,,Casa Sfântului Antonie” pentru copiii din Galaţi

În data de 17 ianuarie, parohia „Sf. Antonie cel Mare” din Galaţi şi-a serbat hramul. La acest moment de sărbătoare a participat şi chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian care a săvârşit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoţi şi diaconi şi a adresat un cuvânt duhovnicesc credincioşilor. Tot cu acest prilej, a fost binecuvântat şi inaugurat noul Centru de zi pentru copiii defavorizaţi, precum şi cantina parohială.

8Situată în cartierul gălăţean Micro 21, parohia „Sfântul Antonie cel Mare” a reuşit ca în numai şapte ani de la înfiinţare (1 septembrie 2003), să ridice o frumoasă capelă împodobită cu pictură, sfinţită la 16 ianuarie 2008, să ridice o casă de prăznuire şi să amenajeze un pangar, să pună temelia bisericii parohiale, iar anul acesta să inaugureze un centru de zi pentru copiii defavorizaţi şi o cantină. Toate acestea s-au datorat p.c. pr. paroh Vasile Poalelungi, ajutat de inimoşii şi harnicii credincioşi ai parohiei.

Sărbătoarea hramului parohiei din acest an a debutat sâmbătă, 16 ianuarie a.c., la praznicul Închinării cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru şi preziua pomenirii Sfântului Antonie, cu o vizită pastoral-misionară şi filantropică la Penitenciarul Galaţi, prilej cu care au fost oferite deţinuţilor daruri constând în cărţi de rugăciune şi iconiţe, precum şi pachete cu produse de igienă.

Duminică, 17 ianuarie, credincioşii parohiei au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Îndemnând la trăirea vieţii după modelul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, Înaltpreasfinţia Sa a adresat credincioşilor un cuvânt de folos: „Astăzi cinstim ziua onomastică a acestei biserici şi mulţumim lui Dumnezeu pentru împlinirea unui an de când a fost sfinţită. Astăzi ne bucurăm de învăţăturile şi darurile Sfântului Antonie cel Mare care a trăit în veacul al patrulea creştin, veac care i-a dăruit pe cei mai mari Sfinţi Părinţi ai Bisericii.

11Exemplul vieţii Sfântului Antonie este minunat şi extraordinar! El a vieţuit ca pustnic, nu departe de satul său natal, iar mai apoi, pentru a se curăţi de păcat, a trăit mulţi ani într-un mormânt idolesc. Mergând apoi pentru a se nevoi sihăstreşte în pustia Egiptului, a ajuns să fie atât de îmbunătăţit, încât viaţa lui a devenit o «Şcoală a vieţii în Hristos»!

Sunt oameni care vorbesc frumos despre Hristos şi sunt Sfinţi care trăiesc după cum a trăit Hristos! Iar viaţa Mântuitorului Iisus Hristos este învăţătura cea mai înaltă, este medicamentul desăvârşit ale vindecării de toate păcatele noastre şi este izvorul de cunoaştere, de bucurie şi  de iubire în Dumnezeu.De aceea, în jurul Sfântului Antonie s-au strâns, cu timpul, mulţi ucenici, care au venit să se adape ca la un izvor de la bunătatea, de la înţelepciunea, de la sfinţenia şi de la vrednicia Sfântului Antonie.

Pentru sfinţenia vieţii sale şi pentru învăţătura sa luminoasă pe care a transmis-o ucenicilor săi şi Bisericii, Sfântul Antonie este numit «Patriarhul călugărilor» sau «Patriarhul vieţii monahale» şi a primit şi supranumele de «cel Mare», ca şi Sfântul Vasile şi alţi sfinţi deosebiţi ai Bisericii.”

La sfânta slujbă au asistat şi circa 30 de copii beneficiari ai noului centru de zi, care au cântat la unison răspunsurile liturgice.

Alegerea noului Consiliu parohial

12După săvârşirea Sfintei Liturghii, a urmat alegerea şi constituirea noului Consiliu al parohiei „Sf. Antonie cel Mare” din Galaţi. Cu acest prilej, ierarhul Dunării de Jos a ţinut să-i felicite pe membrii acestui for bisericesc de până acum, spunând: „Este o minunată şi sfântă lucrare a lui Dumnezeu ca la ziua hramului să se facă şi alegerea noului Consiliu parohial.

De aceea, bucurându-mă, vă felicit din toată inima pentru nenumăratele activităţi şi lucrări pe care le-aţi oferit de-a lungul celor patru ani de slujire a lui Dumnezeu în propria familie, la locul de muncă, în societate, dar mai ales ajutând sfânta biserică şi întreaga parohie ca să ajute pe cei care au nevoie de ajutor!

Vă mulţumim la toţi şi rugăm pe Dumnezeu să primească lucrarea dumneavoastră ca pe o jertfă bine-primită, să vă dăruiască sănătate şi pace şi să vă bucuraţi mereu de frumuseţea bisericii!”. Conform regulamentelor şi reglementărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea parohială i-a ales şi votat pe cei 12 membri care să-i reprezinte şi să lucreze, alături de preotul paroh, în Consiliul parohial.

Inaugurarea Centrului de zi pentru copii şi a Cantinei parohiale

După săvârşirea Sfintei Liturghii, în prezenţa copiilor, a autorităţilor locale şi a credincioşilor, a avut loc sfinţirea şi inaugurarea Centrului de zi pentru copii şi a Cantinei parohiale, aflate în imediata vecinătate a bisericii. Aşezământul, aflat tot sub ocrotirea Sfântului Antonie, este destinat copiilor defavorizaţi din parohie. Construcţia a fost începută în anul 2005, având finanţarea parohiei (180.000 lei), la care s-au adăugat fonduri de la Ministerul Muncii prin Direcţia de Muncă – Galaţi (HG. 1273/2008), în valoare de 522.000 lei. Valoarea totală a construcţiei se ridică, astfel, la suma de 546.000 lei.

13

Mulţumind lui Dumnezeu şi Sfântului Antonie cel Mare pentru această „casă” oferită copiilor cu situaţii familiale cu risc social, ierarhul Dunării de Jos a apreciat frumoasa conlucrare dintre Parohie, Sectorul social eparhial, Centrul social al Primăriei Galaţi şi Direcţiei Judeţene pentru Muncă, precum şi efortul tuturor binefăcătorilor care s-au implicat în această lucrare.

La final, copiii beneficiari ai centrului au luat masa de prânz, fiind serviţi de însuşi chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian Crăciun care, mai apoi, a binecuvântat şi îndătinata agapă, la care s-au împărţit 800 de pachete de alimente pentru închinătorii veniţi la hram.

Adrian Portase