Catedrala Mântuirii Neamului, un dar al tău pentru eternitate

Etapele pregătitoare pentru construcţie şi sfinţire

În vederea realizării Ansamblului Arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”, ideile şi sugestiile care au venit din partea specialiştilor arhitecţi şi ingineri în completarea Temei de proiectare au fost dezbătute în trei simpozioane tematice – consultative, ce au avut loc în Palatul Patriarhiei în 15 decembrie 2008, 26 iunie 2009 şi 9-10 decembrie 2009. Patriarhia Română a lansat în ziua de 28 decembrie 2009 licitaţia de selectare a proiectului „Catedralei Mântuirii Neamului”, această lucrare având valoare de simbol în conştiinţa şi viaţa poporului român. Depunerea dosarelor cadru, care angajează ofertantul în elaborarea ofertei de proiectare, a avut loc în data de 26 ianuarie 2010. Declararea ofertanţilor validaţi se va face printr-un comunicat de presă.

Oferta de participare, conţinând Studiul de Fezabilitate (S.F) şi Documentaţia Tehnică pentru emiterea Autorizaţiei de Construire (D.T.A.C.) urmează să se depună de către ofertanţi, până la data de 31 mai 2010. Comisia de evaluare, formată din specialişti desemnaţi de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc, şi confirmată prin Decizie Patriarhală, va analiza şi va evalua în termen de 1 lună ofertele depuse, urmând ca pe urmă data de 30 iunie 2010 să facă cunoscut ofertantul câştigător, printr-un comunicat de presă publicat în ziarul „Lumina”, şi pe site-ul Patriarhiei Române. Contractul de proiectare completă a construcţiei Catedralei se va încheia cu ofertantul declarat câştigător, urmând ca în luna iulie 2010 să se realizeze selectarea constructorului Catedralei. Patriarhia Română doreşte ca cel târziu la începutul lunii august 2010, să fie demarate lucrările pentru edificarea efectivă a Catedralei Mântuirii Neamului, cu speranţa că, în timp de trei ani, până la sfârşitul anului 2013, această va fi construită şi acoperită (faza „la roşu”), iar apoi se va intra în faza de finisări şi dotare cu mobilier, pentru a fi târnosită în anul 2015. Prin Tema de proiectare s-a prevăzut ca dimensiunile Noii Catedrale să fie următoarele: 120 m lungime, 70 m lăţime şi 120 m înălţime, iar la slujbele religioase din interiorul Catedralei să poată participa împreună 5000 de persoane.

Deci, Catedrala Mântuirii Neamului nu va fi nici mică, nici mare, nici ieftină, nici scumpă, ci, sperăm, un simbol al sufletului românesc în rugăciune înălţătoare la cer! „Întrucât o biserică ortodoxă este învelişul arhitectural al unui conţinut spiritual, şi anume comuniunea oamenilor credincioşi cu Hristos – capul Bisericii celei vii, „Acelaşi ieri, astăzi şi în veci” (Evrei 13, 8) fiecare biserică ortodoxă trebuie să exprime eternitatea în timp, deci în fiecare veac. Iar amprenta de veac se vede în ceea ce se aduce nou ca un reflex şi ca o ofrandă a veacului respectiv, nu numai privitor la materialele construcţiei, ci şi ca interpretare a spaţiului sacru.

Ca atare, Catedrala Mântuirii Neamului trebuie construită astfel încât să devină cuvânt teologic zidit în simbol, cuvânt vizualizat, nu numai prin icoane ci şi prin modul de a organiza spaţiul, ca spaţiu sacru, pentru a simboliza comuniunea oamenilor cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt, mai precis comuniunea cu Sfânta Treime şi cu toţi sfinţii din toate veacurile. Această idee principală de comuniune, ca adunare a oamenilor în iubirea Sfintei Treimi prin credinţa în Iisus Hristos – Capul Bisericii se extinde din interiorul Catedralei şi în exteriorul ei prin simbolistica pridvorului unit cu spaţiul în formă de potir din jurul şi din faţa Catedralei” (Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul României) Vă rugăm să ne ajutaţi la construcţia Catedralei Mântuirii Neamului, pentru a fi înscrişi pe pământ şi în cer între „fericiţii şi pururi pomeniţii” ctitori! Patriarhia Română Administraţia Patriarhală Cod Fiscal: RO4430779 Conturile pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului deschise la BCR – filiala Sectorului 4, Bucureşti: RO53 RNCB 0075 0048 9503 0109 (LEI) RO26 RNCB 0075 0048 9503 0110 (USD) RO96 RNCB 0075 0048 9503 0111 (EURO)

www.basilica.ro