Şedinţa Consiliului Eparhial pentru confirmarea alegerilor organismelor parohiale şi pregătirea celor pentru Adunarea Eparhială

IMG_4489Joi, 4 martie, a avut loc la Centrul Eparhial din Galaţi şedinţa Consiliului Eparhial, în cadrul căruia au fost confirmate alegerile parohiale din perioada 17-24 ianuarie 2010, de la nivelul întregii eparhii şi s-au luat măsurile necesare în vederea demarării procesului electoral de alegere a noilor structuri eparhiale.

De asemenea, în cadrul acestui for eparhial au fost analizate principalele aspecte ale pastoraţiei în cimitirele urbane din Eparhia Dunării de Jos. În cadrul unei întruniri premergătoare cu preoţii capelani şi cu preoţii parohi de la aceste cimitire au fost analizate principalele probleme cu care se confruntă aceştia şi, totodată, s-au luat principalele măsuri în vederea unei mai bune deserviri religioase a credincioşilor de către capelanii de cimitire, iar pe de altă parte a unei mai bune colaborări a Bisericii cu autorităţile locale, care administrează astfel de cimitire în oraşele de pe teritoriul eparhiei. Nu în ultimul rând, s-a analizat şi s-a pus în aplicare Hotărârea Sfântului Sinod referitoare la organizarea de pelerinaje de către clericii şi monahii din Eparhia Dunării de Jos şi s-a hotărât ca aceste pelerinaje să poată fi organizate prin Biroul de pelerinaj al Patriarhiei Române sau prin cel al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În continuare, membrii Consiliului Eparhial au dezbătut aspectele privitoare la buna desfăşurare a activităţii la şcolile teologice eparhiale, precum şi soluţiile care se întrevăd pentru asigurarea cântării la strană, în parohiile fără cântăreţi bisericeşti.

IMG_4492În după-amiaza aceleiaşi zile, la Centrul Eparhial din Galaţi a avut loc şi întrunirea trimestrială a preoţilor capelani din instituţiile militare, spitale, penitenciare şi cele de protecţie socială ale statului, din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În cadrul întâlnirii, preo-ţii capelani au prezentat cazuri specifice din unităţile deservite şi aspecte pasto-rale, misionare, filantropice şi administrative ale activităţii acestora în instituţiile în care activează. Au fost analizate şi s-au propus măsuri de îmbunătăţire a programelor liturgice şi misionare pentru a veni, cât mai concret şi într-un mod ritmic, în sprijinul asistaţilor.

În cuvântul adresat către prea cucernicii preoţi capelani, ÎPS Ar-hiepiscop Casian a arătat importanţa slujirii în spitale, aziluri, armată şi penitenciare, unde fiecare om întâmpină greutăţi peste care simte uneori că nu poate trece de unul singur şi apelează la slujitorii Bisericii, pentru aflarea păcii şi a sănătăţii sufleteşti şi trupeşti. Totodată, ÎPS Arhiepiscop a îndemnat pe pc. părinţi capelani să pregătească cum se cuvine sărbătoarea pascală, prin intensificarea activităţii lor slujitoare.

Pr. Gelu Aron