Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Constantin Gabrielescu, judeţul Brăila

Lăcaşul sfânt din localitatea brăileană Constantin Gabrielescu
Lăcaşul sfânt din localitatea brăileană Constantin Gabrielescu

Satul C. Gabrielescu a luat fiinţă în anul 1901, cu locuitori veniţi din Târla Mototoleşti, unde se ocupau mai mult cu oieritul. De asemenea, pe rând, au mai venit şi din aşa-zisul Crestezul şi de la Vlădeni în apropiere de actualul sat, unde erau târle de oi cu câteva case, alţii au venit de la Druica de langă pădure, alţii au venit de la Cinci Câini-nume ce se trage de la cinci fraţi care trăiau rău între ei, asemenea câinilor.

Satul este aşezat în partea de est a fostului raion Făurei, aparţine de comuna Bordei Verde (nume care vine de la un simplu bordei acoperit cu iarbă verde), la şapte km distanţă de reşedinţa comunală, şi la 34 km de oraşul Făurei.

Numele satului C. Gabrielescu, informaţie culeasă de la bătrânii satului, l-a căpătat de la numele unui fost Prefect al judeţului Brăila-Constantin Gabrielescu. Cauza adunării lor la un loc a fost din ordinul acestui Prefect. Primul nume al satului a fost Şcheaua, nume pe care nici bătrânii nu îl cunosc de unde se trage. Numele de C. Gabrielescu datează de prin anul 1904 şi l-a căpătat în urma unei donaţii (biroul primăriei, dulapuri, mese) din partea Prefectului către Primăria din sat, iar obştea satului a hotărât ca numele satului să se schimbe din Şcheaua în C-tin Gabrielescu.

La început Biserică nu exista aici, toate slujbele se făceau atunci de preotul de la parohia Bordei Verde cu numele Bucur Neagu. Începând cu anul 1927 au început să se strângă fonduri pentru zidirea Bisericii. Totodată este menţionat în acest an şi primul preot al satului cu numele de  Ilie Ciupercă. Piatra de temelie a Bisericii s-a pus în anul 1931, iar lucrările s-au finalizat în anul 1954. În tot acest timp, conform unui proces verbal din data de 13 septembrie 1936, serviciul religios se făcea într-o sală de clasă din clădirea şcolii din sat, apoi într-o casă vis-à-vis de actuala construcţie a Bisericii.

Preotul Ilie Ciupercă a slujit până în anul 1954. Următorul preot al parohiei a fost preotul Palaga C. Dan, care a finisat lucrările la Biserică şi a cerut sfinţirea acesteia. Astfel în anul 1962, luna noiembrie, ziua 18, Biserica s-a sfinţit, cu un fast deosebit şi redată întregului cult divin, de un sobor de preoţi în frunte cu P.S. Antim, Episcopul Buzăului şi P.C. Părinte Protoiereu Gheorghe Cloşcă, al fostului raion Făurei, primind hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, se află în centrul satului C-tin Gabrielescu, este zidită din cărămidă acoperită cu tablă galvanizată, are trei turle şi un mic pridvor în faţă. Biserica este sub formă de cruce, ocupă o suprafaţă de 150mp, nu are pictură în interior, are icoane portative pe pereţi şi pe catapeteasmă, care este tot din zid. Tot în interior are şi cafas iar la 12 m în faţa Sfântei Biserici se află clopotniţa cu un clopot de 200 kg, cumpărat de obştea satului în anul 1930.

Din luna august 1992 este numit ca preot paroh al parohiei Constantin Gabrielescu, p.c. preot Marinescu Marian. În timpul păstoririi sale s-au executat atât lucrări de consolidare a sfântului locaş, cât şi reparaţii la nivelul acoperişului, totodată aplicându-se şi o nouă tencuială pentru a permite demararea lucrărilor de pictură.

În anul 2012 în 13 septembrie, după o păstorire de 20 de ani şi după o grea suferinţă, preotul Marinescu Marian a trecut la cele veşnice. Din 22 decembrie 2012 a fost numit paroh, subsemnatul.

Pr. paroh Gheorghe Soare Hodor