Lucrările Consiliului Naţional al Elevilor Galaţi, 7-10 februarie 2013

Aspect din timpul dezbaterilor
Aspect din timpul dezbaterilor

În perioada 7-10 februarie 2013, la Galaţi s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor. Membru al Uniunii Europene a Consiliilor Elevilor (OBESSU), Consiliul Naţional al Elevilor din România a luat fiinţă încă din anul 1992, dar funcţionează bine întemeiat legislativ din 2007 şi răspunde de ridicarea continuă a calităţii condiţiilor de învăţământ, în noul cadru democratic european, deschis astăzi atât de generos pentru educarea şi afirmarea tinerilor. Astăzi, acest Consiliu reprezintă peste 3.200.000 de elevi din România şi are reprezentanţi în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar, de stat sau particular, din ţară. Funcţionează printr-un bun mecanism de organizare şi are un impact real în viaţa tinerilor, care sunt înrolaţi în structuri zonale şi judeţene – Consiliile regionale şi judeţene ale elevilor.

După ce, în anii anteriori, Consiliul a fost găzduit de diverse oraşe din ţară, în 2013 respectiva întrunire s-a organizat la Galaţi. Scopul acestei întruniri, la începutul anului 2013, a fost dublu: mai întâi de a se alege un nou preşedinte al Consiliului şi, apoi, pentru a se trasa obiectivele de lucru pentru noul an.

Astfel, peste 250 de elevi, din toate judeţele, însoţiţi de profesorii lor, s-au reunit la Galaţi, gazde bune fiindu-le, în acest sens, alături de Arhiepiscopia Dunării de Jos, Consiliul Judeţului Galaţi, Instituţia Prefectului, Primăria Municipiului Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos”. În chip special, datorită participării de excepţie a tinerilor din întreaga ţară, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a delegat la eveniment pe Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal.  Totodată, Congresul a fost onorat de prezenţa dlui prof. univ. dr. Remus Pricopie – ministru al Educaţiei Naţionale, a dlui Dan Nica – ministru pentru Societatea Informaţională, a dlor miniştri secretari de stat Emanuil Fedorca şi a mai multor directori şi consilieri din Ministerul Educaţiei. Această participare la vârf arată importanţa care trebuie acordată educaţiei şi fiecărui demers pozitiv al tinerilor de astăzi – cetăţenii de mâine ai României şi Europei şi viitorii buni creştini ai Bisericii.

Lucrările au fost găzduite de Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi. Toate instituţiile sus-numite au fost reprezentate de conducătorii lor. Adunarea Generală a fost deschisă de ÎPS Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos, care a binecuvântat întrunirea, apoi a invitat pe tineri la rugăciune; în cor, toţi au rostit „Tatăl nostru”, după care s-au intonat imnul de stat al României şi imnul Europei. Tinerii au privit cu interes prezenţa înalţilor demnitari de stat şi au primit cu bucurie mesajele lor. La momentul cuvenit, PS Varlaam Ploieşteanul a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, arătând, prin date exacte, proiectele pentru tineri pe care le desfăşoară Biserica Ortodoxă Română, în toate eparhiile.

În cadrul unui dens program artistic, cei mai talentaţi tineri artişti gălăţeni s-au produs pe scena Casei de Cultură, prezentând – „la nivel” – zona noastră.

Tinereţe şi credinţă
Tinereţe şi credinţă

Cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop, în seara aceleiaşi zile, tinerii oaspeţi au avut posibilitatea de a participa, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la un ceas de rugăciune. Mai întâi corala „Ortodoxia” a Arhiepiscopiei Dunării de Jos a oferit un minunat concert de imne bizantine. Apoi, gazda duhovnicească a serii, ÎPS Arhiepiscop Casian a rostit un cuvânt potrivit pentru ei, din care amintim câteva sfaturi date tinerilor: „…O, iubiţilor! De câte ori vă va fi greu sau veţi fi singuri şi necăjiţi, cereţi unui preot să vă deschidă biserica, să aprindă lumină de ceară curată, să-ngenunche cu voi la rugăciune şi veţi birui, cu ajutorul lui Dumnezeu, toate relele. Aprindeţi o lumânare când sunteţi trişti, acasă, şi şoptiţi o rugăciune. Atunci când veţi  epuizaţi de stres, atunci când vă veţi simţi prea încărcaţi de informaţie ori prea obosiţi de internet sau facebook, arătaţi că puteţi privi în sus, spre lumină, spre cer, căutând cu credinţă o cale demnă pentru viitorul Bisericii şi al neamului nostru… Binecuvintează, Doamne, pe tinerii aceştia! Binecuvintează-i pe părinţii şi bunicii lor, pe fraţii şi surorile lor, pe profesorii, rudele şi prietenii lor! Şi toţi cei pe care îi aveţi acum, în minţile, în inimile şi în sufletele voastre, toţi să fie binecuvântaţi! Aduceţi-vă aminte şi voi de noi! Cu toţii ne vom aminti că aceasta este una dintre cele mai frumoase întâlniri din Catedrala Galaţilor. Iată România tânără, România viitorului, România eternă! Aşa va fi, dacă vom fi în stare să preţuim darul acesta de tinereţe, pe care ni-l oferă Dumnezeu acum. Vă felicităm pe voi şi felicităm şi pe cei ce au iniţiat întâlnirea aceasta!”.

Întâlnirea s-a prelungit până târziu, spre miezul nopţii, însă niciun tânăr nu dădea semne de oboseală sau plictis. Ei, tinerii, acuzaţi de superficialitate, de lipsă de interes, de grabă în toate erau fascinaţi. Redescoperiseră autenticul, Adevărul! Întâlnirea cu Domnul Hristos le făcuse mult bine. Ochii le erau umezi, vocile tremurânde, chipurile transfigurate de la lumina palidă a lumânărilor pe care, la semnul ierarhului, le-au ridicat, transformând acest ceas din Catedrală într-o bucurie pascală!

În acest cadru a avut loc şi transmiterea ştachetei de conducere a Consiliului Naţional, de la Andrei – din Constanţa, la Iulia – de la Cluj: la îndemnul Chiriarhului, fostul preşedinte a transmis noii alese lumânarea aprinsă, ca o simbolică „torţă” a idealurilor tinerilor români şi creştini!

Apoi tinerii au plecat spre odihnă, primind binecuvântare şi daruri (reviste, cărţi de rugăciune, pliante, iconiţe) din partea ÎPS Arhiepiscop. Toţi erau, vizibil, foarte impresionaţi.

După câteva zile, pe calea internetului – de data aceasta folosită pozitiv – ne-au parvenit câteva mărturii impresionante despre prezenţa lor la Galaţi şi, mai ales, despre „miezonoptica” la care au participat în Catedrală:

„A fost un moment de reculegere, de întâlnire a eului cu sinele, de cugetare. M-am bucurat extrem de mult când am văzut că această mare familie a CNE-ului a fost binecuvântată de Înaltpreasfinţia Sa. Un moment de pace s-a revărsat în sufletele noastre odată cu lumina izvorâtă de numeroasele lumânări ce se topeau încet în mâinile reci. Privirile sfinţilor, zugrăviţi pe zidurile groase ale Catedralei au ajuns până în adâncul sufletelor noastre. Nu în ultimul rând arăt cum cuvântarea Înaltpreasfinţitului a încununat cu credinţă inimile tuturor. Bunul Dumnezeu să se pogoare asupra tuturor, binecuvântându-ne! Consider că asemenea momente pot ajuta tinerii din toată ţara să se apropie de Biserică, care a fost trecută în plan secundar, în rânduiala unora. Un moment unic, o amintire ce va dăinui în sufletul celor prezenţi acolo, dar nu în ultimul rând o posibilitate de evadare din lumescul contemporaneităţii.”

(Octavian Andrei Bărbuleţ  Tărăntuş, Senior C. N. E., Bucureşti)

„O atmosferă pe care nu cred că o voi uita curând, aceasta au reuşit să ne ofere organizatorii, prin vizita la Catedrală. A fost un moment în care am reuşit să-mi dau seama de faptul că pot să şi plâng, să şi râd şi să mă gândesc serios la problemele actuale ale tinerilor mei colegi, toate în acelaşi timp, sub lumina lumânărilor”.

(Maria Cristiana Cristescu,  Senior C.N.E. – Bucureşti)

„Pentru mine şi colegii mei, vizita la catedrală şi cuvântarea Arhiepiscopului au fost momente extraordinare, inspirante şi deosebit de frumoase, printre cele mai frumoase momente ale acestei sesiuni a Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor”.

(Theodor Pantilimonescu,  Preşedinte C.J.E. Iaşi)

Binecuvântare arhierească pentru participanţii la Consiliu
Binecuvântare arhierească pentru participanţii la Consiliu

„«Vizita» la Catedrala din Galaţi ne-a copleşit, emoţional, pe toţi. Înainte de a intra în sfântul lăcaş eram diferiţi, fiecare cu gândurile lui. Odată cu participarea la slujbă, prin binecuvântarea arhiepiscopului am devenit un întreg, o unitate ce avea în minte un singur gând: Dumnezeu şi CNE. Sentimentul, inexplicabil de puternic şi pătrunzător, ne-a cucerit mintea şi sufletul.

Imaginaţi-vă un lăcaş plin de suflete curate, reprezentanţi a 3,3 milioane elevi din ţară,  elevi care se roagă împreună pentru visurile lor, pentru un viitor cât mai clar şi frumos, pentru colegii lor. Lacrimile unora dintre noi au dovedit trăirile sufleteşti, sentiment ce ne-a făcut să conştientizăm că Dumnezeu ne ajută în tot ceea ce facem. Iar cu această ocazie, dorinţa de «a schimba lumea» a devenit mai arzătoare în rândul membrilor CNE. Fără alte cuvinte, mulţumim organizatorilor pentru această oază de căldură sufletească, Arhiepiscopiei şi, nu în ultimul rând, tinerilor împreună cu care am avut curajul de a mă aventura într-o călătorie necunoscută, dar pe care aveam să o descopăr, cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmi voi aminti mereu starea de pace cu mine însămi, trăită alături de nişte prieteni adevăraţi, oameni pe care i-am cunoscut doar cu ajutorul «vizitei» în casa Domnului”.

(Adnana Brebu, Secretar  C.J.E. Mehedinţi)

„Fără îndoială, Adunarea Generală a Consiliului Naţional al Elevilor de la Galaţi a fost o reuşită, din toate punctele de vedere. A fost o experienţă frumoasă şi  constructivă, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Am întâlnit oameni minunaţi şi gazde primitoare şi pline de căldură sufletească,  aşa cum le stă bine românilor de la confiniile răsăritene ale României. Dar ce m-a impresionat în mod deosebit la Galaţi a fost prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, între oficialităţile de la deschiderea Adunării, care în cuvântul scurt,  dar bogat în binecuvântări, a arătat că Biserica este mereu preocupată de tineri şi că există o strânsă legătură între Biserică şi Şcoală. Seara de vineri, însă, a fost încheiată în mod sublim, tot de Înaltpreasfinţitul Casian, la Catedrala Arhiepiscopală. Slujba de mulţumire înălţată de Înaltpreasfinţia Sa a fost o sărbătoare a luminii, pregătită cu multă măiestrie de vrednicul ierarh.

Nu voi uita, pentru multă vreme, imaginea catedralei plină de lumânări ţinute de tineri, din absolut toate judeţele ţării, iar cuvintele Înaltpreasfinţitului vor rămâne memorabile: «Astăzi, aici este prezentă junimea României». Cu toată sinceritatea mărturisesc că am avut impresia că este noaptea Învierii!

Acea zi fusese una încărcată. Eram cu toţii foarte obosiţi şi, poate, cu strângere de inimă, dar Sfântul Apostol Andrei a făcut o minune, pentru că slujba din biserică, atmosfera mistică şi plină de dragoste, vocea caldă a Înaltpreasfinţitului, lumânările, cuvintele rostite cu atât drag au creat emoţii extraordinare în sufletele elevilor şi ale profesorilor, încât unora li s-au umplut ochii de lacrimi, sub vibraţia harului divin. Din punctul meu de vedere a fost o minune.

Este pentru prima dată când, la deschiderea oficială a Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor a fost prezent un ierarh ortodox şi acest lucru mă bucură foarte mult.

Înaltpreasfinţitul Casian şi Ga-laţiul au deschis un nou drum. Sper din suflet ca membrii CNE să aibă în vedere acest lucru şi pe viitor şi să nu uite de valorile sfinte ale acestui popor: credinţa străbună, limba română şi cultura noastră! Fără ele ne vom pierde identitatea!”

(Pr. prof. Ioan Cadar, Colegiul Naţional „Mihai  Eminescu”, Oradea)

„Sub lumina caldă a lumânărilor şi alături de cei mai buni elevi din ţară, sub privirile Pantocratorului şi cuprinşi de îmbrăţişările spirituale ale Înaltpreasfinţitului Casian m-am simţit mai în siguranţă ca oricând. Mare bucurie a fost pentru mine, ca organizator, când am văzut că toţi colegii mei au fost atinşi, cât de puţin, de atmosfera de rugăciune şi că fiecare a reuşit, pentru câteva clipe măcar, să lepede «toată grija cea lumească» şi «să se conecteze la Dumnezeu».

«Lumina lină» de la «apusul soarelui», purtată de fiecare în mână în chipul lumânării aprinse, cântarea îngerească şi rugăciunea au liniştit toate tensiunile anterioare, apărute în atelierele de lucru ale Adunării Generale şi au adus peste toţi elevii un duh al păcii, al înţelepciunii şi al înţelegerii, pe care aceştia l-au dovedit în toate celelalte zile în care au stat la Dunărea de Jos. Mulţumim pentru tot!”.

(Cătălin Ionuţ Bîrsan, Senior – mentor al C.J.E. Galaţi, membru al echipei de organizare)

Seara duhovnicească în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi
Seara duhovnicească în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi

Aceste mărturii demonstrează cum Arhiepiscopia Dunării de Jos şi catedrala din Galaţi au trăit un frumos eveniment, prin care tineri din toată ţara au arătat că se pot organiza şi că pot genera şi coordona, încă de pe acum, proiecte şi programe coerente şi de perspectivă. Congresul a arătat nouă, slujitorilor Bisericii, că nu există programe misionare şi educaţionale mai importante în Biserică decât cele pentru tineri, care sunt cea mai bună investiţie, pentru familie, neam şi credinţă. Acest semnal trebuie bine receptat, bine înţeles şi transformat în proiect de maximă importanţă pentru lucrarea Bisericii, astăzi şi mereu.

A consemnat pr. Lucian Petroaia