Sărbătoarea Bobotezei la Brăila

Procesiune către faleza Dunării, la Brăila
Procesiune către faleza Dunării, la Brăila

Printre sărbătorile mari ale Ortodoxiei, cu o însemnătate aparte în sufletele românilor de pretutindeni, se numără şi Praznicul Botezului Domnului, al ,,Dumnezeieştii Arătări” a Mântuitorului în repejunile Iordanului, prilej cu care, atât în ajunul praznicului, cât şi în ziua de Bobotează, în toate bisericile Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-au săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghesmei Mari.

Potrivit tradiţiei instituite de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, la Praznicul Botezului Domnului credincioşii brăileni s-au bucurat de prezenţa ierarhului locului în mijlocul lor. Preoţi şi credincioşi deopotrivă au fost în comuniune euharistică la Catedrala ,,Naşterea Domnului” din municipiu, la Sfânta Liturghie participând reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai unităţilor militare, precum şi numeroşi copii şi tineri înveşmântaţi în costume tradiţionale româneşti.

Sfinţirea creştinilor cu Agheasmă Mare
Sfinţirea creştinilor cu Agheasmă Mare

În cuvântul rostit la finalul sfintei slujbe, chiriarhul locului a evidenţiat semnificaţia duhovnicească şi misionară a sărbătorii Botezului Domnului: ,,Precum Hristos Domnul a luat în chip real asupra Sa toate păcatele lumii, încredinţându-ne că El este cu adevărat Mântuitorul nostru, tot aşa ne îndeamnă şi pe noi, în permanenţă, la purtarea «sarcinii unii altora», prin dragoste frăţească”.

După cuvântul de învăţătură, ierarhul Dunării de Jos a ieşit pe esplanada Catedralei unde i-a binecuvântat pe credincioşii prezenţi, prin stropire cu Agheasmă Mare. S-a pornit apoi în procesiune către faleza Dunării, ierarhul, preoţii şi credincioşii fiind precedaţi de fanfara militară, care a intonat cântarea specifică Bobotezei, ,,Aghios”, şi Rugăciunea domnească ,,Tatăl nostru”. De-a lungul procesiunii, mulţimi nenumărate de credincioşi aşteptau, cu bucurie sfântă,  la răspântiile drumurilor, binecuvântarea arhipăstorului.

Prin grija Protoieriei Brăila, pe faleza Dunării, într-o zonă special amenajată au fost umplu-te cu apă 7 butoaie de lemn, împodobite cu brad şi tricolor, în vederea săvărşirii slujbei sfinţirii celei mari a apei. În prezenţa rugătoare a sutelor de credincioşi a fost săvârşită slujba Aghesmei celei Mari, urmată de afundarea crucii în apele bătrânului fluviu, ,,Iordanul neamului românesc”. Cinci tineri curajoşi au încercat să o recupereze, având credinţa că Dumnezeu le va răsplăti osteneala lor.

Mulţumim lui Dumnezeu şi Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian pentru bucuria trăirii unor momente duhovniceşti înălţătoare şi pentru darul de Agheasmă Mare, folositoare trupurilor şi sufletelor noastre.

Preot Narcis Gabriel Boabeş,

misionar protopopesc, Protoieria Brăila