Viaţa bisericească la Dunărea de Jos în anul 2012

Arhiepiscopia Dunării de Jos ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi a marii familii a Bisericii Ortodoxe din întreaga lume, a împlinit şi în anul Domnului 2012, prin jertfelnicii ei slujitori, lucrarea de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit şi de slujire şi sfinţire a credincioşilor ortodocşi din judeţele Galaţi şi Brăila.

Întreaga activitate liturgică, pastoral-misionară, cultural-catehetică şi social-filantropică din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în conformitate cu învăţătura Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos şi a Sfinţilor Părinţi în concordanţă cu învăţătura şi rânduielile Bisericii Ortodoxe, cu permanenta purtare de grijă şi îndrumare a chiriarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei

Conferinţe şi simpozioane organizate în eparhie

În zilele de 10 şi 11 mai 2012, la Galaţi s-a desfăşurat Simpozionul Naţional Studenţesc „Episcopul Mechisedec Ştefănescu, 120 de ani de la trecerea la cele veşnice (1892-2012)”, la sediul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie. Au participat studenţi teologi de la Facultăţile de Teologie din Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Târgovişte, Alba Iulia, Arad şi Galaţi.

IMG_1189În acelaşi cadru academic, în zilele de 16 şi 17 mai 2012, la Galaţi s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional „Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, în Patriarhia Română”, la care au participat profesori de teologie, istorie, sociologie, medicină, filosofie de la Universităţi din Germania, Grecia, Polonia, Moldova şi România.

Vizite ale chiriarhului în cuprinsul eparhiei sau vizite frăţeşti în alte eparhii

În anul 2012, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a desfăşurat o bogată activitate liturgică, pastoral-misionară, culturală şi filantropică, concretizându-se în vizitarea a peste 80 de comunităţi parohiale, 40 de vizite la aşezăminte social-filantropice şi 30  la mănăstiri şi schituri din eparhie, cu diferite ocazii: sfinţiri de biserici (5), resfinţiri (9), sfinţiri de locuri pentru noi sfinte lăcaşuri (1) şi săvârşind Taina Sfântului Maslu în 10 parohii izolate şi sărace, precum şi la unităţi spitaliceşti din eparhie.

De asemenea, ÎPS Părinte Casian a efectuat, la invitaţia altor ierarhi, vizite în 9 eparhii din ţară şi a primit 12 vizite în eparhie, din partea unor membri ai Sfântului Sinod şi din partea unor ierarhi străini, la care se adaugă 5 vizite internaţionale efectuate de ÎPS Sa, cu binecuvântarea şi din delegarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, după cum urmează: în Grecia, în  Mitropolia de Drama, la invitaţia ÎPS Mitropolit Pavlos de Drama (23-24 martie 2012) şi la invitaţia ÎPS Varnava, Mitropolit de Neapolis şi Stavropoleos (25-26 martie 2012); în Franţa, la Marsilia, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, la pelerinajul la moaştele Sfântului Ioan Casian (4-7 mai 2012); în Grecia, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Dionisie, Mitropolitul Corintului (25-30 iunie 2012); în Republica Moldova, la Stolniceni, la po-menirea mitropolitului Antonie Plămădeală în satul său natal (5 octombrie 2012); în Liban, la Beirut, la funeraliile Patriarhului Ignatie IV al Antiohiei şi Întregului Orient (8-10 decembrie 2012).

II. Activitatea organismelor eparhiale

În conformitate cu prevederile canonice şi statutare forurile eparhiale – Adunarea şi Consiliul eparhial şi-au desfăşurat activitatea specifică sub îndrumarea Chiriarhului.

Consiliul eparhial  14 iulie 2012
14 iulie 2012 - Şedinţa Consiliului Eparhial

În data de 11 februarie 2012, membrii Adunării Eparhiale s-au întrunit în şedinţă anuală de lucru pentru a analiza Raportul general anual întocmit de membrii forului ierarhic executiv privind activitatea desfăşurată în anul 2011 şi pentru a aproba proiectele de activitate ale sectoarelor administrative din anul 2012.

Membrii Consiliului Eparhial s-au întrunit în data de 10 februarie 2012 pentru a prezenta cuvenita Dare de seamă privind întreaga activitate desfăşurată în anul 2011, în toate unităţile Arhiepiscopiei. În cadrul şedinţei Consiliului Eparhial din 14 iulie 2012 s-au prezentat şi analizat realist activitatea desfăşurată în primul semestru al anului şi modul de îndeplinire a proiectelor eparhiale privind aspecte ale slujirii sacramental-liturgice, pastoral-misionare, educaţionale, social-filantropice şi administrativ-bisericeşti.

Permanenţa Consiliului Eparhial, în consens cu prevederile statutare, regulamentare sinodale, precum şi cu hotărârile membrilor organismelor eparhiale sub preşedinţia Chiriarhului, s-a întrunit săptămânal pentru a aplica hotărârile forurilor respective şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor Sfântului Sinod şi deciziilor chiriarhale. Astfel, conform Hotărârii nr. 943/2012 a Sfântului Sinod, la nivel eparhial s-a analizat şi aprobat înfiinţarea „Departamentului Cimitire, monumente şi servicii funerare”. În cadrul şedinţelor Permanenţei Consiliului Eparhial, trimestrial au fost invitaţi părinţii protoierei, pentru a prezenta şi analiza aspecte specifice ale activităţilor şi realităţile din teren.

III. Activitatea misionară şi pastorală

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a manifestat o grijă deosebită faţă de activitatea pastoral-misionară şi culturală, hirotonind pentru parohiile vacante 10 preoţi, efectuând 110 de vizite în comunităţi parohiale şi mănăstireşti, 40 în şcolile teologice, 10 vizite în şcolile publice din eparhia Dunării de Jos şi participând la numeroase activităţi şi evenimente cultural-educaţionale, dintre care amintim: colocviul dedicat operei Sfinţilor Trei Ierarhi, organizat la Seminarul teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, cu participarea elevilor de la liceele din municipiul Galaţi (18 ianuarie 2012); la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” – Galaţi, la festivităţile prilejuite de rânduire a Sfinţilor Trei Ierarhi ca ocrotitori spirituali ai acestui prestigios lăcaş de învăţământ (30 ianuarie 2012); Expoziţia ,,2012 – Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, în iconografie“, organizată la Palatul Episcopal, cu ocazia Duminicii Ortodoxiei, oferind premii tinerilor iconari prezenţi (4 martie 2012); la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, la colocviul pe tema „Slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor – jertfa şi bucuriile preoţiei“ (5 aprilie 2012); la ceremonia de premiere a câştigătorilor concursurilor organizate de Patriarhia Română în anul 2012: „Alege Şcoala!” şi „Copilul învaţă iubirea lui Hristos” (21 mai 2012); la Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia“ din Galaţi, la vernisarea expoziţiei de carte şi stampe de epocă: „Cartea românească – dar culturii şi limbii române. Întru cinstirea Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul” (26 septembrie 2012); la Şcoala Gimnazială nr. 24 – “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din municipiul Galaţi, una din cele mai vechi instituţii de învăţământ gălăţene (8 noiembrie 2012); la Teatrul Muzical „Nae Leonard“, la concertul de muzică bisericească ,,Toată suflarea să laude pe Domnul!“, susţinut de corurile Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, „Ortodoxia“ al Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi ale altor seminarii din ţară (29 noiembrie 2012); în Amfiteatrul Colegiului Naţional „Nicolae Bălcescu“ din Brăila, la colocviul pe teme de spiritualitate cu tinerii elevi şi cadrele didactice din cadrul acestei instituţii de învăţământ (3 decembrie 2012); la biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ din Brăila, la programul religios artistic oferit de elevii câştigători ai Concursului  de religie “La ora de religie, copilul învaţă iubirea lui Hristos” (6 decembrie 2012);

Activitatea pastoral -misionară pentru păstrarea şi apărarea dreptei credinţe

Evenimentele pastoral-misionare ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos  s-au constituit în tot atâtea momente de rezonanţă catehetică şi misionară, acestea debutând cu binecuvântarea noului an 2012 prin săvârşirea slujbei de Te-Deum la începutul Noului An, în toate bisericile şi mănăstirile eparhiei.

Corint
25 iunie 2012: ÎPS Arhiepiscop Casian în pelerinaj la moaştele Sf. Ap. Andrei din Catedrala Mitropolitană din Patras (Grecia)

A continuat organizarea pelerinajelor cu sfinte moaşte aflate în patrimoniul spiritual al Eparhiei, ocazii de manifestare a evlaviei şi credinţei dreptmăritorilor creştini: pelerinajul cu moaştele Sfântului Ioan Casian de la Catedrala arhiepiscopală la biserica ocrotită de sfinţii stră-români „Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman” (28 februarie 2012); tradiţionalul pelerinaj al celor peste 1.000 de tineri din 72 de licee gălăţene şi brăilene la Mănăstirea Buciumeni, în ziua praznicului Preasfintei Treimi, pelerinaj care a stat sub semnul Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor; pelerinajul cu sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae la Mănăstirea Măxineni (23 – 24 iunie 2012); pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia, în perioada 1 – 14 august, au fost vizitate peste 55 de comunităţi parohiale din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor şi Covurlui.

În perioada 26-30 noiembrie 2012, în cadrul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei, a avut loc pelerinajul cu moaştele Sf. Cuv. Patapie aduse la Galaţi de către o delegaţie condusă de ÎPS Dionisie, Mitropolit de Corint, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei. De asemenea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele Gheorghe Oprea, slujitor la capela „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ a Institutului Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ din Bucureşti, în cadrul aceluiaşi pelerinaj a adus spre închinare o părticică din moaştele Sfântului Luca, Arhiepiscopul Crimeii.

În perioada 4–6 decembrie 2012, cu prilejul sărbătorilor spirituale ale municipiului Brăila a fost organizată procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor” cu părticele din moaştele Sf. Ap. Andrei, ale Sf. Ierarh Nicolae şi ale Sf. Nectarie Taumaturgul.

Moment de un mare impact misionar asupra credincioşilor Eparhiei Dunării de Jos l-a constituit procesiunea din Du-minica Intrării Domnului în Ierusalim (8 aprilie 2012), de la Catedrala arhiepiscopală, la care au participat preoţi şi credincioşi din municipiul Galaţi, precum şi primirea, în Sâmbăta Mare (14 aprilie 2012), la Catedrala arhiepiscopală, a Luminii sfinte de la Ierusalim, preluată de la Bucureşti de o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos şi oferită tuturor preoţilor din judeţele Galaţi şi Brăila.

Împlinirea a trei ani de la ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie a fost marcată la Galaţi (26-27 septembrie 2012) prin săvârşirea la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, a Tainei Sfântului Maslu şi a Privegherii, a slujbei Sfintei şi dumnezeieştii Liturghii, precum şi a slujbei de Te-Deum, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de preoţi, personalităţi şi credincioşi din întreaga Eparhie. Sărbătoarea a fost prefaţată încă din ajun prin organizarea, la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, a unui colocviu dedicat personalităţii şi operei Sfântului Antim Ivireanul, iar la Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia a fost vernisată expoziţia de carte veche şi stampe de epocă intitulată sugestiv: „Cartea românească – dar culturii şi limbii române. Întru cinstirea Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul“.

Eparhia conlucrează în plan misionar cu Asociaţia Studenţilor Creştini-Ortodocşi, filialele Galaţi-Brăila, Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe, filialele Galaţi, Brăila şi Tecuci, Liga Tineretului Ortodox din Tecuci şi Asociaţia Creştin Ortodoxă „Oastea Domnului”. Colaborarea existentă între preoţii parohi şi membrii Asociaţiei „Oastea Domnului” s-a manifestat şi în anul 2012 prin participarea slujitorilor la întrunirile „Oastei Domnului”, prin includerea unor membri ai asociaţiei în structurile parohiale şi prin implicarea adepţilor mişcării în activităţile misionare parohiale.

La nivelul celor 8 protopopiate ale Eparhiei, activitatea misionară a fost coordonată de părinţii protoierei şi realizată de cei 43 de misionari protopopeşti, care au efectuat peste 1.100 de slujbe şi vizite misionare. S-au bucurat de o bună primire în rândul credincioşilor slujbele organizate în sobor, prin rotaţie, la parohiile din cadrul cercului misionar, cu precădere cele din perioada posturilor.

Ziua Eroilor 24 mai 2012
24 mai 2012: Cinstirea eroilor la Monumentul din Cimitirul ,,Eternitatea”- Galaţi

La nivel parohial, programul misionar dedicat Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor a fost marcat printr-o activitate liturgică, catehetică şi misionară deosebită, care a inclus: oficierea în sobor de 7 preoţi a peste 850 de Sfinte Masluri în parohii şi organizarea a 25 de caravane medicale, peste 1.190 de credincioşi beneficiind de servicii medicale gratuite; rostirea, la fiecare Sfântă Liturghie, a rugăciunilor speciale din Liturghier pentru cei bolnavi; prezentarea şi aprofundarea prin predici şi cateheze a învăţăturii de credinţă ortodoxă cu privire la Taina Sfântului Maslu; evenimentele anului 2012 au fost mediatizate prin mijloacele de comunicare media şi publicistice ale Eparhiei şi Patriarhiei Române în peste 120 de articole, ştiri şi reportaje.

Cele patru programe pastoral-misionare eparhiale: „Programe pastoral-misionare pentru cei ce nu frecventează biserica”, „Cursuri de lectură şi exegeză biblică”, „Programe pastorale dedicate tinerilor” şi „Studierea critică şi apologetică a doctrinelor şi practicilor neoprotestante” s-au regăsit în activităţile săptămânale parohiale. Din datele furnizate de parohii rezultă că au fost efectuate peste 9.200 de activităţi misionare.

Relaţiile cu celelalte culte religioase în cuprinsul eparhiei

Eparhia Dunării de Jos a cultivat şi în anul 2012 o atitudine de toleranţă şi bună convieţuire în raporturile cu celelalte culte religioase. Nu au avut loc întâlniri cu reprezentanţi de alte confesiuni religioase şi nu au fost semnalate situaţii de conflict interconfesional sau tensiuni religioase nici la nivel parohial, nici la cel protopopesc sau eparhial.

Sprijinirea materială a activităţii pastoral – misionare şi întrajutorarea frăţească a unităţilor bisericeşti (Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial etc.)

I. La nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, colecta pentru Fondul Central Misionar a însumat 156.779 lei. Potrivit Hotărârii Sfântului Sinod nr. 1947/18-19 iunie 2003, s-a efectuat viramentul în procent de 60% către Administraţia patriarhală în valoare de 94.068 lei, iar procentul de 40%, în valoare de 62.711 lei, rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei a fost utilizat integral prin acordarea de ajutoare pentru parohiile sau mănăstirile cu posibilităţi financiare reduse, la susţinerea lucrărilor de construire sau renovare a lăcaşurilor de cult.

II. Pe temeiul art. 95, lit. f din Statut şi potrivit prevederilor Hotărârii nr. 3781/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru a asigura o totală transparenţă şi eficienţă în acordarea ajutoarelor, potrivit situaţiilor concrete din eparhie, s-au utilizat cele patru conturi eparhiale:

1. „Păstorul cel Bun şi Milostiv” – având ca destinaţie preoţii şi familiilor lor, care întâmpină dificultăţi materiale. În cursul anului au fost acordate ajutoare în valoare de 43.995 lei pentru 35 clerici, dintre care 8 preoţi şi 1 diacon au primit lunar un ajutor în valoare totală de 2.200 lei, iar 10 preoţi nou-hirotoniţi au primit câte un ajutor în valoare de 1.000 lei pentru achiziţionarea unor bunuri de folosinţă îndelungată, necesare la mutarea în casa parohială;

Deschiderea anului scolar la Seminar 17 septembrie 2012
17 septembrie 2012: Binecuvântare chiriarhală la începutul anului şcolar

2. „Râvna Casei Tale, Doamne…” – pentru ajutorarea unităţilor de cult care întâmpină dificultăţi la derularea lucrărilor de şantier, având ca sursă de venit cota de 40% din colecta F.C.M. care revine Eparhiei şi alte fonduri proprii ale Arhiepiscopiei. Din acest cont au beneficiat de ajutoare 5 subunităţi, în valoare totală de 62.445 lei, la care se mai adaugă alte ajutoare acordate din fondul Centrului Eparhial pentru 12 subunităţi (parohii şi mănăstiri), în valoare de 501.571 lei, pentru lucrări de construcţie la lăcaşuri de cult. Suma totală acordată cu această destinaţie este de 564.016 lei;

3. „Tinereţe şi credinţă” – pentru susţinerea tinerilor evlavioşi şi merituoşi, având ca sursă de venit încasările din fondul „Şcoli Teologice”. Din acest fond au fost susţinute 32 activităţi educaţional – catehetice, pentru 1.846 beneficiari, valoarea totală a ajutoarelor fiind de 73.671 lei; la aceştia se adaugă şi cei 20 studenţi care au beneficiat de ajutoare în valoare de 22.800 lei din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian”, constituită din contribuţia personală a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian, cu salariul de profesor universitar. Valoarea totală a ajutoarelor şi burselor acordate pentru tinerii studenţi şi seminarişti este de 96.471 lei, de care au beneficiat un număr de 1.866 persoane;

4. „Ajută-ţi aproapele” – în anul dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, din acest cont au beneficiat de ajutoare financiare 783 persoane, valoarea totală a acestora fiind de 100.625 lei. La acestea se mai adaugă ajutoarele acordate din Fondul special „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv”, de care au beneficiat un număr de 415 persoane, cu o valoare de 41.998 lei. Din Fondul filantropic al Catedralei Arhiepiscopale au fost acordate ajutoare în valoare de 4.410 lei, pentru 237 persoane, iar prin Cantina socială eparhială „Sf. Ierarh Nicolae”, 160 persoane au primit zilnic o masă de prânz, costul total fiind de 65.000 lei. Suma totală acordată în scopuri filantropice este de 212.013 lei, iar numărul asistaţilor: 1.595 persoane.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate din fondurile Centrului Eparhial prin cele patru conturi este de 916.875 lei.

IV. Viaţa monahală

Activitatea mănăstirească din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în conformitate cu rânduielile specifice vieţii călugăreşti şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcţionare şi administrare a mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române. În cuprinsul Eparhiei există  13 mănăstiri şi un schit, toate cu viaţă de obşte, dintre care 5 de monahi şi 9 de monahii, cu un număr de 232 vieţuitori (29 călugări şi 203 călugăriţe).

Obştile monahale îşi desfăşoară lucrarea specifică în bune condiţii, beneficiind de spaţii proprii pentru slujirea liturgică şi pentru derularea unor activităţi proprii. Eparhia deţine în mănăstiri 8 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire.

4 iunie 2012: Pelerinajul anual al tinerilor liceeni la hramul Mănăstirii Buciumeni
4 iunie 2012: Pelerinajul anual al tinerilor liceeni la hramul Mănăstirii Buciumeni

Evenimentele misionare majore au fost şi în anul 2012 hramurile mănăstireşti, dintre acestea remarcându-se cele de la mănăstirile Buciumeni, Adam, Lacu Sărat, Vladimireşti, Cudalbi, Măxineni şi Toflea. Un eveniment misionar care se bucură de un interes crescut este pelerinajul Icoanei făcătoare de minuni de la mănăstirea Adam în judeţul Galaţi, în luna august a fiecărui an.

Din rândul personalului monahal, 2 călugări sunt înscrişi la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul Teologic, 5 monahi sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 29 de monahi şi monahii sunt licenţiaţi în Teologie şi 33 de monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic.

Lucrările de construcţii şi restaurare au continuat la mănăstiri într-un ritm apreciat, în ciuda a numeroase dificultăţi de ordin financiar, de remarcat fiind şantierele de la mănăstirile Adam, Cudalbi, Lacu Sărat, Cârlomăneşti, Toflea şi Măxineni, la cea din urmă fiind în curs de finalizare şantierul de restaurare de la biserica veche (lucrări realizate în proporţie de 90%) şi s-a depus documentaţia tehnică pentru obţinerea de fonduri europene în vederea reconstruirii vechii stăreţii şi a incintei acestui aşezământ monahal.

V. Activitatea canonică, juridică şi disciplinară în cuprinsul eparhiei

Aspecte privind disciplina în domeniul patrimoniului bisericesc (bunuri în proprietăţi, în folosinţă, redobândire de bunuri)

În cursul anului 2012 a continuat aplicarea măsurilor stabilite prin Hotărârile nr. 3781/2009, 860/2010, 4645/2010 şi 8908/2012 ale Sfântului Sinod privind activitatea de evidenţiere, păstrare şi dobândire a patrimoniului bisericesc, astfel:

au fost intabulate toate terenurile arabile deţinute, potrivit Legii 1/2000, de unităţile din cadrul Arhiepiscopiei;

– acest proces va continua şi în cursul anului 2013, prin desemnarea unui număr de parohii, din fiecare protopopiat, care să-şi intabuleze toate imobilele;

– potrivit prevederilor Hotărârii nr. 4645/2010 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la nivelul eparhiei a fost desemnată o persoană cu atribuţii exclusiv de verificare pe teren a inventarelor mănăstirilor şi protoieriilor;

– în privinţa bunurilor imobile confiscate de regimul comunist, au fost redobândite toate imobilele ce puteau fi restituite în natură, rămânând însă nerezolvată situaţia imobilelor demolate şi a terenurilor pe care sunt construite blocuri sau alte obiective;

– potrivit adresei nr. 6965/2012 a Cancelariei Sfântului Sinod, a fost înaintat spre analiza Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor Dosarul nr. 68051/C/09.09.2005, întocmit de Parohia „Mavramol” din municipiul Galaţi, având ca obiect un teren în suprafaţă de 3.100 mp.

Aspecte privind disciplina administrativ – financiară (în lumina prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti şi ale hotărârilor Sfântului Sinod)

2 iulie 2012: Cinstirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare la Mănăstirea Toflea
2 iulie 2012: Cinstirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare la Mănăstirea Toflea

Pe temeiul art. 106, alin 1 – 3 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, al Hotărârilor nr. 3781/2009, 860 şi 4645/2010 şi 8783/2011 ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a hotărârilor forurilor eparhiale şi legislaţiei în vigoare, la nivelul întregii Arhiepiscopii s-a acordat o atenţie deosebită respectării disciplinei financiar-contabile, transparenţei şi implicării organismelor statutare în păstrarea şi sporirea patrimoniului bisericesc. Astfel, la nivelul tuturor subunităţilor s-a întocmit săptămânal Procesul-verbal la efectuarea monetarului. Totodată, verificările financiar-contabile s-au realizat, la toate subunităţile, pe baza formularelor actualizate potrivit ultimelor hotărâri sinodale, privind activitatea administrativ-financiară.

Disciplina clerului

Slujitorii sfintelor altare din eparhie s-au străduit şi, în cea mai mare parte, au reuşit să-şi îndeplinească misiunea preoţească fără abateri disciplinare. Puţinele tendinţe de ieşire din bună rânduială canonică şi statutară au fost tratate de Chiriarhul locului şi Administraţia eparhială prin îndrumarea de revenire la rânduiala canonică a Bisericii.

VI.  Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului

În perioada 3-22 septembrie 2012, 14 preoţi din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos au participat la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti la cursurile pentru obţinerea gradului definitiv sau a gradului II în preoţie.

Pentru aprofundarea studiilor teologice a preoţilor tineri, Sfânta Arhiepiscopie a chemat pe cei mai râvnitori la a urma cursuri de master, în cadrul Departamentului Teologic care funcţionează în Universitatea „Dunărea de Jos”. 37 de preoţi au absolvit, în primele trei promoţii (2010, 2011 şi 2012), iar 5 sunt înscrişi actualmente în anii I şi II de studiu.

Conferinţele pastoral-misionare semestriale au tratat tema sinodală a anului 2012, “Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor”. Joi, 17 mai 2012, s-a desfăşurat conferinţa semestrială de primăvară. Programul a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti în Catedrala Arhiepiscopală, după care, la Teatrul Muzical „Nae Leonard“ din Galaţi, s-au desfăşurat lucrările propriu-zise. În deschidere a fost prezentat un scurt film-documentar care a reliefat principalele activităţi pastoral-misionare şi social-filantropice desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos, care au marcat „Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”.

Profesori ai Facultăţilor de Teologie din Bucureşti, Iaşi, Arad şi Chişinău au prezentat referate ce au vizat aspecte dogmatice şi liturgice ale Tainei Sfântului Maslu, iar cercetătorul dr. Mirel Bănică de la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române a prezentat o prelegere intitulată „Ritual, religie şi mass-media. Cazul pelerinajelor“

Conferinţa semestrială de toamnă (13 noiembrie 2012) a reunit, sub Pantocratorul Catedralei arhiepiscopale din Galaţi, toţi slujitorii sfintelor altare din întreaga Eparhie. Sfânta Liturghie a fost săvârşită sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, după care a fost oficiată slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală.

12 august 2012: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul tinerilor participanţi la Tabăra de vară din Parohia Viziru de Jos, judeţul Brăila
12 august 2012: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul tinerilor participanţi la Tabăra de vară din Parohia Viziru de Jos, judeţul Brăila

Conferinţa propriu-zisă s-a desfăşurat în Sala Mare a Teatrului Muzical „Nae Leonard“, sub genericul „Darul vindecării prin Taina Sfântului Maslu şi cuvânt” şi a avut ca invitaţi speciali pe PS Episcop Visarion al Tulcii, arhim. Timotei Aioanei, dl Mihai Plămădeală şi monahia Anastasia Buda.

Prima parte a lucrărilor a fost rezervată sintezei activităţilor pastoral-misionare, cultural-educaţionale şi social-filantropice, în anul omagial dedicat îngrijirii bolnavilor. În partea a doua a întrunirii, a fost evocată personalitatea mitropolitului Antonie Plămădeală, la 7 ani de la trecerea sa în veşnicie. Participanţii au avut ocazia de a viziona un scurt film documentar intitulat „Mitropolitul Antonie Plămădeală – in memoriam”, realizat în cadrul Biroului de presă şi comunicare al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

A urmat lansarea a trei volume dedicate personalităţii şi slujirii acestui ierarh: Mitropolitul Antonie Plămădeală, Privire asupra Bisericii, apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos; Mihai Plămădeală, Refugiul. Deznădejde şi speranţă, prezentat de autor, fratele mitropolitului; Nicholas Buda şi Maica Anastasia, Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, rugul aprins al conştiinţei neamului. De asemenea, 8 preoţi au prezentat câte o operă reprezentativă din scrisul mitropolitului. La final a fost audiat un fragment din cuvântarea mitropolitului la sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, rostit în anul trecerii sale la cele veşnice.

Conferinţele administrative lunare s-au desfăşurat la sediile protopopeşti sau la unele parohii cu o frumoasă lucrare liturgică, misionară şi administrativă, fiind precedate întotdeauna de Sfânta Liturghie, dar şi de slujba Tainei Sfântului Maslu, cu participarea unui mare număr de credincioşi. Temele conferinţelor au abordat subiecte ca „Programe şi proiecte privind activitatea bisericească parohială: retrospectiva anului 2011 şi perspectiva anului 2012”, „Taina Sfintei Spovedanii şi pastoraţia bolnavilor în Postul Mare”, „Rugăciunea în familie, creşterea şi educaţia copiilor. Abandonul şcolar şi migraţia”, „Comuniune şi cooperare, transparenţă şi fidelitate în lucrarea bisericească în parohii, potrivit ultimelor prevederi statutare şi hotărâri sinodale”, „Aspecte liturgice şi spiritual-filantropice în tradiţiile, datinile şi obiceiurile creştine la Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei”. Referatele au fost întocmite în mod responsabil, realist şi coerent, iar luările de cuvânt ale preoţilor participanţi şi dezbaterile la temă au demonstrat implicare şi interes.

VII. Aspecte şi preocupări privind lăcaşurile de cult

Şi în acest an a fost continuată lucrarea, îndătinată deja,  de îmbogăţire şi susţinere a patrimoniului bisericesc. Numărul şantierelor din Eparhie s-a ridicat la 343, aceasta în ciuda dificultăţilor economice cu care se confruntă întreaga populaţie a ţării.

La Centrul eparhial s-au remarcat lucrările de amenajare a unei clădiri administrative, de restaurare a Reşedinţei arhiepiscopale corp B şi de demarare a lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a Palatului episcopal prin proiectul de înfiinţare, amenajare şi dotare „Muzeul istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos”, lucrare ce se va realiza cu fonduri de la Uniunea Europeană.

27 mai 2012: Târnosirea bisericii Parohiei Pechea III
27 mai 2012: Târnosirea bisericii Parohiei Pechea III

S-au continuat în ritm susţinut lucrările de restaurare a vechii biserici de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab, lucrare ajunsă  aproape de final. De asemenea, menţionăm strădania Eparhiei, de continuare a lucrărilor la Capela Centrului social medical pentru persoane de vârsta a III-a „Sf. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat.

În ceea ce priveşte pictarea şi repictarea lăcaşurilor de cult, în număr de 52 de şantiere, acestea sunt supravegheate permanent de către personalul din cadrul Sectorului patrimoniu şi construcţii bisericeşti, toate lucrările având avizul Comisiei de Pictură Bisericească.

Cele 343 de şantiere existente în Eparhie sunt repartizate astfel: 182 şantiere construcţii din nou (61 biserici, 30 clopotniţe, 36 case parohiale, 29 case de prăznuire, 26 alte lucrări de construcţie); 100 şantiere de  reparaţii şi consolidări (91 biserici, 2 clopotniţe, 7 case parohiale); 9 şantiere mănăstireşti; 52 şantiere de pictură (38 pictură din nou, 14 restaurare pictură).

Valoarea totală a lucrărilor executate în cursul anului 2012 la toate şantierele se ridică la 12.097.622 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 23,53% – contribuţii de la credincioşi; 0,51% – ajutoare din cota de 40% FCM reţinută la eparhie; 3,70% – Ministerul Culturii – Programul naţional de restaurare; 6,67% – Secretariatul de Stat pentru Culte; 8,09% – Consilii judeţene;  46,76% – Primării; 10,74% – sponsori.

VIII. Lucrarea social – filantropică şi misionară

Având în vedere că anul 2012 este declarat în Patriarhia Română ca „Anul omagial al Tainei Sf. Maslu şi al îngrijirii bolnavilor” (Cancelaria Sf. Sinod 824/2011), potrivit adresei nr. 947/2012 a Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române, cu privire la contribuţia Bisericii Ortodoxe Române, prin cuvânt şi faptă, în ameliorarea stării actuale de criză a societăţii româneşti, în conformitate cu Hotărârile propuse şi adoptate de către Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în data de 11 februarie 2012, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s-au desfăşurat o seamă de activităţi, după cum urmează:

A. Prin intermediul celor 40 de aşezăminte bisericeşti:

Aşezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare, Galaţi, în care 35 de asistate cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani au beneficiat de educaţie, cazare, hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, echipament, materiale sanitare, rechizite şcolare, cheltuieli de transport, asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi se ridică la suma de 250.258 lei;

Aşezământul socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat, care oferă servicii socio-medicale, de masă şi cazare, precum şi spaţii pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii etc. Până în momentul de faţă, în cadrul clinicii, cu sprijinul cadrelor medicale voluntare au beneficiat de tratamentele medicale un număr de 176 de vârstnici a căror situaţie materială este precară, valoarea acestor servicii ridicându-se la suma de 154.000 lei. Totodată, au fost realizate şi investiţii pentru construirea noului corp al clinicii medicale, costurile acestora ridicându-se la valoarea de 119.750 lei.

Cele trei centre medicale din judeţul Galaţi şi cele două din judeţul Brăila au oferit în anul 2012 servicii specifice gratuite unui număr de 2.800 pacienţi, în valoare de 114.897 lei.

31 ianuarie 2012: Ungere cu untdelemn de la Taina Sfântului Maslu
31 ianuarie 2012: Ungere cu untdelemn de la Taina Sfântului Maslu

În Eparhie funcţionează două grădiniţe parohiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti. Beneficiari sunt 55 de copii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 14.093 lei.

Prin cele 26 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 636.480 lei, unui număr de 1026 beneficiari.

Activitatea social-filantropică şi misionară în cadrul centrelor multifuncţionale de servicii sociale, trei destinate copiilor proveniţi din familiile sărace („Speranţa”, „Sf. Spiridon” şi „Sf. Antonie cel Mare” – Galaţi) şi unul pentru bătrâni („Speranţe pentru vârsta a III-a” – Galaţi), s-a desfăşurat în parteneriat cu instituţii locale de asistenţă socială. De serviciile acestor centre beneficiază un număr de 290 persoane (230 de copii şi 60 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 781.161 lei.

B.  Prin intermediul programe-lor sociale şi al personalului angajat:

Pe parcursul anului 2012 au fost desfăşurate numeroase activităţi de ajutorare a credincioşilor atât la nivel de parohie, cât şi în cadrul altor instituţii în valoare totală de 507.961 lei. Au fost continuate cele 24 de programe sociale eparhiale, care au caracter permanent, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 720.457 lei.

Din partea Centrului eparhial, a Catedralei Arhiepiscopale şi prin Fondul Chiriarhal Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv” a fost acordată suma 147.033 lei.

De asemenea, a fost oficiată Taina Sf. Maslu în parohiile cu populaţie săracă (Ţăcău, Ireasca, Plăsoiu, Câineni, Mândreşti, Prodăneşti – Găneşti, Berteşti) şi s-au organizat, cu acest prilej, caravane medicale, cu participarea medicilor voluntari din zonele respective, în cadrul cărora au fost acordate gratuit credincioşilor servicii medicale, medicamente şi alimente (683 beneficiari/21.935 lei); cu sprijinul personalului medical de la Centrul medical „Irina” din Galaţi s-au efectuat analize gratuite în 25 parohii din municipiul Galaţi (4 din mediul rural şi 21 din cel urban), beneficiare fiind 1.190 de persoane, valoarea serviciilor medicale fiind de 47.600 lei.

Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 20 preoţi capelani. În anul care s-a încheiat un număr de 13.174  de persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându-se la suma de 89.514 lei, fiind săvârşite 760 de slujiri ale Tainei Sf. Maslu .

Cu sprijinul celor 11 asistenţi şi lucrători sociali s-au efectuat 1.281 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

De asemenea, s-au făcut remarcate activităţile filantropice organizate de asociaţiile misionare, care activează pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele locale din Galaţi, Brăila şi Tecuci ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România (s.n.f.o.r.); Asociaţia medicilor creştin-ortodocşi „Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan“, Galaţi; filiala Galaţi a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), valoarea acestor ajutoare ridicându-se la suma de 50.961 lei.

Valoarea totală a activităţilor social-filantropice desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2012, prin intermediul ajutoarelor acordate de către Centrul eparhial, protoierii şi parohii, aşezămintele sociale, precum şi prin parteneriatele cu alte instituţii locale, este de 3.634.165 lei, numărul total al beneficiarilor la nivel de eparhie fiind 66.705 persoane.

Extras din rapoartele

ppcc consilieri administrativi ai Centrului Eparhial