Tecuci, oraşul Sfântului Gheorghe

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (23 aprilie), municipiul Tecuci îşi serbează ocrotitorul spiritual. La catedrala oraşului, închinată tot ocrotirii Sfântului Gheorghe, numeroşi credincioşi au putut participa la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de către chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, urmată de premierea tinerilor elevi participanţi la Concursul naţional de oratorie creştină „Crezul Meu”. La sfârşit, au fost binecuvântaţi şi au  primit daruri locuitorilor taberei de sinistraţi în urma inundaţiilor din anul 2007.

IMG_6573
23 aprilie 2010: Sărbătoare la Catedrala din Tecuci

În urmă cu 15 ani, municipiul Tecuci, al doilea mare oraş al judeţului Galaţi, a primit ocrotirea şi mijlocirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul a devenit, astfel, purtător de grijă şi rugător pentru toţi credincioşii oraşului.

Activităţi pregătitoare hramului

Prăznuirea duhovnicească a Sfân-tului Mucenic Gheorghe din acest an a început cu mult înainte de sărbătoarea sa. În perioada 17 – 25 aprilie, parohiile din cadrul Protoieriei Tecuci au desfăşurat diferite programe cultural-educaţionale şi misionar-filantropice menite a-l cinsti pe ocrotitorul spiritual al credincioşilor tecuceni.
Astfel, fiecare parohie a desfăşurat activităţi filantropice pentru 15 familii nevoiaşe, pentru centrele sociale din municipiu, dar şi pentru alte instituţii sociale de pe raza protoieriei, cum ar fi Spitalul-Cămin din Iveşti sau Centrul Medical de la Găneşti.

De asemenea, în colaborare cu Biblioteca Municipală Tecuci a fost organizată o expoziţie de carte religioasă, cu material existent în secţiile bibliotecii.

„Răsărit-a primăvara…”

În ziua hramului, Catedrala „Sf. Gheorghe” din Tecuci s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de credincioşi tecuceni ori din alte zone limitrofe, care au dorit să participe la sărbătoarea. Aceasta a început prin săvârşirea slujbei Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi la care au asistat oficialităţi locale şi naţionale. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de p cuv. arhim. Daniil Oltean, vicar administrativ al Arhiepiscopiei, care a arătat semnificaţiile duhovniceşti ale acestei zile: „Sărbătoarea hramului municipiului Tecuci din acest an se împleteşte armonios cu Sărbătoarea Învierii Domnului.

IMG_6586
Premierea câştigătorilor din Protoieria Tecuci la Concursul de oratorie ,,Crezul meu”

De aceea, la această sărbătoare a Sfântului Gheorghe, se intonează o frumoasă cântare: «Răsărit-a primăvara…». Aceas-ta înseamnă că a răsărit bucuria cea duhovnicească care ne aduce aminte de Învierea Mântuitorului Hristos, de învierea creaţiei în zi de primăvară, dar şi de bucuria învierii credinţei prin faptele, viaţa şi jertfa Sfântului Gheorghe.

Astfel, putem spune şi noi că astăzi, într-o zi de primăvară, pentru oraşul acesta a răsărit o zi de bucurie şi de biruinţă, o zi a primăverii duhovniceşti. Căci ziua de bucurie şi de primăvară duhovnicească este ziua în care credincio-şii se împărtăşesc de faptele mântuirii, ziua în care se apropie cu bucurie şi cu dragoste faţă de aproapele, ziua în care împlinim chemările Bisericii la rugăciune, pentru curăţia sufletelor noastre.

Acesta este îndemnul zilei de astăzi: să ne bucurăm de Învierea Domnului Hristos, de lumina care vine din mormântul Învierii Sale, dar şi de primăvara bucuriei aduse de sărbătoarea Sfântului Mucenic Gheorghe, care este un simbol al credinţei, al primăverii sufletelor noastre şi al primăverii faptelor noastre cele bune, spre mântuire!”.

„Să învăţăm să ne rugăm cu Crezul!…”

După Sfânta Liturghie, pe esplanada catedralei a fost oficiată premierea la nivel de protoierie a tinerilor care fac parte din programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” din parohiile Protopopiatului Tecuci şi care au participat la Concursul naţional de oratorie creştină „Crezul meu”.

După ce au rostit în cor Crezul şi au prezentat în faţa mulţimii creaţiile din care s-a desprins mesajul de a ne ruga împreună cu Crezul, toţi cei zece tineri calificaţi din faza la nivel de parohie au primit diplome şi daruri, precum şi broşura cu viaţa, minunile şi acatistul Sf. Gheorghe, editată de Arhiepiscopie cu acest prilej.

Felicitându-i pe toţi copiii participanţi, Înaltpreasfinţitul Părin-te Arhiepiscop Casian a adăugat: „As-tăzi, la sărbătoarea Sfântului Mucenic Gheorghe, prin mărturisirea credinţei ortodoxe şi noi să manifestăm aceeaşi credinţă dreptmăritoare. Iar cea mai înaltă formă de manifestare a credinţei ortodoxe o reprezintă capacitatea de a o putea respecta, pentru că aşa a fost rânduit de Dumnezeu şi aşa ne-au predat Sfinţii Apostoli. În credinţă să  ne regăsim cu toţii, ca să primim şi noi darurile cele mari ale credinţei!”

La sfârşit, copiii de la Centrul parohial din Lieşti, îmbrăcaţi în costume populare, au susţinut un program de cântece pascale, fiind urmaţi apoi de corul Seminarului Teologic din Galaţi.

IMG_6620
Mângâiere pentru sinistraţi

Daruri pentru cei nevoiaşi

Sărbătoarea s-a încheiat cu o rugăciune de mulţumire către Sfântul Gheorghe pentru toate darurile revărsate asupra credincioşilor, la hramul oraşului.

La prăznuirea sfântului purtător de biruinţă, nu au fost uitaţi nici cei sinistraţi în urma inundaţiilor din toamna anului 2007. La tabăra de sinistraţi, au fost împărţite pachete cu alimente celor 70 de persoane care locuiesc încă aici. ÎPS Arhiepiscop le-a adus şi un cuvânt încurajator pentru a putea birui necazul şi durerea.

Adrian Portase