Colecte în eparhie

În spiritul principiului întrajutorării frăţeşti a eparhiilor mai sărace, prin solidaritate spirituală şi materială exprimată în cazuri de urgenţă (dezastre, calamităţi naturale etc), prevăzut în art. 14, alin. (1), lit. b) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea B.O.R. şi în conformitate cu adresa nr. 5197/2014 a Cancelariei Sf. Sinod adresată eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române, cu îndemnul de a ajuta persoanele sinistrate din sudul ţării, Arhiepiscopia Dunării de Jos a contribuit cu suma de 25.000 lei.

Suma totală colectată la nivelul Patriarhiei Române pentru Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, ca urmare a ajutorării sinistraţilor afectaţi de inundaţii este 289.300 lei.

● De asemenea, Arhiepiscopia Dunării de Jos a aprobat şi a transferat suma de 15.000 lei în vederea achiziţionării de alimente neperisabile, pături şi haine, destinate, prin intermediul Arhiepiscopiei Timişoarei, persoanelor afectate de inundaţiile din Serbia.

● În continuarea colectei pentru sprijinirea creştinilor din Siria, s-au mai adăugat următoarele sume: Protoieria Galaţi 9.439 lei (total general 19.535 lei) şi Protoieria Tecuci 5750 lei (total general 10.750 lei). Totalul general al sumei virate în contul special al Patriarhiei Române pentru sprijinirea creştinilor din Siria se ridică la valoarea de 70.184 lei.

Sectorul social-misionar