Prezenţe notabile ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Eparhia Dunării de Jos

17 octombrie 2006 - Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la slujba de resfinţire a Catedralei din Galaţi
17 octombrie 2006 - Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la slujba de resfinţire a Catedralei din Galaţi

Mărturii ale dragostei jertfelnice

La începuturile sale, Eparhia Dunării de Jos, cu al său judeţ Covurlui din istorica provincie a Ţării Moldovei, a făcut parte din Mitropolia cu acelaşi nume. Astăzi, datorită contextului religios-misionar, ea este inclusă în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, dar rămânând în comuniune cu „sora” ei mai mare de odinioară.

Încă pe când se afla la Iaşi, în scaunul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (pe atunci ÎPS Mitropolit Daniel) a purtat de grijă faţă de credincioşii din zona Moldovei de Jos, binecuvântând aceste ţinuturi istorice unde a propovăduit întâiul Apostol al Mântuitorului nostru Iisus Hristos – Sfântul Apostol Andrei şi pe unde, în secolul al XVI-lea, a trecut „odorul” cel mai de preţ al Ţării Moldovei – moaştele Sfintei Preacuvioase Parascheva, ajungând, prin râvna şi evlavia domnitorului Vasile Lupu, la Iaşi, de unde veghează toată Moldova.

Aşa se face că în perioada 16-17 octombrie 1996, moaştele Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul României, au poposit pentru o zi şi la Catedrala Episcopală din Galaţi, graţie bunăvoinţei şi binecuvântării oferite tuturor gălăţenilor de către ÎPS Mitropolit Daniel, care făcuse toate demersurile necesare pentru aducerea lor la Sărbătoarea Sf. Paracheva de la Iaşi (12-19 octombrie 1996). Nu a fost uitat acest gest măreţ şi părintesc totodată al actualului Părinte Patriarh al României de niciun suflet curat de gălăţean, iar mărturia calendaristică locală consemnată pentru data de 17 octombrie ne arată tuturor că numai prin prietenia cu sfinţii devenim şi noi sfinţitori, prin faptele, gesturile şi cuvintele noastre.

24 iulie 2005 - Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul slujitorilor de la Dunărea de Jos
24 iulie 2005 - Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul slujitorilor de la Dunărea de Jos

În zilele de 2-5 septembrie 1998, ÎPS Mitropolit Daniel împreună cu ÎPS Mitropolit Petru l-au vizitat frăţeşte la Galaţi pe PS Episcop Casian al Dunării de Jos, prilej cu care ÎPS Sa menţiona într-un scurt interviu că „aici, la Dunărea de Jos, mirenii sunt foarte activi alături de preoţii lor!”.

Un an mai târziu, pe 13 iulie 1999, ÎPS Mitropolit Daniel poposea la Catedrala Dunării de Jos din Galaţi, slujind, alături de chiriarhul locului, PS Episcop Casian, slujba de Te Deum la deschiderea celei de-a 84-a serii de Cursuri pastorale şi de îndrumare  misionară pentru slujitorii altarelor din eparhiile Dunării de Jos şi Buzău.
Simţind poate vibraţia cre-dincioşilor gălăţeni faţă de sfinţii lui Dumnezeu şi fidel vocaţiei de arhipăstor şi veghetor al credinţei şi evlaviei autentice creştine, ÎPS Mitropolit Daniel mai face o bucurie spirituală de neuitat oraşului de la Dunăre: la aproape 5 ani după aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei, tot de la Iaşi şi tot prin mijlocirea ÎPS Mitropolit Daniel, va trece pe la Galaţi şi Brăila cinstitul Brâu al Maicii Domnului (17 octombrie 2001), bucurând inimile credincioşilor de la Dunărea de Jos. Tot în acelaşi an, ÎPS Sa oferă, ca semn al dragostei sale părinteşti, un veşmânt al Preacuvioasei Parascheva pentru închinarea credincioşilor din Catedrala Episcopală din Galaţi, la hramul ei din 30 noiembrie 2001.
Era firesc ca slujitorii şi credincioşii din cetatea Sf. Ap. Andrei să mulţumească la unison pentru „darurile” bogate şi prilejurile binecuvântate ale ÎPS Sale pentru noi. Iar acest lucru nu se putea realiza decât la Sfânta Liturghie, iar cel mai frumos prilej fiind hramul urbei gălăţene (30 noiembrie 2003). La final, mulţumind pentru dragostea şi apropierea arătate faţă de gălăţeni, ÎPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a primit titlul academic de „Senator de Onoare” al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

În anul omagial al „Sfântului Voievod Ştefan cel Mare – 500 ani”, pe 4 iulie 2004, Înaltpreasfinţitul Părinte Daniel poposea din nou la Galaţi, însoţit de alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi de PF Părinte Sava, Primatul Bisericii Ortodoxe a Poloniei, pentru a binecuvânta lansarea la apă a Pânzarului moldovenesc. Cu acest prilej, ÎPS Sa a mărturisit: „Această corabie a lui Ştefan cel Mare este un simbol al unirii peste veacuri cu voievodul şi cu toate generaţiile de ctitori care au construit corăbii ale credinţei!”.

În vara anului următor, Eparhia Dunării de Jos era vizitată din nou de către ÎPS Mitropolit Daniel pentru mai multe zile, coliturghisind, mai întâi, în Catedrala din Galaţi, cu prilejul împlinirii a 11 ani de la întronizarea ÎPS Părinte Casian ca Episcop al Dunării de Jos (24 iulie 2005) şi săvârşind Sf. Liturghie la hramul Mănăstirii „Sf. Pantelimon” din localitatea brăileană Lacu Sărat (27 iulie 2005). Pe temeiul „prieteniei în Hristos” mărturisite de ierarhul de la Dunăre, şi în anul următor, pe 23 iulie 2006, va sluji Sf. Liturghie în Catedrala din Galaţi, la sărbătorirea a 12 ani de la întronizarea ÎPS Casian ca Episcop al Dunării de Jos şi va participa, de asemenea, la hramul Mănăstirii „Sf. Pantelimon”- Lacu Sărat (27 iulie 2006).

3 mai 2009 - Binecuvântare patriarhală pentru tinerii creştini din judeţul Galaţi
3 mai 2009 - Binecuvântare patriarhală pentru tinerii creştini din judeţul Galaţi

Toamna aceluiaşi an prilejuieşte o întreită sărbătoare la Galaţi: la 17 octombrie se împlineau 10 ani de la aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Galaţi, resfinţirea Catedralei Episcopale din Galaţi la 100 de ani de la punerea pietrei de temelie şi binecuvântarea Centrului Pastoral, Cultural şi Social „Sf. Ioan Casian” din incinta Centrului Eparhial Galaţi. La aceste binecuvântate festivităţi, la care a participat un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, au fost aduse spre închinare, tot de la Iaşi şi tot prin mijlocirea ÎPS Mitropolit Daniel, moaştele Sf. Nectarie Taumaturgul, o părticică din ele fiind oferită credincioşilor gălăţeni de către ÎPS Mitropolit Efrem de Ydra, Spetses şi Eghina (Grecia). De asemenea, toate manifestările liturgice şi culturale pregătite în acele zile au fost binecuvântate de prezenţa Preafericirii Sale, ÎPS Mitropolit Daniel oficiind slujba de resfinţire a Catedralei şi Sfânta Liturghie, sfinţind apoi şi noul centru.

La istoricul eveniment al întronizării Preafericirii Sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din Catedrala Patriarhală din Bucureşti (30 septembrie 2007) a fost prezentă şi o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos, condusă de PS Părinte Casian, care l-a felicitat pe noul întâistătător al Bisericii noastre, purtând în gând şi rugăciune pe credincioşii dunăreni.

După alegerea ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea Sa nu i-a uitat pe credincioşii de la Dunărea de Jos, binecuvântându-i personal în prima vizită în această eparhie în noua demnitate eclesială, la Mănăstirea Lacu Sărat (10 august 2008), unde, după ce a participat la Sf. Liturghie, a adresat aprecieri şi felicitări eparhiei şi ierarhului ei: „Felicităm pe Preasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos pentru lucrările minunate pe care le-a realizat cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin rugăciunile mănăstirilor, ale maicilor şi călugărilor, ale preoţilor şi credincioşilor, pentru că, într-adevăr, în fiecare an, găsim aici, în episcopie, ceva nou, ceva folositor, ceva util pentru Biserică. Aici găsim semne ale vredniciei şi hărniciei Eparhiei Dunării de Jos!”.

Bineînţeles, în calitate de întâistătător al locului, Preafericirea Sa nu putea să lipsească de la manifestările prilejuite de introducerea în calendarul Bisericii noastre a Sărbătorii Sf. Ierarh Atanasie Patelarie (Galaţi, 2-3 mai 2009), săvârşind Sfânta Liturghie în Catedrala din Galaţi şi prezidând ceremonia de canonizare. Cu acest prilej, suflarea creştinească de la Dunărea de Jos mulţumeşte Preafericirii Sale, acordând, prin dl primar Dumitru Nicolae, Distincţia de „Cetăţean de Onoare” pentru „ajutorul părintesc şi pentru darul unui sfânt patriarh de Constantinopol, care a vieţuit 12 ani şi astăzi ne ocroteşte, ne ajută şi ne dă tăria de a crede în mai-binele nostru şi al întregului popor!”.

Loc drag sufletului, dătător de pace duhovnicească monahului de vocaţie, şi în vara anului 2009, Preafericirea Sa va binecuvânta personal hramul Mănăstirii „Sf. Pantelimon” – Lacu Sărat (27 iulie 2009), adresând un cald cuvânt de învăţătură: „Dacă în vremuri de prigoană, părinţii după trup şi părinţii Bisericii, slujitori ai sfintelor altare, au avut atâta râvnă, cu atât mai mult trebuie ca în libertate să contribuim la formarea şi la creşterea copiilor şi a tinerilor noştri, pentru că trebuie să avem nădejdea că mulţi dintre ei vor deveni sfinţi, vor deveni slujitori ai Bisericii, vor deveni tămăduitori, vor deveni ajutători ai celor întristaţi şi necăjiţi!”

Un alt eveniment deosebit, care va prilejui vizita Preafericirii Sale în oraşul de la Dunăre va fi ridicarea Episcopiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie (27 septembrie 2009), când Preafericirea Sa va înmâna noile însemne arhiepiscopale chiriarhului Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, arătând că prin acest gest „este cinstită întreaga Eparhie şi este cinstită întreaga preoţime de aici şi întreg poporul cel dreptcredincios. Este o bucurie imensă pentru Eparhie, dar şi pentru întreaga Patriarhie Română pentru că, dacă într-o parte a Patriarhiei este ceva roditor, frumos şi luminos, toată Patriarhia se bucură şi creşte în demnitate!”.

De asemenea, în continuarea evenimentului, Preafericirea Sa a luat parte la Lucrările Comisiei de Istorie şi Studiu al Creştinismului, desfăşurate la Centrul social-filantropic „Sf. Pantelimon” de la Lacu Sărat în zilele de 28-29 septembrie 2009.

Rândurile de faţă nu se vor a fi doar o cronologie a unor fapte deosebite, care merită atenţia noastră, spre neuitare, dar, mai ales, spre re-exemplificare, ci, sperăm că ele poartă duhul comuniunii, al dragostei frăţeşti, pe calea sfinţilor care duce către Împărăţia lui Dumnezeu. Aşa precum venerăm paşii şi locurile celor bineplăcuţi Domnului, simţind duhul lor (de rugăciune, de evlavie, de smeriă cugetare, de jertfă personală), aşa trebuie să cinstim şi faptele „mai marilor noştri”, pe care Sf. Ap. Pavel ne îndeamnă „să le urmăm credinţa şi să ne bucurăm de pilda vieţii lor!”.

Pr. Adrian Portase