Pelerinajul de Florii în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În spiritualitatea ortodoxă, pelerinajul actul misionar şi mărturisitor al călătoriei spre Mântuitorul Hristos. Pelerinul, căutător de răspunsuri şi bucurii sfinte, Îl urmează astfel pe Domnul Hristos, Primul şi Marele Pelerin, Care a coborât din Ceruri pe pământ, făcându-Se om din Preacurata Fecioară Maria, trăind între oameni, ca pe oameni Să-i izbăvească. Pelerinul creştin este omul dornic să redescopere peceţile paşilor Domnului pe pământ. Şi aceasta o împlineşte, ca închinător la Locurile Sfinte, ca şi cinstitor al sfintelor moaşte şi al sfintelor icoane purtătoare de har, ca primitor şi dăruitor al unei bucurii, adesea greu de exprimat în cuvinte.

IMG_1641

Tradiţia pelerinajului este veche. Din sec. IV avem mărturia nobilei pelerine Egeria, care relatează despre pelerinajele ce se săvârşeau la Ierusalim, de Florii, de Paşti, de Rusalii.

În perioada iustiniană  sau a bazileilor bizantini comneni şi paleo-logi, tradiţia pelerinajului s-a menţinut cu putere, ba chiar a depăşit graniţele cetăţii lui Constantin, spre alţi poli de spiritualitate ai creştinismului, cum ar fi Athosul sau Sinaiul. În Biserica Ortodoxă Română, tradiţia pelerinajului are, de asemenea, vechime şi consistenţă. Istoria Ortodoxiei româneşti consemnează trăirile duhovniceşti şi memoriile unor proschiniţi (pelerini la Sfântul Munte Athos) sau hagii (închinători la Locurile Sfinte de la Ierusalim, Ierihon, Betleem). În viaţa Bisericii noastre înscriu şi astăzi, la aceeaşi cotă a trăirii duhovniceşti, ca momente de mare înălţare duhovnicească, pelerinajele a sute de mii de închinători, prilejuite de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, a Sfântului Dimitrie cel Nou, a Sfintei Muceniţe Filofteia, a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava sau de hramurile unor mănăstiri (Putna, Suceviţa, Nicula).

Pelerinajul de Florii, o chemare spre bucuria Domnului

Sensul profund al pelerinajului a fost redescoperit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, începând cu anul 2008, când s-au organizat, în capitală, primele pelerinaje dar de data aceasta vizând nu anumite repere geospirituale, ci interiorul nostru, sufletul creştinului, în care stă, ca într-un tron, Domnul Hristos. Un astfel de eveniment misionar este pelerinajul de Florii, care aminteşte de Intrarea Domnului în Ierusalim şi care pregăteşte poporul, duhovniceşte, pentru trăirea cu mai mare intensitate, a Săptămânii Sfintelor şi Înfricoşătoarelor Patimi ale Domnului Hristos.

Tradiţia pelerinajului la Dunărea de Jos

După modelul Sfintei Patriarhii, şi Arhiepiscopia Dunării de Jos a reluat tradiţia pelerinajului de Florii. Această recuperare s-a făcut firesc, întrucât, la Dunărea de Jos, sub păstorirea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, încă din anul 1990 s-au aşezat temeliile puternice ale unor evenimente misionare, marcate de pelerinaje. Primirea sfintelor moaşte ale unor sfinţi (Sf. Apostol Andrei – 1996 şi 2001, Sf. Ioan Casian şi Sf. Ioan cel Milostiv – 2002, Sf. Atanasie Patriarhul – 2004, Sf. Dasie, Emilian şi Gheorghe – 2005, Sf. Nectarie – 2006, Sf. Sofronie – 2008, Sf. Vasile cel Mare, Sfinţii din Samotracia, Sf. Grigorie Palama şi Sf. Martiri de la Niculiţel – 2009) la Dunărea de Jos sau ale unor relicve de mare valoare, pentru întreaga creştinătate (o părticică din  crucea Domnului – 1992, o părticică din crucea Sf. Apostol Andrei – 1997, Brâul Maicii Domnului – 2001, Veşmântul Sf. Parascheva – 2001, veşmântul Sf. Efrem de la Pecerska – 2005, veşmântul Sf. Patapie – 2009) s-a făcut cu mari procesiuni, iar în pelerinaj au venit, spre a cinsti aceste tezaure duhovniceşti zeci de mii de pelerini.
În Arhiepiscopie se organizează, anual, mai multe pelerinaje, care au devenit tradiţionale: cu prilejul cinstirii Eroilor Neamului – la Praznicul Înălţării Domnului, în toate parohiile, cu prilejul hramului mănăstirii Buciumeni – la care participă peste 5.000 de pelerini, dintre care 1.000 sunt tineri din licee, şi în zilele cinstirii Sfinţilor Andrei şi Nicolae – ocrotitorii municipiilor Galaţi şi Brăila, când, la Catedralele din cele două oraşe, mii de pelerini, venerează moaştele sfinţilor.

Pe temelia acestei experienţe spirituale, pelerinajul de Florii s-a adăugat ca o bucurie în plus la dorinţa bunilor creştini de la Dunărea de Jos de a se apropia de Mântuitorul şi de sfinţii Săi.

Pregătirea pelerinajului, în anul de har 2010

Sâmbătă, 20 martie a.c., Arhiepisco-pia Dunării de Jos, în conlucrare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, a organizat Olimpiada de Religie – faza judeţeană, în cele două municipii de la Dunăre, eveniment la care au participat 570 de elevi. ÎPS Arhiepiscop Casian s-a întâlnit cu olimpicii gălăţeni şi brăileni, acordându-le binecuvântarea sa, felicitându-i şi încurajându-i. Totodată, elevii au fost chemaţi să participe la pelerinajul pe care Eparhia avea să-l organizeze în Sâmbăta lui Lazăr, în mai multe centre de pelerinaj.

Luni, 22 martie a.c., la Centrul Arhiepiscopal a avut loc o întrunire de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, la care au fost invitaţi şi părinţii protopopi, care a avut pe ordinea de zi organizarea pelerinajului de Florii. În urma dezbaterilor, s-a stabilit în detaliu întregul program. Au fost precizate mai întâi centrele spre care se vor îndrepta şirurile de pelerini din parohii.

La Galaţi, Catedrala Arhiepiscopală a polarizat întregul pelerinaj al cre-dincioşilor din parohiile municipiului. Şirurile de pelerini au venit pe trei căi (str. Domnească, Calea Basarabiei şi dinspre Seminarul Teologic pe strada Episcop Melchisedec Ştefănescu şi Domnească), umplând Catedrala. La Brăila, la Catedrala „Naşterea Domnului”, pelerinii s-au adunat, dinspre parohii, urmând traseele de dinainte cunoscute.

Zona Tecuci a avut patru centre de pelerinaj: Catedrala oraşului şi bisericile din Iveşti, Matca şi Lieşti. La Tg. Bujor, pelerinii s-au întâlnit în biserica din oraş; parohiile din zona Făureiului au organizat pelerinajul în localitatea Ianca, pe traseul dintre liceu şi biserica ,,Sf. Ioan Botezătorul”. În localităţile Însurăţei şi Covurlui, pelerinajele au vizat bisericile centrale. În zona misionară a Nicoreştiului, pelerinii din parohii s-au întâlnit în localitatea Toflea, parcurgând traseul dintre centrul localităţii şi mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” din preajmă.

Sâmbătă, 27 martie, la ora 1600, în toate localităţile amintite, a început şi s-a desfăşurat pelerinajul după programul prestabilit. Cu icoane în mâini, purtând ramuri verzi de salcie – simbolul renaşterii şi al Învierii, cu prapori şi cruci procesionale în frunte, pelerinii s-au adunat în biserici, luând parte la slujba Litiei, ascultând cuvântul de învăţătură al preoţilor şi pregătindu-se pentru Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim.

Premii pentru elevii olimpici

Cei mai tineri pelerini, elevii din şcoli şi licee au răspuns invitaţiei chiriarhului lor. Dintre aceştia, 570 au participat la Olimpiada de Religie, faza judeţeană. În semn de felicitare şi încurajare, Arhiepiscopia Dunării de Jos a tipărit o diplomă specială – „Tinereţe şi credinţă”, semnată de ÎPS Arhiepiscop, care a fost înmânată solemn, tuturor olimpicilor. Editura Arhiepiscopiei a tipărit lucrarea „Tinerii – mărturisitori ai Învierii”, alcătuită din exprimările tinerilor privind trăirile lor interioare, legate de slăvitul praznic al Învierii Domnului.

În acest fel au fost onoraţi şi premiaţi tinerii care s-au ostenit cu studiul şi au demonstrat că ora de Religie face parte din preocupările lor importante. Toţi pelerinii au primit o iconiţă, special editată de Arhiepiscopia Dunării de Jos, ca semn al participării la acest eveniment misionar şi spiritual.

Cel mai important dar, bucuria

IMG_1442

Pregătirea pentru Săptămâna Mare s-a făcut deplin. Creştinii s-au spovedit, s-au împărtăşit şi au intrat, deodată cu Domnul, în Ierusalimul cel de jos – bisericile în care îşi lucrează mântuirea. Participarea la denii, cântarea Prohodului, primirea sfintei Lumini, adusă iarăşi cu multă jertfă de la Ierusalim, purtând încă prospeţimea fulgerului coborât din cer pe Sfântul Mormânt al Domnului, „izvorul învierii noastre”, au împlinit bucuria pelerinilor. Atunci, la Florii a fost începutul pelerinajului, iar acum în bucuria pascală, sunt roadele lui; jertfa de atunci a odrăslit bucuria de acum! A fi pelerin înseamnă a purcede pe un drum la capătul căruia Domnul Hristos Înviat, cu chip luminos, aşază cununa biruinţei pe creştetul celui ce şi-a luat osteneala drumului. Mulţumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian pentru bucuria ce au oferit-o atâtor inimi însetate de Hristos, însetate de bucurie.

Pr. Lucian Petroaia

Notă:
Întrucât prezentul reportaj a fost redactat chiar în timpul desfăşurării evenimentelor, în numărul viitor al revistei noastre vom reveni cu detalii despre modul în care s-a petrecut pelerinajul, în toate centrele amintite.