Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a Parohiei Însurăţei I

Biserica parohiei Însurăţei I
Biserica parohiei Însurăţei I

Oraşul Însurăţei este  unul dintre cele patru oraşe ale judeţului Brăila, fiind aşezat în partea central-sudică a acestuia, pe malul drept al râului Călmăţui, la întretăierea paralelei 440 55’, latitudine sudică cu meridianul de 270 37’ longitudine estică.

Formarea oraşului Însurăţei cunoaşte trei momente decisive în istoria sa:

1. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, prin procesul transhumanţei, ciobani munteni din munţii Buzăului şi Râmnicului s-au stabilit definitiv pe actualul teritoriu al oraşului Însurăţei, în zona satului Lacu Rezi de astăzi.

2. Reforma agrară din 1864 înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza cu sprijinul ministrului Mihail Kogălniceanu a favorizat împroprietărirea ţăranilor cu pământ, fapt care a dus la apariţia şi dezvoltarea mai multor aşezări rurale care, în iulie 1882, au fost unite formând comuna Însurăţei, având administraţie proprie.

3. Localitatea Însurăţei a evoluat treptat pe linia urbanizării, care s-a realizat la 5 mai 1989, când comuna Însurăţei a fost declarată oraş, cunoscând un proces continuu de dezvoltare economică, socio-culturală şi educaţională până în ziua de astăzi.

Odată cu dezvoltarea comunităţii, şi viaţa bisericească a cunoscut, de-a lungul timpului, o creştere constantă. Până în anul 1882, când pe teritoriul actual al Însurăţeiului erau mici aşezări individuale, acestea aveau bisericuţe de paiantă învelite cu stuf, dar după înfiinţarea comunei Însurăţei, între anii 1890 – 1892 s-a construit o biserică nouă din cărămidă, din contribuţia locuitorilor care au răspuns chemării primului preot V. Trifulescu, dar şi datorită sumelor de bani împrumutate de la Casa Bisericii. Noua Biserică a fost sfinţită la 25 martie 1895 de Episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos. Deşi această Biserică a suferit mult datorită trecerii timpului, dar mai ales a cutremurelor din 1940 şi din 1977, nu a primit lucrări de reabilitare, ci doar înlocuirea învelitorii de tablă.

Din 2003, prin numirea preotului Constantin Dumitru ca preot paroh şi Protoiereu al Protoieriei Însurăţei, biserica parohială a intrat într-un amplu proces de restaurare, în urma căruia s-au realizat lucrări de subzidire, consolidări interior – exterior, înlocuirea întregului acoperiş, restaurare tencuieli şi zugrăvire exterioară, tencuieli interioare şi pictură fresco, vitralii (toate, lucrări finalizate). În regim de şantier sunt lucrările la clopotniţa nouă care cuprinde capelă mortuară şi arhivă, la centrul socio-cultural care cuprinde sală multifuncţională, bucătărie, cămară, cancelarie, magazii şi grupuri sanitare.

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, biserica parohiei Însurăţei I este pregătită pentru resfinţire, eveniment ce ar putea avea loc în anul omagial 2013, închinat protectorilor ei, Sfinţii Împăraţi Contantin şi mama sa, Elena.

Pr. Constantin Dumitru, Protoiereu de Însurăţei