Cuvinte de folos de la Părintele Cleopa Ilie

IMG_0001,Prin ce supărăm noi şi întristăm pe Duhul Sfânt şi prin ce Îl gonim de la noi? Ştiţi prin ce? Prin păcate. Şi mai cu seamă prin păcatele de moarte. Noi gonim pe Duhul lui Dumnezeu de la noi prin păcatele noastre. Noi, de la dumnezeiescul Botez suntem «biserică a Dumnezeului celui viu». Nu zice Pavel aşa? «Voi sunteţi biserica lui Dumnezeu celui viu şi mădulare din parte ale lui Iisus Hristos. Voi sunteţi biserica Dumnezeului celui viu şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi». Locuieşte Duhul lui Dumnezeu în noi, dar noi Îl gonim din noi prin păcate, prin răutăţi. Duhul lui Dumnezeu nu poate sta unde sunt lucrurile întunericului, El este duhul luminii. Ce zice Pavel? «Să lepădăm, dar, lucrurile întunericului». Care sunt lucrurile întunericului, că le enumeră acolo? Ura, desfrâul, mânia, zavistia, beţia, mâhnirea pentru binele aproapelui, răutatea, ţinerea minte a răului, pizma, lenevia şi toată răutatea se numesc lucruri ale întunericului. Păcatul foarte mult întunecă pe om. Dar de ce? Pentru că goneşte de la el pe Duhul Sfânt, Care dă lumina aceea care luminează pe tot omul ce vine în lume.

Iar dacă am greşit, să ne pocăim de îndată, ca să nu ne părăsească Duhul Sfânt. Să fim încredinţaţi că de credem cu tărie în Dumnezeu şi iubim Biserica Lui, şi ascultăm pe păstorii noştri sufleteşti şi dacă lepădăm tot păcatul şi fărădelegea prin Sfânta Spovedanie, devenim temple ale Duhului Sfânt, cum spune Sfântul Pavel şi suntem urmaşi ai Apostolilor şi fii ai lui Dumnezeu, după har.”