Concursul Naţional de Muzică Bizantină ,,Lăudaţi pe Domnul!” – ediţia a VI-a, etapa eparhială

Tinereţe şi tradiţie curată, la Concursul Naţional de Muzică Bizantină, etapa eparhială
Tinereţe şi tradiţie curată, la Concursul Naţional de Muzică Bizantină, etapa eparhială

Una dintre cele mai frumoase forme de exprimare a Ortodoxiei este cea prin muzică. Melosul bizantin reuşeşte să aducă în inimile şi în sufletele credincioşilor, cu mare precizie şi în profunzime, mesajul dreptei credinţe, aşa cum ne învaţă Sfântul Vasile cel Mare: „Psalmodierea aduce cu sine tot ce poate fi mai bun  – iubirea făcând din tovărăşia laolaltă a glasului un fel de legătură de unire între oameni, adunând pe credincioşi laolaltă într-un singur glas de cor”. Numai în Biserica Ortodoxă se vorbeşte de o necontenită doxologie înălţată lui Dumnezeu. În cult, prin sfintele slujbe, slujitori şi popor înalţă lui Dumnezeu, într-un cor nesfârşit, necontenit, imn de adorare.

În acest sens, părintele Stăniloae spune: ,,Elementul unic prin care imnografia îşi aduce contribuţia ei originală la spiritualitatea Bisericii este muzica adăugată textului. În imn, cuvântul capătă o nouă putere de pătrundere, în inima, şi mai ales în sufletul creştinului.”

Urmare a Hotărârii Sfântului Sinod, de organizare a Concursului Naţional ,,Lăudaţi pe Domnul!”, ediţia a VI-a, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în data de 20 septembrie a.c., la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, s-a desfăşurat etapa eparhială a acestui concurs, la care au participat cinci coruri parohiale, din  cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a Dunării de Jos. Urmare deciziei chiriarhale, comisia care a evaluat prestaţia corurilor a fost alcătuită din:  dr. Eugen Dan Drăgoi  (profesor la de la Seminarul Teologic “Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, dirijor al coralei sfintei catedrale, cadru universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi), cucernicul arhidiacon Florin Bobei (slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi cadru universitar la Facultatea de Arte a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi şi dna Mariana Chirman (profesor la Liceul de Artă  ,,Hariclea Darcleé” din Brăila).

Premierea dirijorilor corurilor participante
Premierea dirijorilor corurilor participante

În cadrul concursului s-au prezentat, în ordinea trasă la sorţi şi redată şi aici, următoarele formaţiuni corale:

Corul „Nectar” vine de la parohia Viziru de Jos din judeţul Brăila. A luat fiinţă în anul 2006, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, la iniţiativa părintelui Simeon-Sică Bănică. În cadrul parohiei şi al protopopiatului Însurăţei, corul „Nectar” s-a evidenţiat printr-un program misionar intens, de susţinere a sfintelor slujbe în biserica parohială, de participare la hramurile bisericilor din zonă şi la alte diverse concursuri şi spectacole. Această formaţiune corală este susţinută doar de fervoarea tinerilor ei membri, dintre care unii au absolvit facultăţi şi sunt, la rândul lor, îndrumători şi educatori ai tinerilor. Frumuseţea armoniei şi sinceritatea participării, au creat, în timp, la parohia Viziru de Jos, o adevărată emulaţie a creştinilor, care acum umplu sfântul locaş duminică de duminică şi sărbătoare de sărbătoare. Din repertoriul mai larg pe care îl are, corul „Nectar”, dirijat de părintele paroh, a interpretat: troparul Adormirii Maicii Domnului, rânduit pe note de Dimitrie Suceveanu, un axion duminical în glasul V, după Gheorghe Popescu-Brăneşti şi chinonicul „Priveghere”, armonizat de profesorul Nicolae Lungu.

Corul parohiei „Sf. Nicolae” din Galaţi este alcătuit dintr-o echipă de pasionaţi ai cântului bisericesc. Corala a activat, într-o primă etapă a existenţei ei, în biserica „Sfinţii Arhangheli” din Galaţi (fostă şi actuală mănăstire, cunoscută sub numele de „Metoc”). În anii de dinainte de 1989, această corală era vestită în toată ţara, prin repertoriul şi prin prestaţia sa de excepţie. Neuitatul arhimandrit mitrofor Teofil Pandele purta de grijă ca aceasta să susţină slujbe sau concerte, la mănăstiri – cu prilejul unor evenimente bisericeşti de excepţie sau chiar pe diverse scene. În 1992, corala a fost transferată la biserica „Sf. Nicolae” din Galaţi, fiind oblăduită duhovniceşte de preacucernicul părinte Ioan Postolache şi condusă până în anul 2005 de profesorul Aurel Mantaroşie. De-a lungul timpului, în acest cor au activat personalităţi ale lumii muzicale gălăţene, atât ca membri cât şi ca dirijori. Sub bagheta dnei Mărioara Secobeanu, corul a interpretat: troparul Sfântului Nicolae, armonizat de George Ionescu, axionul pascal „Îngerul a strigat”- armonizare de Gheorghe Makarov şi chinonicul „Până când…” – armonizare de Dimitrie Bortneanski.

Corul bisericii ,,Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi - laureatul concursului
Corul bisericii ,,Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi - laureatul concursului

Corala „Sfântul Vasile cel Mare” funcţionează la biserica ocrotită de sfântul ierarh capadocian şi de Sf. Dionisie Exiguul,  din Galaţi. Istoria acestui cor începe în anul 1947, când episcopul locotenent Antim Nica al Dunării de Jos îi acorda binecuvântarea de înfiinţare. Era un cor alcătuit doar din elevi de liceu. În anii ‘50 cântau la această biserică în cor circa 100 de tineri, păstoriţi în acei ani de restrişte a vieţii duhovniceşti din ţara noastră de vrednicul de pomenire preot Boris Dumănescu şi conduşi de pasionatul dirijor Petru Ciobanu. Tradiţia corală pentru tineri la biserica „Sf. Vasile” din Galaţi a continuat şi după anul 1990, până astăzi. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în corul bisericii activează 30 de tineri, alături de care alte zeci de tineri susţin, prin vocile lor frumoase, întregul program liturgic şi duhovnicesc al bisericii: cântările Sfintei Liturghii, Paraclisul Maicii Domnului, alte Sfinte Taine şi ierurgii. Corala bisericii „Sfântul Vasile cel Mare”, dirijată de prof. dr. Gheorghe Butuc şi dl Nicolae Butuc,  a interpretat: troparul „Sfântului Vasile cel Mare”, aşezat pe note de Ion Popescu-Pasărea, un axion duminical în glasul V, armonizat după varianta protopsaltului Varlaam şi chinonicul „Mărturisiţi-vă Domnului!”, în glasul V, după linia melodică consemnată în scris de Anton Pann.

Corul „Cununiţa satului” vine din parohia Lieşti, oblăduită de Sf. Cuvioasă Parascheva. A fost înfiinţat în anul 2007, cu binecuvântarea Chiriarhului Dunării de Jos, la iniţiativa părintelui Titi Gabor şi a părintelui Ion Croitoru. În scurtă vreme s-a făcut cunoscut în zonă şi în întreaga eparhie, prin vocile excelente pe care le-a promovat şi prin repertoriul bine selectat, care cuprinde, pe lângă piese din patrimoniul liturgic bizantin, şi alte cântări din folclorul românesc, local şi naţional, dar şi imne cu caracter istoric şi patriotic. A obţinut numeroase premii judeţene, interjudeţene şi naţionale.  Sub bagheta profesorului Gheorghe Ignat, corul „Cununiţa satului” a interpretat: troparul Învierii, glasul I, axionul pascal „Îngerul a strigat”, în glasul 3 – varianta protopsaltului Varlaam şi chinonicul „Ridica-voi ochii mei”, melodie tradiţională.

Corul bisericii ,,Sfântul Mina” din Galaţi. A luat fiinţă în 1994, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, din iniţiativa preacucernicului părinte paroh Neculai Ionaşcu. Este una dintre cele mai dinamice formaţiuni corale de parohie din eparhie, în cadrul căreia mai multe generaţii de tineri au ucenicit în arta cântării bisericeşti. Corul este condus de dl Costel Racoviţă, protopsaltul bisericii ,,Sf. Mina” din Galaţi. Corul bisericii ,,Sf. Mina” a interpretat: troparul Sfântului Mina, un axion duminical, în stil psaltic şi chinonicul ,,Rugăciune”,  armonizat de pr. Constantin Drăguşin.

Publicul iubitor de muzică bizantină, prezent la concurs
Publicul iubitor de muzică bizantină, prezent la concurs

În răstimpul în care juriul a deliberat, potrivit regulamentului de concurs, pentru stabilirea corului care va reprezenta Arhiepiscopia Dunării de Jos la etapa mitropolitană a concursului, publicul a avut parte de un alt dar muzical: Corala „Ortodoxia”. Aceasta a luat fiinţă din iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în anul 2011, ca horodie a Catedralei arhiepiscopale din Galaţi. În acest cor activează protopsalţi şi dascăli bisericeşti de la parohiile gălăţene, dar şi studenţi, elevi seminarişti, studenţi şi masteranzi în teologie. Corul este condus de cucernicul diacon Adrian Marin, absolvent de studii teologice şi al Conservatorului din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” de la Iaşi. În seara respectivă, corala „Ortodoxia” a interpretat mai multe piese psaltice.

Urmare analizei prestaţiei celor cinci formaţiuni corale aflate în concurs, în baza regulamentului de desfăşurare a acestei competiţii muzicale,  aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, comisia de jurizare a desemnat corul câştigător al etapei eparhiale a Concursului „Lăudaţi pe Domnul!”, ediţia a şasea: Corala bisericii „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi. Din partea ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, delegatul eparhial – subsemnatul a oferit şi corului câştigător, dar şi celorlalte coruri, diploma „Tinereţe şi credinţă” şi lucrări de muzică bisericească.

Dorim succes corului bisericii ,,Sfântul Vasile cel Mare”, la etapa mitropolitană a concursului (15 octombrie), în cadrul căreia va reprezenta Arhiepiscopia Dunării de Jos.

A consemnat pr. Lucian Petroaia