Şedinţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

SEDINTA CU PROTOPOPII 024
Şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial în cadrul căreia au fost invitaţi şi ppcc protoierei

În ziua de 14 iulie 2012, sub preşedenţia Înaltpreasfinţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ioan Casian“ a avut loc şedinţa Consiliului eparhial, în cadrul căreia au fost analizate activităţile bisericeşti de la Dunărea de Jos în primul semestru al anului 2012.

Şedinţa a fost precedată de întrunirea Permanenţei Consiliului Eparhial cu părinţii protoierei, în data de 12 iulie 2012. Programul a fost deschis prin procesiunea cu icoana Maicii Domnului Prodromiţa, o replică  fidelă aflată în patrimoniul sacru al Eparhiei Dunării de Jos, de la Centrul eparhial la Catedrala Arhiepiscopală, după care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, însoţit de membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi părinţii protoierei au participat la Sfânta Liturghie.

Lucrările propriu-zise ale şedinţei Permanenţei Consiliului Eparhial cu protoiereii au avut loc la sediul Centrului eparhial, în deschiderea cărora, după Acatistul Maicii Domnului Prodromiţa, Chiriarhul Dunării de Jos a arătat că: „Astăzi  cinstim icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromiţa, care, aşa cum se ştie, a făcut multe minuni atunci când de la Iaşi a ajuns la Galaţi şi de la Galaţi a plecat la Sfântul Munte. A stat o perioadă în biserica «Sf. Împăraţi» din Galaţi, iar slujba acatistului şi viaţa minunată a creştinilor care s-au vindecat la icoana Prodoromiţa arată şi creştini din această parte. De asemenea, în istoricul acestei icoane sfinte se spune că s-au făcut între timp mai multe copii pentru evlavia creştinilor din România. Aici se află o copie de la 1898,  pictată fidel în Sfântul Munte pentru sfânta Eparhie de la Galaţi…

SEDINTA CU PROTOPOPII 008
Procesiune cu icoana Maicii Domnului

Totodată, în această sfântă zi avem prilejul de a analiza cu multă atenţie activitatea şi slujirea păstorilor de suflete, a cadrelor didactice care predau religia în şcoli, lucrarea din şcolile teologice, slujirea social – filantropică în centrele sociale, vieţa monahilor şi monahiilor din mănăstirile noastre din prima jumătate a acestui an, în preajma întrunirii forului eparhial, Consiliul  Eparhial“.

A urmat prezentarea unui scurt material documentar şi a fost vizualizată o expoziţie fotografică în care au fost evidenţiate sediile protoieriilor din cadrul Eparhiei Dunării de Jos.

În cadrul dezbaterilor au fost semnalate şi diverse aspecte punctuale de ordin liturgic, pastoral, misionar, educaţional şi filantropic ce au caracterizat activitatea parohiilor şi a mănăstirilor Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în contextul anului 2012, an dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor.

Pe ordinea de zi s-au aflat şi alte probleme, precum reinventarierea şi conservarea  obiectelor de patrimoniu, măsuri privind protejarea patrimoniului mobil şi imobil existent, precum şi grija faţă de cimitirele ortodoxe.

Totodată, în cadrul şedinţei a fost prezentat modul de aducere la îndeplinire de către subunităţi a proiectelor sinodale şi eparhiale în prima jumătate a anului 2012. Permanenţa Consiliului Eparhial a analizat problemele cu care se confruntă unele parohii din punct de vedere pastoral şi economic-financiar.

Sâmbătă, 14 iulie 2012, lucrările Consiliului Eparhial au fost deschise de către Chiriarhul Dunării de Jos printr-o evocare istorico-geografică, culturală şi socială a eparhiei dunărene şi prin prezentarea principalelor direcţii ale implicării Bisericii în societate.

14 iulie 2012: Lucrările Consiliului Eparhial
14 iulie 2012: Lucrările Consiliului Eparhial

În continuare au fost analizate dările de seamă ale tuturor sectoarelor eparhiale şi ale protoieriilor, pentru prima jumătate a anului în curs. Au fost prezentate principalele activităţi realizate, în perioada ianuarie-iunie 2012, cu prilejul anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, precum şi programele de perspectivă pentru cea de-a doua parte a anului curent.

A fost abordată problema educaţională, insistându-se pe aplicarea la nivel de eparhie a hotărârilor Sfântului Sinod cu privire la educaţia tinerilor seminarişti şi a studenţilor teologi, dar şi pe o benefică orientare a Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei“ pe problemele pastoral-misionare ale Bisericii.

Au fost prezentate apoi priorităţile misionare ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos din comunităţile de rromi sau din parohiile sensibile din punct de vedere misionar.

De asemenea, pe ordinea de zi a Consiliului eparhial s-a aflat şi grija faţă de patrimoniul sacru al Eparhiei, prin reinventarierea, obiectelor de patrimoniu, dar şi prin stabilirea unor măsuri clare de protejare, conservare şi punerea în valoare a patrimoniului mobil şi imobil existent.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a mulţumit distinşilor membri consilieri, clerici şi mireni, pentru implicarea efectivă în programele pastoral-misionare şi social-filantropice desfăşurate în Eparhia Dunării de Jos, în primul semestru al anului 2012.

Pr. Gabriel Molocea, Consilier misionar şi comunicare media