,,În căutarea unor repere statornice pentru viaţă!”. Importanţa Tainelor Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii, pentru tineri. Sondaj de opinie.

Timpul prezent ne arată faptul că, în Biserică sunt prezenţi şi participă la slujbe mulţi tineri, procentual însă, din numărul mare al tinerilor, cei care sunt mai îmbisericiţi reprezintă o parte neglijabilă.

Din acest motiv şi datorită faptului că îşi iubeşte fiii, Biserica noastră îşi îndreaptă toată grija şi atenţia către tineri, arătându-le cum trebuie şi unde să păstreze ,,comoara sufletelor lor”, cum să trăiască frumos, în duhul Evangheliei, şi cum să devină oameni împliniţi, demni şi apţi pentru a ajunge, la rându-le, părinţi şi modele pentru propriii copii.

În Anul omagial euharistic 2014, în Arhiepiscopia Dunării de Jos se remarcă programul, deja tradiţional, de apropiere a copiilor şi tinerilor de Biserică, prin participarea la sfintele slujbe (Sf. Liturghie, Canonul cel Mare, Denii) şi, în special, de convorbire cu părintele duhovnic, în Taina Spovedaniei şi de cuminecare cu Preacuratele Taine.

Pentru buna lor pregătire duhovnicească, Eparhia a editat broşura ,,Gustaţi şi vedeţi, că bun este Domnul!”, care se oferă gratuit tinerilor, într-un tiraj de 30.000 de exemplare.

Din multele lor trăiri şi sentimente, cu aportul profesorilor de Religie, oferim cititorilor noştri câteva exprimări ale tinerilor, în legătură cu aceste programe:

„Din rândul celor şapte Sfinte Taine ale Bisericii noastre Ortodoxe, poate cele mai iubite sunt acestea două: Spovedania şi Împărtăşania. Acest lucru îl remarc mai ales în rândul copiilor şi al tinerilor.

Personal, văd în fiecare moment de mărturisire o ocazie de a-I spune lui Dumnezeu ceea ce ne-a lăsat, atât de frumos şi profund, Sfântul Andrei Criteanul, în Canonul său: «Ia aminte, Dumnezeule, Mântuitorul meu, cu ochiul Tău cel blând, şi primeşte mărturisirea mea cea călduroasă. Mai mult decât toţi oamenii, eu însumi am greşit Ţie; ci Te milostiveşte, Mântuitorule, ca un Dumnezeu, spre făptura Ta!».

Cât priveşte Sfânta Taină a Euharistiei, pentru mine este momentul în care, după cum spune Sfântul Grigorie Teologul, într-un poem de-al său, «mă simt rănit de iubire şi de  har». Aş vrea să menţionez, de asemenea, că cele două Sfinte Taine, în contextul anului 2014, an omagial al lor, ar trebui cu mult mai mult tâlcuite şi explicate pe înţelesul tuturor, dar mai ales al celor tineri, cei care sunt în căutarea unor repere statornice în calea vieţii lor.” (Simona-Andra Dogaru, clasa a XII-a E, Colegiul Naţional „Costache Negri”- Galaţi).

„Taina Sfintei Împărtăşanii reprezintă medicamentul esenţial pentru vindecarea sufletului. E de la sine înţeles că nu putem beneficia de acest dar fără să trecem mai intâi prin mărturisirea sinceră a păcatelor. Aş putea spune că spovedania făcută cu sinceritate ne ajută să regăsim sensul vieţii, să punem accent pe lucrurile importante din viaţa noastră.” (Iuliana Bacău, clasa a IX-a B, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”- Galaţi)

„Ne aflăm în perioada Postului Mare, când avem prilejul să ne regăsim pe noi înşine, să ne îndreptăm prin Taina Pocăinţei. Spovedania este cea mai sigură cale de a vorbi cu Dumnezeu, de a primi iertarea precum fiul risipitor şi ne dă posibilitatea de a ne uni cu Hristos, Izvorul vieţii şi al nemuririi prin Taina Sfintei Împărtăşanii.” (Savin Andrei, clasa a XI-a B, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”- Galaţi)

,,Trupul lui Hristos primiţi şi din Izvorul cel fără de moarte gustaţi!...”
,,Trupul lui Hristos primiţi şi din Izvorul cel fără de moarte gustaţi!...”

● „Taina Sfintei Împărtăşanii este rază de iubire asupra oamenilor, comuniunea cu Dumnezeu. Ne înnobilează şi ne înalţă sufletul către zările senine”. (Miruna Buluc, clasa a VIII- a A, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”- Galaţi)

„Spovedania este revenirea în sine, modalitatea prin care ne împăcăm cu Dumnezeu şi cu noi înşine, după care temători, dar în acelaşi timp încrezători ne unim în mod tainic cu Trupul lui Hristos.” (Mihaela Mohorea, Clasa a XII-a A, Liceul Teoretic „Marin Coman”- Galaţi)

„Taina Spovedaniei înseamnă să mă eliberez de păcate şi să merg înainte cu Dumnezeu; iar Taina Împărtăşaniei mă ajută să nu mă mai despart de El, niciodată!”. (Miruna Zontea, clasa a II-a B, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”- Galaţi)

„Prin Taina Spovedaniei primesc iertarea lui Dumnezeu şi prin Taina Împărtăşaniei devin prieten al Lui”. (Petrescu Andreea, clasa a II-a B, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”- Galaţi)

„A mă spovedi şi împărtăşi înseamnă să-mi arăt credinţa şi ascultarea mea faţă de Dumnezeu”. (Petrescu Cristina, clasa a II-a B, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”- Galaţi)

„Dialog cu prietenul meu, duhovnicul… asta înseamnă pentru mine să mă spovedesc. El, duhovnicul, nu mă ceartă, nu mă pedepseşte; mă înţelege şi mă sfătuieşte!” (Mihai Măceacă, clasa a VI-a A, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”- Galaţi)

„A mă spovedi şi împărtăşi reprezintă momentele cele mai importante pentru mine. Mi-e ruşine atunci când mă duc, dar colegii mei, doamna profesoară de religie, care e mereu cu noi şi, mai ales, căldura cu care părintele mă primeşte şi îmi vorbeşte îmi dau curaj!”. (Mirela Ciobanu, clasa a VI-a A, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”- Galaţi)

„Cele două Sfinte Taine reprezintă apropierea de Dumnezeu. Aşa simt eu că mă apropii de Dumnezeu, de Împărăţia Sa. De fiecare dată, după ce mă spovedesc şi mă împărtăşesc îmi dau silinţa să nu mai greşesc. Înţeleg că nimeni nu e perfect, înţeleg că diavolul mă va ispiti iar şi iar, dar sper ca Bunul Dumnezeu să mă ajute să biruiesc tot răul”. (Marian Valeriu Albu, clasa a VI-a A, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”- Galaţi)

„Eu cred, că Sfânta Taină a Spovedaniei ne ajută să fim mai aproape de Dumnezeu. Când ieşi din biserică, simţi că te-ai eliberat de tot răul făcut.” (Paula Alexandru, clasa a IV-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Galaţi)

„Sentimentele mele când vin de la Sfânta Împărtăşanie sunt de bucurie şi fericire şi simt că am renunţat la toate faptele rele pe care le-am făcut şi aş vrea să fac numai fapte bune.” (Dana Manolache, clasa a IV-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

Copii iubitori de Hristos
Copii iubitori de Hristos

● „Atunci când ne spovedim, ne simţim mai curaţi, mai lipsiţi de griji şi ne regăsim curajul. Prin spovedanie ne eliberăm de păcate, iar pacea şi liniştea ne inundă sufletul.” (Denisa Draga, clasa a IV-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

„Eu când mă împărtăşesc simt mulţumire, întărire în credinţă, iar când mă spovedesc simt uşurare şi prin gând de renunţare la păcate.” (Alina Radu, clasa a IV-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

„Atunci când mă spovedesc, simt că am scăpat de toate greutăţile. În mine inima îmi este curată, mai pură şi mai luminată. La fel ca şi Taina Sfintei Spovedanii, Sfintei Împărtăşanii te ajută să fii mai aproape de Dumnezeu. Dacă nu te spovedeşti şi nu te împărtăşeşti, nu eşti un creştin adevărat. De aceea, pentru a-L iubi pe Dumnezeu, trebuie să ne spovedim şi să ne împărtăşim.” (Claudiu Mămularu, clasa a IV-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

„Eu, când mă duc împreună cu şcoala la biserică, mă simt foarte emoţionată. Când ajung în faţa preotului, parcă aş fi uitat de toate. Mă simt bine, emoţionată şi parcă aş fi pic vrăjită. Simt că Dumnezeu este în spatele meu şi-mi dă curaj să înaintez. Merg la biserică deoarece aş vrea să mă simt aşa, plină de curaj şi încredere, tot timpul.” (Delia Anghel, clasa a VI-a A, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

„Eu după ce mă împărtăşesc sau mă spovedesc mă simt liber şi simt, că toate păcatele pe care le-am făcut au dispărut… mă simt, ca şi când aş pluti.” (Rareş Anghel, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

„Spovedania şi împărtăşania înseamnă totul pentu mine! Atunci când ne spovedim, păcatele noastre ni se iartă, iar când ne împărtăşim, simţim o pace interioară.” (Virginia Stoian, clasa a VII-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

„Sfânta Spovedanie este un fel de comunicare cu Dumnezeu, Care ne iartă păcatele.” (Andreea Cristea, clasa a VI-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

„Sfânta Spovedanie reprezintă pentru mine o eliberare a tuturor gândurilor şi păcatelor care ne macină pe noi.” (Andrei Condruz, clasa a VII-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Galaţi)

După Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie eu mă simt învăluită total de  o putere dumnezeiască, mă simt înnoită trupeşte şi sufleteşte. Spovedania m-a ajutat să renunţ la credinţa formală, la ruşinea care mă îndepărta uneori de bucuria împăcării cu Dumnezeu. Prin mărturisirea sinceră a păcatelor şi după iertarea lor, înaintezi pe drumul cel sfinţitor, dobândind nu o minune, ci pe Cel ce izvorăşte minuni: Trupul şi Sângele cel dumnezeiesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.” (Ana Maria Gheorghe, clasa a VIII-a B, Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”- Brăila)

Binecuvântarea pentru copii şi tineri
Binecuvântarea pentru copii şi tineri

„Abia aştept să merg la Sfânta Spovedanie şi apoi să ne cheme părintele la Sfânta Împărtăşanie! E ca şi cum ai bea din apa curată de la izvoare şi toată viaţa vei fi în căutarea ei, nemaiputând să te mulţumeşti cu alte surogate. După Spovedanie eu ştiu şi simt că pot privi din nou spre Cer, că  plumbul păcatelor nu-mi mai atârnă  de suflet. Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului mă înnoiesc, mă fac să devin lumină şi să caut lumina, lăsând păcatele şi întunericul.” (Andreea Bănică, clasa a VIII-a A, Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”- Brăila)

„Ştiu că în fiecare post orice creştin se va spovedi şi împărtăşi. Şi eu o voi face şi mulţumesc lui Dumnezeu că studiem Religia la şcoală; mi-am învăţat şi părinţii să facă aceasta, cu atât mai mult cu cât nu se spovediseră de când erau copii! Pentru mine, cele două Sfinte Taine sunt deosebit de importante: cum o floare se ofileşte atunci când este afectată de o boală, dar se înveseleşte când primeşte lumină, căldură şi apă, aşa şi sufletul meu se înviorează când păcatele care-l înbolnăveau sunt iertate şi dragostea lui Dumnezeu mă înnoieşte. Întreg Domnul Se sălăşluieşte întru noi, dacă sufletul e curăţit şi întărit pe calea sfinţeniei, prin Sfântul Său Trup şi Sânge.” (Bianca Frâncu, clasa a VI-a A, Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”- Brăila)

Vreau să mă spovedesc şi apoi să mă împărtăşesc, deoarece mă voi întări pe calea cea bună a credinţei şi a iubirii de Dumnezeu. Îmi place foarte mult să particip la aceste două Sfinte Taine, alături de colegii mei, deoarece mă simt ca în familie, când suntem toţi veseli şi cuminţi. Mă simt fericit când mă eliberez de păcate şi când mă împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Domnului. Cum altfel aş mai putea să cânt de Paşte «Hristos a înviat!»? (Cristian Ouatu, clasa a V-a B, Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”- Brăila)

Uneori am fost rău şi vreau să-mi îndrept aceste păcate. Vreau să mă spovedesc şi să mă împărtăşesc, pentru că Dumnezeu mă va iubi mai mult. Fără Doamne-Doamne cred că viaţa s-ar transforma în moarte şi noi am rămâne pradă îngerului rău.” (Cosmin Popa, clasa a II-a B, Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”- Brăila)