Casian, de la Catedrala Arhiepiscopală la biserica ocrotită de Sfinţii stră-români Ioan Casian şi Gherman (27 februarie 2014); procesiunea din Duminica Intrării Domnului în Ierusalim (12 aprilie 2014), la care au participat preoţi şi credincioşi din întreaga Eparhie; primirea, în Sâmbăta Mare (19 aprilie 2014), la Catedrala arhiepiscopală, a Luminii Sfinte de la Ierusalim, preluată de la Bucureşti de o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos şi oferită tuturor preoţilor din judeţele Galaţi şi Brăila.

moaste brancoveni (26)Între aceste evenimente este de remarcat tradiţionalul pelerinaj la Mănăstirea Buciumeni, din data de 9 iunie 2014, de sărbătoarea Sfintei Treimi, la care au participat peste 1.000 de tineri liceeni din judeţele Galaţi şi Brăila. Pelerinajul s-a desfăşurat sub genericul „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii” şi “Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. După Sfânta Liturghie, organizaţi în grupuri şi sub îndrumarea unui preot, tinerii au dialogat cu preoţii şi profesorii de Religie pe marginea temelor sinodale ale anului 2014.

Alte două evenimente cu rezonanţă în eparhie au fost pelerinajul cu moaştele Sfântului Vasile cel Mare, la Mănăstirea Măxineni (23-24 iunie 2014) şi, în perioada 1-14 august 2014, tradiţionalul pelerinaj cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia au fost vizitate peste 70 de comunităţi parohiale din Protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor şi Covurlui.

Un eveniment special l-a constituit marcarea a cinci ani de la ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie (27 septembrie 2014), prin activităţi culturale şi misionar-filantropice, care au culminat cu săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti în Catedrala Arhiepiscopală.

Manifestările dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul municipiului Galaţi au debutat în 26 noiembrie 2014, prin Pelerinajul la moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care au fost aduse la Galaţi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, spre închinarea credincioşilor din întreaga Eparhie.

În perioada 5–6 decembrie 2014, cu prilejul sărbătorilor spirituale ale municipiului Brăila a fost organizată procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor”, cu părticele din moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu şi ale Sfântului  Ierarh Nicolae.

Activitatea misionară din Eparhia Dunării de Jos a fost realizată sub supravegherea părinţilor protoierei, cu implicarea directă a celor 44 de misionari protopopeşti şi prin participarea preoţilor cu activitate catehetică şi misionară deosebită la parohii concretizându-se prin cele 980 de slujbe şi vizite misionare la parohii.

Preoţii au realizat, săptămânal, câte două dintre cele 4 programe pastoral-misionare eparhiale: Programe pastoral-misionare pentru cei ce nu frecventează sfânta biserică”, „Cursuri de lectură şi exegeză biblică”, „Programe pastorale dedicate tinerilor” şi „Studierea critică şi apologetică a doctrinelor şi practicilor neoprotestante”.

Activitatea misionară derulată în toate parohiile Arhiepiscopiei Dunării de Jos a constat în prezentarea şi aprofundarea învăţăturii de credinţă ortodoxă privind Sfânta Taină a Spovedaniei şi Sfânta Taină a Euharistiei, precum şi cele mai semnificative aspecte din viaţa şi martiriul Sfinţilor Brâncoveni; vizitele pastoral-misionare la domiciliul celor care nu frecventează biserica, urmărindu-se catehizarea acestora cu tact pastoral, în vederea pregătirii lor pentru primirea Sfintelor Taine; la fiecare întrunire a Cercurilor misionare au fost abordate probleme referitoare la Taina Spovedaniei şi Taina Împărtăşaniei; sporirea implicării misionare a tuturor preoţilor din Eparhie prin pregătirea atentă a predicii şi a catehezei, generalizarea cântării omofone, stimularea iniţiativelor misionare parohiale, monitorizarea activităţilor eterodoxe şi pregătirea unor răspunsuri adecvate în acest sens.

În plan misionar, Eparhia Dunării de Jos a cooperat şi sprijinit lucrarea misionară a asociaţiilor care funcţionează cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele din Galaţi, Brăila şi Tecuci ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe Române, filiala Galaţi a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români şi filiala Tecuci a Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român. Cu binecuvântarea ÎPS Părinte  Casian al Dunării de Jos, membrii ASCOR Galaţi au organizat o serie de vizite misionare la parohii rurale din cuprinsul Eparhiei.

Eparhia conlucrează, în plan misionar, cu Asociaţia Creştin-Ortodoxă „Oastea Domnului”, care îşi desfăşoară activitatea, în cea mai mare măsură, în bisericile din teritoriu. Colaborarea existentă între preoţii parohi şi membrii asociaţiei se manifestă prin participarea slujitorilor Bisericii la întrunirile „Oastei Domnului”, precum şi prin implicarea adepţilor mişcării în acţiunile misionare parohiale.  Cu binecuvântarea ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în data de 28 iunie 2014, la Galaţi s-a desfăşurat Simpozionul omagial intitulat „Traian Dorz – 100 – creaţie şi jertfă”. ÎPS Părinte Casian a deschis seria prelegerilor dedicate poetului creştin Traian Dorz la împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa. În cadrul lucrărilor au fost prezentate şi secvenţe din filmul documentar „Traian Dorz – istoria unei cântări nemuritoare”.

Prozelitismul eterodox s-a manifestat, în anul 2014, pe teritoriul Eparhiei prin intensificarea activităţii  de gen a unor confesiuni neoprotestante şi a unor asociaţii sau religii necreştine. În faţa unor activităţi prozelitiste derulate de membri ai acestor denominaţiuni au fost luate o serie de măsuri, precum: catehizarea credincioşilor, obligativitatea desfăşurării programului pastoral-misionar intitulat „Studierea critică şi apologetică a doctrinelor şi practicilor neoprotestanteîn parohiile unde sunt adepţi ai unor culte eterodoxe; monitorizarea cu atenţie a activităţilor prozelitiste; studierea modalităţilor de manifestare şi a metodelor de atragere de noi adepţi. Eparhia Dunării de Jos a cultivat o atitudine de toleranţă şi bună convieţuire în raporturile cu celelalte culte religioase. Nu s-au semnalat situaţii de conflict interconfesional sau tensiuni religioase.

Conferinţele pastoral-misionare, semestriale şi lunare

IMG_6042Conferinţele preoţeşti semestriale şi lunare s-au derulat de-a lungul anului 2014 după un program stabilit de Centrul Eparhial, în conformitate cu prevederile statutare şi sinodale.

Conferinţa semestrială de primăvară s-a desfăşurat în data de 15 mai şi a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, toţi preoţii din Eparhie fiind împărtăşiţi de ierarhul locului din acelaşi Sfânt Potir. Teatrul Muzical „Nae Leonard“ din Galaţi a fost gazda lucrărilor şi dezbaterilor propriu-zise. Între oaspeţii de seamă invitaţi s-au numărat: pc pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula, pc pr. prof. univ. dr. Spyridon Antoniou de la Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic, pr. prof. univ. dr. Adalberto Piovano de la Institutul de Liturgică Pastorală al Universităţii din Padova, precum şi alţi preoţi profesori ai unor Facultăţi de Teologie din ţară şi străinătate. În cadrul conferinţei au fost prezentate referate pe tema de reflecţie a anului 2014, alcătuite după planul de lucru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod. Opt dintre preoţii Eparhiei, reprezentanţi ai  protopopiatelor au punctat, prin scurte luări de cuvânt, situaţii concrete întâlnite în slujirea pastoral-misionară în parohiile unde slujesc. La final a fost prezentat filmul documentar intitulat „Sfânta Euharistie – Lumina vieţii creştine”.

Conferinţa semestrială de toamnă a avut loc în data de data de 13 noiembrie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, debutând prin săvârşirea Sf. Liturghii, de către un sobor de slujitori din administraţia eparhială, sub protia ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.  În acelaşi cadru eclesial s-au desfăşurat apoi lucrările propriu-zise ale conferinţei, în care au fost evidenţiate teme teologice importante, cum ar fi: conştientizarea actului sacru al Spovedaniei pentru cuminecarea şi unirea cu Hristos, Izvorul comuniunii dintre slujitori şi dintre preot şi credincioşii săi; martiriul, treapta duhovnicească a celor uniţi cu Hristos în mărturisirea jertfelnică a vieţii veşnice, încă din lumea aceasta, şi consolidarea familiei creştine pe temeiul educaţiei creştine şi al mărturisirii dreptei-credinţe de către membrii familiei Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu.

Conferinţele administrative lunare.

Conferinţele administrative din primul semestru al anului 2014 au stat sub genericul „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)”, iar cele din al doilea semestru au fost dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Referatele au fost redactate după planul elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, pe baza bibliografiei pusă la dispoziţia preoţilor în volumul 14 „Biserică. Misiune. Slujire”, editat de Eparhie. În acest context, la fiecare protoierie au fost analizate multiplele aspecte de ordin biblico-patristic, dogmatic, liturgic-pastoral şi confesional cu privire la Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei, dar au fost aduse în discuţie şi aspecte practice, concrete, din activitatea pastorală de la parohii. În cel de-al doilea semestru al anului 2014 a fost evidenţiat rolul Sfinţilor Brâncoveni în conştiinţa, cultura şi spiritualitatea românească, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul lor.

Activitatea editorială a Eparhiei în sprijinul lucrării misionar-pastorale şi social caritative, a învăţământului teologic şi a educaţiei religioase.

IMG_5334În anul 2014, în Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-au pregătit şi au apărut următoarele 9 volume: Albumul Palatul episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine la Dunărea de Jos, 144 p; Colectiv, Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula XIII, 596 p; Colectiv, Biserică. Misiune. Slujire. 14. (Viaţa şi activitatea bisericească din Arhiepiscopia Dunării de Jos în perioada 1 ianuarie ‑ 31 decembrie 2013), 584 p; Colectiv, Vocaţie şi apostolat în opera teologică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, 124 p; Diacon Anghel Constantinescu, Monografia Sfintei Episcopii a Dunării de Jos, 646 p; Pr. lect. dr. Cristian Gagu, Sfinte icoane din patrimoniul bisericilor brăilene, 154 p; Pr. dr. Ionel Rusu, Părintele Constantin Galeriu. Viaţa şi opera, seria „Theologica“, nr. 10, 340 p; Pr. lect. dr. Lucian Petroaia, Liturghierul, tezaur de cultură şi spiritualitate ortodoxă, seria „Theologica“, nr. 11, 528 p; coordonator protos. Sofronie Bobaru, Părintele Aurelian – Mărturii. Studii. Articole. Poezii, 188 p.

S-au redactat şi publicat 5 broşuri, în colecţiile „Liturgica” şi „Misionaria”: „Gustaţi şi vedeţi, că bun este Domnul!“ (Povăţuiri pentru copii şi tineri, privind Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei), colecţia „Misionaria“, nr. 11, 48 p; „De la tineri adunate şi iarăşi la tineri date” (colecţia „Misionaria“, 12), 92 p; Prohodul Maicii Domnului (colecţia „Liturgica“, 75), ediţia a III-a, 68 p; Prohodul Domnului (colecţia „Liturgica“, 74), ediţia a V-a, 64 p; Aducerea la Galaţi a cinstitelor moaşte ale Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, de către PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mic ghid al pelerinului, 16 p.

În Tipografia eparhială „Candela cuvântului” s-au tipărit şi Pastoralele ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos – Hristos înviat din morţi, „Izvorul sfinţirii“ şi „Pâinea vieţii veşnice“ (la praznicul Învierii Domnului, 12 p.) şi Naşterea Domnului, temeiul educaţiei creştine în familie, în şcoală, în lume, (la praznicul Naşterii Domnului, 8 p.), 4 tipuri de calendare, iconiţe, felicitări şi periodicul eparhial „Călăuză Ortodoxă” (în 9 apariţii, nr. 302-313).

Sprijinirea materială a activităţii pastoral-misionare şi întrajutorarea frăţească a unităţilor bisericeşti (Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial etc.)

I. Colecta pentru Fondul Central Misionar s-a desfăşurat pe temeiul art. 14, lit. d din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, dar şi în baza Ordinului nr. 595 al Patriarhiei Române. Din suma colectată, de 163.382 lei, potrivit Hotărârii Sf. Sinod nr. 1947/18-19 iunie 2003 s-a efectuat viramentul în procent de 60% către Administraţia Patriarhală, în valoare de 98.030 lei, iar procentul de 40%, în valoare de 65.351 lei, a rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei, fiind utilizat la acordarea de ajutoare pentru parohiile sau mănăstirile cu posibilităţi financiare reduse, la susţinerea lucrărilor de construire sau renovare a unor lăcaşuri de cult.

II. Prin cele patru conturi filantropice constituite în contabilitatea Centrului Eparhial, în cursul anului 2014, au fost acordate, unor diverşi beneficiari, ajutoare financiare şi materiale, după cum urmează:

1. Din contul „Păstorul cel Bun şi Milostiv”, care are ca destinaţie pe unii dintre preoţi şi familiilor lor care întâmpină dificultăţi materiale, au fost acordate ajutoare în valoare de 93.400 lei pentru 46 de clerici din eparhie (4 preoţi şi 8 diaconi de la Catedrala Arhiepiscopală au primit, lunar, un ajutor totalizând 2.800 lei, iar 7 preoţi nou-hirotoniţi au primit câte 1.000 lei, pentru achiziţionarea unor bunuri de folosinţă îndelungată, necesare la mutarea în casa parohială). Pe temeiul Hotărârii nr. 3222/2014 a Sf. Sinod al BOR, au mai fost acordate şi alte ajutoare, în valoare de 5.510 lei, pentru 60 de beneficiari.

2. Din contul „Râvna Casei Tale, Doamne…”, instituit pentru ajutorarea unităţilor de cult care întâmpină dificultăţi la derularea lucrărilor de construcţii sau reparaţii a sfântului locaş sau a altui edificiu bisericesc, au beneficiat de susţinere financiară 4 obiective (Mănăstirile Măxineni, Toflea şi „Sf. Vasile cel Mare” din eparhie şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”, din cadrul Mitropoliei Basarabiei, loc. Donduşeni, raionul Donduşeni) şi alte 8 subunităţi, care au primit ajutoare financiare pentru lucrări de construcţie la lăcaşurile de cult. Suma acordată din acest cont pentru susţinerea respectivelor  şantierelor este de 719.449 lei;

IMG_72473. Din contul „Tinereţe şi credinţă”, alimentat de încasările din fondul eparhial „Şcoli Teologice”, au primit ajutoare în sumă de 115.424 lei, 1757 de beneficiari. Pe întregul parcurs al anului, 33 studenţi au beneficiat, lunar, de ajutoare în valoare totală de 19.800 lei, din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian”, constituită din contribuţia personală a ÎPS Arhiepiscop dr. Casian, cu salariul ÎPS Sale de profesor universitar. Valoarea totală a ajutoarelor acordate la acest capitol este de  135.824 lei, de care au beneficiat 1790 persoane;

4. Din contul „Ajută-ţi aproapele” au beneficiat de ajutoare financiare 714 persoane, valoarea totală a ajutoarelor fiind de 686.621 lei.

5. La acestea se adaugă ajutoarele acordate din Fondul „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv”, de la Reşedinţa Arhiepiscopală, de care au beneficiat 365 persoane, sumele acordate ridicându-se la cifra de  41.000 lei.

6. Din fondurile Catedralei Arhiepiscopale din Galaţi au fost acordate ajutoare în valoare de 73.514 lei, de care au beneficiat 118 persoane.

7. Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae” din cadrul Centrului Eparhial a oferit hrană caldă la 162 persoane, cinci zile pe săptămână, la prânz, costul total al acestui program fiind de 84.300 lei.

IV. Viaţa monahală din cuprinsul Eparhiei

Viaţa şi activitatea monahală din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi-au urmat cursul lor canonic şi tradiţional-mănăstiresc şi s-au desfăşurat în conformitate cu rânduielile specifice vieţii călugăreşti şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcţionarea şi administrarea mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române. În cuprinsul Eparhiei funcţionează  13 mănăstiri şi un schit, toate cu viaţă de obşte. Dintre acestea, 5 sunt de monahi şi 9 de monahii, numărul total al vieţuitorilor fiind de 221 (30 de călugări şi 191 călugăriţe).

Obştile monahale îşi desfăşoară programul liturgic în bisericile mănăstireşti sau în paraclise, toate bine chivernisite şi îngrijite, beneficiind şi de alte spaţii proprii, pentru derularea activităţii specifice. Eparhia deţine 8 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire mănăstireşti.

Şi în anul 2014 hramurile mănăstireşti au reprezentat momente de mare înălţare duhovnicească, la care, din an în an, participă tot mai mulţi credincioşi. Prin buna organizare şi prin numărul mare de pelerini şi închinători se remarcă hramurile de la Mănăstirile Buciumeni, Adam, Lacu Sărat, Vladimireşti, Cudalbi, Măxineni şi Toflea. Un eveniment misionar care se bucură de un interes crescut este pelerinajul Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Adam în judeţul Galaţi, în luna august a fiecărui an, în parohii rurale şi urbane din zona gălăţeană a eparhiei.

Din rândul personalului monahal, 6 monahi sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 31 de monahi şi monahii sunt licenţiaţi în Teologie şi 33 de monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic.

Pe plan edilitar, au continuat lucrările de construcţii şi de restaurare la mănăstiri, în special la şantierele de la Adam, Cudalbi, Lacu Sărat, Cârlomăneşti şi Toflea. Cel mai important proiect eparhial îl constituie şantierul de restaurare a casei stăreţeşti de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a Domnitorului Matei Basarab. Lucrările sunt finanţate printr-un proiect european, care dă şansa reconstituirii şi punerii în valoare a unuia dintre cele mai frumoase ansambluri de arhitectură bisericească de secol XVII, din Muntenia.

V. Activitatea canonică, juridică şi disciplinară

Aspecte privind disciplina în domeniul patrimoniului bisericesc (bunuri în proprietăţi, în folosinţă, redobândire de bunuri)

IMG_2437Pe temeiul Hotărârilor Sfântului  Sinod privind activitatea de evidenţiere, păstrare şi dobândire a patrimoniului bisericesc, în cadrul Eparhiei au fost aplicate următoarele măsuri: a continuat procesul iniţiat în anul 2013, de intabulare a imobilelor bisericeşti de la parohii, cu încă 53 de unităţi bisericeşti; în cadrul măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, potrivit Legii nr. 165/2013, au fost depuse la dosare documentele solicitate de Comisia de Retrocedare.

Aspecte privind disciplina administrativ-financiară (în lumina prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti şi ale hotărârilor Sfântului Sinod)

La nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din Eparhie, activitatea economico-financiară a urmărit respectarea disciplinei financiar-contabile, menţinerea transparenţei actului economic, cât şi implicarea organismelor statutare în păstrarea şi sporirea patrimoniului bisericesc. În mod concret, s-a procedat la: ocuparea, prin concurs, a posturilor de Auditor intern şi Control financiar intern; realizarea verificărilor financiar-contabile planificate şi stabilirea unor măsuri de remediere a deficienţelor constate, având evidenţa termenelor scadente de aducere la îndeplinire, de către Corpul de Control financiar şi Audit intern al Chiriarhului.

VI. Disciplina clerului

Departamentul de resort din cadrul Centrului Eparhial, sub directa coordonare a ÎPS Chiriarh a vegheat ca toţi preoţii din eparhie să-şi îndeplinească misiunea lor preoţească sub toate aspectele ei, prin: 1. corecta slujire liturgică; 2. lupta pentru diminuarea şi chiar renunţarea la situaţia de a face naveta; 3. locuirea în parohie; 4. respectarea programului de lucru şi, 5. grija faţă de integritatea familiei. Puţinele cazuri de indisciplină au fost analizate şi soluţionate în spiritul prevederilor legislaţiei bisericeşti şi civile, de către Chiriarhul locului. Consistoriul eparhial a aplicat, în cazul a 2 preoţi, pedeapsa prevăzută de art. 35 din Regulamentul de procedură – „oprirea de la slujirea Sfintelor Taine” pe perioadă determinată; alţi 2 preoţi au fost suspendaţi, 13 preoţi au primit pedeapsa „avertisment şi dojană arhierească”, iar un preot a fost oprit de la slujire pentru o perioadă de 300 de zile.

VII. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului

Cursuri metodologice pentru obţinerea gradelor profesionale

Cu binecuvântarea ÎPS Chiriarh, 10 preoţi din Arhiepiscopia Dunării de Jos au participat la cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie. Aceste cursuri au fost organizate la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, în perioada 30 iunie – 16 iulie 2014. Cei 5 preoţi înscrişi pentru Gradul II şi cei 5 înscrişi pentru Definitivat au obţinut medii cuprinse între 7,12 şi 9,50.

VIII. Aspecte şi preocupări privind locaşurile de cult

Eparhia Dunării de Jos s-a preocupat, şi în anul 2014 ,de lucrarea de restaurare şi construire din nou a bisericilor, aşezămintelor social-filantropice şi a altor obiective de interes bisericesc. În anul încheiat, Eparhia a avut  322 de şantiere, la diverse obiective bisericeşti, un număr destul de mare, având în vedere că posibilităţile financiare ale credincioşilor sunt din ce în ce mai scăzute.

IMG_9719Cel mai important dintre aceste şantiere a fost cel coordonat direct de  Centrul eparhial: continuarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a „Palatului Episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos”. Lucrarea s-a încheiat în luna septembrie 2014, Muzeul fiind inaugurat în data 27 noiembrie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

S-au finalizat lucrările de restaurare a vechii biserici de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab şi au fost demarate lucrările de restaurare a vechii stăreţii şi a incintei din vechea vatră monahală, care se vor realiza tot cu fonduri europene. De asemenea, menţionăm strădania Eparhiei de a continua lucrările de la clinica Aşezământului social-filantropic „Sf. M. Mc. Pantelimon” de la Lacu Sărat, unde s-a ajuns la etapa de amenajare a bazinului interior cu apă sărată.

Cele 322 de şantiere existente în Eparhie pot fi clasificate astfel: 157 – construcţii din nou (47 biserici, 31 clopotniţe, 32 case parohiale, 23 case de prăznuire, 24 alte lucrări de construcţie); 98 – reparaţii şi consolidări (88 biserici, 3 clopotniţe, 7 case parohiale); 9 – şantiere mănăstireşti; 58 – şantiere de pictură.

Pictarea şi repictarea locaşurilor de cult noi şi a celor care nu sunt monumente istorice

La acest capitol, în Eparhie sunt 58 de şantiere (38 pictură din nou şi 20 de restaurare-pictură). Toate aceste lucrări au avizul Comisiei de Pictură Bisericească, respectându-se toate prevederile din Regulamentul de funcţionare al acesteia.

Sumele alocate pentru aceste activităţi executate în cursul anului 2014, la toate şantierele, se ridică la 19.477.345 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 11,80% – contribuţii de la credincioşi; 0,28% – ajutoare din cota de 40% FCM reţinută la eparhie; 54,40% – Ministerul Dezvoltării Regionale – Programul Operaţional Regional; 4,38% – Secretariatul de Stat pentru Culte;  23,83% – Consilii judeţene şi Primării; 5,31% – sponsori.

IX. Activitatea social-filantropică

În anul 2014, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s-au desfăşurat o seamă de activităţi social-filantropice, după cum urmează:

A. Prin intermediul celor 42 de aşezăminte sociale bisericeşti:

a. În cadrul Aşezământului social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi  funcţionează Centrul Rezidenţial, în care sunt 38 de asistate, cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa”, în care sunt asistaţi 93 copii. Prin aceste două centre s-au oferit copiilor şi tinerilor beneficiari servicii de educaţie, cazare, hrană, îmbră­căminte, încălţăminte, mate-riale sanitare, rechizite şcolare, cheltuieli de transport (excursii, pelerinaje şi alte deplasări cu caracter şcolar), asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică, toate într-un climat duhovnicesc şi cald, oferit de monahiile din Mănăstirea „Sf. Vasile cel Mare” şi de personalul de specialitate al instituţiei. Serviciile sociale acordate acestor 113 copii şi tineri, de către Arhiepiscopia Dunării de Jos în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, zilnic, pe parcursul întregului an 2014, se ridică la suma de 649.965 lei.

14.05.2014. FOTO DE LA TAINA SF. MASLU 031b. Aşezământul socio-medical „Sf. M. Mc Pantelimon“, Lacu Sărat oferă o gamă variată de servicii: socio-medicale, de masă şi cazare, precum şi spaţii pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii etc. În anul 2014, în cadrul clinicii, cu sprijinul cadrelor medicale voluntare au beneficiat de tratamentele medicale 111 de vârstnici cu situaţie materială precară, valoarea acestor servicii ridicându-se la suma de 71.300 lei.

c. Cele 3 Cabinete medicale din judeţul Galaţi şi cele 2 din judeţul Brăila au oferit, în anul 2014, servicii specifice gratuite pentru 2.706 pacienţi, în valoare de 91.893 lei.

d. În Eparhie funcţionează 2 grădiniţe parohiale: la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Brăila şi la Parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti. 53 de copii sunt beneficiarii acestor două instituţii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 54.295 lei.

e. Prin cele 26 de cantine parohiale din eparhie au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 640.314 lei, la 1020 beneficiari.

f. Activitatea social-filantropică şi misionară în cadrul celor 3 Centre multifuncţionale de servicii sociale, două destinate copiilor proveniţi din familiile sărace („Sfântul Spiridon” şi „Sfântul Antonie cel Mare”, Galaţi) şi unul pentru bătrâni („Speranţe pentru vârsta a III-a”, Galaţi) s-a desfăşurat în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, precum şi cu alte instituţii locale de asistenţă socială. De serviciile acestor centre beneficiază 196 persoane (130 copii şi 66 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate în 2014 fiind de 688.126  lei.

B. Prin intermediul programelor sociale şi al personalului angajat:

Pe parcursul anului 2014 au continuat cele 23 de programe sociale eparhiale, care au caracter permanent, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 1.191.974, beneficiari fiind 48.638 persoane.

În mod special trebuie menţionat programul de ajutorare, prin intermediul unor colecte organizate la nivel de Eparhie, ca urmare a chemării la solidaritate creştină a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a multor persoane sau instituţii (parohii, mănăstiri) afectate de inundaţii sau alunecările de teren, precum şi a creştinilor ortodocşi din alte ţări (Siria, Serbia). Sumele colectate şi donate de preoţii şi credincioşii de la Dunărea de Jos, se ridică la 210.184 lei.

IMG_0796Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 19 preoţi capelani. În anul care s-a încheiat, 18.052 de persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor oferite asistaţilor de preoţii capelani ridicându-se la suma de 96.202 lei.

Cei 19 asistenţi şi lucrători sociali din eparhie au efectuat 3.890 de anchete şi vizite la domiciliul unor persoane aflate în dificultate.

De asemenea, s-au făcut remarcate activităţile filantropice organizate de asociaţiile misionare, care activează pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea ÎPS Chiriarh: filialele locale din Galaţi, Brăila şi Tecuci ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România (s.n.f.o.r.), Asociaţia medicilor creştini-ortodocşi „Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan“ (Galaţi), Asociaţia medicilor creştin-ortodocşi „Sfinţii Doctori fără de arginţi Pantelimon şi Ermolae“ (Brăila), filiala Galaţi a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.).

Valoarea totală a activităţilor social-filantropice desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2014, este de 4.770.904 lei (919.463 de lei – Centrul Eparhial, 779.000 de lei – parteneriate cu Consiliul Local Galaţi, 210.184 lei – Colectă sinistraţi, 2.333.938 lei – Condica Milei Creştine de la parohii, 528.319 de lei – Aşezăminte şi asociaţii eparhiale), numărul total al beneficiarilor la nivel de eparhie fiind de 76. 301 de persoane.

Extrase din rapoartele

ppcc consilieri administrativi ai Centrului Eparhial

privind activitatea bisericească din Eparhie în anul 2014