Înfiinţarea Departamentului Cimitire, monumente şi servicii funerare

Permanenţa  Consiliului  Eparhial,  în  şedinţa  din  28 iunie 2012   a aprobat următoarele:

– să se însuşească întru-totul şi să se dea urmare prevederilor hotărârii sinodale în legătură cu măsurile de îmbunătăţire a activităţii de administrare şi întreţinere a cimitirelor eparhiale, parohiale şi mănăstireşti, a monumentelor funerare din cuprinsul acestora, de asigurare de servicii funerare adecvate, precum şi a asistenţei religioase în cadrul cimitirelor, pentru familiile îndoliate;

– înfiinţarea, în conformitate cu prevederile art. 108, alin. (2) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Sectorului administrativ-bisericesc, a Departamentului cimitire, monumente şi servicii funerare, începând cu 1 iunie 2012, urmând a avea prevăzute în schema de funcţii şi personal posturile de: inspector (coordonator), referent cu atribuţii de secretar/jurist, inginer -constructor; pe lângă personalul angajat, vor fi cooptaţi, în calitate de consultanţi ştiinţifici: dl. prof. dr. Ionel Cândea – directorul Muzeului Brăilei şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Monumente Istorice; dl. dr. Cristian Căldăraru – directorul Muzeului de Istorie – Galaţi, pc pr. Eugen Drăgoi – parohia ,,Înălţarea Domnului”- Galaţi;

înfiinţarea, cu aceeaşi dată, la nivelul fiecărei protoierii, a unor comisii zonale ale Departamentului cimitire, monumente şi servicii funerare, alcătuite din pc. protoiereu al locului, un jurist, un inginer constructor, un arhitect şi, eventual, un profesor de istorie, membri ai consiliilor parohiale din protopopiatul respectiv, care vor realiza un studiu amănunţit despre:

a. situaţia   la   zi   a  fiecărui   cimitir parohial/local (data   înfiinţării;   deţinătorul/proprietarul şi administratorul acestuia; suprafaţa şi modul de sistematizare – nr. rânduri, nr. parcele, nr. morminte; starea actuală a cimitirului – curăţenie interior, împrejmuire cu gard, existenţă clopotniţă, capelă şi/sau alte clădiri anexe; documentar foto – vedere de ansamblu, interior cimitir, morminte, monumente funerare reprezentative, bine îngrijite sau lăsate în paragină etc.); în cazul cimitirelor din mediul urban, administrate de consiliile locale, pe lângă datele de mai sus, se vor mai preciza: denumirea oficială, dacă există cimitire ale altor etnii şi cine le administrează în prezent;

b. monumente funerare/pietre tombale reprezentative ale unor ierarhi, preoţi, ctitori sau personalităţi culturale (numele respectivei personalităţi; calitatea pe care a avut-o cel înhumat – cleric, boier, ctitor, personalitate în domeniul… etc; data înhumării; textul epitafului – dacă există!; tipul materialului de construcţie; autorul şi locul confecţionării – dacă sunt cunoscute!; starea actuală a monumentului şi dacă este sau nu înscris pe lista Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice; măsurile luate de administratorul cimitirului pentru conservarea şi punerea în valoare a respectivului monument etc);

c.   cruci  şi/sau  troiţe  reprezentative pentru stilul  tradiţional ortodox  românesc  (proprietarul;  tipul materialului de construcţie; autorul şi locul confecţionării – dacă sunt cunoscute!; înscrisuri sau motive utilizate etc), raport pe care protoieriile îl vor transmite la Centrul Eparhial, până la data de 28 iunie a.c;

– coordonarea activităţii acestui departament să se realizeze prin Sectorul administrativ-bisericesc, cu aprobarea Permanenţei Consiliului Eparhial, existând relaţii de colaborare cu celelalte sectoare ale Administraţiei şi Cancelariei eparhiale (Sectorul economic-financiar; Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti; Sectorul exarhat; Sectorul control financiar şi audit; Oficiul canonico-juridic);

– prin Departamentul cimitire, monumente şi servicii funerare, să se desfăşoare activităţi cu preoţii de caritate din cimitirele administraţiei locale, iar acolo unde există, să se ia măsurile necesare pentru înfiinţarea şi ocuparea posturilor respective şi să se reglementeze modul în care aceştia vor asigura asistenţa religioasă, a familiilor îndoliate, la cimitirele la care sunt încadraţi;

– transmiterea la Cancelaria Sfântului Sinod, a copiei după Decizia chiriarhală de înfiinţare a Departamentului cimitire, monumente şi servicii funerare din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, precum şi lista principalelor atribuţiile ale acestui departament, aşa cum sunt prevăzute la cap. II al hotărârii sinodale în cauză, la care se adaugă şi cea de realizare a demersurilor ce se impun, către autorităţile locale, pentru anularea certificatelor de urbanism eliberate în vederea amenajării de cimitire private.

Pr. Gelu Aron