Mănăstirea voievodală Măxineni şi-a cinstit ocrotitorul

IMG_0986
Mănăstirea Măxineni restaurată

Ca în fiecare an, în ziua de 24 iunie, când Biserica Ortodoxă cinsteşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Măxineni din judeţul Brăila şi-a sărbătorit ocrotitorul.

Aşezată strategic, la confluenţa râurilor Siret şi Buzău, mănăstirea a fost ctitorită de domnitorul Matei Basarab al Ţării Româneşti, în perioada 1636-1637. Astăzi se constituie într-unul din cele mai importante repere istorice ale judeţului Brăila.

Manifestările liturgice şi pastoral misionare au debutat în ajunul sărbătorii prin oficierea slujbei de priveghere şi au continuat în ziua hramului.

La altarul de vară, amenajat în curtea mănăstirii, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi a oficiat Sfânta Liturghie, în prezenţa rugătoare a evlavioşilor credincioşi sosiţi în număr mare atât din Brăila, cât şi din localităţile judeţelor învecinate.

Pentru a spori evlavia şi bucuria duhovnicească a credincioşilor, din patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost adusă spre venerare racla cu moaştele Sfântului Vasile cel Mare.

Parastas pentru voievozii - ctitori, egumeni, monahi şi ostenitori ai sfântului locaş
Parastas pentru voievozii - ctitori, egumeni, monahi şi ostenitori ai sfântului locaş

Astfel, numeroşi credincioşi de la parohiile din apropiere, însoţiţi de păstorii lor duhovniceşti au venit în pelerinaj, atât către sfânta mănăstire, cât şi către sfinţii lui Dumnezeu, pentru a se ruga şi a săruta sfintele moaşte.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de o parte a grupului de copii şi tineri de la parohia Viziru de Jos, participanţi la programul catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor“. La momentul chinonicului, aceştia au prezentat un program artistic închinat Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

La final, în biserica ridicată pe locul ruinelor vechii biserici a fost săvârşită slujba parastasului, în cadrul căreia au fost pomeniţi binefăcătorii sfântului aşezământ: voievozii-ctitori, egumeni, monahi şi ostenitori.

La sfârşit, mănăstirea a pregătit, cu ajutorul parohiilor din judeţul Brăila, agapa frăţească pentru toţi credincioşii veniţi la hramul voievodalei Mănăstiri Măxineni.

Participant