Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2011

Şi în anul Domnului 2011, Anul omagial al Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei în Patriarhia Română, Arhiepiscopia Dunării de Jos a împlinit, prin jertfelnicii ei slujitori, lucrarea de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit şi de slujire şi sfinţire a credincioşilor ortodocşi din judeţele Galaţi şi Brăila.

Viaţa bisericească de la Dunărea de Jos, coordonată sub permanenta purtare de grijă şi îndrumare a chiriarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian s-a desfăşurat în conformitate cu învăţătura Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos şi a Sfinţilor Părinţi, în concordanţă cu învăţătura şi rânduielile Bisericii Ortodoxe, cu prevederile hotărârilor Sfântului Sinod şi ale organismelor deliberative şi executive eparhiale.

Aşa cum am obişnuit pe citirorii noştri, în următoarele pagini vă prezentăm o sinteză sinceră şi transparentă a întregii activităţi liturgice, pastoral-misionare, cultural-catehetice şi social-filantropice din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în anul ce s-a încheia, mulţumind evident, Bunului Dumnezeu pentru „roadele” bogate revărsate de Sus, precum şi tuturor slujitorilor şi credincioşilor din parohii, monahilor şi monahiilor din mănăstiri, profesorilor de religie şi elevilor din şcoli, lucrătorilor şi asistenţilor sociali de la aşezăminte şi protoierii şi tuturor ostenitorilor şi binefăcătorilor jertfelnici în lucrarea comună sfinţitoare a Bisericii:

IMG0322

Activitatea eparhială constă în analiza tuturor aspectelor slujirii din toate unităţile bisericeşti.

În cuprinsul Eparhiei sunt în total 467 de unităţi: 8 protopopiate, 424 parohii şi 21 filiale, 13 mănăstiri şi 1 schit. Există 532 lăcaşuri de cult (biserici, capele şi paraclise), în care îşi desfăşoară activitatea pastoral-misionară, social-filantropică, economică şi patrimonială 450 preoţi şi 11 diaconi, precum şi 40 centre de asistenţă socială.

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei în anul 2011

Conferinţe, simpozioane, aniversări, pelerinaje organizate în eparhie. Anul 2011, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept „Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”, a fost marcat, în viaţa Eparhiei Dunării de Jos, printr-o serie de evenimente spiritual-culturale deosebite.

Primul dintre acestea îl reprezintă aniversarea a 20 de ani de când Sfântul Apostol Andrei a fost ales ocrotitor al oraşului Galaţi şi respectiv a 15 ani de la aducerea la Iaşi şi la Galaţi a Cinstitului Cap al celui dintâi chemat de Domnul la Apostolat. După ce, la sfârşitul lunii octombrie 2011, întreaga suflare creştin-ortodoxă din România s-a bucurat şi a adus laudă lui Dumnezeu pentru aducerea, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de la Patras (Grecia) la Bucureşti, Sibiu şi Alba Iulia, a moaştelor Sfântului Apostol Andrei, pe parcursul lunii noiembrie 2011, parohiile şi aşezămintele socio-culturale, instituţiile de învăţământ şi de cultură, asociaţiile studenţeşti şi diferite alte organizaţii din municipiul Galaţi au fost angrenate într-un complex program de activităţi liturgice, pastoral-misionare, educaţionale şi filantropice. Cu ocazia acestui moment jubiliar, la iniţiativa şi prin eforturile ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, credincioşi veniţi atât din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos, cât şi din întreaga ţară au avut bucuria de a fi binecuvântaţi de moaştele (mâna dreaptă) Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, aduse din Insula Corfu (Grecia), prin bunăvoinţa ÎPS Nectarie, Mitropolit de Cherchira şi Paxos, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, clerul şi credincioşii gălăţeni s-au bucurat de prezenţa liturghisitoare a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a ÎPS Mitropolit Nectarie de Cherchira şi Paxos, precum şi a altor 11 ierarhi membri ai Sfântului Sinod. După Sfânta Liturghie, a avut loc un moment cu deosebite semnificaţii: acordarea titlului academic de „Doctor Honoris Causa” Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Cu această ocazie, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt-sinteză cu privire la tema de meditaţie a anului 2011: „Familia creştină între sfinţenie, suferinţă şi speranţă”.DSC8247

Un alt eveniment de rezonanţă în viaţa eparhiei noastre îl reprezintă găzduirea, la Aşezământul „Sfântul Pantelimon” de la Lacul Sărat a Colegiului Decanilor de la Facultăţile de Teologie din Patriarhia Română, organizat în zilele de 17 şi 18 ianuarie 2011, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi prin buna găzduire oferită de Înaltpreasfinţitul Casian al Dunării de Jos.

În zilele de 18-20 mai 2011, în Aula Magna a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-a desfăşurat Sim-pozionul Internaţional „Dialog inter-disciplinar în cercetarea academică”, prin grija Sectorului eparhial pentru Învăţământ şi activităţi cu tineretul şi a Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” – Galaţi. În aceeaşi locaţie, în ziua de 25 noiembrie 2011, a fost organizat un Colocviu pe tema „Sfântul Andrei, ocrotitorul oraşului Galaţi”, cu  participarea studenţilor şi a cadrelor didactice de la Departamentul mai sus-menţionat, cu ocazia celei de-a 20-a ediţii a Sărbătorilor spirituale ale oraşului Galaţi, închinate ocrotitorului spiritual al acestui oraş şi al întregului neam românesc – Sfântul Apostol Andrei.

Un alt eveniment cu participare şi ecouri naţionale, organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în conlucrare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi a fost Olimpiada Naţională de Religie, ediţia a III-a (17 – 21 aprilie 2011). La concurs au participat cca. 350 de candidaţi şi profesori-îndrumători, din toate judeţele ţării.

Vizite ale chiriarhului în cuprinsul eparhiei sau vizite frăţeşti în alte eparhii. Primiri de vizite şi participări internaţionale. Slujirea liturgică, pastoral-misionară, cul-turală şi filantropică a ierarhului Dunării de Jos s-a concretizat, în anul 2011, şi prin vizitarea a 95 de comunităţi parohiale, 20 de vizite în şcoli teologice, 14 la aşezăminte social-filantropice şi 30 de vi-zite canonice la aşezămintele monahale din eparhie, cu diverse ocazii: sfinţiri (6) şi re-sfinţiri de biserici (3), binecuvântări pentru slujire (3), sfinţiri de locuri pentru noi sfinte lăcaşuri (3), hramuri şi evenimente misionare, activităţi cultural-filantropice sau inaugurări de centre şi aşezăminte sociale. De asemenea, ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian a efectuat, la invitaţia altor ierarhi, vizite în 13 eparhii din ţară şi a primit 15 vizite în Eparhie, din partea unor ierarhi români sau străini.

Acestor repere din viaţa eparhială, li se adaugă şi vizitele internaţionale efectuate (3) de ÎPS Părinte Casian, cu binecuvântarea şi din delegarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Chiriarhul Dunării de Jos, după cum urmează: în Franţa, cu ocazia sfinţirii cimitirului militar românesc de la Haugenau, precum şi la parohiile ortodoxe româneşti de la Strasbourg şi Mulhouse, în cadrul unei delegaţii a Patriarhiei Române conduse de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitro-polit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională (9-10 aprilie 2011); în Biserica Ortodoxă a Ucrainei, la Kiev, împreună cu ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor şi PS Varlaam, Episcop-Vicar patriarhal, cu scopul de a transmite, în mod solemn, icoana Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, cu o părticică din sfintele sale moaşte (27-29 iulie 2011); în Cehia, în cadrul unei delegaţii a Patriarhiei Române conduse de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul sfinţirii bisericii ortodoxe române din localitatea Most, construită în memoria celor peste 60.000 de ostaşi români care şi-au jertfit viaţa pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupaţia nazistă în cel de-al Doilea Război Mondial (8-11 noiembrie 2011).

Itinerariul pastoral al Chiriarhului. Înaltpreasfinţitul Ca-sian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârşit în cuprinsul Eparhiei 114 Sfinte Liturghii, din care 44 la Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, 15 la capelele din cadrul Centrului eparhial, 44 la parohii şi 11 la mănăstiri. Totodată, ÎPS Sa a săvârşit 12 hirotonii: 9 întru preot şi 3 întru diacon, 5 slujbe ale Tainei Botezului şi 10 Sfinte Cununii15 slujbe de sfinţire: 6 sfinţiri de biserici şi capele, 3 re-sfinţiri de biserici, 3 binecuvântări pentru slujire şi  3 sfinţiri de locuri pentru noi locaşuri de cult. A efectuat peste 150 de vizite pastorale în cuprinsul Eparhiei, după cum urmează: 95 de  vizite în parohii, 30 la aşezăminte monahale, 20 la şcoli teologice şi 14 la aşezăminte social-filantropice.DSC5727

La invitaţia altor chiriarhi din cadrul unor eparhii din ţară, a participat la 13 Sfinte Liturghii, 8 slujbe de târnosire şi 11 ierurgii.

În calitate de membru al Sfântului Sinod, a participat la 8 şedinţe ale Sfântului Sinod şi ale organismelor centrale bisericeşti, la 30 şedinţe ale organismelor eparhiale, precum şi la alte 14 întruniri ale clerului, la Centrul eparhial şi protopopiate.

A participat la 6 conferinţe, 5 simpozioane şi 6 comisii de examinare pentru capacitate preoţească, promovare în mediul urban etc., la 24 de manifestări cu caracter pastoral-misionar sau cultural-educaţional, la 30 activităţi social-filantropice or-ganizate în Eparhia Dunării de Jos.

Activitatea organismelor eparhiale. Organismele eparhiale – Adunarea şi Consiliul eparhial – şi-au desfăşurat activitatea conform prevederilor Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 90-100), a Sfintelor Canoane şi hotărârilor Sfântului Sinod, sub îndrumarea Chiriarhului Dunării de Jos.

Adunarea Eparhială – în conformitate cu prevederile art. 93 (1) din Statutul Bisericii Ortodoxe Române – s-a întrunit în şedinţă anuală de lucru în data de 12 februarie 2011, pentru analiza şi aprobarea activităţii bisericeşti ce s-a desfăşurat în anul 2010 şi care a fost prezentată în Raportul general anual întocmit de membrii Consiliului eparhial.

Membrii organismului executiv – Consiliul Eparhial – s-au întrunit în data de 11 februarie 2011 pentru prezentarea raportului general anual privind activitatea eparhială din anul 2010, precum şi în cadrul şedinţei din data de 12 iulie 2011, unde s-a analizat realist modul de îndeplinire a proiectelor eparhiale privind aspectele administrativ-bisericeşti, cultural – misionare, educative, social – filantropice, economice şi patrimoniale.

Permanenţa Consiliului Eparhial, fidelă hotărârilor luate în Adunarea şi Consiliul eparhial, sub preşedinţia Chiriarhului, s-a întrunit săptămânal pentru a pune în aplicare hotărârile forurilor eparhiale, iar prin sectoarele administrative eparhiale s-au dus la îndeplinire deciziile respective.

Şi în anul 2011, părinţii protopopi au fost invitaţi trimestrial la şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial, prilej cu care s-au prezentat şi analizat aspecte specifice ale activităţii protoieriilor, precum şi problemele constatate de către aceştia pe teren, în vederea întocmirii dărilor de seamă semestriale.

II. Activitatea bisericească în protopopiatele eparhiei

Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului. Cursurile metodologice pentru obţinerea gradelor profesionale.

În perioada 1-21 septembrie 2011, 4 preoţi din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos au participat la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucureşti la cursurile pentru obţinerea gradului definitiv sau a gradului II în preoţie. Examenele finale au avut loc în ziua de 23 septembrie 2011.

IMG5746În aceeaşi dorinţă de a perfecţiona continuu preoţii tineri, Sfânta Arhiepiscopie a chemat pe cei mai râvnitori pentru studiu, a urma cursuri de master în teologie, în cadrul Departamentului Teologic care funcţionează în Universitatea „Dunărea de Jos”. 30 de preoţi au absolvit deja, în primele două promoţii (2010 şi 2011), iar 14 sunt înscrişi în anii  I şi II de studiu.

Conferinţele pastoral – misionare semestriale au tratat tema sinodală a acestui an: „2011 – Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhie Română”. La Conferinţa din primăvară, accentul a fost pus pe Sfânta Taină a Botezului, în timp ce la Conferinţa corespunzătoare celui de-al doilea semestru, tema de reflecţie a constituit-o Sfânta Taină a Cununiei. Cele două teme au fost reunite sub genericul „Familia creştină, astăzi”. Subiectele au fost pregătite de câte unul sau mai mulţi preoţi din fiecare cerc misionar al Eparhiei, prin elaborarea unei lucrări ce a urmărit cu acrivie planul de lucru prezentat în programul cadru naţional al Patriarhiei Române.

Pentru a sublinia starea actuală a situaţiei cununiilor, botezurilor şi a divorţurilor, fiecare protopopiat, pe baza datelor culese de la parohii a făcut o prezentare statistică centralizată, punând în paralel înregistrările din registrele mitricale ale parohiilor şi analizate comparativ cu situaţiile înregistrate la starea civilă, în perioada 1990-2011.

Ultima parte a conferinţei a fost rezervată dezbaterilor cu privire la aspectele practice, toţi preoţii prezenţi, într-un constructiv dialog condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun, arătând tradiţiile străine de duhul ortodoxiei, inovaţiile şi eventualele neajunsuri întâmpinate la parohii cu prilejul oficierii Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei.

Conferinţele administrative lunare s-au desfăşurat la sediile protopopeşti sau la alte parohii meritorii, fiind precedate de slujirea preoţilor din unul dintre cercurile misionare. Temele conferinţelor au abordat subiecte ca: „Viaţa parohială astăzi. Aspecte pastoral-misionare desprinse din Dările de seamă pe anul 2010”, „Slujirea liturgică şi pastoral-misionară în perioada Postului Mare”, „Programe prepascale şi pascale în parohii, în centrele culturale şi în aşezămintele social-filantropice”, „Misiunea liturgică şi pastoral-misionară reflectată în activitatea financiar-contabilă la parohii”, „Anul nou bisericesc şi începutul noului an şcolar”, „Aspecte pastorale şi exemple concrete din experienţa duhovnicilor consacraţi, privind administrarea Tainei Sfintei Spovedanii” ş.a.

Prin temele de reflecţie propuse s-a urmărit analiza diferitelor aspecte practice care privesc implicarea preotului în slujirea liturgică şi pastoral-misionară la parohie, evitându-se teoretizarea excesivă. Se remarcă întocmirea cu responsabilitate a referatelor, de către respectivii susţinători, precum şi implicarea preoţilor participanţi la discuţii şi dezbateri pe temă.IMG1800

Disciplina clerului. Şi în cursul anului 2011, slujitorii din eparhii s-au străduit să respecte şi să ducă la îndeplinire misiunea preoţească sub toate aspectele ei. Nu se poate vorbi de o amploare a fenomenului de indisciplină, iar cazurile de acest gen au fost tratate de ierarhul locului şi administraţia eparhială prin îndrumare şi sfătuire de revenire la disciplina Bisericii. Consistoriul eparhial a aplicat pedeapsa „depunerea din treaptă” unui preot, iar un alt preot se află în judecata acestui for. Doi preoţi au primit „oprire de la săvârşirea lucrărilor sfinte pe timp limitat”, iar un preot a „pierdut dreptul de a fi paroh”.

S-a înregistrat un număr de 16 sesizări prin care s-au relatat diverse comportări ne-adecvate ale unor preoţi. Prin cercetări la faţa locului şi prin luarea măsurilor ce se impuneau, aceste cazuri au fost rezolvate.

Viaţa monahală în cuprinsul eparhiei. Activitatea mănăstirească din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a desfăşurat în conformitate cu rânduielile specifice vieţii călugăreşti şi cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcţionare şi administrare a mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române. În cuprinsul Eparhiei există 14 aşezăminte monahale, toate cu viaţă de obşte, dintre care 6 de monahi şi 8 de monahii (7 mănăstiri şi 1 schit), cu un număr de 239 vieţuitori ( 27 călugări şi 212 călugăriţe).

Obştile monahale îşi desfăşoară lucrarea specifică în bune condiţii, beneficiind de spaţii proprii pentru slujirea liturgică şi pentru derularea unor activităţi economice proprii. Eparhia deţine în mănăstiri 8 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire.

Evenimentele misionare ma-jore au fost şi în anul 2010 hramurile mănăstireşti, dintre acestea remarcându-se cele de la mănăstirile Buciumeni, Adam, Lacu Sărat, Vladimireşti, Cudalbi, Măxineni şi Toflea. Un eveniment misionar care se bucură de un interes crescut este pelerinajul Icoanei făcătoare de minuni de la mănăstirea Adam în judeţul Galaţi, în luna august a fiecărui an.

Din rândul personalului monahal, 8 călugări şi călugăriţe sunt înscrişi la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul Teologic, 7 monahi sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 24 de monahi şi monahii sunt licenţiaţi în teologie şi 27 de monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic.IMG0326

Lucrările de construcţii şi restaurare au continuat la mănăstiri într-un ritm de apreciat, în ciuda a numeroase dificultăţi de ordin financiar, de remarcat fiind şantierele de la mănăstirile Adam, Cudalbi, Lacu Sărat, Măxineni, Cârlomăneşti şi Toflea.

III. Activitatea didactică în învăţământul teologic, în şcolile de stat şi în parohii

Învăţământul teologic. În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcţionează două şcoli teologice: Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” şi Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

În anul 2011, Seminarul Teologic a funcţionat cu  24 cadre didactice, clerici (7) şi laici (17), având înmatriculaţi 184 elevi. Între multele activităţi didactice, misionare, culturale se remarcă Simpozionul naţional inter-seminarial Tradiţia în familie şi în şcoală – provocările modernismului, la care au participat delegaţii de elevi şi profesori de la zece seminarii teologice din ţară. Cu acest prilej s-a lansat volumul Mărturisirea dreptei credinţe, reflectată în viaţa de seminar şi în cea de familie.

La specializările Teologie – Didactică şi Teologie – Asistenţă socială, cât şi la cursurile de Masterat în teologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi sunt înscrişi, în acest an universitar, 114 studenţi şi 53 masteranzi. La Departamentul Teologic activează 12 cadre universitare. În perioada 18-20 mai a anului 2011, Departamentul Teologic a organizat Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Dialog interdisciplinar în cercetarea academică”. Referatele susţinute la acest simpozion au fost publicate, în Editura Arhiepiscopiei, în volumul Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula X. Unii dintre profesorii Departamentului au fost implicaţi şi în alte activităţi ştiinţifice: simpozioane, dezbateri, lansări de carte, contribuţii la diverse publicaţii.

Eparhia are şi 297 de fii duhovniceşti care studiază teo-logia la diverse Facultăţi de Teologie din mai multe centre universitare din ţară: Bucureşti (149 studenţi şi 18 masteranzi), Iaşi (21 studenţi şi 2 masteranzi), Sibiu (5 şi 2 masteranzi) şi  7 în alte locaţii.

Învăţământul religios. În anul calendaristic 2011, activitatea profesorilor de Religie a fost coordonată de Sectorul Învăţământ, prin inspectorii de specialitate pr. Florin Grecu (în cadrul I.S.J. Brăila) şi diac. Daniel Bejan (în cadrul I.S.J. Galaţi). În şcolile de stat din cuprinsul Eparhiei în anul şcolar 2011-2012 predau Religia 302 profesori, dintre care: 147 titulari şi 89 suplinitori, 27 cu gradul I, 62 cu gradul II, 104 cu Definitivat, 238 laici şi 64 preoţi.

În cadrul Cercurilor pedago-gice, profesorii au reflectat la teme-le „2011, anul Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei, în Patriarhia Română” (semestrul II al anului şcolar 2010-2011) şi „Familia creştină în faţa provocărilor lumii contemporane” (semestrul I al anului şcolar 2011-2012).IMG8076

Profesorii de Religie din Eparhie şi elevii lor au participat la numeroase activităţi şi programe extraşcolare, organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în conlucrare cu cele două Inspectorate Şcolare Judeţene, Galaţi, şi Brăila. Un important program duhovnicesc şi misionar este cel dedicat Postului Mare: spovedirea şi împărtăşirea elevilor din toate şcolile şi liceele. Altul a fost prilejuit de prăznuirea Duminicii Ortodoxiei şi a constat în concursuri de icoane, desfăşurate în toate şcolile şi liceele, premierea făcându-se la bisericile parohiale, în prima duminică din Postul Mare. Duminica Floriilor (17 aprilie) a fost cinstită prin ample pelerinaje cu tinerii, în oraşele Galaţi şi Brăila şi în alte centre misionare din Eparhie. Ziua  Eroilor (2 iunie) a fost cinstită de profesorii şi elevii din şcoli prin ore tematice de Religie şi prin programe speciale (procesiuni, pomeniri), organizate în toate şcolile şi la toate bisericile din eparhie. Cea mai de seamă activitate cu tinerii din eparhie şi una dintre cele mai semnificative din întreaga Patriarhie Română, pelerinajul tinerilor la Mănăstirea Buciumeni (13 iunie) s-au desfăşurat sub genericul „2011 – Anul Tainelor Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română”. După participarea la Sfânta Liturghie, agapă şi dialogurile cu preoţii, cei aproape 1000 de tineri participanţi, provenind din 67 de licee, au primit broşura „Taina Sfântului Botez în viaţa tinerilor”, editată de Arhiepiscopie, special pentru ei.

În perioada 15 noiembrie – 6 decembrie, în toate şcolile şi liceele din oraşele Galaţi şi Brăila s-a desfăşurat tradiţionalul concurs de religie, pe tema „Copilul în Biserică şi în familie”, întru cinstirea Sfinţilor Andrei şi Nicolae, ocrotitorii celor două mari oraşe de la Dunăre. 5000 de elevi au primit diplome şi premii, din partea Arhiepiscopiei, protoieriilor şi parohiilor, oferite la bisericile parohiale, după Sfânta Liturghie, în zilele de prăznuire a celor doi sfinţi.

Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”. În anul 2011, acest program, coordonat de pc pr. Daniel Zlate, s-a desfăşurat în 342 de parohii (perioada ianuarie-iunie 2011) şi în 355 de parohii (perioada septembrie-decembrie 2011), din Arhiepiscopia Dunării de Jos. La proiect au participat peste 5.200 de copii, pe parcursul ambelor semestre. În cursul anului au fost inspectate  de parohii, observându-se pe teren modul de desfăşurare a proiectului şi oferindu-se sprijinul şi îndrumările necesare preoţilor şi coordonatorilor de proiect.

La fazele finale pe Protoierii, 160 de copiii au participat la Concursul de Eseuri „Botezul meu. Dintre aceştia, 2 au reprezentat Arhiepiscopia Dunării de Jos la etapa naţională, care a avut loc la Palatul Patriarhiei, în zilele de 20 şi 21 mai 2011.

Programul „Alege Şcoala!”. În Arhiepiscopia Dunării de Jos acest important program educaţional-misionar a demarat în septembrie 2010. Sunt înscrise 190 de parohii şi 1710 copii beneficiază de acest proiect. Pe întreg parcursul anului 2011 au fost organizate sesiuni intensive de informare, susţinute de responsabilii de proiect la nivel central: pr. dr. Gheorghe Holbea, pr. dr. Sorin Şelaru – consilieri patriarhali şi dnii Gabriel Mitroi şi Oana Pleşea – reprezentanţi din partea World Vision. În cadrul acestui proiect, 288 de copii din 96 de parohii au beneficiat de tabere gratuite, organizate de Sectorul Teologic-Educaţional al Sfintei Patriarhii, pe lângă mănăstirile de la Durău şi Buşteni.

IV. Activitatea social-filantropică

şi de acordare a asistenţei religioase în unităţile bugetare

Activitatea social – filantropică din Arhiepiscopia Dunării de Jos a continuat în spiritul proiectelor eparhiale din anii precedenţi şi în funcţie de problemele sociale ale credincioşilor Eparhiei.

Anul 2011, al Tainei Sf. Botez şi Sf. Cununii, ne-a arătat cât de importantă este împreună-lucrarea în marea familie, Biserica, în care credinţa se concretizează în lucra-rea faptei celei bune, pentru toţi membrii ei, copii, tineri, vârstnici, încercând să ne implicăm cu toţii, creştini şi instituţii sociale din Eparhie, cu ajutorul partenerilor noştri locali, pentru a arăta semnele dragostei pentru cei în suferinţă şi marginalizaţi şi mila Domnului Hristos şi binecuvântarea Lui în viaţa noastră, în familia creştină.

În Arhiepiscopia Dunării de Jos funcţionează 40 de centre de asistenţă socială, după cum urmează:

Aşezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare, Galaţi, în care 30 de asistate cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani au beneficiat de educaţie, cazare, hrană, îmbră­căminte, încălţăminte, materiale sanitare, rechizite şcolare, cheltuieli de transport, asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, se ridică la suma de 225.705 lei;

– Aşezământul socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat, care oferă servicii socio-medicale, de masă şi cazare, precum şi spaţii pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii etc. Până în momentul de faţă, în cadrul clinicii, cu sprijinul cadrelor medicale voluntare, au beneficiat de tratamentele medicale 176 de vârstnici, a căror situaţie materială este precară, valoarea acestor servicii ridicându-se la suma de 153.500 lei. Totodată, au fost realizate şi investiţii pentru construirea noului corp al clinicii medicale, costurile acestora ridicându-se la valoarea de 260.000 lei.

Cele 3 centre medicale din judeţul Galaţi şi cele 2 din judeţul Brăila au oferit, în anul 2011, servicii specifice gratuite unui număr de 2.828 pacienţi, în valoare de 72.344 lei.

În Eparhie funcţionează 2 grădiniţe parohiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti. Beneficiari sunt 66 de copii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 10.400 lei.

În anul 2011, prin cele 26 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 1.092.237 lei, la un număr de 1.129 beneficiari.

Activitatea social-filantropică şi misionară, în cadrul centrelor multifuncţionale de servicii soci-ale – trei destinate copiilor proveniţi din familiile sărace („Speranţa”, „Sf. Spiridon” şi „Sf. Antonie cel Mare” – Galaţi) şi unul pentru bătrâni („Speranţe pentru vârsta a III-a” – Galaţi), s-a desfăşurat în parteneriat cu instituţii locale de asistenţă socială. De serviciile acestor centre beneficiază un număr de 182 de persoane (132 de copii şi 50 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 764.054 lei.DSC0526

Centrul destinat promovării economiei sociale, proiect derulat în parteneriat cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, a organizat în acest an 26 de seminarii de informare, în cele 13 judeţe din regiunile Sud-Est şi Sud Muntenia, cu participarea a 700 de persoane, şi a realizat, în patru sesiuni, strategia de promovare a economiei sociale pe următorii 5 ani.

Pe parcursul anului 2011 au fost desfăşurate numeroase activităţi de ajutorare a credincioşilor, atât la nivel de parohie, cât şi în cadrul altor instituţii, 16 programe sociale eparhiale fiind cu caracter permanent, valoarea ajutoarelor acordate având valoarea de 1.147.670 lei, iar de la Centrul eparhial, Reşedinţă şi Catedrala Arhiepiscopală, suma de 146.662 lei.

Asistenţa religioasă în in-stituţiile bugetare este asigurată de 20 preoţi capelani. În anul care s-a încheiat, un număr de 9.003 persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându-se la suma de 146.082 lei.

Cu sprijinul celor 11 asistenţi şi lucrători sociali s-au efectuat 2.637 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate, valoarea ajutoarelor acordate fiind de 286.947 lei.

Şi în anul 2011 s-au făcut remarcate activităţile filantropice organizate de asociaţiile misionare, care activează pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele locale din Galaţi, Brăila şi Tecuci ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România (s.n.f.o.r.); Asociaţia medicilor creştin-ortodocşi „Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan“, Galaţi; filiala Galaţi a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), valoarea acestor ajutoare ridicându-se la suma de 41.140 lei.

Valoarea totală a activităţilor social-filantropice desfăşurate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2011, este de 4.412.258 lei, numărul total al beneficiarilor la nivel de eparhie fiind de 38.814  persoane.

V. Activitatea misionară şi pastorală a Bisericii

Activitatea pastoral – misionară pentru păstrarea şi apărarea dreptei credinţe s-a desfăşurat şi în anul 2011 în conformitate cu rânduielile tradiţionale ale Bisericii noastre, cu hotărârile sinodale în domeniu, precum şi cu comandamentele locale impuse de specificul zonal, stabilite de forurile eparhiale de decizie, punându-se accent pe păstrarea şi apărarea dreptei-credinţe.

Evenimentele anului 2011 s-au consIMG0783tituit şi în momente de mare impact catehetic şi misionar, acestea debutând cu binecuvântarea noului an 2011 prin săvârşirea slujbei de Te-Deum la începutul Noului An, în toate bisericile şi mănăstirile eparhiei.

A continuat organizarea pelerinajelor cu sfinte moaşte aflate în patrimoniul spiritual al Eparhiei, ocazii de manifestare a evlaviei şi credinţei dreptmăritorilor creştini: pelerinajul cu moaştele Sfântului Ioan Casian de la Catedrala arhi-episcopală la biserica ocrotită de sfinţii stră-români Sf. Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman (27 februarie 2011); tradiţionalul pelerinaj la Mănăstirea Buciumeni, în data de 13 iunie 2011, la praznicul Preasfintei Treimi, a unui număr de circa 1.000 tineri liceeni din judeţele Galaţi şi Brăila, în cadrul căruia li s-a vorbit despre familia creştină întemeiată pe Sfintele Taine ale Botezului şi Cununiei; pelerinajul cu sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae, la Mănăstirea Măxineni (23 – 24 iunie 2011); în perioada 1-14 august 2011 a fost organizat pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia au fost vizitate aproximativ 50 de comunităţi parohiale din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor şi Covurlui.

Momente cu intense rezonanţe în viaţa slujitorilor şi a credincioşilor din Eparhie şi din alte zone ale ţării l-au reprezentat, în perioada 26-30 noiembrie 2011, în cadrul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei, pelerinajul la racla cu sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Spiridon, aduse la Galaţi de către o delegaţie a Mitropoliei de Cherchira şi Paxos, condusă de ÎPS Mitropolit Nectarie, precum şi pelerinajul cu părticele din moaştele Sf. Ap. Andrei şi ale Sf. Ierarh Nicolae (4 decembrie 2011), cu prilejul Sărbătorilor spirituale ale municipiului Brăila.

Amintim aici şi procesiunea din Duminica Intrării Domnului în Ierusalim (16 aprilie 2011), de la Catedrala arhiepiscopală, la care au participat preoţi şi credincioşi din municipiul Galaţi, precum şi primirea, în Sâmbăta Mare (23 aprilie 2011), la Catedrala arhiepiscopală, a Luminii sfinte de la Ierusalim, preluată de la Bucureşti de o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos şi oferită tuturor preoţilor din judeţele Galaţi şi Brăila.

Adunarea naţională a tinerilor din Oastea Domnului, care a avut loc în data de 30 aprilie a.c. la Catedrala „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Tecuci s-a desfăşurat sub genericul „Tânărul, în Hristos, pe calea familiei”. Sfânta Liturghie care a precedat evenimentul a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian Crăciun, în prezenţa a cca 300 de credincioşi membri ai Asociaţiei „Oastea Domnului”.

La sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci (14 septembrie 2011), din iniţiativa Chiriarhului locului, a fost organizată în cele două municipii ale eparhiei, Galaţi şi Brăila, procesiunea eparhială „Pe calea Sfintei Cruci… bucurie sfântă la toată lumea!”.

Împlinirea a doi ani de la ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie (27 septembrie 2011) a fost marcată prin săvârşirea la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, a slujbei Sfintei şi dumnezeieştii Liturghii, precum şi a slujbei de Te-Deum, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de preoţi, personalităţi şi credincioşi din întreaga Eparhie.

La nivelul celor 8 protopopiate ale Eparhiei, activitatea misionară a fost realizată de părinţii protoierei, sprijiniţi de misionarii protopopeşti, preoţi reprezentativi din cadrul protoieriilor şi administraţia protopopească. De un real folos s-a dovedit, şi în anul 2011, activitatea celor 45 de misionari protopopeşti, care au coordonat împreună peste 930 de slujbe şi vizite misionare.IMG9017

În cadrul fiecărei parohii au fost desfăşurate săptămânal, cel puţin două din cele patru programe pastoral-misionare: „Programe pastoral-misionare pentru cei ce nu frecventează biserica”, „Cursuri de lectură şi exegeză biblică”, „Programe pastorale dedicate tinerilor” şi „Studierea critică şi apologetică a doctrinelor şi practicilor neoprotestante”. Din datele furnizate de parohii rezultă că au fost organizate aproximativ 8.500 de activităţi.

Activitatea misionară la nivel parohial. În fiecare parohie, Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii a fost marcat printr-o activitate liturgică, catehetică şi misionară corespunzătoare, care a inclus: organizarea, în data de 28 august   a.c., a programului eparhial „Tinerețe și viață îndelungată, daruri de la Dumnezeu pentru binele familiei creştine”, dedicat familiilor care au împlinit anul acesta 25 sau 50 de ani de la căsătorie; cu acest prilej a fost oferită broşura „Sfânta Taină a Cununiei” din colecţia „Liturgica” şi lucrarea intitulată „Familia, părinţi şi copii” a monahului Moise Aghioritul, tipărite la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos; tematica întrunirilor cercurilor misionare a fost axată pe cele două teme sinodale; problema divorţurilor a fost dezbătută cu prioritate în cadrul cercurilor misionare şi au fost căutate soluţii pentru a  sprijini moral sau material familiile care se află în prag de divorţ; au fost pregătite şi susţinute predici şi cateheze privitoare la Sfintele Taine şi la numele primit la Taina Sfântului Botez; vizitele pastorale individuale au avut ca scop catehizarea persoanelor ce urmează să primească Sfânta Taină a Botezului (părinți și nași) sau a Sfintei Cununii; au fost realizate lecţii practice în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor” cu prezentarea obiectelor de cult folosite în administrarea Tainei Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii.

Activitatea editorială. La iniţiativa Înaltpreasfinţitului Pă-rinte Arhiepiscop Casian, a fost amenajată şi dotată cu cele necesare, iar cu ocazia şedinţei de lucru a Consiliului Eparhial din data de 12 iulie 2011, a fost inaugurată Tipografia eparhială „Candela cuvântului”, amenajată în cadrul clădirilor anexe ale imobilului achiziţionat de Eparhie în str. Mihai Bravu nr. 13.

În Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-au pregătit şi au apărut următoarele 8 volume cu caracter teologic, pastoral-misionar şi social-filantropic: Biserică. Misiune. Slujire, vol. 10,  544 p.; Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, fascicula X, 352 p.; Ajută-ţi aproapele! Credinţă. Liturghie. Filantropie în Arhiepiscopia Dunării de Jos, 120 p; Mărturisirea dreptei-credinţe, reflectată în viaţa de seminar şi în cea de familie, 128 p; pr. prof. acad. Dumitru Popescu, Hristos. Biserică. Misiune, 284 p.; pr. prof. Costel Bulgaru, Sfânta Taină a Cununiei, 204 p.; Moise Aghioritul, Familia, părinţi şi copii, 72 p; Jean Marc Prieur, Faptele Apostolului Andrei, 192 p. (traducere în limba română de pr. dr. Aurel Grigoraş).

S-au redactat şi publicat 6 broşuri, în colecţiile „Liturgica“ – Prohodul Domnului, nr. 59, ediţia a III-a, 65 p; Sfânta Taină a Cununiei, nr. 60, 32 p., Sfânta Taină a Botezului, nr. 61, 32 p.; Viaţa, minunile şi acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, nr. 62, ediţia a II-a, 88 p. şi „Misionaria” – „Poarta cerului”. Biserica din Brătuleşti, nr. 6, 52 p;  Taina Sfântului Botez în viaţa tinerilor, nr. 7, 112 p.

Pastorala de Sfintele Paşti, intitulată „Învierea Domnului – veşmântul luminos al Botezului“ şi cea de la Naşterea Domnului, cu titlul „Naşterea Domnului, cununa familiei creştine“, semnate de chiriarhul locului, calendarele bisericeşti (foaie, cu file, agendă şi tip-iconiţă), felicitări şi iconiţe reprezentând mai mulţi sfinţi cu mare evlavie în popor şi periodicul eparhial „Călăuză Ortodoxă” (în 8 apariţii, nr. 266-277) încheie şirul producţiilor editoriale pentru anul 2011.IMG9767

VI. Activitatea administrativ-financiară

(în lumina prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti şi ale hotărârilor Sfântului Sinod)

Pe parcursul anului 2011, activitatea administrativ financiară s-a desfăşurat potrivit art.106, alin. 1-3 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Român”, hotărârilor organismelor bisericeşti centrale şi eparhiale şi Legii contabilităţii. Aplicarea hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la disciplina administrativ-bisericească şi financiar-contabilă (nr. 3781/2009, 860 şi 4645/2010, 8783/2011) în derularea activităţii economico-finaciare, la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din cadrul Arhiepiscopiei, a sporit disciplina finaciar-contabilă, trans-parenţa şi implicarea organismelor statutare la păstrarea şi sporirea patrimoniului bisericesc.

În cadrul Permanenţei Con-siliului Eparhial din data de 07.12.2011 (p.v. nr. 4193/2011) s-a luat act de Hotărârea nr. 8783/2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ce conţine măsurile cu caracter unitar aplicabile la nivelul tuturor parohiilor şi mănăstirilor din Patriarhia Română, pentru prevenirea unor nereguli şi abateri de la disciplina financiar- contabilă, asigurarea transparenţei şi corectitudinea personalului clerical şi a fost transmisă în regim de urgenţă la toate parohiile şi mănăstirile, spre aplicare.

La nivelul Arhiepiscopiei au fost luate următoarele măsuri:

– în cadrul Permanenţei Consiliului eparhial s-a luat act de hotărârile Sf. Sinod şi s-au stabilit măsurile de urmat în vederea aplicării prevederilor canonice, statutare, regulamentare şi legale în activitatea financiar-contabilă şi administrativ-patrimonială a Centrului Eparhial şi a tuturor subunităţilor;

– adresele sinodale au fost transmise tuturor subunităţilor spre studiu, analiză, însuşire şi aplicare întocmai, la nivel de parohie, mănăstire şi protopopiat;

– au fost actualizate formularele de inspecţie financiară şi generală cu rubrici care să evidenţieze modul aplicării normelor hotărârilor sinodale şi rezultatele obţinute;

– prevederile sinodale au fost incluse în metodologia existentă privind inventarierea patrimoniului fiecărei subunităţi, rezultatele fiind centralizate în Darea de seamă anuală.IMG0239

Prin aplicarea hotărârilor sinodale la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti, s-a realizat co-responsabilitatea, transparenţa şi implicarea organismelor parohiale în administrarea averii bisericeşti.

Sprijinirea materială a ac-tivităţii pastoral – misionare şi întrajutorarea frăţească a unităţilor bisericeşti (Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial).

I. Prin specificul său, Fondul Central Misionar este menit să sprijine financiar numeroasele proiecte organizate de către Biserica Ortodoxă Română privind întreţinerea, restaurarea, pictarea de sfinte lăcaşuri de închinăciune, precum şi pentru activităţile pastoral-misionare din ţară şi din diaspora.

La nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu prilejul desfăşurării colectei pentru Fondul Central Misionar – 2011, a fost colectată suma 156.188 lei, din care, potrivit Hotărârii Sfântului Sinod nr. 1947/2003, s-a efectuat viramentul în procent de 60%, către Administraţia patriarhală în valoare de – 93.659 lei, iar procentul de 40%, în valoare de 62.529 lei, a rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei, spre a fi distribuit prin acordarea de ajutoare la susţinerea lucrărilor de construire din nou sau renovare a bisericilor de la parohiile sau mănăstirile cu posibilităţi financiare reduse sau nou înfiinţate.

II.  În vederea distribuirii ajutoarelor financiare, în funcţie de situaţiile concrete la nivel de eparhie, în cadrul lucrărilor Consiliului Eparhial din data de 16.07.2011, pe temeiul art. 95, lit. f din Statutul B.O.R, s-a aprobat înfiinţarea a patru conturi:

1. „Păstorul cel Bun şi Milostiv” – pentru ajutorarea preoţilor şi a familiilor lor, care întâmpină dificultăţi materiale, din Fondul Pastoral Eparhial, care a fost constituit potrivit hotărârilor nr. 4244 şi 5212/2010 ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Valoarea totală a ajutoarelor se ridică la suma de 13.200 lei pentru 15 clerici de la unităţi de cult cu venituri reduse;

2. „Râvna Casei Tale, Doamne…” – pentru ajutorarea unităţilor de cult care întâmpină dificultăţi la derularea lucrărilor de construcţii, consolidări, pictură etc., având ca sursă de venit cota de 40%, din colecta F.C.M., care revine Arhiepiscopiei potrivit Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Orto-doxe Române, nr. 1947/19.06.2003, precum şi fondurile proprii ale Centrului Eparhial. Din acest cont au beneficiat de ajutoare 24 de  subunităţi, valoarea totală fiind de 435.754 lei;

3. „Tinereţe şi credinţă” – pentru susţinerea tinerilor evlavioşi şi merituoşi, având ca sursă de venit încasările din contul „Şcoli Teologice”. Din acest cont au fost susţinute 22 de activităţi, pentru 1.420 de beneficiari, valoarea totală a ajutoarelor fiind de 39.664  lei; de asemenea, amintim aici faptul că, un număr de 24 de studenţi au beneficiat şi în acest an de ajutoare în valoare de 24.600 lei din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian”, constituită din contribuţia personală a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian, cu salariul său de profesor universitar.

4. „Ajută-ţi aproapele” – pentru acordarea de ajutoare filantropice credincioşilor aflaţi în dificultate şi diverse cazuri sociale şi de boală. Pe parcursul anului au beneficiat de ajutoare financiare de la Centrul eparhial 372 de persoane, valoarea totală a ajutoarelor fiind de 95.318 lei; din fondurile Catedralei Arhiepiscopale au fost acordate ajutoare în valoare de 11.954 lei, de care au beneficiat 247 persoane; din fondurile proprii de la Reşedinţa arhiepiscopală au fost acordate ajutoare în valoare de 26.190 lei, pentru 235 de persoane, iar prin Cantina socială eparhială „Sf. Ierarh Nicolae” 150 de persoane au beneficiat cinci zile pe săptămână de o masă gratuită la prânz, costul total fiind de 84.000 de lei .

Activitatea de întrajutorare s-a desfăşurat şi prin programe iniţiate la nivel de eparhie, astfel:

a) Proiectul de întrajutorare parohială, derulat în conformitate cu prevederile art. 46, alin. 2) din Statutul B.O.R. şi în baza Deciziei chiriarhale nr. 261/2006. În cursul anului 2011, 34 de parohii au beneficiat de sprijin în cadrul acestui program, valoarea totală a acestora fiind de 35.743 de lei, din care susţinere financiară de 18.901 lei şi ajutoare materiale 16.842 lei;

b) Reducerea la 1 leu/an a plăţii dotaţiilor pentru susţinerea activităţii instituţiilor ierarhice su-perioare, în cazul unui număr de 49 de parohii cu venituri reduse, valoarea totală a sumei reduse, pentru anul 2011, fiind de 7.203 lei;

Valoarea totală a ajutoarelor acordate de Centrul eparhial în anul 2011 se ridică la 761.620 lei, de care au beneficiat 54 clerici, 2.663 persoane şi 107 subunităţi.

Aspecte privind disciIMG3086plina în domeniul patrimoniului bisericesc (bunuri în proprietăţi, în folosinţă, redobândire de bunuri).

Sub acest aspect, activitatea de evidenţiere, păstrare şi dobândire a patrimoniului bisericesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în anul 2011, s-a desfăşurat potrivit prevederilor Statutului Bisericii Ortodoxe Române, a ultimelor Hotărâri ale Sfântu-lui Sinod al B.O.R. 3781/2009, 860/2010, 4645/2010, a hotărârilor Consiliului Eparhial şi Permanen-ţei Consiliului Eparhial şi a legislaţiei în vigoare, astfel:

– în cursul anului 2011 au fost intabulate toate proprietăţile Centrului eparhial;

– la nivelul subunităţilor, pro-cesul de intabulare se desfăşoară funcţie de proiectele iniţiate de parohii, mănăstiri şi aşezăminte, la documentaţia cărora este necesară dovedirea dreptului de proprietate asupra imobilului;

– pentru anul viitor, în colaborare cu O.C.P.I. Galaţi, este iniţiată o acţiune de intabulare a tuturor bisericilor construite înainte de 1989, iar în Brăila iniţiativa aparţine unui consilier eparhial;

– la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti este stabilit termenul de 31 dec. pentru inventarierea patrimoniului;

– în cursul anului, Arhiepiscopia a achiziţionat sediul administrativ al fostei Ferme nr. 3 – Greaca, în zona unde, potrivit Legii 1/2000, Centrului Eparhial, protoieriilor, parohiilor şi mănăstirilor le-a fost retrocedată o suprafaţă de teren arabil, precum şi o suprafaţă de pădure în zona Lacu Sărat – Brăila. Achiziţiile s-au făcut cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii Sfântului Sinod nr. 3781/2009.

VII. Activitatea patrimonială şi a construcţiilor bisericeşti

Construirea de noi lăcaşuri de cult, repararea, restaurarea altor biserici şi edificii bisericeşti. Lucrarea de zidire şi înfrumuseţare, de îmbogăţire şi conservare a patrimoniului bisericesc rămâne, în cadrul Eparhiei Dunării de Jos, una permanentă, numărul şantierelor din eparhie ridicându-se la 335, cu toate că, la nivelul întregii ţări, şi 2011 a fost un an de criză economică, cu multiple implicaţii în societate.

În cursul acestui an s-au remarcat la Centrul eparhial lucrările de amenajare a Tipografiei eparhiale „Candela cuvântului” şi de restaurare a Reşedinţei arhiepiscopale, corpul B. S-au continuat în ritm susţinut lucrările de restaurare a vechii biserici de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab, lucrare ajunsă la turle. De asemenea, menţionăm strădania Eparhiei, de continuare a lucrărilor la „Centrul social medical pentru persoane de vârsta a III-a «Sf. Mc. Pantelimon», Lacu Sărat”.

În ceea ce priveşte pictarea şi reIMG1543pictarea lăcaşurilor de cult, în număr de 51 de şantiere, acestea sunt supravegheate permanent de către personalul din cadrul Sectorului patrimoniu şi construcţii bisericeşti, toate lucrările având avizul Comisiei de Pictură Bisericească.

Cele 335 de şantiere existente în Eparhie sunt repartizate astfel: 187 şantiere construcţii din nou (65 biserici, 37 clopotniţe, 39 case parohiale, 24 case de prăznuire, 22 alte lucrări de construcţie); 88 şantiere de  reparaţii şi consolidări (83 biserici, 2 clopotniţe, 3 case parohiale); 9 şantiere mănăstireşti; 51 şantiere de pictură (35 pictură din nou, 16 restaurare pictură).

Sursele de finanţare pentru lucrările executate  în cursul anului 2011 provin de la  Guvern, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, prefecturi, consilii judeţene, primării, sponsori şi contribuţii de la credincioşi.

Privind în viitor, ne dăm seama că lucrările de construire şi înfrumuseţare a lăcaşurilor de cult nu s-au încheiat, nici pe departe. Ele vor continua şi în anii care vor urma, dar toate se pot face numai cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi, bineînţeles, cu strădania oamenilor. Trebuie să remarcăm aici că Eparhia noastră se află într‑un proiect de accesare de fonduri europene de mare anvergură în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5.1.

Avem în vedere accesarea de fonduri pentru restaurarea şi valorificarea durabilă a patri-moniului cultural, pentru două mari proiecte importante ale Eparhiei, respectiv: „Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Palatului episcopal- Muzeul istoriei, culturii şi spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos” şi „Restaurarea, consolidarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni”.

Extras din rapoartele

ppcc consilieri administrativi

ai Centrului Eparhial