Viaţa bisericească din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2009

18Eparhia Dunării de Jos, ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi a marii familii a Bisericii Ortodoxe din întreaga lume, a împlinit şi în anul Domnului 2009, prin jertfelnicii ei slujitori, lucrarea de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit şi de slujire şi sfinţire a  credincioşilor ortodocşi din judeţele Galaţi şi Brăila, în con­for­mitate cu învăţătura Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos şi a Sfinţilor Părinţi.

Întreaga activitate liturgică, pastoral-misionară, cultural-catehetică şi social-filantropică din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s‑a desfăşurat în concordanţă cu învăţătura şi rânduielile Bisericii Ortodoxe, cu prevederile hotărârilor Sfântului Sinod şi ale organismelor deliberative eparhiale, cu permanenta purtare de grijă şi îndrumare a chiriarhului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

În paginile următoare  prezentăm succint principalele repere administrativ – bisericeşti, pastoral – misionare şi cultural – spirituale din anul 2009, care s-au săvârşit, prin harul lui Dumnezeu, în Arhiepiscopia Dunării de Jos:

I. Evenimente deosebite  din viaţa Eparhiei

21Anul 2009, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept „An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni“, a fost marcat, în viaţa Eparhiei Dunării de Jos prin câteva evenimente cu totul speciale. Primul dintre acestea îl reprezintă aducerea, la iniţiativa şi prin străduinţa Înaltpreasfinţitului Casian, în perioada 16-18 martie 2009, a moaştelor Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, precum şi a veşmântului Sfântului Cuvios Patapie Egipteanul, de către o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei, avându-l în frunte pe Înaltpreasfinţitul Dionisie, Mitropolit de Corint, urmată de venirea la Galaţi, în data de 18 martie 2009, a unui fragment din moaştele Sfinţilor Neomartiri din Insula Samotracia. Toate aceste sfinte odoare au fost oferite în dar Eparhiei de către cei doi înalţi ierarhi greci, îmbogăţind astfel tezaurul spiritual al Catedralei  arhiepiscopale din Galaţi.

Totodată, în contextul aniversării în acest an, la nivelul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, a împlinirii a 650 de ani de la recunoaşterea de către Patriarhia de Constantinopol a Mitropoliei Ţării Româneşti, precum şi de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Grigorie Palama, în Eparhia Dunării de Jos a fost pregătită şi s-a desfăşurat, în perioada 1-3 mai 2009, ceremonia de proclamare a cinstirii în Biserica Ortodoxă Română a Sfântului Atanasie, Patriarhul Constantinopolului, rezident la Galaţi, în vremuri de pribegie, timp de 12 ani (1642-1653). Acest eveniment deosebit a fost precedat de aducerea din Grecia a moaştelor Sfântului Grigorie Palama. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa Ierarhului Dunării de Jos, o delegaţie a Mitropoliei de Veria, Naussa şi Kampania, condusă de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Pantelimon, a sosit la Galaţi în după-amiaza zilei de 1 mai, însoţind preţiosul odor, care a fost aşezat spre venerare alături de moaştele Sfântului Atanasie al Constantinopolului.

Un eveniment istoric şi în acelaşi timp cu ample rezonanţe duhovniceşti l-a reprezentat, în data de 27 septembrie 2009, ridicarea la rang de Arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos, act săvârşit din iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 18-19 iunie 2009. Cu acest prilej au fost aduse în pelerinaj, de la Mănăstirea Cocoş, judeţul Tulcea, cele patru racle cu moaştele Sfinţilor Martiri de la Niculiţel: Zotic, Atal, Camasie şi Filip (25-28 septembrie 2009), iar la Aşezământul eparhial „Sfântul Pantelimon“ din staţiunea Lacu Sărat, judeţul Brăila, a avut loc, în zilele de 28-29 septembrie 2009, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în sec. XIII-XIV“, organizate de Patriarhia Română, Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Comisia Română de Istorie şi Studiu al Creştinismului, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

22Sărbătorile spirituale ale celor două mari municipii ale eparhiei, Galaţi şi Brăila, au fost marcate prin primirea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel şi la iniţiativa Chiriarhului Dunării de Jos, de la biserica „Sf. Gheorghe Nou“ din Bucureşti, a unui fragment din moaştele Sfântului Ierarh Nicolae – ocrotitorul Catedralei arhiepiscopale şi al oraşului Brăila. Acestea au fost aşezate în racla din argint, confecţionată special pentru a păstra aceste sfinte moaşte, şi purtate în procesiune, atât la Catedrala din Galaţi (27 noiembrie),  cât şi în municipiul Brăila, la biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ (4 decembrie).

Acestor repere din viaţa eparhială, li se adaugă şi cele două vizite efectuate, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de ÎPS Părinte Casian,  în fruntea unor delegaţii eparhiale, în Biserica Ortodoxă a Poloniei (9-15 septembrie 2009), la invitaţia Preafericitului Sava, şi respectiv în Biserica Ortodoxă a Greciei (18-20 decembrie 2009), cu prilejul congresului teologic internaţional şi al ceremoniei de canonizare a familiei Sfântului Grigorie Palama, desfăşurate în Mitropolia de Veria, Kampania şi Naussa.

Deodată cu aceste evenimente deosebite, viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos s-a desfăşurat cu frumoase roade, prin activităţile realizate cu jertfelnicie de cler şi credincioşi, monahi şi monahii, profesori de religie din şcoală şi susţinători ai programului catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, lucrători şi asistenţi sociali de la protoierii, parohii şi aşeză­mintele social-filantropice şi cultural-educaţionale, de toţi ostenitorii, donatorii şi bi­ne­fă­cătorii ştiuţi şi neştiuţi, ale căror ajutor şi implicare în problemele de zi cu zi ale Bisericii au dat un impuls deosebit vieţii eparhiale în anul 2009.

II. Activitatea organismelor eparhiale

Forurile eparhiale – Adunarea eparhială şi Consiliul eparhial – şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile sfintelor canoane, legiuirilor bisericeşti şi ale hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub îndrumarea Chiriarhului Dunării de Jos. Adunarea Eparhială s-a întrunit în şedinţa anuală de lucru, în data de 7 februarie 2009, pentru a analiza şi aproba raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial privind activităţile eparhiale desfăşurate în perioada anului 2008. Membrii Consiliului eparhial au analizat realist şi obiectiv, în cadrul şedinţelor trimestriale de lucru, modul de îndeplinire a proiectelor eparhiale în desfăşurare. Permanenţa Consiliului Epar-hial s-a întrunit, la convocarea Chiriarhului, săptămânal, în vederea punerii în aplicare de către sectoarele administrative a tuturor programelor bisericeşti.

III. Activitatea pastorală şi misionară

20Activitatea pastoral-misionară la nivelul Eparhiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în anul 2009 în conformitate cu rânduielile tradiţionale ale Bisericii noastre, cu hotărârile sinodale în domeniu, precum şi cu comandamentele locale impuse de specificul zonal, stabilite de forurile eparhiale de decizie.

Evenimentele anului 2009 s-au constituit şi în momente de mare impact misionar. Dintre acestea amintim: înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Atanasie al Constantinopolului, la propunerea  Eparhiei Dunării de Jos; aducerea la Galaţi a moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae, Sfântului Vasile cel Mare, Sfântului Grigorie Palama, Sfinţilor Mucenici din Samotracia – Grecia, Sfinţilor Mu-cenici de la Niculiţel, precum şi a veşmântului Sfântului Patapie Egipteanul; pelerinajele organizate cu moaştele Sfinţilor Andrei, Nicolae, Vasile cel Mare sau Nectarie de Eghina în diferite localităţi, biserici, mănăstiri, şcoli, spitale sau instituţii din societate; ridicarea la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos; hramurile municipiilor Galaţi (Sfântul Andrei), Brăila (Sfântul Nicolae) şi Tecuci (Sfântul Gheorghe), marile sărbători creştine (sărbătorile Învierii Domnului, Naşterii Dom-nului, Botezului Domnului, Înălţarea Domnului), hramurile unor biserici sau mănăstiri reprezentative din Eparhie (biserica Bunavestire din Brăila, la sărbătoarea Izvorului Tă-măduirii, Mănăstirile Buciumeni, Adam, Lacu Sărat, Cudalbi, Măxineni ş.a., la zilele de hram), evenimentele de sfinţire şi resfinţire ale lăcaşurilor de cult sau punere a pietrei de temelie pentru noi biserici, pelerinajul Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Adam ş.a. Majoritatea acestor evenimente misionare au fost în mod direct organizate şi s-au bucurat de prezenţa Chiriarhului locului, care a accentuat, de fiecare dată, importanţa spirituală deosebită a acestor momente. La nivelul celor opt protopopiate ale Eparhiei, activitatea misionară a fost realizată de părinţii protoierei, sprijiniţi de misionarii protopopeşti, preoţi reprezentativi din cadrul protoieriilor şi administraţia pro-topopească. De un real folos s-a dovedit şi în anul 2009 activitatea celor 45 de misionari protopopeşti, care au coordonat peste 1000 de activităţi misionare. Activitatea misionară la nivel parohial a fost organizată în funcţie de specificul fiecărei subunităţi în parte.

Anul omagial închinat Sfântului Vasile cel Mare şi celorlalţi Sfinţi Capadocieni a fost marcat, la nivel parohial, printr-o activitate liturgică, catehetică şi misionară corespunzătoare, care a inclus: generalizarea săvârşirii unei Sfinte Liturghii în timpul săptămânii, în toate parohiile; utilizarea de către pc. preoţi a exemplelor din viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare la toate predicile şi catehezele susţinute în biserici; slujbele şi întrunirile organizate în cadrul cercurilor misionare din protopopiate, precum şi programele misionare parohiale s-au axat pe studierea şi prezentarea vieţii şi operei Sfinţilor Capadocieni.

24Activitatea editorială a urmărit promovarea şi tipărirea unor lucrări de interes, atât pentru clerici, monahi, studenţi şi elevi teologi, cât şi pentru creştinul obişnuit. Se remarcă publicaţiile dedicate Sfântului Atanasie al III-lea al Constantinopolului şi evenimentului înscrierii sale în calendarul Bisericii Ortodoxe Române († Casian,    Epis-opul  Dunării de Jos, pr. Eugen Drăgoi, Un patriarh ecumenic la Galaţi Sfântul Atanasie Patelarie; Slujba Sfântului Ierarh Atanasie, patriarhul Constantinopolului; Via-ţa, minunile şi acatistul Sfântului Ierarh Atanasie, patriarhul Con-stantinopolului, colecţia „Liturgica“, 34), cele prilejuite de Anul omagial Sf. Vasile cel Mare (Viaţa şi acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, colecţia „Liturgica“, 32; Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, VIII; Sfântul Vasile cel Mare  – dascăl al vieţii călugăreşti. Studii de spiritualitate monastică; Apostolat şi educaţie creştină în lumea de astăzi), momentului festiv al ridicării Eparhiei  la rang de Arhiepiscopie (Arhiepiscopia Dunării de Jos. Istorie bisericească, misiune creştină şi viaţă culturală, vol. I: De la începuturi până în secolul al XIX-lea; Albumul Arhiepiscopia Dunării de Jos. Sfinţenie, frumuseţe, comuniune) ş.a.

Au fost publicate, de asemenea, numeroase alte volume, broşuri, pastorale chiriarhale, calendare şi felicitări. Sprijinirea materială a acti-vităţilor misionare a fost realizată prin implicarea Centrului eparhial, a protopopiatelor şi a parohiilor, precum şi prin cooptarea unor binefăcători locali. Se remarcă ajutorul acordat de 34 de parohii urbane altor 34 de parohii cu posibilităţi re­duse, în valoare de 37.282 lei.

IV. Viaţa monahală

23Activitatea mănăstirească din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în conformitate cu rânduielile specifice vieţii călugăreşti şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcţionare şi administrare a mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române.

În cuprinsul Eparhiei există 12 mănăstiri, toate cu viaţă de obşte, dintre care 4 de monahi şi 8 de monahii, cu un număr de 264 vieţuitori (30 călugări şi 234 călugăriţe).

Obştile monahale îşi desfăşoară lucrarea specifică în bune condiţii, beneficiind de spaţii proprii pentru slujirea liturgică şi pentru derularea unor activităţi economice proprii. Eparhia deţine în mănăstiri 8 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire.

Evenimente misionare majore au fost, şi în anul 2009, hramurile mănăstireşti, dintre acestea re-marcându-se cele de la Mănăstirile Buciumeni, Adam, Lacu Sărat, Vla-dimireşti, Cudalbi şi Măxineni. Un eveniment misionar care se bucură de un interes crescând este pelerinajul Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Adam în judeţul Galaţi, în luna august a fiecărui an.

Din rândul personalului monahal, 20 de călugări şi călugăriţe sunt înscrişi la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la Departamentul teologic, iar alţi 4 monahi urmează cursurile de master în cadrul aceluiaşi departament sau la alte facultăţi din ţară. În cadrul seminarului teologic gălăţean funcţionează, de asemenea, o  clasă monahală, în anul al V-lea de studiu, cu 12 cursanţi.

Lucrările de construcţie şi restaurare au continuat la mănăstiri într-un ritm de apreciat, în ciuda a numeroase dificultăţi de ordin financiar, de remarcat fiind şantierele de la Mănăstirile Adam, Cudalbi, Lacu Sărat, Măxineni şi Cârlomăneşti.

V. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului. Disciplina clerului

25Cinstirea Sfântului Vasile cel Mare şi a celorlalţi Sfinţi Capadocieni a impus, de-a lungul anului 2009, acordarea unei atenţii sporite pregătirii duhovniceşti şi teologice a pc. preoţi. S-au urmărit, de aceea, studierea vieţii şi învăţăturii sfinţilor Capadocieni, precum şi lecturarea, de către fiecare cleric, măcar a unei scrieri din opera Sfântului Vasile cel Mare sau a altor sfinţi capadocieni.

În cursul anului 2009, în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare, s-au desfăşurat două sesiuni ale examenului de capacitate preoţească, la care au participat 20 de tineri teologi. 21 de tineri teologi au fost hirotoniţi ca preoţi şi diaconi.

În perioada 9-22 septembrie 2009, cinci preoţi din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos au participat, la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, la cursurile pentru obţinerea gradului definitiv în preoţie.
Cursurile au constat în prelegeri pe teme actuale, susţinute de profesorii de teologie ai instituţiei-gazdă, cât şi în dezbateri de aprofundare a acestor teme.

La programul ştiinţific s-a adăugat şi componenta liturgică, preoţii cursanţi slujind pe grupe şi participând zilnic la Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe, în paraclisul „Sfânta Ecaterina”. Examenele finale au avut loc în ziua de 25 septembrie 2009. Cursanţii de la Dunărea de Jos au obţinut note cuprinse între 8,56 şi 9,62. Conferinţele preoţeşti admi-nistrative s-au derulat de-a lungul întregului an 2009 după un program stabilit de Centrul eparhial, în conformitate cu prevederile statutare şi sinodale.

26Conferinţa pastoral – misionară corespunzătoare primului semestru al anului 2009 a avut tema „2009 – Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379) şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni”. Întrunirea a debutat prin slujirea tuturor preoţilor din Eparhie, sub protia Chiriarhului, la Catedrala din Galaţi şi a continuat cu un cuvânt duhovnicesc al pcuv. arhim. Teofil Părăian de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, susţinerea referatelor şi prezentarea unui material foto dedicat Capadociei, patria Sfântului Vasile cel Mare. Conferinţa pastoral-misionară de toamnă a avut ca temă subiectul „Familia preotului şi rolul ei în educarea tinerilor din parohie”, desfăşurându-se în perioada 3-12 noiembrie la protopopiatele Eparhiei.

Conferinţele preoţeşti lunare s-au desfăşurat la sediile protopopeşti sau la alte parohii meritorii, fiind precedate de slujirea preoţilor din unul dintre cercurile misionare. Temele conferinţelor au abordat subiecte ca: „Sfânta Liturghie în viaţa Bisericii. Programul liturgic parohial. Modalităţi de sporire a frecvenţei credincioşilor la sfintele slujbe”; „Pastoraţia tinerilor. Programul catehetic naţional «Hristos împărtăşit copiilor»”; „Teologia icoanei. Aspecte practice legate de pictarea şi restaurarea icoanelor şi a lăcaşurilor de cult”; „Ora de Religie în şcolile de stat. Relaţia parohie – şcoală”; „Misiunea socială a Bisericii. Evidenţa cazurilor sociale din parohii” ş.a.

Ca o apreciere a activităţii meritorii a unor preoţi, Chiriarhul a oferit rangul de iconom stavrofor unui număr de 3 preoţi, la alţi 7 preoţi rangul de iconom şi pentru 3 preoţi cel de sachelar. Cazurile de indisciplină din rândurile preoţilor au fost tratate, în general, de către Chiriarh şi administraţia eparhială prin îndrumare, sfătuire, chemare la rânduială bisericească şi verificare a activităţii prestate. Consistoriul eparhial a fost convocat doar în cazurile de indisciplină gravă. Acesta a acordat unui preot pedeapsa depunerii din treaptă. Un altul a fost transferat disciplinar. De asemenea, doi preoţi au primit „avertisment şi dojană arhierească”, iar un preot a fost pedepsit cu luarea parohiatului pe o perioadă de 3 luni. În anul 2009 au fost înregistrate 14 sesizări, prin care a fost relatat comportamentul neadecvat al unor preoţi. Cazurile respective au fost rezolvate prin luarea măsurilor care se impuneau, în urma cercetărilor efectuate la faţa locului.

VI. Activitatea didactică în învăţământul teologic, în şcolile de stat şi în parohii

Învăţământul teologic

27În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcţionează trei şcoli teologice: Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din Galaţi.

Seminarul Teologic a funcţionat cu 28 de cadre didactice, clerici (8) şi laici (20), având înmatriculaţi 203 elevi. Între multele activităţi didactice, misionare, culturale se remarcă Simpozionul naţional interseminarial „Tinerii seminarişti între criza lumii contemporane şi modelele veşnice: Sfinţii Capadocieni”, la care au participat delegaţii de elevi şi profesori de la opt seminarii teologice din ţară. Cu acest prilej s-a lansat volumul Apostolat şi educaţie creştină în lumea de astăzi.

La specializările Teologie di-dactică şi Teologie socială, cât şi la cursurile de masterat în teologie, din cadrul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie sunt înscrişi 215 studenţi şi masteranzi. La Departamentul Teologic activează zece cadre universitare.

În data de 22 mai a anului 2009, Departamentul Teologic a organizat Simpozionul Ştiinţific Naţional „Sfântul Vasile cel Mare, dascăl, exeget, apologet şi misionar al Evangheliei”. Referatele susţinute la acest simpozion au fost publicate în Editura Arhiepiscopiei, în volumul Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, VIII. Profesorii Departamentului au fost implicaţi şi în organizarea lucrărilor Comisiei Naţionale de Istorie şi Studiu al creştinismului, desfăşurate la Aşezământul „Sfântul Pantelimon” de la Lacul Sărat, în zilele de 28 şi 29 septembrie a.c., sub genericul „Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Ştiri şi interpretări noi” şi în editarea volumului ,,Istorie bisericească, misiune creştină şi viaţă culturală la Dunărea de Jos” (I).

Şcoala de cântăreţi bisericeşti din cadrul Seminarului Teologic are o singură clasă – anul al III-lea, în care sunt înmatriculaţi 13 elevi.

Învăţământul religios

28În anul şcolar 2008-2009, activitatea profesorilor de Religie a fost coordonată de Sectorul Eparhial pentru Învăţământ, prin inspectorii de specialitate pr. Florin Grecu (în cadrul I.S.J. Brăila şi diac. Daniel Bejan (în cadrul I.S.J. Galaţi, începând cu 15 februarie 2009).

În şcolile de stat din Eparhie au predat Religia 311 profesori, dintre care: 103 titulari şi 208 suplinitori, 9 cu gradul I, 40 cu gradul II, 104 cu Definitivat, 229 de laici şi 102 preoţi. Urmare examenelor din iulie 2009,  31 de profesori au obţinut titularizarea în învăţământ, 43 au obţinut gradul II şi 4 – gradul I.

Cercurile pedagogice au vizat teme de actualitate: „Sfântul Vasile cel Mare – dascăl al tinerilor” (semestrul II al anului şcolar 2008-2009) şi „650  de ani de la întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti – moment de referinţă în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Semnificaţiile teologice, misionare şi pastorale ale evenimentului ridicării în rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos” (semestrul I al anului şcolar 2009-2010).

Profesorii de Religie din Eparhie şi elevii lor au participat la numeroase activităţi şi programe extraşcolare. Un prim program important este cel dedicat Postului Mare: spovedirea şi împărtăşirea elevilor din toate şcolile şi liceele.
Altul a fost prilejuit de prăznuirea Duminicii Ortodoxiei şi a constat în concursuri de icoane, desfăşurate în toate şcolile şi liceele, premierea făcându-se la bisericile parohiale, în prima duminică din Postul Mare. Ziua Eroilor (28 mai) a fost cinstită de elevii din şcoli prin ore tematice de Religie şi prin programe speciale – pelerinaje, pomeniri, desfăşurate în toate şcolile şi la toate bisericile din eparhie.

Pelerinajul de tineret de la Mănăstirea Buciumeni (8 iunie) s-a desfăşurat sub genericul „Sfântul Vasile cel Mare, dascăl al tinerilor”, cei peste 800 de tineri fiind câştigătorii unui concurs  preliminar, organizat în toate şcolile şi liceele, pe teme legate de viaţa şi activitatea marelui sfânt capadocian. În perioada 10-22 noiembrie, în toate şcolile şi liceele din oraşele Galaţi şi Brăila s-a desfăşurat un concurs de religie, pe tema „Sfinţii-prietenii lui Dumnezeu şi îndrumătorii tinerilor”, întru cinstirea Sfinţilor Andrei şi Nicolae. 4500 de copii au primit diplome şi premii, din partea Arhiepiscopiei, oferite la bisericile parohiale.

În ziua de 24 noiembrie a avut loc etapa finală, la nivel de judeţe, în urma căreia câştigătorii au primit premii şi diplome.

Programul catehetic  „Hristos împărtăşit copiilor”
În anul 2009, programul „Hristos împărtăşit copiilor” a fost generalizat la nivelul întregii Eparhii.
În prezent, 342 de parohii din Arhiepiscopia Dunării de Jos desfăşoară acest program, la care participă peste 5300 de copii. În cursul anului au fost inspectate 88 de parohii, observându-se modul de desfăşurare a proiectului. Grupurile de copii care sunt deja bine organizate în coruri, ateliere de icoane, cercuri de tradiţii şi obiceiuri etc. au fost cooptate în diverse activităţi organizate de Arhiepiscopie: expoziţii, concerte, pelerinaje, procesiuni ş.a.

VII. Aspecte şi preocupări privind lăcaşurile de cult

30Eparhia Dunării de Jos s-a îngrijit şi în anul 2009 de restaurarea şi construire din nou a bisericilor, aşezămintelor social-filantropice şi a altor obiective de interes bisericesc.  Numărul şantierelor din Eparhie este de 334, reflectând eforturile care se fac în acest sens la nivelul fiecărei parohii, în ciuda dificultăţilor economice cu care se confruntă populaţia ţării.

În cursul acestui an s-au remarcat lucrările de construcţii şi amenajări desfăşurate la patru noi centre sociale din municipiul Galaţi, realizate şi  dotate cu sprijinul financiar al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cât şi cu finanţare europeană: Aşezământul social filantropic „Sf. Vasile cel Mare”, Galaţi – Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa”; Parohia „Pogorârea Sf. Duh”, Galaţi – Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a”; Parohia „Sf. Ierarh Spiridon”, Galaţi – Centrul de zi pentru copii şi cantină socială; Parohia „Sf. Antonie cel Mare”, Galaţi – Centrul de zi pentru copii defavorizaţi şi cantină socială;

Cele 334 de şantiere existente în Eparhie sunt repartizate astfel: 186 şantiere construcţii din nou (60 biserici, 38 clopotniţe, 39 case parohiale, 22 case de prăznuire, 28 alte lucrări de construcţie); 99 şantiere de  reparaţii şi consolidări (92 biserici, 3 clopotniţe, 4 case parohiale); 8 şantiere mănăstireşti; 40 şantiere de pictură (24 pictură din nou, 16 restaurare pictură).

Valoarea totală a lucrărilor executate în cursul anului 2009 la toate şantierele se ridică la 12.759.341,50 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 26,93%  – contribuţii de la credincioşi şi sponsorizări; 37,50% – Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte;  1,52% – Consilii judeţene; 33,55% – primării; 0,50% – F.C.M.
VIII. Activitatea
social-filantropică

Acti­vitatea social – filantropică s‑a desfă­şurat în Arhiepiscopia Dunării de Jos în con­formi­tate cu prevederile Statutului B.O.R., cu hotărârile sinodale în domeniu, cu Regulamentul de organizare şi func­ţio­nare a sistemului de asis­tenţă socială, în spiritul proiectelor eparhiale din anii precedenţi şi în funcţie de problemele sociale ale credin­cioşilor Eparhiei. Sfântul Vasile cel Mare, marele „dascăl al filantropiei”, ne-a arătat în anul 2009 că, mai presus de toate, trebuie să fim următori ai sfinţilor în lucrarea noastră misionară şi filantropică, învăţând, dar mai ales înfăptuind ceea ce au făcut ei.

I. Instituţii social – filantropice eparhiale

În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcţionează 36 de centre de asistenţă socială, după cum urmează:
Aşezăminte social-filantropice eparhiale. Cele mai importante două instituţii sociale din Eparhie sunt: Aşezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare, Galaţi, în care 60 de asistaţi cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani, din care 26 cu măsura de plasament tip rezidenţial, iar 44 în cadrul Centrului de zi, au beneficiat de educaţie, cazare, hrană, îmbră­căminte, încăl­ţă­minte, echipament, materiale sanitare, rechi­zite şco­lare, cheltuieli de transport, asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică.

Aceste servicii sociale acordate copiilor se ridică la suma de 390.000 lei oferită de către Arhiepiscopia Dunării de Jos în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi; Aşezământul socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat, care oferă servicii de cazare şi masă, precum şi spaţii pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii etc. În scurt timp, la finalizarea lucrărilor de construcţie a centrului medical, în cadrul acestui aşezământ vor fi oferite servicii me­dicale de fizioterapie.

Cabinete medicale. Cele trei centre medicale din judeţul Galaţi şi cele două în judeţul Brăila au oferit în anul 2009 servicii specifice gratuite unui număr de 4.600 de pacienţi, în valoare de 40.863 lei.

Grădiniţe. În Eparhie funcţionează două grădiniţe parohiale, la parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, Bră-ila, şi la parohia Gohor, protoieria Nicoreşti. Beneficiari sunt 78 de copii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 6.352 lei.
Cantine sociale. În anul 2009, prin cele 22 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 726.000 lei la un număr de 955 de beneficiari.

Centre sociale. În anul 2009 au fost înfiinţate cinci noi centre sociale: unul destinat promovării economiei sociale, în parteneriat cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, trei destinate copiilor proveniţi din familiile sărace, iar unul pentru bătrâni. De serviciile acestor centre beneficiază deja un număr de 140 de persoane (90 de copii şi 50 de bătrâni), valoarea investiţiilor de construcţie şi amenajare a acestora ridicându-se la suma de circa 3.300.000 lei, prin accesarea de fonduri europene şi prin sprijinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

II. Programe social – filantropice.

Pe parcursul anului 2009 au fost desfăşurate 17 programe sociale, din care 11 programe cu caracter permanent, două cu carac­ter ocazional şi patru programe în centrele nou-înfiinţate, cu un număr de 16.324 de beneficiari, valoarea ajutoarelor acordate fiind de 774.431 lei.

III. Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 18 preoţi capelani.

În anul care s-a încheiat, 17.438 de persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându-se la suma de 5.531 lei.

IV. Activitatea filantropică parohială.

Cu sprijinul celor zece asistenţi şi lucrători sociali angajaţi în Eparhie s-au efectuat 3.706 de anchete şi vizite la domiciliul persoa­nelor aflate în dificultate, valoarea ajutoarelor acordate fiind de 340.546 lei.

V. Activitatea filantropică a Asociaţiilor misionare eparhiale.

Şi în anul 2009 s-au făcut remarcate activităţile filantropice organizate de Asociaţiile misionare de pe teritoriul Eparhiei: filialele locale din Galaţi, Brăila şi Tecuci ale Societăţii Naţionale a Femeilor Or­todoxe din România (s.n.f.o.r.); Asociaţia medicilor creştin-ortodocşi „Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan“, Galaţi; filiala Galaţi a Asociaţiei  Studenţilor  Creştini  Orto­docşi  Români (A.S.C.O.R.).

Valoarea totală a activităţilor filantropice desfăşurate în Arhi-piscopia Dunării de Jos în anul 2009 este de circa 6.400.000 lei, numărul total al beneficiarilor fiind de 56.066.  Pentru toate aceste împliniri, mulţumim lui Dumnezeu şi Îl rugăm să ne apere şi să ne călăuzească şi pe mai departe în lucrarea slujitoare desfăşurată în Eparhie. C