Părintele Tudorel Popa (1918-2013) – Repere biografice

IMG_130 decembrie 1918 – se naşte la Galaţi, pruncul Tudorel, cel mai mic dintre cei cinci copii (Zoia, Marcela, Teodosia şi Gheorghe) ai Ioanei Eugenia şi Dumitru Popa – ceferist; a fost botezat la biserica „Buna Vestire”.

1930-1938 – frecventează cursurile primare şi absolvă Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi;

1938-1942 – urmează şi absolvă cursurile Institutului Teologic din Bucureşti; în paralel urmează cursurile Facultăţii de Drept, pe care o întrerupe în 1943.

6 martie 1943 – obţine Diploma de licenţă (nr. 2551, eliberată la data de 15 oct. 1945 de Rectoratul Universităţii din Bucureşti) în urma susţinerii, în toamna anului 1942, a lucrării  „Silinţi şi izbânzi ardelene din secolul al XV-lea până azi”, cu menţiunea „Cum laude”.

1943 – doctorand în anul II al Institutului Teologic din Bucureşti; în acelaşi an, la 7 octombrie, se căsătoreşte civil, iar în data de 24 octombrie, la biserica „BunaVestire” din Galaţi, are loc căsătoria religioasă cu Aniţa Popa, profesoară de limba română (născută la 12 iunie 1921, în loc. Cudalbi, jud. Galaţi, în fam. Cioromila).

1 februarie 1943 – a fost numit pedagog la Liceul ,,Sf. Lazăr” din Bucureşti, în anul şcolar precedent (1942-1943) realizând un stagiu de practică în aceeaşi instituţie de învăţământ.

3 decembrie 1943 – hirotonit diacon la Catedrala patriarhală din Bucureşti, de Episcopul Grigorie al Eparhiei Huşilor, la rugămintea Episcopului Cosma Petrovici al Dunării de Jos, care era în acea perioadă suferind (în baza aprobării Consiliului Eparhial din 11 noiembrie 1943); numit în postul de diacon la Catedrala din Galaţi cu data de 15 decembrie 1943 şi recunoscut de Direcţiunea Cultelor din cadrul Subsecretariatului de Stat al Cultelor şi Artelor a data de 1 februarie 1944, cu Decizia nr. 5339/1944.

1 decembrie 1945 – 1 septembrie 1946 – a fost profesor suplinitor de religie la Liceul de Fete ,,Mihail Kogălniceanu” din Galaţi.

23 iulie 1947 – hirotonit întru preot, de către Episcopul Antim Angelescu al Buzăului,  pe seama Catedralei episcopale din Galaţi, unde slujeşte întreaga viaţă (recunoscut de Ministerul Cultelor  prin Decizia nr. 38.477); („Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca pe cel hăruit cu cinstita preoţie să fie harnic lucrător în Biserica Mântuitorului care l-a chemat să slujească în această treaptă a Cuvântului adevărului” , scria Episcopul Antim Angelescu, după săvârşirea hirotoniei, pe scrisoarea adresată de Episcopul Cosma Petrovici, înregistrată la nr. 2001/19.07.1947).

19491950 – din îndemnul şi sub supravegherea Arhiepiscopului Antim Nica, pe atunci Episcop – locotenent al Eparhiei Dunării de Jos, în calitate de gestionar al Catedralei episcopale, primeşte sarcina de a reconstrui casele din jurul bisericii „Sf. Ilie”, pe atunci cu regim de Catedrală.

4 iunie 1951 – se naşte unicul fiu, Tudorel, absolvent al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din cadrul Universitatii Tehnice ,,Gh. Asachi” – Iaşi, director al filialei Iaşi a Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Construcţii, actual URBAN-INCERC (decedat la data de 30 octombrie 2007).

3 mai 1959 – hirotesit „sachelar” de către Episcopul Chesarie Păunescu al Dunării de Jos.

1 ianuarie 1961 –  primeşte sarcina de co-repetitor la Corul Catedralei Episcopale „Sf. Nicolae”, iar din 22 martie acelaşi an, este numit responsabil al respectivei corale (adresa nr. 511/22.03.1961), funcţie pe care o împlineşte până la finele anilor 80.

1963 – urmează Cursurile de îndrumare pastorală şi misionară de la Curtea de Argeş, pe care le absolvă cu media 9,11 (cf. Adresa nr. 72/1963 a Institutului Teologic de grad universitar din Bucureşti).

3 martie 1974 – i se acordă rangul bisericesc de „iconom”, de către Arhiepiscopul Antim Nica al Dunării de Jos (temei nr. 5775/15.09.1973), la Catedrala episcopală.

6 decembrie 1976 – este hirotesit de „iconom stavrofor” de către Arhiepiscopul Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos, rang  bisericesc acordat în baza hotărârii Sinodului Mitropolitan din 26 august 1975 (la propunerea Consiliului Eparhial, transmisă prin adresa nr. 7060/1975).

19791982 – îndeplineşte funcţia de grefier al Consistoriului Eparhial Galaţi, la propunerea pc. pr. Boris Dumănescu, preşedintele consistoriului, în baza Deciziei chiriarhale nr. 11/27.01.1979, semnată de Arhiepiscopul Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos.

1979 – este delegat să suplinească funcţia de eclesiarh şi gestionar al Catedralei episcopale, în urma îmbolnăvirii arhim. Pahomie Gorea.

1985 – este numit, prin Decizia chiriarhală nr. 122/1985 a Arhiepiscopului Antim Nica, în funcţia de Eclesiarh al Catedralei episcopale din Galaţi, responsabilitate pe care o îndeplineşte până în anul 2011.

1988 – este ales membru titular al Consistoriului Eparhial Galaţi, prin hotărârea Adunării Eparhiale din 13 noiembrie 1988.

1990 – este ales membru supleant al Consistoriului Episcopiei Dunării de Jos, prin hotărârea Adunării Eparhiale din 26 aprilie 1990.

1 aprilie 1995 – se pensionează la limită de vârstă din postul de preot (Decizia chiriarhală nr. 26/1995 a PS Episcop Casian al Dunării de Jos) şi este reîncadrat cu 1 noiembrie 1998 în acelaşi post de preot, cu responsabilitatea de Eclesiarh al Catedralei.

Biografie realizată de pr. Gelu Aron,

în baza datelor extrase din dosarul personal şi din arhiva familiei Popa.