Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din municipiul Brăila

DSC00035EDJ1
Vedere exterioară

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Brăila are avantajul poziţiei, aflându-se la capătul unei străzi centrale, numită în trecut „Sfântul Constantin”, după numele bisericii, iar în prezent numită „Şcolilor”. Biserica este amplasată într-un loc mai larg, cuprins între încrucişarea străzilor „Rahova” şi „Plevna” cu strada „Şcolilor” şi numit astăzi „Piaţa Hristo Botev”.

Într-un scurt istoric al acestei biserici, din anul 1870, descoperim că locul pentru construirea bisericii a fost fixat anume în planul oraşului, ca o clădire importantă în topografia acestui cartier şi ca o împlinire pentru trebuinţele spirituale ale poporului de aici. Astfel, după anii 1850 s-a înfiinţat un Comitet de iniţiativă, alcătuit din următoarele persoane: Pitaru Mandache, Gheorghe Danovici, Radu Bălan, Ştefan Vasiliu, Gheorghe Geavide, Mihalache Marghiloman, Ilie Ioan, Hagi Cristu – Ceapiru. În ciuda lipsei oricărui fond bănesc, Comitetul amintit convoacă o consfătuire, în care s-au analizat locul şi modul în care trebuia să se acţioneze pentru a începe construcţia. Au urmat demersurile oficiale, de înştiinţare a episcopului Filotei al Buzăului privind  iniţiativa poporului de aici, derularea unei campanii de colecte numite „discuri”, în bisericile existente atunci, dar şi de procurare a materialelor de construcţie. Primul fond material a fost un împrumut de 1.000 de galbeni în numerar, cerut de la biserica „Sfântul Arhanghel Mihail” şi contractat de către iniţiatori cu consultarea şi ajutorul Primăriei oraşului Brăila.

Sfinţirea locului şi punerea temeliei noului sfânt locaş s-au făcut în ziua de 3 mai 1857, dar construirea sfântului  locaş s-a finalizat în anul 1863. Sfinţirea a avut loc la data de 8 septembrie a aceluiaşi an şi a fost săvârşită de către episcopul Dionisie Romano al Buzăului.

Preoţii care au slujit cu jertfelnicie la altarul acestui sfânt locaş, de la începuturile sale şi trecuţi la Domnul, au fost următorii: pr. Ştefan Secăreanu, pr. Ioan Castrinisios zis Fortunescu, pr. Radu Meca, pr. Stan Rădulescu, diac. Stan Stăncescu, pr. Ştefan Grădişteanu,  pr. Grigore Balaban, pr. Stan Niculescu, pr. Petre Ciocârlan, pr. Ştefan Balaban, pr. Radu Mihălcescu, pr. Gheorghe Enăceanu, pr. Ioan Constantinescu, pr. Manole Vergu, pr. Mihail Panait, pr. Constantin Cimpoaie, pr. Haralambie Muşat, pr. Anghel Gomolea, pr. Mihail Popescu, pr. Şerban Sâmpetru, pr. Drăgan Sterian şi pr. Traian Mazăre (paroh) – ultimii doi în prezent.

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena este una dintre cele mai frumoase şi importante biserici ale oraşului Brăila, jucând rol multiplu în îndeplinirea mandatului divin în viaţa enoriaşilor ei şi nu numai.

DSC00044 copy
Vedere interioară a sfântului locaş

Catapeteasma, icoanele împărăteşti din catapeteasmă, a Mântuitorului şi a Maicii Domnului, precum şi cea a hramului – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, şi a Sfântului Ierarh Nicolae, împreună cu alte patru icoane cu valoare de patrimoniu alcătuiesc, prin vechimea, stilul şi istoricul lor, o veritabilă colecţie de artă veche bisericească. În cafas, la jumătatea arcului central, tronează un alt obiect de valoare inestimabilă: Stema României Mari, sculptată în lemn de tei aurit, aparţinând sfârşitului de sec. XIX, din perioada începuturilor domniei regelui Carol I al României. Rolul cultural şi spiritual al sfântului locaş se întregeşte prin biblioteca sa, care cuprinde peste 300 de cărţi şi 200 de reviste, fiecare având însemnătatea ei şi conturând nevoia de cunoaştere a credincioşilor de ieri şi de azi.

Rolul spiritual şi cultural jucat în peisajul brăilean de către acest sfânt locaş este arătat şi de faptul că aici, anual, au loc servicii religioase specifice, la Ziua Eroilor, de praznicul Înălţării Domnului, după care se porneşte în procesiune către cimitirul mare al oraşului, unde sunt pomeniţi eroii neamului.

Parohia are astăzi 3.560 de suflete şi 1.970 familii, dintre care 1.930 sunt familii de creştini ortodocşi, iar 40 de alte confesiuni. Preoţii acestui sfânt locaş au păstrat  mereu strânse legături cu Şcoala gimnazială „Ion Băncilă” din apropiere. De-a lungul vremii, la biserică s-au organizat şcoli duminicale, cercuri culturale, dezbateri pentru adulţi şi alte diverse programe pentru  luminarea şi îndrumarea poporului. În arhivă sunt ştiri despre faptul că, în timpul războiului, preoţii de la această biserică au predat în locul învăţătorilor mobilizaţi pe front.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos, încă din anul 1990, preotul paroh Mazăre Traian şi pc. pr. coslujitor, împreună cu Consiliul şi Comitetul parohial desfăşoară diverse activităţi cu copiii şi tinerii liceeni şi studenţi, sub forma Şcolilor de duminică, a conferinţelor pentru tineri sau a catehezelor de vineri seara. Din septembrie 2008, activitatea educativă a îmbrăcat forma programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, care se desfăşoară la nivelul tuturor parohiilor brăilene. Peste cincizeci de copii de la Şcoala gimnazială „Ion Băncilă” se bucură, alături de  părinţi, învăţători şi profesori de frumoase activităţi cultural-educative, organizate de parohie, cu aportul profesorului de religie: dezbateri pe teme de interes pentru copii, dintre cele mai variate, concursuri, jocuri, activităţi recreative, excursii ş.a.

În ce priveşte activitatea filantropică, biserica desfăşoară o impresionantă activitate, bazată pe iubirea de oameni la care ne îndeamnă Mântuitorul: de cca 25 ani, la biserică se desfăşoară programul „Înmormântarea Morţilor Nimănui”. În cadrul acestei activităţi emoţionante pentru orice participant, pe lângă serviciul religios al înmormântării propriu-zise, se săvârşesc toate celelalte pomeniri cuvenite şi toate parastasele până la şapte ani, pentru sufletele uitate pe nedrept. Cu caracter permanent se derulează alte programe filantropice: relaţia cu Penitenciarul din Brăila – ajutorarea şi susţinerea deţinuţilor, a familiilor sărace din parohie şi nu numai, precum şi alte asemenea acţiuni, care au devenit o prioritate a bisericii noastre.

În prezent, biserica se află într-un amplu proces de consolidare, restaurare, reabilitare: refacerea totală a acoperişului, cu cele două turle, a planşeului drept de peste pronaos şi realizarea unuia nou, de tip boltă în stil bizantin şi a semicalotelor de la cele două abside şi altar. În final se va reface învelitoarea acoperişului din tablă de cupru de 0,5 mm.

Pr. Traian Mazăre, paroh

Profesor de Religie Asimina Negulescu, Şcoala gimnazială „Ion Băncilă” – Brăila