Pelerinajul cu moaştele Sfântului Andrei în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

21Sărbătorile dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul municipiului Galaţi, al Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi al întregului neam românesc, au debutat, la începutul lunii noiembrie din acest an, cu un eveniment încărcat de semnificaţii spirituale şi misionare: pelerinajul în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor al sfintelor moaşte ale Apostolului cel întâi chemat. Întâmpinate cu evlavie, purtate în procesiune pe străzile municipiului Slobozia, privegheate cu slujbe şi cântări timp de trei zile la Mănăstirea ,,Sf. Voievozi” din localitate, sfintele moaşte au propovăduit, din nou, peste ani, asemenea Sfântului Apostol acum două milenii. Aceasta este o întruchipare a faptului că lucrarea misionară în rândul credincioşilor nu se sfârşeşte niciodată.

La solicitarea Preasfinţitului Episcop Vincenţiu al Sloboziei şi Călăraşilor şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos, sfintele moaşte ale Sfântului Andrei s-au aflat, în perioada 6-9 noiembrie a.c., în oraşul Slobozia. În conformitate cu programul stabilit de comun acord, delegaţia care a adus de la Galaţi sfintele moaşte, condusă de Chiriarhul Dunării de Jos, a fost întâmpinată de Ierarhul Sloboziei şi Călăraşilor vineri, 6 noiembrie a.c., la orele prânzului, în localitatea Iazu, la graniţa dintre judeţele Brăila şi Ialomiţa. După rostirea unor scurte mesaje de către cei doi ierarhi, credincioşii, prezenţi în număr mare, s-au putut bucura de atingerea şi venerarea sfintelor moaşte, ca primi beneficiari ai prezenţei sfântului în zona aceasta.

Primirea festivă a moaştelor Sfântului Andrei a avut loc la Catedrala episcopală din Slobozia, în prezenţa a peste 100 de preoţi din întreaga Eparhie, a cinului monahal, a elevilor seminarişti şi a numeroşi credincioşi. Au fost de faţă şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Săvârşirea Te Deum-ului, cuvântările rostite, participarea entuziastă şi emoţia sfântă provocată de prezenţa, pentru întâia dată, a Sfântului Andrei în acest oraş au adus momente de evlavie şi reculegere profundă în sufletele binecredincioşilor creştini.

22De la Catedrala episcopală, toţi cei prezenţi s-au deplasat spre Mănăstirea ,,Sf. Voievozi”, important centru spiritual al zonei şi cel mai vechi monument de artă religioasă din Eparhia Sloboziei şi Călăraşilor. Procesiunea s-a desfăşurat pe străzile centrale ale municipiului, fiind receptată pozitiv de numeroşi locuitori ai urbei, mulţi dintre ei veniţi special pentru a fi părtaşi sufleteşte unui moment religios deosebit. Sfintele moaşte au fost aşezate, apoi, pe un baldachin special amenajat în incinta mănăstirii, alături de alte sfinte moaşte păstrate în acest sfânt locaş.

Timp de trei zile, fără de încetare, credincioşii au putut să se închine sfintelor relicve, în atmosfera duhovnicească deosebită creată de sărbătorirea patronilor spirituali ai mănăstirii, de prezenţa, în ziua de hram, a Chiriarhului locului şi de momentul solemn al instalării noului stareţ al obştii, protos. Rafail Mîţ, care ocupă şi funcţia de exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.

Sfintele moaşte au revenit la Galaţi luni, 9 noiembrie a.c. În semn de mulţumire pentru darul spiritual oferit credincioşilor ialomiţeni, Preasfinţitul Episcop Vincenţiu a transmis Înaltpreasfinţitului Casian următorul mesaj:

,,Înaltpreasfinţia Voastră, Vă mulţumim pentru darul duhovnicesc pe care l-aţi făcut preoţilor şi credincioşilor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cu ocazia hramului Mănăstirii Slobozia, oferind spre închinare moaştele Sfântului Apostol Andrei de la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, precum şi pentru participarea Înaltpreasfinţiei Voastre la procesiunea ce a avut loc în municipiul Slobozia.

Simbol al credinţei şi tăriei duhovniceşti ale credincioşilor din Câmpia Bărăganului, Mănăstirea cu hramul „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Slobozia a primit între zidurile sale seculare, prin bunăvoinţa Înaltpreasfinţiei Voastre, binecuvântarea celui întâi apostol al Mântuitorului Hristos, bucurând sufleteşte numeroşii credincioşi din întreaga Eparhie, care au trecut zilele acestea să se închine cu evlavie şi să ia binecuvântarea de la sfintele sale moaşte.

23Apreciem în mod deosebit dragostea arătată de Înaltpreasfinţia Voastră şi faptul că sunteţi sufleteşte mereu, fără să pregetaţi, alături de Eparhia noastră, atât în momentele de împliniri sau de încercare, cât şi în cele duhovniceşti şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, realizări frumoase în ogorul Sfintei noastre Biserici şi mulţi ani de arhipăstorire a binecuvântatei Arhiepiscopii a Dunării de Jos.

Cu frăţească dragoste întru Hristos Domnul,
Vincenţiu
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor”.

De asemenea, din partea obştii creştine a municipiului Slobozia, dl primar Gabi Ionaşcu i-a transmis Ierarhului Dunării de Jos următorul cuvânt de mulţumire:

,,Înaltpreasfinţite Părinte, Vă mulţumesc pentru onoarea pe care aţi făcut-o concetăţenilor mei de a fi alături de noi la cea mai importantă sărbătoare a comunităţii noastre, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

De asemenea, împreună cu concetăţenii mei, vă mulţumim pentru darul pe care ni l-aţi făcut, de a ne închina la racla cu moaştele celui care a încreştinat România – Sfântul Apostol Andrei. Sărbătoarea a fost şi mai emoţionantă pentru noi toţi, întrucât locul sărbătorii – Mănăstirea „Sfinţii Voievozi”, este un loc lăsat de Dumnezeu pentru întemeierea comunităţii noastre – Slobozia.

Îmi exprim pe această cale, Înaltpreasfinţite Părinte Casian, preţuirea mea şi a concetăţenilor mei şi vă încredinţăm că împreună ne vom ruga la Bunul Dumnezeu pentru Dumneavoastră şi comunitatea de credincioşi pe care o reprezentaţi.

În numele meu şi al credincioşilor din municipiul Slobozia, Vă rugăm să primiţi urările de sănătate şi de ajutor sfânt de la Dumnezeu, în slujirea Bisericii şi a poporului binecredincios. Cu plecăciune, Ing. Gabi Ionaşcu, Primarul municipiului Slobozia”.

Semn al lucrării continue a Sfântului Apostol Andrei de aşezare statornică a credinţei creştine în sufletele credincioşilor din această parte de ţară, pelerinajul cinstitelor sale moaşte în Eparhia Dunării de Jos se înscrie ca o nouă pagină de misiune creştină şi viaţă duhovnicească autentică, în marea carte a evlaviei şi credinţei poporului român binecredincios.

Arhim. Daniil Oltean, vicar administrativ