Sinaxa conducerilor mănăstireşti din Eparhia Dunării de Jos

7În cadrul manifestărilor Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi celorlalţi sfinţi capadocieni, Eparhia Dunării de Jos a organizat în ziua de 21 octombrie a.c., la Centrul arhiepiscopal din Galaţi, întrunirea conducerilor mănăstireşti din Eparhie, la care au participat stareţii, stareţele, duhovnicii şi personalul administrativ din obştile monahale. Întrunirea s-a constituit într-un prilej de meditaţie asupra moştenirii spirituale a Sfântului Vasile cel Mare în viaţa monahală, precum şi într-o analiză realistă asupra aspectelor specifice vieţuirii călugăreşti de astăzi.

Sinaxa conducerilor mănăstireşti a debutat cu slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala arhiepiscopală, sub protia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, cu participarea ieromonahilor din mănăstiri. Răspunsurile la strană au fost date de monahiile prezente. La sfârşitul slujbei, Chiriarhul Dunării de Jos le-a adresat monahilor şi monahiilor un cuvânt de învăţătură, în cadrul căruia au fost subliniate semnificaţiile duhovniceşti ale zilei, dar şi câteva dintre reperele vieţii călugăreşti în obştile monahale.

În continuare, la sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Centrului eparhial, după o prezentare introductivă a subsemnatului, au fost prezentate scurte referate grupate sub tema „Sfântul Vasile cel Mare -dascăl al vieţii monahale”. Au luat cuvântul, în ordine: monahia Nazaria Slabu, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Vladimireşti; monahia Macrina Huştiu, Mănăstirea Sf. Vasile cel Mare, Galaţi; protos. Antonie Ispas, Catedrala arhiepiscopală Sf. Andrei şi Sf. Nicolae; monahia stavroforă Pantelimona Corjos, stareţa Mănăstirii Sf. Pantelimon, Lacu Sărat; singhel Melchisedec Barbu, Mănăstirea Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, Măxineni. Materialele prezentate au subliniat câteva dintre îndrumările duhovniceşti ale Sfântului Vasile cel Mare şi modul de receptare a acestora astăzi din partea monahilor şi monahiilor din mănăstiri.

S-au accentuat, de asemenea, proiectele specifice anului omagial închinat Sfântului Vasile cel Mare privitoare la consolidarea vieţii duhovniceşti: ilustrarea predicilor şi catehezelor cu fragmente de text din opera Sfinţilor capadocieni şi cu

exemple din viaţa acestora; citirea la trapeză a scrierilor ascetice ale Sfântului Vasile cel Mare; elaborarea de către vieţuitorii din mănăstiri a unui volum de studii privitoare la spiritualitatea monastică ş.a.

Ierarhul Dunării de Jos a analizat, apoi, cele mai importante repere ale vieţii, operei şi lucrării Sfântului Vasile cel Mare, precum şi diferite aspecte practice din viaţa mănăstirească, subliniind necesitatea redescoperirii duhului smerit, rugător şi misionar al monahismului vasilian în concretul vieţuirii călugăreşti de astăzi. Au fost stabilite şi câteva măsuri imediate, privitoare la: achiziţionarea pentru fiecare monah din mănăstire a câte unui volum din opera ascetică a Sfântului Vasile cel Mare, în vederea unei mai bune cunoaşteri a învăţăturilor sale; sporirea şi concretizarea întrajutorării şi cooperării între mănăstirile Eparhiei; sporirea calităţii cântării bizantine la strană în toate mănăstirile; pregătirea unui grup psaltic care să imprime slujba Sfintei Liturghii, cântări bizantine, colinde ş.a.; dezvoltarea activităţilor specifice din atelierele mănăstireşti ş.a.

Întrunirea a reliefat, încă o dată, utilitatea misionară a sinaxelor periodice ale conducerilor obştilor călugăreşti, aducând şi un plus de responsabilitate şi entuziasm în lucrarea specifică a mănăstirilor Eparhiei Dunării de Jos.

Arhim. Daniil Oltean, vicar administrativ