Asistenţa religioasă şi socială a deficienţilor de auz în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Prin intermediul programelor sale litugice, pastorale, misionare şi social-filantropice, Arhiepiscopia Dunării de Jos are în vedere o grjă deosebită pentru persoanele cu deficenţe de auz şi vorbire alături de alte categorii sociale defavorizate. În acest sens, din Eparhia Dunării de Jos au plecat mai mulţi tineri care au absolvit cursurile de limbaj mimico-gestual ale Facultăţii de Teologie din Piteşti.

,,Traducerea” Sfintei Liturghii în limbaj mimico-gestual
,,Traducerea” Sfintei Liturghii în limbaj mimico-gestual

Lucrul efectiv cu deficienţii de auz din eparhia noastră a început în anul 2002, cu un program de catehizare, susţinut de preotul Ioan Graur, în biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din Galaţi,  duminica după-amiaza. Această sarcină a fost preluată, parţial, de teologul Constantin Căuş, începând cu vacanţele de vară din anii 2003 şi 2004.

Din anul 2005, misiunea s-a extins şi în municipiul Brăila, astfel încât, într-o perioadă de 3 ani şi jumătate, au fost deservite, alternativ, ambele comunităţi (o duminică la Galaţi, în biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”, următoarea duminică la Brăila, în capela „Sf. 40 de Mucenici”), slujba Sfintei  Liturghii fiind interpretată în limbajul mimico-gestual.

Începând cu 1 martie 2006, cele două comunităţi au primit în mod oficial două spaţii de slujire: capela cu hramul „Sf. 40 de Mucenici” la Brăila (Decizia chiriarhală nr. 88/2006) şi capela cu hramul „Duminica Sf. Cruci” la Galaţi (Decizia chiriarhală nr. 87/2006), de la biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”.

În luna februarie 2009, la Brăila a fost hirotonit preotul Adrian Vanghele (Decizia nr. 72/2009), care să slujească în limbajul mimico-gestual, iar la Galaţi, în luna decembrie 2010, a fost hirotonit diaconul Constantin Căuş, care să interpreteze, pentru surzi, Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală.

În tot acest timp, prin Sectorul Social al Centrului Eparhial din Galaţi, au fost desfăşurate o serie de programe şi acţiuni pentru şi în colaborare cu deficienţii de auz, constând în organizarea de pelerinaje, spectacole religios-artistice de promovare a imaginii persoanei surde, activităţi de socializare şi ateliere de lucru cu elevi deficienţi de auz etc.

În momentul de faţă, în Capela „Sf. 40 de Mucenici” din Brăila, sunt prezenţi la fiecare slujbă credincioşi deficienţi de auz. Aici participă şi credincioşi cu deficienţe de vedere sau alte tipuri de deficienţe: membrii Filialei Brăila a Asociaţiei Surzilor, ai Filialei Brăila a Asociaţiei Nevăzătorilor, ai Organizaţiei „Trebuie” şi de la alte şcoli sau organizaţii pentru persoanele cu dizabilităţi. Sunt organizate pelerinaje la mănăstiri, la hramul Catedralei arhiepiscopale din Galaţi şi chiar în Ţara Sfântă. Credincioşii deficienţi sunt spovediţi şi împărtăşiţi, în special în cele două posturi mari de peste an, cel al Naşterii Domnului şi al Învierii Domnului.

Din luna februarie a anului 2011 şi până acum, la Galaţi, asistenţa religioasă a deficienţilor de auz se desfăşoară în Catedrala Arhiepiscopală. Şi aici sunt organizate activităţi diverse pentru această categorie de credincioşi: pelerinaje la mănăstiri în perioada verii, spectacole religios-artistice cu elevii deficienţi de auz în cadrul sărbătorii Sf. Ap. Andrei, catehizare la sediul Filialei Surzilor din Galaţi, în fiecare zi de marţi.

Asistenţa religioasă a persoa-nelor cu deficienţe de auz se află între preocupările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care, în conformitate cu adresa nr. 8557/2014 a Cancelariei Sf. Sinod, a anlizat situaţia asistenţei religioase acordate persoanelor cu deficiente de auz, precum şi propunerile privind dinamizarea activităţilor în comunităţile respective, dupa cum urmează:

– urmărirea modului de predare a religiei în şcoală, în concordanţă cu limbajul mimico-gestual folosit în biserică, pentru copiii cu deficienţe de auz;

– uniformizarea limbajului mimico-gestual liturgic prin realizarea unei noi ediţii îmbunătăţite a „Liturghierului tradus în limbajul mimico-gestual românesc”, publicat de Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă – 2012;

– crearea  de spaţii  liturgice adaptate nevoilor acestor categorii de credincioşi, care să conducă la o mai bună înţelegere a mesajului liturgic;

– realizarea de schimburi de experientă pentru preoţii care deservesc comunităţile respective;

– elaborarea de noi programe şi materiale catehetice penru persoanele cu deficiente de auz şi vorbire.

În consecinţă a fost stabilită organizarea unei întruniri a preoţilor pentru deficienţii de auz din întreaga Patriarhie Română, în cadrul căreia să fie optimizate mijloacele şi modalităţile de slujire pentru această categorie de credincioşi.