Programe eparhiale în Duminica Părinţilor şi Copiilor

Agapa pentru tineri
Agapa pentru tineri

În Duminica Părinţilor şi Copiilor, toate protoieriile au desfăşurat programe social – filantropice, după cum urmează:

– preoţii arondaţi la centrele/căminele unde sunt internaţi copiii abandonaţi de părinţi sau sunt în situaţii de risc social, au achiziţionat şi oferit articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte sau pachete cu dulciuri, fiind vizitate un număr de 49 de instituţii;

– la nivel de parohii, au fost depistate cazurile de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate sau cazurile copiilor care provin din familii  sărace, cărora le-au fost asigurate rechizite şi articole de îmbrăcăminte;

– preoţii au  evidenţiat, în cuvântul de învăţătură  rostit în cadrul Sfintei Liturghii, rolul familiei creştine şi al comunităţii parohiale pentru ajutorarea unor astfel de cazuri sociale.

Conform rapoartelor înaintate de către protoierii, numărul de copii vizitaţi şi sumele alocate cu acest prilej sunt reflectate de următorul tabel:

Protoieria Galaţi – 1.151 beneficiari – 15.752 lei;

Protoieria Brăila – 722 beneficiari -12.581 lei;

Protoieria Tecuci – 9.441 lei;

Protoieria Covurlui – 473 beneficiari – 8.844 lei;

Protoieria Tg. Bujor – 598 beneficiari – 9.480 lei;

Protoieria Nicoreşti – 293 beneficiari – 6.075 lei;

Protoieria Făurei – 182 beneficiari – 5.955 lei;

Protoieria Însurăţei – 390 beneficiari – 7.357 lei;

Total beneficiari: 3.809 persoane – 66.953 lei

Pr. Rotaru Ionel, Consilier social