Programul manifestărilor spirituale organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos cu prilejul sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Municipiului Galaţi, 1-30 noiembrie 2014

30 octombrie

AAAAAA ora 1800 – „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău!”, program misionar al preoţilor-profesori de la Seminarul Teologic şi de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie şi al preoţilor-capelani din municipiul Galaţi, desfăşurat cu ocazia sfinţirii căminelor studenţeşti;

– loc de desfăşurare: Complexul studenţesc „Al. I. Cuza”.

1 – 30 noiembrie

„Mai fericit este a da decât a lua!”, program social-filantropic dedicat ajutorării copiilor singuri, bătrânilor, bolnavilor şi celor întemniţaţi;

– loc de desfăşurare: parohiile municipiului Galaţi, spitale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, penitenciare.

„Sfinţii, modele de bună creştere şi frumoasă vieţuire în Hristos”, concurs pe teme de Religie;

– loc de desfăşurare: şcolile şi liceele municipiului Galaţi.

1 noiembrie

ora 900 – „Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi!”, program liturgic şi social-filantropic prilejuit de sărbătoarea Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, ocrotitorii Centrului de asistenţă medicală al Arhiepiscopiei Dunării de Jos;

– loc de desfăşurare: Centrul de asistenţă medicală „Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”, din cadrul Aşezământului social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare” – Galaţi.

6  noiembrie

„Domnitorul Constantin Brâncoveanu, apărător al hotarelor Ţării Româneşti, în părţile khazalei Brăila” – conferinţa prof. univ. dr. Ionel Cândea;

– loc de desfăşurare: sediul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, sala AS011 – „Melchisedec Ştefănescu”.

8 noiembrie

ora 900 – „Ocrotirea şi folosul sufletesc ale puterilor îngereşti”, program liturgic, cultural şi social-filantropic  organizat cu prilejul hramului Mănăstirii „Sf. Arhangheli – Metoc”;

– loc de desfăşurare: Mănăstirea „Sf. Arhangheli – Metoc”, Galaţi.

9 noiembrie

ora 900 – „Sf. Nectarie Taumaturgul – luminător şi ajutător al seminariştilor”, program liturgic şi misionar, organizat cu prilejul prăznuirii Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul – al doilea ocrotitor al Capelei Seminarului Teologic;

– loc de desfăşurare: Capela Seminarului Teologic – Galaţi

ora 1100 – „Sfinţii – ajutători în încercări şi necazuri”, program liturgic şi social-filantropic, organizat cu prilejul prăznuirii Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul;

– loc de desfăşurare: Spitalul de copii „Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan”, Spitalul de boli infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva”  – Galaţi, Spitalul municipal „Elena Doamna” şi Căminul de bătrâni „Sf. Spiridon” din Galaţi.

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema I: „Importanţa Sfintelor Taine a Pocăinţei şi a Euharistiei pentru viaţa duhovnicească a creştinului ortodox”;

loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

11 noiembrie

fam brincoveanu ora 900 – „Sfinţii – ajutători în încercări şi necazuri”, program liturgic, cultural şi social-filantropic, organizat cu prilejul hramului parohiei „Sf. Mina, Victor şi Vichentie”;

– loc de desfăşurare: Parohia „Sf. Mina, Victor şi Vichentie” – Galaţi.

12  noiembrie

ora 800 – „Un strop de sânge pentru viaţă” – campanie de donare de sânge, cu participarea elevilor seminarişti;

– loc de desfăşurare: Centrul de Transfuzii – Galaţi.

13  noiembrie

ora 1300 – Concurs biblico-istoric „Sf. Ap. Andrei”;

loc de desfăşurare: Sala de conferinţe  „Al. I. Cuza”- Galaţi.

14 noiembrie

ora 800 – Sfânta  Liturghie – Aniversarea împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teologoc „Sf. Andrei” – Galaţi;

– loc de desfăşurare: Capela Seminarului Teologic – Galaţi.

16 noiembrie

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema II: „Sfinţii Martiri Brâncoveni, modele de apărare  a dreptei credinţe şi de iubire de neam şi de ţară ”;

– loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

17- 30 noiembrie

„Bucuria vieţuirii creştine în familie, şcoală şi societate. Evaluarea darurilor sfinte primite de copii şi tineri, prin Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei”, concurs pe teme de Religie;

– loc de desfăşurare:  şcolile şi liceele municipiului Galaţi.

19 noiembrie

ora 900 – „Sfinţii – purtătorii bucuriei!”, program liturgic şi social–filantropic, organizat cu prilejul aducerii spre închinare a moaştelor Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Ierarh Nectarie;

– loc de desfăşurare: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi.

23 noiembrie

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema III: „1864-2014 – 150 de ani de la reorganizarea vieţii bisericeşti de la Dunărea de Jos. Repere din viaţa şi activitatea Episcopului Melchisedec Ştefănescu”;

loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

24 – 27  noiembrie

Zilele porţilor deschise la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei”;

– loc de desfăşurare: Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi;

– invitaţi: profesori şi elevi de la licee şi şcoli din municipiul Galaţi.

25  noiembrie

„2014 – Anul omagial al Sfinţilor Brâncoveni”, simpozion de teologie, dedicat personalităţii şi lucrării Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu şi ale fiilor săi. Lansarea volumului „Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos” – fascicula 13;

– loc de desfăşurare: sediul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, sala AS011 – „Melchisedec Ştefănescu”;

– invitaţi: profesori şi studenţi de la mai multe Facultăţi din Universitatea „Dunărea de Jos”, profesori de  Religie, elevi seminarişti şi elevi de la licee din municipiul Galaţi.

orele 1000-1300 – „Ajută-ţi aproapele!”, acţiuni filantropice îndreptate către persoanele lipsite de posibilităţi materiale, copiii orfani sau cu handicap, bătrâni şi bolnavii din spitalele  şi azilurile municipiului Galaţi;

– loc de desfăşurare: biserici, centre sociale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, spitale, penitenciare din municipiul Galaţi.

26 noiembrie

Racla cu moaştele Sf. Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu
Racla cu moaştele Sf. Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu

● ora 900 – „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, program liturgic, cultural şi social – filantropic organizat cu prilejul hramului Parohiei „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian”;

– loc de desfăşurare: Parohia „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian” – Galaţi.

ora 1200 – „Speranţe pentru vârsta a III-a”, program liturgic şi social în cadrul Centrului multifuncţional de servicii sociale pentru persoane vârstnice aflate în dificultate din cadrul Parohiei „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian”;

– loc de desfăşurare: Centrul multifuncţional de servicii sociale de la Parohia „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian”.

ora 1500 „Călători pe cărările sfinţilor”, procesiune cu moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, aduse de la Bucureşti de o delegaţie a Patriarhiei Române, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel;

– Traseul: Universitatea „Dunărea de Jos” – Catedrala Arhiepiscopală – Galaţi.

ora 1530 – Slujbă specială pentru primirea moaştelor Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, în Catedrala Arhiepiscopală.

ora 1800 – Slujba Privegherii în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Catedrala Arhiepiscopală.

27 noiembrie

ora 900 – Slujba sfinţirii Capelei cu hramul „Întâmpinarea Domnului şi Sfinţii Martiri Brâncoveni” din cadrul Palatului Episcopal;

loc de desfăşurare: Palatul episcopal  – Galaţi.

ora 1000 – Binecuvântarea lucrărilor realizate la Palatul Episcopal din Galaţi. Sfinţirea şi inaugurarea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos;

– loc de desfăşurare: Palatul episcopal  – Galaţi.

ora 1700 „Şi ei sunt asemenea nouă…”, spectacol religios-artistic de binefacere, susţinut în limbaj mimico-gestual de persoane hipoacuzice  de la Şcoala specială „P. P. Neveanu” – Galaţi;

– loc de desfăşurare: Şcoala de Arte şi Meserii „P. P. Neveanu”- Galaţi.

27-30 noiembrie

Asistenţă socială pentru pelerini, program social-filantropic care constă în oferirea de sandvişuri şi ceai, de către centrele sociale din Galaţi, pelerinilor prezenţi la sfintele moaşte.

28 noiembrie

Expoziţie de icoane „Sf. Martiri Brâncoveni în spiritualitatea ortodoxă” realizate de elevii secţiei Patrimoniu de la Seminarul Teologic – Galaţi şi de la alte seminarii teologice din Patriarhia Română;

– loc de desfăşurare: Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos – Galaţi – sala pentru expoziţii temporare.

Capela cu hramul ,,Întâmpinarea Domnului” şi ,,Sf. Martiri Brâncoveni”  din incinta Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos
Capela cu hramul ,,Întâmpinarea Domnului” şi ,,Sf. Martiri Brâncoveni” din incinta Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos

● ora 1200 – „Sfinţii Brâncoveni, modele decredinţă, cultură şi demnitate creştinească şi românească, pentru seminaristul de astăzi” – simpozion ştiinţific cu participarea delegaţiilor mai multor seminarii teologice din ţară şi de la mai multe licee din Eparhia Dunării de Jos; lansarea volumului „Vocaţie şi apostolat în opera teologică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae”. Vernisarea expoziţiei de documente, realizată pentru a marca 150 de ani de la întemeierea Eparhiei Dunării de Jos;

– loc de desfăşurare: Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei” – Galaţi.

ora 1900 –  „Sfântul Apostol Andrei – model de apostolat pentru tineri” – Program duhovnicesc-religios;

– loc de desfăşurare: Capela ASCOR a Studenţilor din Complexul „Al. I. Cuza”- Galaţi.

29  noiembrie

ora 1000 – „Sfântul Andrei – ocrotitorul siderurgiştilor”, program liturgic şi catehetic organizat  pentru  lucrătorii  platformei  siderurgice ArcelorMittal cu prilejul aducerii spre închinare a moaştelor Sf. Andrei;

– loc de desfăşurare: Capela „Sf. Andrei” – platforma siderurgică ArcelorMittal.

ora 1100Studenţii creştini – prietenii copiilor”, acţiune social-filantropică şi culturală;

loc de desfăşurare: Grădiniţa administrată de ASCOR Galaţi, cu program After School „Moara de Lumina” – Fileşti, (activitate cu cei 35 de copii nevoiaşi de care ASCOR se ocupă).

ora 1200 – „Târgul meşterilor populari”;

loc de desfăşurare:  Esplanada de la Potcoava de Aur.

ora 1400 – „Studenţii creştini – «apostoli» ai dreptei-credinţe”,  program cultural şi filantropic organizat cu prilejul sărbătoririi patronului spiritual al A.S.C.O.R. „Sf. Apostol Andrei” – Galaţi, cu participarea delegaţiilor filialelor A.S.C.O.R. din ţară;

– loc de desfăşurare: Sala „Episcop Chesarie Păunescu” , Centrul Eparhial – Galaţi.

ora 1700 – „Toată suflarea să laude pe Domnul!”, concert de muzică bisericească  şi laică, cu participarea corului Seminarului Teologic „Sf. Andrei”  din Galaţi şi a altor formaţiuni corale: corala „Ortodoxia” a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, coralele cântăreţilor bisericeşti din Protoieriile Tecuci şi Covurlui. Invitat special: corul preoţilor din Eparhia Huşilor;

– loc de desfăşurare: Aula Magna a Universităţii ,,Dunărea de Jos” – Galaţi.

ora 1830-2130 – Slujba privegherii în cinstea Sf. Ap. Andrei, la Catedrala Arhiepiscopală şi în toate bisericile din Eparhie.

ora 1900„Pelerinajul luminii”, pelerinaj închinat Sfântului Apostol Andrei, pe traseul Catedrala Arhiepiscopală – biserica „Sf. Andrei” a Seminarului Teologic din Galaţi;

– loc de desfăşurare: Catedrala arhiepiscopală, Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei”, Liga Studenţilor şi AS.C.O.R. „Sf. Apostol Andrei” – Galaţi.

„Sf. Ap. Andrei auzit prin glasuri cristaline de copii”, program cultural-educativ închinat Sfântului Apostol Andrei;

– loc de desfăşurare: Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei”  – Galaţi.

30 noiembrie

Catedrala Arhiepiscopală
Catedrala Arhiepiscopală

● ora 800– 900 – Acatistul Sf. Ap. Andrei şi cel al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Catedrala Arhiepiscopală;

ora 900 – Înveşmântarea ierarhilor şi ieşirea în procesiune, din Aula Magna a Centrului pastoral-social „Sfântul Ioan Casian”;

ora 1200 – „În căutarea celor trişti şi singuri” – program social-filantropic de oferire a mesei de prânz în toate spitalele municipiului Galaţi, precum şi oferirea de pachete cu alimente sau hrană caldă (acolo unde sunt centre sociale) tuturor creştinilor prezenţi la Sfânta Liturghie în bisericile parohiale;

– loc de desfăşurare: spitalele din municipiu şi Protoieria Galaţi.

ora 1300 – „Sfântul Apostol Andrei – model de apostolat pentru studenţi”, program cultural organizat de către ASCOR „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi,  împreună cu reprezentanţi ai filialelor A.S.C.O.R. din ţară;

– loc de desfăşurare: Sala „Episcop Chesarie Păunescu” , Centrul Eparhial.

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema IV: „Importanţa eclesiastică, istorică şi culturală a inaugurării Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos”;

loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

ora 1900 „L-am găsit pe Mesia, care se cheamă Hristos!”;

loc de desfăşurare: Capela ASCOR a Studenţilor din Complexul „Al. I. Cuza”- Galaţi.

1 decembrie

ora 1000 – Ziua Naţională a României, slujbă de Te-Deum, în prezenţa autorităţilor locale;

– loc de desfăşurare: Catedrala arhiepiscopală şi toate bisericile din municipiul Galaţi.

2 decembrie

Conferinţă „Biserica şi Unirea cea Mare”;

loc de desfăşurare: Seminarul Teologic „Sf.  Apostol Andrei” – Galaţi.