Agenda Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian

LITURGICE

22 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.IPS Casian

24 ianuarie – săvârşeşte, la biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, slujba de Te-Deum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ion Cuza, a mamei sale – Sultana Cuza – şi a făuritorilor Unirii.

25 ianuarie – Sf. Grigorie Teologul – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

29 ianuarie – săvârşeşte, la mănăstirea ,,Sf. Trei Ierarhi“ din Toflea, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului mănăstirii.

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului bisericii.

31 ianuarie – săvârşeşte, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii ,,Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan”, împreună cu un sobor de preoţi, Taina Sfântului Maslu, în prezenţa cadrelor medicale şi a copiilor internaţi în această unitate spitalicească.

1 februarie – săvârşeşte, la Mănăstirea ,,Sf. Trifon”, slujba de sfinţire a unei troiţe aşezată spre drumul de acces spre mănăstire, cu participarea ctitorilor troiţei şi obştii monahale.

2 februarie – Întâmpinarea Domnului – săvârşeşte, în Paraclisul ,,Întâmpinarea Dom-nului” din incinta vechiului Palat Episcopal, slujba Sf. Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte apoi slujba parastasului întru pomenirea episcopului Partenie Clinceni, ctitorul acestui palat episcopal.

5 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

11 februarie – participă, la Catedrala Arhiepiscopală, la slujba Sfintei Liturghii. Săvârşeşte slujba de Te Deum, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru roadele slujirii bisericeşti din această Eparhie, în anul 2011, cu prilejul şedintei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

12 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.IMG_2102

18 februarie – săvârşeşte, la Capela ,,Sf. Ioan Casian” din incinta Reşedinţei Arhiepiscopale, slujba Sfintei Liturghii, cu prilejul împlinirii a 22 de ani de la primirea cerescului dar al arhieriei.

19 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, Taina Sfântului Maslu şi apoi slujba de parastas pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscop Antim, la împlinirea a 104 ani de la naşterea sa.

26 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

27 februarie – săvârşeşte slujba specială de binecuvântare a începutului Sfântului Post al Paştilor, în mijlocul salariaţilor Centrului Arhiepiscopal Galaţi.

SOCIAL – CULTURALE

30 ianuarie – participă, la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri“ din Galaţi, la festivităţile prilejuite de rânduirea Sfinţilor Trei Mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi ca patroni spirituali ai acestui colegiu.

ADMINISTRATIV -SINODALE

10 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, întrunirea membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti; prezidează, la Centrul Eparhial, Permanenţa Consiliului eparhial, la care au fost invitaţi şi ppcc. protoierei, din judeţele Galaţi şi Brăila; prezidează lucrările Consiliului Eparhial, de analiză a activităţii bisericeşti pe anul 2011 şi de proiectare a priorităţilor pe anul 2012.

11 februarie – prezidează, la sediul Centrului Eparhial, lucrările Adunării Eparhiale de validare a activităţii pe anul 2011 şi de aprobare a proiectelor pe anul 2012.IMG_2153

16 -17 februarie – participă, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, la prima şedinţă de lucru a Sfântului Sinod al Bisercii Ortodoxe Române, din anul în curs.

21 februarie – prezidează Conferinţa administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Galaţi.

23 februarie – prezidează Conferinţa administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Brăila.

24 februarie – vizitează parohia „Sf. Ier. Spiridon” din municipiul Brăila şi oficiază slujba înmormântării credincioasei Luiza Venera Simionescu; vizitează Centrul Protoieriei Făurei şi săvârşeşte slujba stâlpilor pentru credincioasa Smaranda Enache, mama pc pr. Viorel Enache, protoiereul locului.

Protos. Antonie Ispas,

secretar de cabinet