Proiectul de Dezvoltare Locală ,,Galaţi – 2020”, un parteneriat româno-german pentru un viitor mai bun

Iniţiativa proiectului „Galaţi – 2020” aparţine ÎPS Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, care a avut  ca motivaţie principală exodul din ce în ce mai mare al românilor în ţările occidentale, pentru a-şi găsi un loc de muncă mai bun. În acest sens, încă din anul 2012, ÎPS Mitropolit Serafim şi Prof. h.c. Manfred Wagner – consilier onorific pentru relaţii ecumenice din cadrul Bisericii Evanghelice Luterane din Landul Baden-Wurttemberg, împreună cu dl. Hans Füller din partea  organizaţiei Wirtschaftsgilde (organizaţie non-profit evanghelică, care este preocupată de  probleme legate de etică în afaceri şi politica socială) au iniţiat constituirea un grup de experţi germani în jurul organizaţiei Fairventures Worldwide din Stuttgart, cu scopul de a studia posibilităţile de dezvoltare economică locală în zona Dunării de Jos, pentru a stopa emigraţia în Occident a populaţiei din această regiune. Proiectul de dezvoltare locală „Galaţi – 2020” face parte din această iniţiativă de a susţine activ îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale din regiunea Galaţi, pentru crearea de locuri de muncă şi stimularea economiei zonei. Pentru o mai eficientă receptare şi implementare a proiectului, ÎPS Mitropolit Serafim a solicitat Arhiepiscopiei Dunării de Jos să se implice în calitate de partener, alături de instituţii locale cu experienţă în domeniul cooperării şi finanţărilor europene, precum Universitatea „Dunărea de Jos”, Primăria Municipiului Galaţi, Consiliul Judeţului Galaţi şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi. Primind Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Eparhia noastră a transmis părţii germane acordul de principiu pentru participarea la această iniţiativă.

Astfel, în perioada 2-3 iunie 2014, iniţiatorii proiectului, însoţiţi de specialişti germani, au organizat la Galaţi, în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, un atelier de lucru care a avut ca scop identificarea potenţialului de dezvoltare, dar şi analizarea problemelor, precum şi a posibilelor soluţii în cinci sectoare de activitate: agricultură, dezvoltare profesională pe întreg parcursul vieţii, logistică, turism, construcţii şi  eficientizarea în domeniul energiei. Din partea germană, au fost prezenţi în calitate de moderatori ai discuţiilor, pe secţiuni: dl Rolf Ackermann, specialist în cadrul Ministerului Culturii, Tineretului şi Sportului din Landul Baden-Württemberg; Jürgen Raizner, director al Centrului Steinbeis pentru Inovare şi Transfer tehnologic pe regiunea Dunării; Johannes Schwegler, director executiv  al fundaţiei Fairventures Worldwide; dl Rainer Bausch, specialist în domeniul agriculturii şi finanţării activităţilor agricole. Totodată, au fost invitaţi să ia parte la seminariile persoane reprezentative din industria şi mediul de afaceri gălăţean, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai principalelor instituţii de învăţământ. Participanţii au avut ocazia de a dezbate problemele economice cu care se confruntă oraşul Galaţi şi de a găsi posibile soluţii pentru rezolvarea acestora.

Pe parcursul desfăşurării workshop-ului au fost identificate idei de dezvoltare în diferite sectoare, persoane cu experienţă, responsabile pe diferitele segmente de activitate vizate, desemnându-se câte un coordonator pentru fiecare proiect propus în cadrul dezbaterii, ceea ce a condus la concluzia că această iniţiativă este necesară şi binevenită. În cadrul întrunirilor s-a demonstrat că în fiecare din sectoarele analizate există un potenţial de dezvoltare, iar mediul universitar local susţine activitatea economică a zonei prin asigurarea calificării profesionale a studenţilor. Specialiştii prezenţi, atât români cât şi germani, au concluzionat că provocările sociale, de organizare şi metodologice existente pot fi abordate astfel încât să fie posibilă iniţierea în următorii ani a unor soluţii şi metode de abordare care să determine schimbări pozitive de ansamblu. Ulterior, se vizează aplicarea acestor soluţii de către reprezentaţii sistemului de educaţie şi ai mediului de afaceri local în mod independent în majoritatea sectoarelor enumerate.

Ca urmare firească a evenimentului de la începutul lunii iunie a.c., din dorinţa de a consolida şi a pune în aplicare acest proiect, a fost încheiat un Memorandum de înţelegere între partenerii români şi germani în care este menţionat scopul principal: „Readucerea până în anul 2020 a unei stări de dezvoltare economică de durată în Galaţi, astfel încât tendinţa de emigrare a forţei de muncă locale să dispară”. Obiectivele intermediare în atingerea acestui viziuni sunt: cooptarea de specialişti în cele cinci domenii vizate pentru cursuri de instruire şi schimburi de experienţă; pregătirea şi implementarea unor proiecte pilot (programul Erasmus) pe tema învăţării continue; atragerea de fonduri externe din partea Uniunii Europene, a fundaţiilor, a donatorilor şi din partea unor organizaţii creştine în scopul finanţării proiectelor propuse; implementarea practică a activităţilor din cadrul proiectului cu sprijin şi asistenţă din partea unor specialişti germani cu experienţă în domeniile respective; creşterea nivelului de conştientizare printre slujitorii şi lucrătorii sociali privind capacitatea de dezvoltare a activităţii filantropice din cadrul Eparhiei Dunării de Jos.

Pr. Gelu Aron