Cu paşi mici spre reuşită

Ca în fiecare an, şi anul acesta a fost organizată în cele mai bune condiţii Olimpiada de Religie ortodoxă, faza locală (zonală) în toate protoieriile Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Cu sprijinul şi sub îndrumarea părintelui inspector Daniel Bejan, totul a decurs conform planificării, neexistând probleme pe parcursul desfăşurării acestei faze.

În Protoieria Tecuci, olimpiada s-a desfăşurat la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din localitate, organizatori fiind prof. Ştefan Nistor alături de profesorii metodişti din zonă. Mulţumiri datorăm şi celorlalte cadre didactice şi nedidactice care s-au implicat. Dintr-un număr de 122 de elevi de la clasele VII-XII s-au calificat pentru faza judeţeană mai mult de jumătate dintre ei.

Cele mai multe note de 10 s-au obţinut la clasele a VII-a, nefiind de neglijat nici notele peste 9, care au fost într-un procent destul de ridicat. Satisfacţia cea mai mare a fost pentru îndrumătorii acestor elevi care, la această fază, a olimpiadei au făcut cinste şcolii de unde provin şi profesorilor de religie care caută permanent să-i îndrume pe calea cea bună ce duce la mântuire, învăţându-i cum să se comporte pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu şi oamenilor, bine ştiut fiind faptul că ne arătăm dragostea faţă de Dumnezeu prin dragostea arătată semenilor noştri, dragoste materializată în faptele milei trupeşti şi sufleteşti.

Avem nădejdea că elevii noştri vor şti şi pe mai departe să facă cinste părinţilor, profesorilor şi şcolii prin rezultatele bune obţinute şi la alte olimpiade şi concursuri şcolare.

Prof. metodist Maria Păduraru,

Şcoala Gimnazială Barcea