Premiul II – Crezul ortodox

„Uşile, uşile, cu înţelepciune, să luăm aminte!”
În liniştea profundă a chemării liturgice se aude îndemnul grav al părintelui: „Să rostim cu toţii Crezul!”. Şi deodată, ca într-o ade-vărată simfonie, vocile line şi calme ale bătrânelor, grave ale bărbaţilor şi cristaline ale copiilor, unite cu fumul de tămâie, se înalţă ca o jertfă mărturisitoare a credinţei în turla bisericii unde Domnul nostru Iisus Hristos din icoana Pantocratorului o primeşte „întru miros de bună mireasmă duhovnicească”.
În cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor” părintele ne învaţă că în baza acestei mărturisiri de credinţă rostită de naş am pătruns în viaţa Bisericii, prin Taina Sfântului Botez.
Dacă religiile lumii arată unde au ajuns oamenii în gândirea despre Dumnezeu, în creştinism trăim minunea descoperirii lui Dumnezeu prin Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos.
Astfel, prin revelaţie, credem într-un Dumnezeu în Trei Persoane: Tatăl, Creatorul cerului şi al pământului, L-a trimis pe Fiul născut din Sine, ca o «Lumină din Lumină», să Se întrupeze de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi, făcându-Se Om să pătimească Răstignire şi Moarte ca să ne răscumpere din păcat şi să înalţe firea omenească de-a dreapta Tatălui. Duhul Sfânt «Care de la Tatăl purcede» Îl aduce tainic în lume pe Fiul, spre a-i renaşte pe cei ce cred în Acesta, transformându-i în Biserică, ce este «Una şi Sfântă» prin Dumnezeu şi «Sobornicească şi Apostolească» prin comuniunea oamenilor care cred drept în Evanghelia împărăţiei Cerurilor ce va să fie.
„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!…”.
Nicolae Bănică,
Parohia Viziru de Jos

Premiul II

„Uşile, uşile, cu înţelepciune, să luăm aminte!”

În liniştea profundă a chemării liturgice se aude îndemnul grav al părintelui: „Să rostim cu toţii Crezul!”. Şi deodată, ca într-o ade-vărată simfonie, vocile line şi calme ale bătrânelor, grave ale bărbaţilor şi cristaline ale copiilor, unite cu fumul de tămâie, se înalţă ca o jertfă mărturisitoare a credinţei în turla bisericii unde Domnul nostru Iisus Hristos din icoana Pantocratorului o primeşte „întru miros de bună mireasmă duhovnicească”.

În cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor” părintele ne învaţă că în baza acestei mărturisiri de credinţă rostită de naş am pătruns în viaţa Bisericii, prin Taina Sfântului Botez.

Dacă religiile lumii arată unde au ajuns oamenii în gândirea despre Dumnezeu, în creştinism trăim minunea descoperirii lui Dumnezeu prin Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Astfel, prin revelaţie, credem într-un Dumnezeu în Trei Persoane: Tatăl, Creatorul cerului şi al pământului, L-a trimis pe Fiul născut din Sine, ca o «Lumină din Lumină», să Se întrupeze de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi, făcându-Se Om să pătimească Răstignire şi Moarte ca să ne răscumpere din păcat şi să înalţe firea omenească de-a dreapta Tatălui. Duhul Sfânt «Care de la Tatăl purcede» Îl aduce tainic în lume pe Fiul, spre a-i renaşte pe cei ce cred în Acesta, transformându-i în Biserică, ce este «Una şi Sfântă» prin Dumnezeu şi «Sobornicească şi Apostolească» prin comuniunea oamenilor care cred drept în Evanghelia împărăţiei Cerurilor ce va să fie.

„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!…”.

Nicolae Bănică,

Parohia Viziru de Jos