Prăznuirea sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul cetătii Galaţilor

35Pe tot parcursul lunii noiembrie, dar mai ales în ultimele zile ale acesteia, credincioşii gălăţeni cinstesc prin diferite manifestări religioase pe ocrotitorul urbei lor, Sfântul Apostol Andrei.

De 17 ani cu sfântul Andrei

Oraşul Galaţi este primul oraş din ţară care a primit ocrotirea spirituală a întâiul chemat la apostolie de către Mântuitorul Iisus Hristos, încă din 1992, iar anul acesta, sărbătorile închinate lui au ajuns la cea de-a XVII-a ediţie.

Alături de Catedrala Arhiepiscopală, şi celelalte biserici din oraş, care îl au ca hram pe Sfântul Apostol Andrei au fost în sărbătoare. Este vorba de capela Seminarului Teologic (prima instituţie din România care a fost pusă sub patronajul Sf. Ap. Andrei în urmă cu 101 ani) şi biserica de pe platforma siderurgică ArcelorMittal (prima de acest fel din România) şi capela Spitalului Judeţean de Urgenţă. Încă din ajunul prăznuirii Sfântului Andrei, două dintre aceste biserici au fost binecuvântate prin slujire arhierească şi prin pelerinajul cu sfintele moaşte.

Sărbătoarea din 30 noiembrie a fost pregătită de nenumăratele activităţi educaţionale, sociale şi misionare consemnate în paginile anterioare ale revistei noastre. sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Dunării de Jos

Momentul culminant al Sărbătorilor Sfântului Apostol Andrei l-a constituit săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în ziua prăznuirii Sfântului. Din soborul ierarhilor slujitori, au făcut parte, alături de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian: Înaltpreasfinţitul Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor şi Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii.

Invitat special la această sărbătoare a fost Înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniil de Kesariani (Grecia).

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

36La finalul sfintei slujbe, la care au mai luat parte oficialităţi locale, militare, studenţi, elevi, seminarişti, slujitori şi o mare mulţime de credincioşi, s-a dat citire mesajului de felicitare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, din care spicuim:

„Cu deosebită bucurie, am primit scrisoarea prin care ne vestiţi organizarea celei de-a XVII-a ediţii a Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, organizată cu vrednicie şi jertfelnicie în Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Ca în anii precedenţi, remarcăm şi în acest An al Sfinţilor Capadocieni, al împlinirii a 650 de ani de existenţă a Mitropoliei Ţării Româneşti şi al înălţării Eparhiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie, bogăţia programului pe care l-aţi pregătit şi care cuprinde manifestări bisericeşti, culturale, educaţionale, misionare şi social-filantropice deosebite, dintre care subliniem, în primul rând, programul liturgic în cadrul căruia vă veţi bucura şi de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Daniil de Kesariani, din Atena – Grecia, apoi concursurile şcolare de la Galaţi şi Brăila, în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”, simpozionul naţional şi concertul tradiţional al tinerilor de la mai multe seminarii din ţară, inaugurarea Centrului „Speranţa” de la Aşezământul „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi şi a Centrului multifuncţional „Speranţe pentru vârsta a treia” de la parohia gălăţeană cu hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” şi „Sfântul Stelian”.

Toate aceste evenimente sunt expresii binecuvântate ale unei vieţi bisericeşti foarte active şi diversificate, menită să încălzească prin sfânta lumină a credinţei şi a faptelor bune, sufletele credincioşilor din eparhie pe care, cu multă jertfă şi bogăţie de roade, o păstoriţi. În această lumină, sufleteşte şi duhovniceşte, Ne alăturăm şi Noi Înaltpreasfinţiei Voastre, Înaltpreasfinţite Părinte Casian, şi tuturor preoţilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, binecuvântând cu părintească dragoste Sărbătoarea Galaţilor ca fiind o minunată lucrare spirituală a Ortodoxiei Româneşti.”

Recunoştinţa se transformă in rugăciune

37A urmat cuvântul Înalt-preasfinţitului Daniil de Kesariani, care a subliniat legătura frăţească dintre Biserica Ortodoxă a Greciei şi Biserica Ortodoxă Română, sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei: „Sfântul Apostol Pavel spune că «noi suntem trupul lui Hristos», iar dacă un membru al trupului se bucură de slava lui Dumnezeu, atunci şi celelalte membre sărbătoresc!

Astăzi se slăveşte şi se prăznuieşte eparhia dumneavoastră şi împreună sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei. Aşadar, am venit şi noi, astăzi, la invitaţia Înaltpreasfinţitului, să sărbătorim împreună, să coslujim la această sărbătoare mare. Şi mulţumesc în mod deosebit Înaltpreasfinţitului Casian care m-a invitat să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră şi Vă rog să îmi permiteţi să fac doar un mic comentariu din Evanghelia de astăzi, despre întâlnirea celor doi fraţi: Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Apostol Petru. Aşa este şi legătura dintre Bisericile şi popoarele noastre! Sf. Ap. Andrei i-a spus fratelui său, Sf. Ap. Petru: «Am găsit pe Mesia!», iar astăzi, dăm mărturie înaintea poporului român că am găsit pe Mesia! Fraţii mei, trebuie să ne gândim că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Sfântul Apostol Andrei, să avem Evanghelia – singurul adevăr din viaţa noastră şi să trăim ani binecuvântaţi! Cunoaştem foarte bine legăturile dintre greci şi români, în eparhia dumneavoastră şi cât de multă ospitalitate le-aţi arătat grecilor în vremurile grele, când ei s-au refugiat aici. De aceea, recunoştinţa se transformă în rugăciune, pentru a vesti adevărul împreună.

43Suntem foarte bucuroşi să auzim de progresele ţării dumneavoastră, ale ale eparhiei dumneavoastre şi ale tuturor eparhiilor din Biserica Ortodoxă Română. Lucrul care ne uneşte este că avem acelaşi Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu dreptul ca împreună să avem acelaşi Tată şi împreună să spunem astăzi, la Liturghie: «Tatăl nostru…». Avem acelaşi Botez, de la cristelniţa ortodoxă şi avem aceeaşi speranţă: sperăm şi mergem împreună ca să găsim Adevărul şi viaţa veşnică! Toate legăturile sunt puternice şi neîntrerupte; care au fost date de la Sfântul Duh şi niciodată nu vor fi distruse!

Sfântul Apostol Andrei a zis către Sfântul Apsotol Petru: «Am găsit pe Mesia!» , ceea ce înseamnă că tot ceea ce caută omul de azi poate fi găsit în persoana lui Dumnezeu! Noi căutăm lumină, iar Dumnezeu ne spune: «Eu sunt Lumina!»; omul de azi caută hrana spirituală, iar Dumnezeu spune: «Eu sunt hrana cea adevărată!»; omul de astăzi este însetat, iar Dumnezeu spune «Eu sunt apa cea vie!». Avem foarte multe ispite, suntem bolnavi şi obosiţi, iar Dumnezeu spune: «Veniţi la Mine toţi cei împovăraţi şi osteniţi!…»; omul de astăzi este înspăimântat de moarte, iar Dumnezeu şi ne spune: «Eu sunt Învierea!»”.

Aşadar, iubiţii mei, tot ceea ce au găsit Sfinţii Apostoli în persoana lui Hristos, să găsim şi noi astăzi!

38Ierarhul grec i-a oferit apoi Înaltpreasfinţitului Părinte Casian o icoană de argint, cu Sfântul Apostol Andrei, replică fidelă a icoanei Sfântului din Catedrala din Patras.

Mulţumind înaltului oaspete pentru cuvintele de preţuire, ÎPS Casian, gazda acestei sărbători, a spus: „Sfântul Apostol Andrei este învăţător al Evangheliei, dar Sfântul Apostol Andrei este şi un mare misionar al prieteniei: el a venit pe teritoriul patriei noastre împreună cu Sfântul Filip.

De aceea noi nu putem săvârşi slujba Sfântului Andrei singuri, ci trebuie să fie aici şi însoţitorii de la Hristos – ierarhii-fraţi şi prieteni. Turma lui Hristos nu o putem păstori de unii singuri!

De aceea Sinodul – unitatea şi întâlnirea fraţilor – este icoana pentru noi a întâlnirii Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor ierarhi în dragoste şi comuniune ca să ne încurajeze şi ca să ne arate că Eparhia Dunării de Jos este a întregii Ortodoxii, că este a Bisericii Ortodoxe Române, că este a naţiunii române, că este a naţiunii europene, că face parte din lumea aceasta. Noi suntem astăzi aici de alte naţionalităţi împreună sub acelaşi Pantocrator -Dumnezeu ne ţine pe toţi!

Sfântul Andrei este şi un mare filantrop: filantropia nu este doar împărţirea de pâine. Ar fi prea puţin. Filantropia este împărtăşirea din Hristos cel viu, prin fratele meu cel viu.

Miile de fraţi care de trei zile vă rugaţi şi staţi ca să sărutaţi Sfintele moaşte, de fapt sărutaţi mâna Domnului, iar El vă sărută fruntea şi Vă inundă inima şi vă dă sănătatea Lui, şi puterea Lui, şi răbdarea Lui, şi iubirea Lui!

Şi în partea social-educativă, Sfântul Apostol Andrei este dascălul nostru: Preafericitul Părinte Patriarh a reţinut în mesajul său din programele de la Dunărea de Jos închinate Sfântului Andrei pe cele educaţionale: concursul de religie. Opt delegaţii de tineri de la seminariile teologice ce s-au întâlnit aici ne-au învăţat cum să depăşim criza morală pentru a avea, prin Sfântul Vasile cel Mare, soluţii spirituale în viaţa noastră.

41De asemenea, parohia «Pogorârea Sfântului Duh» şi Mănăstirea «Sfântul Vasile cel Mare» au deschis în această săptămână porţile speranţei pentru 140 de suflete: 50 de bătrâni care sunt slujiţi precum Hristos în casele lor şi 60 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. Toate acestea printr-un program PHARE sprijinit de Guvernul României şi susţinut de Primăria Galaţi.

Sfântul Apostol Andrei este primul nostru dascăl şi primul învăţător şi făptuitor al filantropiei. La înmulţirea celor cinci pâini şi doi peşti, Andrei este cel care a văzut un copil care avea în traistă cele cinci pâini şi doi peşti. Andrei i-a dat Domnului pâinile şi peştii, iar Mântuitorul le-a ridicat, a mulţumit şi a binecuvântat şi a săturat cei cinci mii de bărbaţi.

Iată de ce, programele de la noi, din municipiu, la sărbătoarea oraşului sunt o lucrare a Sfântului Apostol Andrei prin preoţi, prin monahi, prin monahii în Anul Sfinţilor Capadocieni, dar mai ales al Sfântului Vasile cel Mare, dascălul tinerilor, dascălul familiei, dascălul filantropiei şi dascălul spiritualităţii creştine.”.

De asemenea, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian i-a oferit Înaltpreasfinţitului Daniil o icoană cu Sfântul Andrei, ca semn al legăturii frăţeşti create de Sfântul Apostol.

A urmat apoi un emoţionant moment: primarul oraşului Slobozia, dl Gabi Ionaşcu, i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Casian pentru bucuria prilejuită slobozenilor în data de 6 noiembrie a.c., prin aducerea în Eparhia Sloboziei şi Călăraşilor a moaştelor Sfântului Andrei. Oferindu-i chiriarhului Dunării de Jos însemnele municipiului Slobozia, domnia sa a mai spus: „Vă iubim pentru darul pe care ni l-aţi făcut nouă, slobozenilor, şi vă preţuim pentru dragostea şi prietenia pe care le-aţi revărsat asupra noastră, asupra concetăţenilor mei şi asupra credincioşilor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor!”.

42În această atmosferă deosebită a avut loc premierea elevilor care au câştigat primele locuri la Concursul de religie „Sfinţii – prietenii lui Dumnezeu şi îndrumătorii tinerilor”, organizat de către Arhiepiscopie în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi.

La sfârşit, p. cuv. arhim. Daniil Oltean, vicar administrativ al Arhiepiscopiei, a adus o nouă bucurie: urmare săpăturilor arheologice efectuate în localitatea Betsaida, unde s-au descoperit urme creştine din primul secol, o mărturie a acestor vestigii a fost oferită Eparhiei Dunării de Jos, pentru a întări şi mai mult legătura spirituală dintre oraşul natal al Sfântului Andrei, Betsaida Galileii şi oraşul spiritual al Sfântului Andrei de la Dunăre, Galaţiul.

Adrian Portase