Agenda Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian

LITURGICE

IPS Casian18 mai – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Nicolae” din Galaţi, slujba de prohodire a domnului Mircea Chiriac, mutat la cereştile lăcaşuri.

20 mai – săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii din parohia Cireşu, protopopiatul Făurei, judeţul Brăila, urmată de Sfânta Liturghie şi rostirea unui cuvânt de învăţătură.

21 maiSf. Împăraţi Constantin şi Elena – participă, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi de membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

24 maiÎnălţarea Domnului – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; conduce procesiunea organizată cu ocazia Zilei Eroilor şi săvârşeşte slujba de pomenire a acestora la Cimitirul  „Eternitatea” din municipiul Galaţi; conduce procesiunea organizată cu ocazia Zilei Eroilor şi săvârşeşte slujba de pomenire a acestora la Cimitirul  „Sfinţii Împăraţi” din municipiul Brăila.

27 mai – săvârşeşte slujba de sfinţire a bisericii din parohia Pechea III, protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi, urmată de Sfânta Liturghie şi rostirea unui cuvânt de învăţătură.

30 mai – săvârşeşte, la Capela Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, membri ai corpului profesoral, în prezenţa tuturor elevilor seminarişti, la finalul căreia au fost rostite rugăciuni de mulţumire şi polihroniu, urmate de un cuvânt de învăţătură către elevii care susţin examenul pentru certificarea competenţelor profesionale nivelul III, ale tinerilor absolvenţi ai claselor a XII-a, specializările pastorală şi patrimoniu, promoţia 2012.

2 iunieMoşii de vară – săvârşeşte, la Catedrala arhiepiscopală – Galaţi, slujba parastasului de obşte şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă la slujba de Priveghere de la Catedrala arhiepiscopală – Galaţi.

3 iuniePogorârea Duhului Sfânt – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; oficiază slujba Vecerniei praznicului Presfintei Treimi.

4 iunieSfânta Treime –  săvârşeşte, la Altarul din pădure de la Mănăstirea ,,Sf. Treime” – Buciumeni, judeţul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul pelerinajului tinerilor liceeni din întreaga Eparhie, la hramul acestui aşezământ monahal.

8 iunie – participă, în Capela Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii, şi rosteşte cuvânt de învăţătură către absolvenţii promoţiei 1997-2002 ai acestei instituţii de învăţământ teologic.

10 iunie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

12 iunie – participă, la biserica „Bunavestire” din mun. Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia întrunirii administrative lunare a preoţilor din protopopiatul Galaţi.

SOCIAL – CULTURALE

21 mai – participă, la Catedrala patriarhală din Bucureşti, la ceremonia de premiere a câştigătorilor concursurilor organizate de Patriarhia Română în anul 2012: „Alege Şcoala!” şi „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”; participă, la Palatul Patriarhiei, la vernisarea expoziţiei „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”.

29 mai – prezidează, în Sala ,,Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Centrului Eparhial, ceremonia de premiere a câştigătorilor Concursului catehetic ,,Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, din cadrul protopopiatelor Brăila, Făurei şi Însurăţei.

29 mai – prezidează, la Seminarul Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, examenul de atestare a cunoştinţelor teologice, susţinut de elevii anului terminal.

30 mai – prezidează, în Sala ,,Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Centrului Eparhial, ceremonia de premiere a câştigătorilor Concursului catehetic ,,Copilul învaţă iubirea lui Hristos”, din cadrul protopopiatelor Galaţi, Covurlui şi Tg. Bujor.

1 iunie – participă, la Aşezământul social-filantropic ,,Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi, la activităţile religioase, cultural-artistice şi educaţionale, intitulate sugestiv „Ziua Comuniunii şi a bucuriei – un popas între ieri şi mâine“, organizate de acest aşezământ, cu ocazia Zilei Copilului.

4 iunie – prezidează, la Mănăstirea Buciumeni, protopopiatul Nicoreşti, judeţul Galaţi,  ceremonia de premiere a parohiilor câştigătoare ale concursului „Copilul învaţă iubirea lui Hristos” şi participă la dialogurile pe teme duhovniceşti cu liceenii din judeţele Galaţi şi Brăila.

6 iunie – participă, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ a Centrului Eparhial – Galaţi, la conferinţa „Ipostaze interpretative ale muzicii psaltice“, susţinută de pr. prof. dr. Florin Bucescu de la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi şi rosteşte o alocuţiune.

ADMINISTRATIV-SINODALE

17 mai 2012: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos împreună cu soborul slujitorilor din eparhie
17 mai 2012: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos împreună cu soborul slujitorilor din eparhie

20 mai – vizitează parohiile Cireşu (protopopiatul Făurei) şi Vultureni (protopopiatul Însurăţei) din judeţul Brăila.

21-22 mai – participă, în Sala ,,Sf. Ioan Casian” din Palatul Patriarhiei din Reşedinţa patriarhală, la şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

27 mai – participă la întrunirea membrilor asociaţiei „Oastea Domnului” din localitatea Pechea, protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi;  vizitează şantierul de la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”, din protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi.

28 mai – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

30 mai – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

4 iunie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii ,,Sf. Treime” din localitatea Buciumeni, protopopiatul Nicoreşti, judeţul Galaţi; vizitează şantierul bisericii noi din parohia Cosmeşti-Deal, protopopiatul Nicoreşti, judeţul Galaţi.

5 iunie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii ,,Sf. Trifon” – Şendreni, judeţul Galaţi.

6 iunie – prezidează, la Centrul pastoral-misionar ,,Sf. Cuv. Casian”, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

11 iunie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

12 iunie prezidează întrunirea administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

PRIMIRI

25 mai – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe dl col. Mircea Olaru – comandantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi – Galaţi.

30 mai – primeşte, la Centrul pastoral-misionar ,,Sf. Cuv. Casian“ – Galaţi, un grup de ofiţeri români şi moldoveni, împreună cu dl general de brigadă Vasile Roman, comandantul brigăzii 15 Mecanizată ,,Podu Înalt“ din Iaşi.

7 iunie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe dl prof. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei.

Pr. Gelu Aron, secretar eparhial