Conferinţele pastoral-misionare de toamnă, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În contextul proclamării anului 2013 ca „An Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, între manifestările liturgice şi cultural-misionare desfăşurate în întrega Eparhie se numără, ca în fiecare an, organizarea conferinței semestriale de toamnă.

În conformitate cu hotărârea sinodală în în legătură cu această problemă, conferinţa corespunzătoare celui de-al doilea semestru al anului 2013 a fost aşezată sub genericul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, susţinători ai Bisericii”. La nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a dorit a se dezvolta şi analiza această tematică aprobată de Sfântul Sinod, din punct de vedere istoric şi teologic, prin evidențierea principalelor aspecte din viața şi activitatea Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena care au condus la crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea Bisericii şi pentru restabilirea și reașezarea omului în demnitatea sa morală.

Conferinţa preoţească la Brăila

Întrunirile preoțești dedicate acestui eveniment au debutat la protoieria Brăila, în data de 4 noiembrie a.c., prin săvârşirea Sfintei Liturghii în biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din municipiu, de către toţi preoţii protopopiatului, cu participarea Chiriarhului Dunării de Jos, Înaltpreasfințitul Părinte Casian. Sfânta Liturghie a fost precedată de slujba de sfinţire a picturii nou-restaurate din monumentala biserică a protoieriei.

Preoţimea brăileană, în simfonie cu cântăreţii bisericeşti, a oferit răspunsurile liturgice, iar împreună-slujirea în sobor, ca mijloc de întărire a comuniunii a evidențiat încă o dată binefacerea unităţii în Biserică, întrucât aceasta are ca unic izvor pe Hristos Domnul.

Adresându-se preoţimii din Brăila, Chiriarhul Dunării de Jos a arătat că „împreuna-lucrare a Sfântului Împărat Constantin şi a sfintei şi evlavioasei sale mame cu slujitorii Bisericii a făcut posibilă înfrumuseţarea interioară a fiecărui creştin şi a sfintelor lăcaşuri şi a deschis calea spre minunata lucrare a Bisericii în societate, în educaţia creştină şi în opera social-filantropică. Sfântul Împărat Constantin, în Biserică, şi astăzi este «episcop» cu slujirea bisericească în lăcaş – ca sfânt, şi în societate – ca şi conducător spiritual al nostru, al tuturor!”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul preoţimii brăilene
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul preoţimii brăilene

La Sfânta Liturghie au participat şi elevi ai Colegiului Naţional „Nicolae Bălcescu” şi ai Liceului de Artă din Brăila. Aceştia, la finalul slujbei au purtat un dialog-cateheză cu Înaltpreasfinţia Sa, după care au fost invitaţi în sala de şedinţe a Protoieriei Brăila, luând parte la deschiderea oficială a lucrărilor conferinţei semestriale de toamnă în Arhiepiscopia Dunării de Jos.

În cadrul conferinţei propriu-zise, prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian au fost prezentate 11 referate, întocmite de 11 preoţi, care au subliniat contribuţia decisivă a Sfinţilor Împăraţi la renaşterea vieţii bisericeşti, întărirea credinţei creştine în întreg Imperiul Bizantin şi promulgarea unor legi prin care se  “ordona ca zidurile bisericilor să fie făcute mai înalte, iar bisericile lui Dumnezeu mai încăpătoare, atât în lungime, cât şi în lăţime… Deci şi prin alte ţinuturi venea lumea către mântuitoarea cale a cunoaşterii, distrugând pe dată, prin oraşe şi pe la sate, tot ce ţinuse ea până atunci drept sfânt, ca nişte lucruri goale de orice înţeles. Templele zeităţilor şi celelalte locaşuri închinate lor, semeţe foarte le dărâmau oamenii fără nici un îndemn din afară şi înălţau pe temeliile lor… câte o biserică” (Eusebiu de Cezareea, Scrieri, Partea a Doua. Viaţa lui Constantin cel Mare, în col. P.S.B. 14, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, p. 110, 174).

Un rol important în cadrul dezbaterilor l-a constituit evidenţierea aspectelor concrete desprinse din activitatea preoţescă desfăşurată în anul dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, la nivel de parohie şi protopopiat, cu exemplificări şi metode misionare specifice întâlnite sau aplicate în pastoraţie.

Comuniunea preoţilor

din protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti

Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala din Tecuci
Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala din Tecuci

Marţi, 5 noiembrie a.c., în sala de şedinţe a Protoieriei Tecuci a avut loc conferinţa pastoral-misionară a preoţilor din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti. Întâlnirea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii, sub Pantocratorul bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe şi Sf. Iachint de la Vicina” din Tecuci, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, înconjurat de preoţii slujitori din cele două protopopiate, dar şi în prezenţa rugătoare a numeroşi credincioşi din municipiu.

După momentul liturgic plin de însemnătate duhovnicească pentru preoţii slujitori, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat,  în cadrul dezbaterilor propriu-zise, ultimele apariţii editoriale în legătură cu tema de reflecţie a anului 2013: Bertrand Lancon şi Tiphaine Moreau, „Constantin. Un împărat creştin”, Basilica, 2013; „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în bisericile din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei”, Basilica, 2013; „Ctitoriile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Răsărit şi Apus”, Basilica, 2013 şi „Cruce şi Misiune – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertaăţii religioase şi apărători ai Bisericii”, vol II, Basilica, 2013.

Aspect de la lucrările conferinţei
Aspect de la lucrările conferinţei

De asemenea, câte 11 preoţi din cele două protoierii au prezentat tot atâtea mărturii din lucrarea preoţească de la parohii, în lumina pildei de slujire liturgică, ctitoricească, educaţională, social-filantropică şi legislativă a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena: „Ne-a fost hărăzit să vedem o privelişte plăcută şi dorită de toţi: praznice de întemeiere de biserici prin toate oraşele, precum şi târnosiri ale bisericilor nou construite, vizite ale episcopilor cu acest scop, întruniri între credincioşi de departe şi de pretutindeni, apropiere sufletească de la popor la popor, unirea mădularelor Trupului lui Hristos într-o armonie desăvârşită”. (Eusebiu de Cezareea, Scrieri, Partea a Doua. Viaţa lui Constantin cel Mare, în col. P.S.B. 14, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, p. 170.)

La finalul întrunirii Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit tuturor preoţilor pentru implicarea în slujirea preoţească şi a vizitat şantierul noului centru pastoral şi social-filantropic din cadrul Protoieriei Tecuci.

Conferinţa semestrială

în ProtoieriaTg. Bujor

În a treia zi de la debutul conferinţei pastoral misionare de toamnă, la pomenirea Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul, Chiriarhul Dunării de Jos s-a aflat în mijlocul slujitorilor din cadrul Protoieriei Tg. Bujor. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Tg. Bujor a fost neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor şi a copiilor care au dorit să fie prezenţi la Sfânta Liturghie arhierească, în mijlocul acestora aflându-se şi dl Laurenţiu Viorel Gâdei, primarul din localitate.

Preoţii din Protopopiatul Tg. Bujor în conferinţa semestrială
Preoţii din Protopopiatul Tg. Bujor în conferinţa semestrială

Protoieria Tg. Bujor se află într-o zonă rurală, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa, cu multe şi grele probleme sociale dar, în acelaşi timp, zona aceasta dovedeşte că este mereu îmbogăţită cu deosebite resurse spirituale prin credincioşii buni, jertfelnici şi statornici, prin patrimoniul bisericesc şi, mai ales, prin entuziasmul şi echilibrul preoţilor, în marea lor majoritate tineri, care descoperă neîncetat în zonă, în slujirea lor liturgică şi în viaţa pastorală din parohii, multe semne ale dăinuirii vieţii sacramentale, culturale şi sociale”.

Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în sala de şedinţe a clădirii administrative a protoieriei, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Preoţii, în special cei tineri au prezentat referate întocmite după tematica şi planul elaborat de Cancelaria Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, evidenţiind faptul că prin tratarea ultimului subpunct al temei (evlavia şi cinstirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena de către Biserică), conferinţa practic se încheie, inspirat, cu peceţile constantiniene de peste veacuri din sfintele lăcaşuri, din societate şi din întreaga noastră viaţă creştină.

Întrunirea

slujitorilor sfintelor altare din Galaţi

În preziua cinstirii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, slujitorii sfintelor altare din cadrul Protoieriei Galaţi s-au întrunit în conferinţa semestrială de toamnă. Într-o deosebită atmosferă de evlavie şi prezenţă rugătoare, soborul preoţimii gălăţene, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian s-a aflat în unitatea sfântă din jurul Sfântului Potir, în istorica şi reprezentativa biserică a Galaţilor, ”Sf. Ierarh Nicolae şi Sfântul Atanasie, Patriarhul Constantinopolului”. A fost a patra zi şi, în acelaşi timp, mijlocul, centrul temporal al unui autentic pelerinaj în Arhiepiscopia Dunării de Jos, prilejuit de Sfinții Împăraţi Constantin şi maica sa, Elena, recunoscuţi de contemporaneitate drept promotori şi sprijinitori ai pelerinajului creştin.

Pelerinajul către şi dinspre protoieriile Eparhiei s-a dovedit a fi o redescoperire a noastră, cler şi credincioşi, ca pelerini pe cărările sfinților şi întocmai cu Apostolii Împăraţi Constantin şi Elena dar, în acelaşi timp şi o redescoperire a vieţii lor, a jertfelniciei lor şi a slujirii lor în slujirea noastră de astăzi în Biserica poporului român dreptcredincios. „Întâlnirea din sfânta biserică închinată Sfântului Nicolae şi Sfântului Ierarh Atanasie, Patriarhul Constantinopolului, a arătat Înaltpreasfinţia Sa, coincide şi cu începutul sărbătorilor duhovniceşti din luna noiembrie, închinate Sfântului şi întâiului chemat Apostol Andrei, ocrotitorul orașului nostru şi întregului neam românesc! … Astăzi îl identificăm pe Sfântul Împărat Constantin prin cele două cetăţi ale sale, care stau și în prezent faţă în faţă: Cetatea Dinogeţia Veche sau Bărboşi, cea mai răsăriteană cetate din Imperiul roman şi Dinogeţia din partea tulceană a Dunării unde, o biserică din secolul al XI-lea ne arată prezenţă de ierarh – prezență rugătoare şi slujitoare la gurile Dunării, prin apostolatul Sfântului Andrei şi prin consolidarea acestuia, prin basilici şi programe misionare în Biserică și în Cetate, acum 1.700 de ani, dar şi după 1.700 de ani”.

Conferinţă preoţească la Protoieria Galaţi
Conferinţă preoţească la Protoieria Galaţi

Sala de conferinţe din cadrul Protopopiatului Galaţi a fost gazda dezbaterilor şi analizelor punctuale. Preoți profesori din învățământul teologic gălăţean, preoţi misionari sau preoţi din slujirea socială au luat cuvântul prin cele 11 expuneri cu privire la rolul Sfinţilor Împărați Constantin şi Elena în viaţa şi activitatea Bisericii din sec. IV, dar şi la actualitatea politicii lor religioase, sociale, legislative şi social-filantropice pentru lumea contemporană.

Peceţile constantiniene din spațiul Dunării de Jos nu se văd doar la Barboşi, a subliniat Chiriarhul Dunării de Jos, ci chiar în istorica biserică Precista din Galaţi, care are în trupul său blocuri mari de piatră romană din timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, adusă pe Dunăre!”.

Totodată, pentru a întări prin vizualizare cele expuse prin cuvânt, Înaltpreasfinţia sa a prezentat preoţilor prezenți ruinele cetăţii constantiniene de la Barboşi, cuprinse în imagine și cuvânt în excepționalul album omagial „Ctitoriile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Răsărit şi Apus”, Basilica, 2013.

Conferinţa semestrială la Făurei

Prezența Chiriarhului Dunării de Jos în protoieria Făurei, în Duminica a XXV-a după Pogorârea Duhului Sfânt, prilejuită de sfinţirea bisericii din parohia  Ianca II cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi ”Sfântul Mucenic Trifon” a fost prelungită şi luni, 11 noiembrie a.c., la pomenirea Sf. Mc. Mina, Victor și Vichentie, întrucât în această zi a avut a fost rânduită conferinţa semestrială corespunzătoare celui de-al doilea semestru al anului 2013, în Protoieria Făurei.

Întâlnirea a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii în biserica cu hramul ”Sf. Ioan Botezătorul” din oraşul Făurei de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, înconjurat de soborul preoţilor din protoierie.

Slujba Sfintei Liturghii în biserica din Făurei
Slujba Sfintei Liturghii în biserica din Făurei

La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Dunării de Jos a rostit un bogat cuvânt de învățătură pentru preoţii şi credincioşii prezenți, accentuând importanța zilei de duminică şi a sărbătorilor religioase în general, ca zile de rugăciune şi primenire duhovnicească, aşa cum au fost rânduite încă din vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, şi nu ca zile de odihnă şi relaxare trupească, golite de orice conținut spiritual.

Şi la această Protoierie, planul conferinței semestriale a fost respectat întocmai, preacucernicii părinţi având ocazia să prezinte în plen aspecte concrete privind evlavia şi cinstirea Sfinţilor Împărați Constantin și Elena de către Biserică, atât din punct de vedere liturgic sau iconografic, cât şi prin alte forme de cinstire, precum: topografie, onomastică, heraldică, numismatică, medalistică, folclor, tradiţii şi obiceiuri etc.

La finalul dezbaterilor, Înaltpreasfinţia Sa a acordat postului de televiziune TVR 2 un amplu interviu depre viaţa şi personalitatea părintelui arhim. Dometie Manolache. „Părintele Dometie nu este prezent doar în chilia monahală a amintirilor de la Râmeţ, nici ale altor cunoscuţi, nici în cărţile lui ci, aşa cum arăta şi părintele Stăniloae, acolo unde casa părintească rămâne, din generaţie în generaţie, o mărturie; acolo se salvează şi sufletul românesc, credinţa, unitatea şi comuniunea. Învăţăm, aşadar, că într-o casă mică se pot naşte suflete mari”, a subliniat cu acest prilej Înaltpreasfinţia Sa. Întregul interviu a fost difuzat la data de 24 noiembrie a.c. în cadrul emisiunii ”Rezistenţă prin cultură”, de la TVR 2.

Preoţii din Protopopiatul Covurlui

întruniţi în conferinţă

În ziua de prăznuire a Sf. Ierarh Ioan cel Milostiv, preoții slujitori din Protoieria Covurlui au întâmpinat pe ierarhul locului în parohia Cudalbi I, una dintre parohiile/localităţile greu încercate la mijlocul lunii septembrie a.c., de revărsările apelor. Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârşită în biserica cu hramul ”Sf. Cuv. Parascheva”, prilej cu care Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit şi slujba de sfinţire a picturii restaurate din interiorul său.

La eveniment au luat parte numeroși credincioși, copiii participanţi la programul ”Hristos împărtăşit copiilor”, dar şi primarul localităţii, dl Ştefan Drugan.

Aspect din timpul lucrărilor conferinţei, la Protoieria Covurlui
Aspect din timpul lucrărilor conferinţei, la Protoieria Covurlui

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Chiriarhul Dunării de Jos a sfinţit şi noul Centru parohial pastoral-social, pe care l-a așezat sub ocrotirea Sf. Ierarh Ioan cel Milostiv, după care a invitat toții copiii prezenţi la agapa frăţească, pregătită de Consiliul şi Comitetul parohial, sub coordonarea şi îndrumarea pc pr. paroh George Cașu. ”Ne aflăm, spunea Înaltpreasfinţia Sa, în cea mai încercată localitate, unde apele au făcut jertfe umane şi pagube materiale. Întâlnirea de astăzi, în care pomenim pe Sf. Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, este pentru preoţi şi pentru noi toţi un prilej de a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru lucrarea milosteniei săvârşită întocmai ca şi în timpul Sf. Ioan cel Milostiv, la nivel parohial, la nivelul protoieriilor dar, mai ales, la nivelul Patriarhiei Române, căci primul care a îndreptat ajutoare aici a fost Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, urmat de toţi Înaltpreasfinţiţii şi Preasfinţiţii Părinți din eparhiile ortodoxe române din ţară şi din străinătate.

Milostenia a devenit un act de solidaritate, iar solidaritatea a devenit un act de unitate (…) Am văzut cum solidaritatea a făcut aici un pod peste necazuri și suferinţă, prin care peste 1.200 de familii au fost sprijinite, susținute și încurajate mereu (…) Așa lucrează sfinţii în viața noastră şi în acest fel ne ajută Biserica, prin sfinţi şi prin exemplul excepțional al preoţilor, în cooperare cu primarii, cu autorităţile locale şi, mai ales, cu jertfelnicii şi harnicii credincioşi din Eparhia noastră!”.

Conferința propriu-zisă s-a desfășurat în noul Centru pastoral al parohiei Cudalbi I, la lucrări fiind invitat şi dl primar Ştefan Drugan. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat preoțimii de la Covurlui bisericile închinate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, înscrise în albumul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în bisericile din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei”, Basilica, 2013. Totodată au fost analizate şi dezbătute aspecte privind educaţia şi familia creştină, apărarea demnităţii umane prin legi şi opere de caritate, libertatea religioasă în lumea contemporană, laicizată şi secularizată, precum şi rolul statului în recunoaşterea legislaţiei proprii a Bisericii.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a mulţumit pc pr. protoiereu şi tuturor slujitorilor implicaţi în acţiunile de solidaritate cu familiile greu încercate şi a îndemnat pe cei prezenţi să contribuie cu toţii la ridicarea morală şi întărirea sufletească, în special a celor care au suferit pierderi umane şi importante pagube materiale.

Lucrările întrunirii preoţeşti semestriale

la Însurăţei

În frumoasa biserică închinată Sfinților Împăraţi Constantin şi Elena din Însurăţei a avut loc și ultima întrunire a preoţilor în conferinţă semestrială de toamnă din eparhia noastră. Evlavia preoţilor şi a credincioşilor a sporit foarte mult la inspiratul gând al Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, de a oferi, spre închinare, racla ce adăpostește o părticică din moaştele Sf. Ioan Gură de Aur, la ziua de pomenire a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Sobor de slujitori în biserica ,,Sfinţii Împăraţi” din Însurăţei
Sobor de slujitori în biserica ,,Sfinţii Împăraţi” din Însurăţei

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Chiriarhul Dunării de Jos a sfinţit noua clopotniţă şi capelă mortuară care au primit hramurile „Acoperământul Maicii Domnului” şi „Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului”. De asemenea, a fost binecuvântată și noua casă de prăznuire care a fost aşezată sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Sf. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei. „În cadrul Sfintei Liturghii din biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Însurăţei, a arătat Înaltpreasfinţia Sa, în prezenţa fragmentelor moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur, se încoronează şi se încheie pelerinajul conferinţei semestriale de toamnă în toate protoieriile Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Frumuseţea acestei biserici consolidate, restaurate şi pictate, semnificaţia şi importanţa clopotniţei construite recent, a capelei mortuare şi a Centrului pastoral şi social arată concluzia pentru clerul şi credincioşii Eparhiei noastre în anul jubiliar închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi memoriei celui mai reprezentativ şi iubitor de Dumnezeu preot dintre slujitorii noştri, părintele Dumitru Stăniloae”.

Credincioşi la Sfânta Liturghie
Credincioşi la Sfânta Liturghie

Conferinţa s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Protopopiatului, sub preşedinţia Înaltpreasfinţțitului Părinte Casian şi l-a avut ca invitat special pe dl primar Ionel Gheorghe. Acesta a fost felicitat pentru modul exemplar şi deosebita cooperare între autorităţile locale şi structurile parohiale din localitate, care au făcut posibilă aşezarea, pentru viitorime, a unor ,,peceţi constantiniene” la Însurăţei, tocmai în anul proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca ”An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.

„În timpul Sfinţilor Împăraţi s-a deschis perspectiva zidirii de biserici, iar astăzi, la Însurăței, vedem o biserică reprezentativă pentru toţi slujitorii şi credincioşii noştri! Tot atunci a început să se contureze rugăciunea divină publică, cultul Bisericii, iar astăzi am slujit Sfânta Liturghie sub protia liturghisitorului nostru, Sfântul Ioan Gură de Aur!

Iată dimensiunea culturală, misionară şi social-filantropică pe care o desprindem din viața Sfinților Împăraţi Constantin și Elena în contemporaneitate într-un loc care cu adevărat, aşa cum se arată în biografia Sfinţilor Împăraţi, Biserica şi instituțiile ei sunt cele mai reprezentative centre de frumuseţe, de rugăciune şi de întrajutorare socio-umană!”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La final, Chiriarhul Dunării de Jos a mulțumit tuturor preoţților pentru frumoasele mărturii ale lucrării pastoral-misionare din parohii şi protopopiate, prezentate în cadrul conferinţei semestriale închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi maica sa, Elena.

A consemnat

pr. Gabriel Molocea, consilier misionar şi mass-media