Agenda Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian

LITURGICEIPS Casian

22 ianuarie – participă la slujba de seară de la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 ianuarie – săvârşeşte, la biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, slujba de Te-Deum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale – Sultana Cuza – şi a făuritorilor Unirii, urmate de un cuvânt de învăţătură.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, la slujba Privegherii.

26 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

29 ianuarie – oficiază, la capela Seminarului „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură despre Sfinţii Trei Ierarhi.

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului bisericii.

31 ianuarie – săvârşeşte, la Capela Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan”, slujba de mulţumire şi parastasul pentru toţi ostenitorii spitalului şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestei instituţii

1 februarie – săvârşeşte slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură la parohia „Întâmpinarea Domnului” din Galaţi.

2 februarie – Întâmpinarea Domnului – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; oficiază, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba parastasului pentru Episcopul Partenie Clinceni, ctitorul Palatului Episcopal şi pentru ceilalţi ierarhi ai Dunării de Jos.

8 februarie – participă, la Catedrala Arhiepiscopală, la slujba Sfintei Liturghii, după care săvârşeşte slujba de Te Deum, cu prilejul şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos; săvârşeşte slujba parastasului pentru ierarhii Dunării de Jos şi membrii Adunării eparhiale, trecuţi la Domnul; participă, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, la slujba Privegherii.

9 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

10 februarie – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Mc. Haralambie”, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

12 februarie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de Te-Deum, cu prilejul deschiderii şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti.

13 februarie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba de Te-Deum, cu prilejul lucrărilor Sfântului Sinod.

15 februarie – săvârşeşte, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba parastasului pentru dna Rada Crăciun, mama ÎPS Sale.

16 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

18 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii, la Catedrala arhiepiscopală, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, cu prilejul împlinirii a 24 de ani de la primirea cerescului dar al hirotoniei întru arhiereu.

22 februarie – săvârşeşte, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba parastasului pentru dna Rada Crăciun, mama ÎPS Sale, la 6 luni de la trecerea la cele veşnice.

23 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscop Antim Nica, la împlinirea a 106 ani de la naşterea sa, şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

SOCIAL-CULTURALE

24 ianuarie – participă la manifestările dedicate sărbătoririi a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, la biserica ,,Vovidenia“ şi la statuia Domnitorului Al. I. Cuza din municipiul Galaţi.

28 ianuarie – participă la Simpozionul interliceal „Învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi despre Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei“, organizat la Seminarul teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, cu participarea elevilor de la mai multe licee din municipiul Galaţi  şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

18 februarie – susţine, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Centrului Eparhial, un curs de spiritualitate ortodoxă despre importanţa Sfintelor Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei pentru viaţa duhovnicească a oricărui creştin.

ADMINISTRATIV-SINODALE

22 ianuarie – vizitează spaţiile educaţionale şi administrative de la Seminarul „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, precum şi Centrul pentru Economie Socială (Casa „Avocat Gheorghe Totir”) din municipiul Galaţi.

28 ianuarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

31 ianuarie – prezidează, lucrările Consiliului Profesoral de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi.

4 februarie – prezidează, în Sala „Arhiepiscop Antim Nica” din cadrul Centrului Eparhial, lucrările Adunării generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor mireni din Arhiepiscopia Dunării de Jos;  prezidează, în Sala „Episcop Chesarie Păunescu” din cadrul Centrului Eparhial, şedinţa Permanenţei  Consiliului Eparhial, cu participarea ppcc protoierei, pentru analizarea Dărilor de seamă ale subunităţilor şi notarea administrativă a preoţilor pe anul 2013.

7 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, lucrările Consiliului Eparhial, de analiză a activităţii bisericeşti pe anul 2013 din Arhiepiscopia Dunării de Jos şi de proiectare a priorităţilor pe anul 2014.

8 februarie – prezidează, la sediul Centrului Eparhial, lucrările Adunării Eparhiale de validare a activităţii bisericeşti pe anul 2013 din Arhiepiscopia Dunării de Jos şi de aprobare a proiectelor pe anul 2014.

10 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial; vizitează şantierul de consolidare şi amenajare a clădirii vechiului Palat episcopal din Galaţi, împreună cu dl. pictor Ioan Moldoveanu;

11 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Comisiei de specialişti pentru selecţionarea obiectelor de patrimoniu, în vederea dotării sălilor de expoziţie din cadrul Muzeului istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos (Palatul episcopal);

12 februarie – participă, în Aula Magna ,,Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, la şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.

13 februarie – participă, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, la şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

17 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

19 februarie – vizitează şantierul de consolidare şi amenajare a clădirii vechiului Palat Episcopal.

21 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Comisiei de specialişti pentru selecţionarea obiectelor de patrimoniu, în vederea dotării sălilor de expoziţie din cadrul Muzeului istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos (Palatul episcopal).

24 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

PRIMIRI

22 ianuarie – primeşte, la Centrul eparhial, pe dl Aurel-Gabriel Simionescu – primarul municipiului Brăila.

10 februarie – primeşte pe pc. pr. prof. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti.

18 februarie – primeşte reprezentanţii preoţimii şi cinului monahal din eparhie, cu ocazia aniversării zilei de hirotonie.

19 februarie – primeşte, la Cancelaria centrului, pe dl arhitect Călin Hoinărescu, pentru analiza proiectului de refacere a Complexului medieval – Mănăstirea Măxineni.

Pr. Gelu Aron, secretar eparhial