Vizită de studiu în cadrul proiectului ,,Forte”

În perioada 24-28 septem-brie 2012 s-a desfăşurat o vizită de studiu în Spania – ţară transpartinică a proiectului ,,FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social”, vizită propusă şi realizată de Federaţia Filantropia împreună cu Patriarhia Română, Instituto de Formation Integral (IFI) şi SC Global Commercium Development SRL.

Proiectul FORTE are ca scop dezvoltarea capacităţii organizaţionale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administraţiei Patriarhale şi a 9 Eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, spre a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel naţional.

DSC05737
Vizită în Spania

Programul vizitei în Spania a fost unul concentrat pe vizitarea şi cunoaşterea instituţiilor caritabile din Madrid şi Toledo, iar scopul a fost acela de a cunoaşte modele de incluziune socială şi proiecte ce pot fi replicate la noi, dar şi de a deschide noi oportunităţi de parteneriat transnaţional cu posibili parteneri spanioli sau români.

Astfel, în prima zi a vizitei, au fost prezentaţi partenerii proiectului din Spania, precum şi contextul vizitei. Întâlnirea a avut loc în Sala de conferinţe a Centrului Universitar ,,San Pablo” – Madrid.

În cea de–a doua zi, s-a efectuat o vizită în cadrul instituţiei CARITAS din Madrid. Au fost prezentate: structura, partenerii, voluntarii, proiectele naţionale şi regionale.

CARITAS este o iniţiativă a Bisericii Romano-Catolice, ce are ca scop desfăşurarea de activităţi sociale şi caritative. Reţeaua CARITAS în Spania este formată din aproximativ 6000 de Caritas parohiale şi 68 Caritas diecezane. Caritas Diecezan din Madrid este o organizaţie nonguvernamentală la nivel regional, ce are elemente comune cu profilul ONG-urilor componente ale Federaţiei Filantropia. Obiectivul Caritas Diecezan de Madrid este acela de a sprijini persoanele sărace şi marginalizate să îşi exprime şi să îşi recâştige dreptul la o viaţă demnă, prin programe de asistenţă socială şi acţiuni caritabile. La întâlnirea cu reprezentanţii Caritas – Madrid au fost adresate diferite întrebări din partea colegilor români şi au fost aduse explicaţii cât mai concrete.

Apoi, s-a vizitat Confederaţia Spaniolă a Societăţilor de Economie Socială (CEPES). Au fost oferite informaţii despre modul de funcţionare, despre activitatea desfăşurată şi despre implicarea concretă în ajutorul structurilor de economie socială din Spania. CEPES poate fi definită ca fiind un agent economic şi social care acţionează pe piaţă şi influenţează societatea, promovând un model de societate cu valori specifice, fiind şi unicul purtător de cuvânt al tuturor organizaţiilor membre în faţa Statului.

În următoarea zi, programul a continuat prin vizita la Fundaţia ONCE. Aceasta a fost înfiinţată încă din 1988 şi se ocupă cu găsirea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi din Spania, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora.

După terminarea vizitei, la Fundaţia ONCE, programul a continuat la Institutul de Dezvoltare Comunitară (IDC) care este o asociaţie fără scop lucrativ, cu peste 25 de ani de experienţă în susţinerea dezvoltării locale în Spania. Desfăşoară, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Politicilor Sociale, programe de cooperare şi voluntariat social finanţate dintr-un procent din impozitul pe venit perceput de Stat. Încurajează angajarea tinerilor din zonele rurale care nu îşi găsesc uşor locuri de muncă.

Următoare zi a fost una deosebită, întrucât a fost vizitată Universitatea ,,Castilla la Mancha” din Toledo, care foloseşte spaţiul unei foste mănăstiri. La Catedra de Studii Cooperative „Fundaţia Caja Rural Toledo” au fost prezentate obiectivele acesteia, dintre care pot fi amintite: acordarea de consultanţă în proiecte de economie socială, crearea unei platforme pentru a promova colaborarea dintre diferite instituţii de economie socială, atât publice cât şi private, colaborarea cu diferite departamente din cadrul Guvernului Regional din Castilla la Mancha.

În continuare, s-a vizitat Caritas – Toledo, unde au fost prezentate activităţile instituţiei şi câteva cazuri de persoane asistate într-un centru pentru bolnavii seropozitivi în stadiu final. Aici, se acordă o atenţie specială categoriilor sociale aflate în dificultate socio-economică: persoane vârstnice, copii, şomeri, imigranţi, minorităţi etnice, femei, persoane fără adăpost, deţinuţi, persoane cu dizabilităţi etc. Impresionează prin conştientizarea comunităţii creştine asupra importanţei carităţii ca mod de exprimare a unui comportament creştin, sensibilizarea în faţa situaţiilor de sărăcie şi marginalizare.

În ultima zi a vizitei a fost organizată o întâlnire cu preoţi români, delegaţi de Eparhie, care slujesc în parohii din Spania, îndeosebi cei apropiaţi de Madrid. Au fost prezentate aspecte ale pastoraţiei românilor din Spania, problemele cu care se confruntă, dar şi aspectele pozitive din cadrul parohiilor.

Vizita de studiu a fost una ce deschide noi viziuni în ceea ce priveşte slujirea socială a Bisericii şi oferă modele de bună practică, care pot fi urmate şi în ţara noastră.

A consemnat pr. Florin Chiosa