Adunarea generală a Federaţiei ,,Filantropia”

Aspect din timpul lucrărilor
Aspect din timpul lucrărilor

În zilele de 7 – 8 mai a.c., la sediul Centrului pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” – Bucureşti a avut loc lucrările Adunării Generale a Federaţiei „Filantropia” a Patriarhiei Române şi la reuniunea consilierilor responsabili cu activitatea social-filantropică de la eparhii. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, din partea eparhiei noastre a participat subsemnatul, consilier social-misionar.

Evenimentul a debutat cu un cuvânt  adresat de către pc pr. Dorel Moţoc, care a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, menţionând totodată importanţa lucrării social-filantropice desfăşurate de către fiecare eparhie în parte, care se adaugă efortului susţinut al Bisericii de a se implica în viaţa socială, nu numai pentru ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, cât mai cu seamă pentru a ne constitui într-un mesaj comun faţă de alte instituţii, ca reacţie la problematica vieţii, în ansamblul ei.

În prima parte a lucrărilor, miercuri, 7 mai a.c. a fost prezentat, de către dl Adrian Bărănescu, raportul de activitate pe anul 2013 al Federaţiei „Filantropia” a Patriarhiei Române, ocazie cu care au fost evidenţiate proiectele desfăşurate sau încheiate de către aceasta, precum şi raportul cenzorului.

A fost luat în discuţie proiectul ,,Renovabis”, în cadrul căruia a fost prezentat primul draft al compendiului de bune practici, reprezentând o aplicaţie on-line cu cele mai importante şi reprezentative centre acreditate. El este creat pentru a constitui un exemplu pentru cei ce doresc să înceapă o activitate în domeniul social, ocazie cu care se pot inspira din acest ghid.

Un alt aspect l-a constituit prezentarea scrisorii adresată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Federaţiei „Filantropia”, cu privire la implicarea acesteia în dezbaterea publică a unor subiecte de actualitate, în cazul de faţă, cel cu intenţia administraţiei publice centrale de a introduce educaţia sexuală în şcolile româneşti, dorindu-se identificarea unor acţiuni care să sprijine demersul Patriarhiei Române, prin care se solicită Guvernului României ca orele de educaţie pentru sănătate să-şi păstreze caracterul opţional, iar programa şcolară pentru această disciplină să fie elaborată potrivit valorilor morale şi tradiţiei pedagogice româneşti. În acest sens s-au făcut câteva propuneri ce vor fi înaintate, într-un referat, către Cancelaria Sfântului Sinod, în vederea discutării la proxima sa convocare.

În cea de-a două zi, la întrunirea consilierilor sociali, au fost discutate aspetele legate de promptitudinea şi corectitudinea informaţiilor colectate din dările de seamă, precum şi cele legate de  datele, informaţiile şi imaginile pentru site-ul Sectorului social al Patriarhiei Române.

În partea a doua a şedinţei, au fost invitaţi membrii Asociaţiei, „Diakonie Hamburg” din Germania, care au prezentat activităţile pe care aceştia le desfăşoară, venirea lor în România constituindu-se în dorinţa de a analiza posibilitatea desfăşurării unor iniţiative sociale comune, în vederea sprijinirii migranţilor şi imigranţilor din Hamburg, dar şi a familiilor acestora, în special din ţara noastră şi Bulgaria.

A consemnat pr. Ionel Rotaru, Consilier social