Programe eparhiale pentru anul 2013

În Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin sectoarele sale de activitate doreşte să concretizeze şi în mod practic programul aprobat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru această perioadă.

Prezentăm în continuare câteva proiecte misionare, social – filantropice şi cultural – editoriale pe care Eparhia noastră speră să le realizeze în anul 2013, cu ajutorul Mântuitorului Hristos şi al Sfinţilor întocmai cu Apostolii Împăraţi, Constantin şi Elena prin implicareatuturor, preoţime şi popor, sub îndrumarea chiriarhului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos:

Sectorul administrativ ‑ bisericesc

– transmiterea către protoierii şi  parohii a hotărârii Sfântului Sinod la temă, spre aplicare;

– stabilirea unei date proxime, pentru o şedinţă lărgită a Permanenţei Consiliului eparhial, cu invitarea pc. protoierei şi pc. preoţi de la capelele din cuprinsul eparhiei, în vederea prelucrării respectivei hotărâri a Sfântului Sinod, a programului eparhial privind anul 2013, spre aplicare în parohiile din întreaga eparhie.

Sectorul misionar

– stabilirea, în programul liturgic al parohiilor, a unei zile bine precizate, în care să se săvârşească, săptămânal, Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena;

– organizarea de programe misionare speciale în parohiile care au biserici cu hramul Sfinţilor Împăraţi;

– prezentarea şi aprofundarea, prin predici, cateheze şi prin programul pastoral – misionar ,,Cursuri de lectură şi exegeză biblică”, a vieţii şi lucrării Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi a importanţei lor fundamentale pentru viaţa Bisericii, din secolul IV şi până la zi;

– abordarea în cadrul cercurilor misionare a unor subiecte ca: persecutarea creştinilor şi suferinţa Bisericii înainte de Sf. Împăraţi Constantin şi Elena; Edictul de la Milan: importanţă şi consecinţe; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, susţinători ai Bisericii; evlavia şi cinstirea  Sfinţilor Împăraţi de către Biserică etc;

–  evidenţierea tuturor activităţilor prin mijloacele mass‑media ale Patriarhiei Române.

Sectorul cultural – învăţământ. Tipografia eparhială

– publicarea unor broşuri conţinând viaţa şi lucrarea Sfinţilor Împăraţi şi tipărirea de iconiţe de formate diferite, în vederea susţinerii duhovniceşti şi a extinderii cultului Sfinţilor Împăraţi, în popor;

– întocmirea de monografii pentru toate bisericile cu hramul Sfinţii Împăraţi din eparhie şi publicarea lor, număr de număr, în periodicul eparhial;

– realizarea unui volum monografic cu istoricul tuturor bisericilor cu hramul Sfinţilor Împăraţi din Arhiepiscopia Dunării de Jos;

– organizarea de simpozioane, conferinţe, dezbateri, concursuri şcolare, cercuri pedagogice şi programe catehetice pe tema ,,Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi, în Patriarhia Română”.

Sectorul social‑misionar

–  dezvoltarea unor parteneriate, atât la nivelul Centrului eparhial, cât şi la cel  al parohiilor şi al aşezămintelor sociale,  în vederea continuării iniţiativelor şi acţiuni-lor ce presupun implementarea unor programe comune de activitate, pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;

– organizarea unor întruniri cu preoţii şi asistenţii sociali din Eparhie, ocazie cu care vor fi prezentate referate şi vor avea loc dezbateri cu privire la importanţa legăturii dintre instituţiile de stat şi Biserică, în contextul de atunci, din vremea Sf. Împăraţi, şi de acum, potrivit activităţilor desfăşurate în prezent;

– implicarea mult mai eficientă a structurilor parohiale, consilii şi comitete, pentru aplicarea măsurilor ce se impun în vederea  identificării şi rezolvării problemelor de ordin social cu care se confruntă credincioşii;

– deplasarea preoţilor şi a credincioşilor şi oferirea de ajutoare în instituţii sociale de ocrotire a copiilor şi a vârstnicilor, în spitale şi penitenciare, cu ocazia desfăşurării unor programe eparhiale sau parohiale.