Olimpiada Naţională la disciplina Religie, ediţia a III-a, Galaţi, 17-21 aprilie 2011

Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul tinerilor olimpici la disciplina Religie
Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul tinerilor olimpici la disciplina Religie

În perioada 17-21 aprilie 2011, la Galaţi, cu binecuvântarea ÎPS dr. Casian, Arhiepiscopul  Dunării de Jos, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor, s-a desfăşurat a treia ediţie a Olimpiadei Naţionale de Religie. Conform regulamentului, la concurs au participat 250 de elevi, de clasele VII-XII, clasaţi pe primul loc la Olimpiada de Religie, faza judeţeană. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în conlucrare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi,  cu implicarea deosebit de importantă a Seminarului Teologic “Sf. Ap. Andrei”, care a fost şi centrul de comandă al concursului şi care a găzduit concurenţii – băieţi  şi a Colegiului Naţional “Costache Negri”, unde au fost găzduite fetele. De asemenea, în organizare s-a implicat şi Universitatea „Dunărea de Jos”, care a oferit aulele  Facultăţii de Mecanică din Galaţi, pentru desfăşurarea propriu-zisă a concursului.

Partea tehnică a olimpiadei a fost asigurată şi desăvârşit susţinută de Comisia Centrală, alcătuită din cadre didactice de maximă competenţă şi probitate profesională şi morală, de la mai multe unităţi şcolare din ţară, sub conducerea dlui conf. univ. dr. Vasile Timiş, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a dlui prof. Cătălin Pâslaru, inspector general în Ministerul Educaţiei. Comisia Centrală a formulat variantele de subiecte, a efectuat corectura lucrărilor, a clasificat concurenţii în baza punctajului obţinut de fiecare, a rezolvat problema contestaţiilor, legale şi inerente într-un concurs de o asemenea altitudine şi anvergură şi a împlinit şi o altă serie întreagă de atribuţiuni, prevăzute de regulamentul olimpiadei.

Te Deum la deschiderea Olimpiadei Naţionale de Religie
Te Deum la deschiderea Olimpiadei Naţionale de Religie

Pe plan local, Eparhia – prin binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun  şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi – prin aprobarea dlui inspector general şcolar, prof. Nelu Doruleţ Rezmeriţă au instituit o comisie de organizare, sub coordonarea subsemnaţilor, comisie din care au făcut parte cei mai bine cotaţi şi reprezentativi profesori de Religie din municipiul şi din judeţul Galaţi. Comisia locală a asigurat buna realizare a documentelor de bază, necesare desfăşurării şi a susţinut toată logistica nivelului secund de organizare.

Un concurs numai pentru… câştigători

Olimpiada de Religie, faza naţională, a fost pregătită la Dunărea de Jos printr-un program de mare anvergură, desfăşurat în toată Eparhia: premierea tuturor tinerilor care au participat la olimpiada de Religie, etapa judeţeană. Premierea s-a făcut solemn, în Sâmbăta lui Lazăr, seara, în cadrul pelerinajelor cu tinerii care au deschis slăvitul praznic al Intrării Domnului în Ierusalim, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în centre ca Brăila, Tecuci, Covurlui, Făurei, Însurăţei şi altele. Peste 600 de tineri gălăţeni şi brăileni au primit diploma „Tinereţe şi credinţă”, emisă de Eparhie, special pentru acest moment, şi daruri de cărţi şi iconiţe.

Duminică, 17 aprilie, în ziua praznicului Floriilor, membrii Comisiei Centrale, ai Comisiei judeţene şi mulţi elevi au participat la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală de către ÎPS Chiriarh al Dunării de Jos. În acest context, după săvârşirea Sfintei Liturghii, au fost premiaţi în chip special elevii gălăţeni şi brăileni care au obţinut premiul I la faza judeţeană a Olimpiadei de Religie şi au fost desemnaţi să reprezinte Eparhia şi cele două Inspectorate Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, la etapa naţională a concursului. Au primit premii şi diplome şi alţi elevi gălăţeni, care au obţinut minim nota 8,00  la olimpiada judeţeană.

Festivitatea de deschidere s-a desfăşurat în Catedrala Arhiepiscopală în seara aceleiaşi zile. Programul a debutat cu slujba Te-Deum-ului, la care au participat membrii elevi şi profesori ai tuturor delegaţiilor din judeţe, participanţi la eveniment. La momentul cuvenit,  ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a dat citire mesajului  Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis tinerilor, profesorilor – oaspeţi şi gazde şi instituţiilor organizatoare, cu prilejul acestui moment. Apoi ÎPS Chiriarh a rostit un cuvânt de zidire sufletească, apreciind tinerii prezenţi ca formând ,,o elită a Bisericii şi a şcolii româneşti, care îşi jertfesc această perioadă de vacanţă, după o altă etapă şcolară, densă şi solicitantă, pentru a fi în comuniune de spiritualitate şi credinţă cu alţi tineri din toată ţara şi pentru a înfrumuseţa Galaţiul, care a devenit, pentru câteva zile, capitatala tinerilor români ortodocşi.”

Au urmat alocuţiuni ale dl. conf. univ. dr. Vasile Timiş, ministru secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, dl. prof. Cătălin Pîslaru, inspector general în cadrul MECTS şi ale reprezentanţilor comunităţii locale.

La finele ceremoniei de deschidere, ÎPS Arhiepiscop a îndemnat pe elevii olimpici să abordeze concursul cu credinţa că doar simpla participare este o mare performanţă şi că, „indiferent de rezultatele  care se vor declara prin punctaje, pentru Domnul Hristos toţi sunteţi câştigători!”.

Desfăşurarea concursului

Profesori şi elevi la ora concursului
Profesori şi elevi la ora concursului

Concursul propriu-zis s-a desfăşurat luni, 18 aprilie şi a fost găzduit în câteva săli reprezentative din cadrul Universităţii gălăţene. Mai întâi tinerii au fost invitaţi în catedrala arhiepiscopală, unde au venerat sfintele moaşte ale sfinţilor pe care le adăposteşte racla din tezaurul spiritual al Catedralei, apoi au primit rugăciunea de luminare a minţii. Rânduiţi riguros în săli, pe nivele de clasă şi pe locuri, toţi participanţii au primit subiectele cu emoţie, dar şi cu nerăbdare şi cu dorinţa de a-şi etala cunoştinţele. Extrase prin tragere la sorţi, subiectele de concurs au vizat mai întâi evaluarea cunoştinţelor de religie ale olimpicilor, le-au oferit apoi prilejul de a-şi etala condeiul prin subiectele de creaţie propuse, dar s-au constituit şi în adevărate teste privind atitudinile comportamentale  şi deprinderile creştine pe care tinerii ar trebui să le manifeste în viaţa lor  personală, în familie, la biserică şi în societate.

Reacţii ca „A fost uşor!”, „Subiectele mi-au plăcut!”, „Am fost plăcut impresionat de modul de formulare a cerinţelor!”, „M-am putut manifesta ca bun creştin, prin această lucrare!”, mediatizate prin TV Trinitas, au demonstrat modul în care tinerii au făcut faţă, cu brio, acestei întreite probe: de ştiinţă, de credinţă şi de viaţă.

Programe de cunoaştere şi vizitare a unor obiective din eparhie

Luni, 18 aprilie, după desfăşurarea concursului, elevii participanţi au avut şansa vizitării unor importante obiective religioase şi culturale ale oraşului Galaţi. Pe grupe, sub îndrumarea profesorilor de Religie – gazde, oaspeţii au fost uimiţi de colecţia impresionantă de flori şi plante a Grădinii Botanice din Galaţi, au admirat Acvarium-ul şi Planetarium-ul din municipiu. Tot pe grupe, oaspeţii au admirat Dunărea, de pe faleza superioară, au vizitat istorica biserică Precista – efigie pentru oraşul nostru şi s-au bucurat de scurte croaziere pe fluviu cu nava – şcoală a Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. La sfârşitul zilei, tinerii au participat la slujba Deniei, la Catedrala Arhiepiscopală.

Marţi, 19 aprilie, elevii şi profesorii lor însoţitori au participat la un pelerinaj la biserici şi mănăstiri din judeţele Galaţi şi Brăila. Două grupe mari de pelerini, au vizitat mănăstirile de la Vladimireşti, Cudalbi, Lacu Sărat şi alte repere importante (catedrala şi biserica „Sfinţii Arhangheli” din Brăila, staţiunea Lacul Sărat, biserica, Centrul pentru tineret şi muzeul etnografic din Lieşti). Pretutindeni, oaspeţii au fost întâmpinaţi cu dragoste şi bucurie duhovnicească, au fost ghidaţi şi înştiinţaţi asupra istoriei locurilor şi au fost trataţi cu bunătăţi.

Membrii  Comisiei Centrale a vizitat Aşezământul Eparhial “Sfântul Vasile cel Mare” şi Centrul Social Parohial “Sfântul Spiridon” din Galaţi, apreciind mult activitatea de educaţie a asistaţilor şi jertfa social-filantropică, desfăşurate aici.

Miercuri, 20 aprilie, tinerii au putut vizita Muzeul de Istorie şi Palatul episcopal care acum găzduieşte Muzeul de Arte Vizuale, dar şi alte obiective de interes turistic şi cultural din municipiul Galaţi.

Premii pentru olimpici

Aspect din timpul desfăşurării olimpiadei
Aspect din timpul desfăşurării olimpiadei

Urmare evaluării lucrărilor, Comisia Centrală a realizat şi clasamentul valoric al olimpicilor, dintre care, cei dintâi, pe nivele de clasă, sunt următorii:

– Fotache Ana Maria – clasa a VII-a, Şcoala nr. 29 „Sfânta Ana”, Galaţi (media 10,00)
– Anghelache Alina Manuela – clasa a VIII-a, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11, Botoşani (media 9,80);
– Ciobanu Daniela Nicoleta – clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Oneşti (media 10,00);
– Ştefan Ana Maria – clasa a X-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi (media 9,80);
– Muscă Cristina – clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi (media 9,95)
– Oarga Cătălin – clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Turda (media 10,00).

Trebuie subliniat şi apreciat faptul că Dunărea de Jos a obţinut 4 premii şi 2 menţiuni! Festivitatea de decernare a premiilor, găzduită de Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, a avut loc miercuri, 20 aprilie.  La acest moment, alături de ÎPS Arhiepiscop au participat şi oficialităţi locale, care au dorit a sublinia, prin prezenţa lor, importanţa pe care a avut-o, pentru zonă, acest eveniment. Premianţii au primit diplome şi sume prevăzute în bugetul olimpiadei, din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cărţi, din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Totodată, din dorinţa de a evidenţia şi anumite talente speciale, constatate de comisie la unii dintre tinerii olimpici, au fost acordate şi câteva premii speciale, mai multor, tineri, din partea unor instituţii locale, după cum urmează: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Galaţi, Prefectura Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, cotidianul “Viaţa liberă”, Inspectoratul pentru Culte şi Cultură al Judeţului Galaţi.

Premiile speciale au constat în diplome, plachete, cărţi şi suma de 300 de lei pentru fiecare tânăr nominalizat.

Mărturii de la participanţi

Premierea câştigătorilor
Premierea câştigătorilor

Din mărturiile culese de noi, de la oaspeţi, reiese că experienţa „Galaţi” a fost, pentru tinerii olimpici, mai mult decât benefică. S-au întors acasă mai bogaţi sufleteşte, cu mai multe cunoştinţe despre această parte a ţării despre care –  unii –  aveau doar câteva date mai mult de la orele de Istorie sau Geografie, au văzut Dunărea şi au „făcut cunoştinţă” cu ea şi, nu în ultimul rând, au cunoscut tineri din toată ţara. Iată câteva dintre exprimările lor:

„Fiind prima dată pentru mine când participam la olimpiada naţională de religie, după mulţi ani în care m-am străduit să mă autodepăşesc, eram foarte încântată şi, de asemenea, stresată din cauza presiunii pe care o simţeam.

Însă, deoarece îmi dorisem cu atâta ardoare să trec la următoarea fază, euforia a revenit.

După multe pregătiri, timpul a trecut, iar momentul plecării a sosit, aducând emoţii şi entuziasm.

Ajungând la Galaţi, după un drum cu peripeţii, mi-am dorit imediat să intru în cameră şi să mă odihnesc. Acolo a cunoscut fetele din Botoşani cu care am petrecut un timp foarte plăcut. În seara dinainte de concurs toate eram dornică să mai acumulăm un strop de înţelepciune, iar împreună ne-am încurajat reciproc şi ne-am mai ridicat moralul.

Apoi, în următoarea zi a avut loc „proba de foc”, care a presupus o provocare pentru oricine. Dar cu ajutorul Domnului am putut să dăm tot ce era mai bun.

Ca o recompensă pentru tot efortul depus, programul de după amiază ne-a permis să uităm de griji. Eu consider că voiajul pe Dunăre cu vaporul a fost impresionant, mai ales că nu avem ocazia să vizităm asemenea locuri în fiecare zi şi că a fost prima dată când am văzut oraşul Galaţi.

Marţi a urmat un pelerinaj, unde am vizitat numeroase mănăstiri, iar apoi am trecut prin clipe grele, deoarece rezultatele urmau să apară iar toată lumea era impacientată.

Dar, până la urmă presiunea s-a disipat şi multe râsete s-au auzit şi câteva lacrimi au curs. Totuşi, partea pozitivă era că incertitudinea dispăruse.

Ultima zi a fost tot bună; ultimele retuşuri, suvenituri, amintiri, poze, premiile, ultimele promisiuni înainte de plecare şi nostalgia clipelor petrecute împreună cu colegele de cameră. Inevitabil am cunoscut noi prietene, de la care am putut să aflăm lucruri noi şi cu care ne-am distrat de minune.

Cum spuneam, această călătorie a fost plină de premiere: prima olimpiadă naţională, prima vizită în Galaţi, prima plimbare cu vaporul şi prima întâlnire cu acest gen de situaţii. De asemenea, trebuie să amintim şi o persoană foarte importantă, fără de care nu ne-am fi putut descurca, coordonatoarea noastră din Galaţi, o doamnă distinsă, amabilă, sinceră şi foarte simpatică. Ea ne-a ajutat foarte mult şi vom fi veşnic recunoscători pentru eforturile ei.

Aş dori să închei precizând că, deşi au existat mici incidente care puteau să strice voiajul, farmecul lui a rămas neştirbit, deoarece am avut parte de experienţe atât de înălţătoare, festivitatea de deschidere, deniile, acatistele citite împreună cu elevele din Botoşani înainte şi după competiţie, spiritul de colegialitate şi cordialitate, dreptatea dintre competitori, amintirile de neuitat vor rămâne pentru totdeauna gravate în mintea mea. Mărturisesc solemn că experienţa acumulată mi-a deschis orizonturile spre o nouă perspectivă, o pregătire propice pentru întâmpinarea luminii praznicului Învierii, care ne va încălzi sufletul.” (Diana Chifăr, cls. IX, Sibiu)

„Pentru mine, Olimpiada Na-ţională de religie a fost cea mai bună ocazie de a deveni un „mic apostol al iubirii” şi de a-L propovădui pe Dumnezeu. Acesta nu a fost doar un prilej de a-i învăţa pe alţii, ci şi pe noi. Nu a fost un prilej prin care Îl facem cunoscut pe Dumnezeu oamenilor, ci şi pentru a reuşi să-L cunoaştem pe El în chipul acestora. Nu a fost un simplu drum spre Galaţi, ci a fost „calea” pe care noi am păşit cu credinţă, nădejde şi dragoste, împreună cu Hristos, în această Săptămână a Patimilor spre Golgota. Urcând acest urcuş duhovnicesc, ne-am dezbrăcat de patimi şi ne-am descălţat de păcate, reuşind astfel să înţelegem că Ortodoxia este credinţa iubirii depline şi să ne urcăm crucea în vârful muntelui virtuţilor.” (Elena-Antoaneta Popa, cls. X, Şcoala Centrală Bucureşti)

„Organizarea acestei ediţii a olimpiadei de către judeţul Galaţi s-a desfăşurat la un grad înalt de calitate, iar timpul petrecut aici s-a dovedit a fi foarte plăcut. Am fost impresionată de meticulozitatea programării fiecărui detaliu, seriozitatea şi sacrificiul însoţitorilor şi coordonatorilor de judeţ, totalitatea facilităţilor care ne-au fost puse la dispoziţie (transportul, surprizele de la mănăstiri), dar nu în ultimul rând, de calitatea mâncării şi a perspectivei oferite de oraş.

Experienţa unei astfel de olimpiade este o îmbogăţire între Frumos, Lumină şi Iubire, iar însăşi participarea este o victorie. Nu toţi pot câştiga, însă dacă ţinteşti luna şi nu o atingi, cel puţin rămâi printre stele. În această epocă unde umbrele virtuţii nu mai sunt nici măcar imitaţii de aparenţă, unde păcatul îşi arogă puterea, ni se predică angajarea în temporal şi spălarea pe mâini de tradiţiile fondatoare. Omul frumos a rămas ultimul suspin hristic, ultima redută a umanităţii, confluenţa abisală a picăturii divine neuitate din noi şi destinul inexorabil. Acest om frumos, care ştie că „frumuseţea va mântui lumea” (Dostoievski), este cel pe care religia îl predică, îl creează şi de care ţara are nevoie pentru salvarea ei interioară. În lumea spirituală nu există întuneric, există doar orbi. Ce sublim este că putem vedea! Ce minunat este că Biserica nu a uitat de tineri, aceşti promotori ai Vieţii, care prin steaua lor interioară vor putea lumina cerul destinului în universalitate.” (Andreea Movilă, cls. XII-a, Neamţ)

Succintă evaluare a roadelor unui eveniment naţional

Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a binecuvântat şi ne-a întărit să ducem la bun sfârşit acest proiect, început din încredinţarea ÎPS dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Graţie Olimpiadei Naţionale de Religie,  Galaţiul a devenit, pentru o săptămână, centru naţional pentru cei mai buni tineri, la disciplina Religie. Dintre aceşti tineri, unii vor deveni slujitori ai Altarului, ai catedrei, ai diverselor ştiinţe, reale sau umaniste, cercetători, inovatori, dar toţi vor purta în inimi amintirea unor clipe înălţătoare, trăite la Galaţi: în catedrala arhiepiscopală, la Denii sau în timpul lucrării de la Olimpiada naţională de Religie sau pe malul Dunării sau la mănăstiri de la Dunărea de Jos, alături tineri din toată ţara. Aceşti tineri reprezintă una dintre cele mai profitabile investiţii duhovniceşti, de care Biserica şi Ţara se vor bucura, peste ani! Cu acest prilej s-a observat, iarăşi, că întâlnirile dintre tineri sunt absolut necesare, pentru dialog, pentru cunoaştere reciprocă, pentru încercări de analiză a problemelor vârstei şi încercări de soluţionare, din perspectivă nu doar didactică, sociologică sau psihologică. Olim-piada nu este, aşadar, doar un simplu concurs, ci un mijloc prin care tinerii L-au slăvit pe Dumnezeu, prin rugăciune, prin creaţia lor, prin curăţia lor, manifestate atât de frumos, la Galaţi.

Trebuie arătat şi faptul că reuşita bunei organizări se datorează conlucrării tradiţionale şi atât de roditoare dintre Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, care derulează împreună, de peste două decenii, multe proiecte pentru tineri, cu rezultate şi de un impact atât de benefic: concursul dedicat Sfântului Apostol Andrei –ocrotitorul oraşului Galaţi, la care participă câteva mii de copii din şcoli, cinstirea eroilor neamului, la praznicul Înălţării Domnului, pelerinajul tinerilor de la Buciumeni, cu cca 1000 de tineri pelerini. Conlucrarea Biserică-Şcoală, aşadar, este una dintre formulele cele mai bune roditoare pentru educarea şi formare viitorilor români şi buni creştini.
Aducem mulţumiri tuturor instituţiilor locale, care au contribuit la organizarea acestui eveniment şi, în special, tuturor preoţilor şi profesorilor de religie care s-au implicat în buna desfăşurare a olimpiadei. Felicităm pe toţi participanţii din ţară şi aşteptăm ca, în viaţă – marea şi suprema probă pentru concursul de obţinere a calităţii de „om bun”, de „bun creştin” şi de dobândire a mânturii, toţi tinerii de acum, deveniţi maturi, să fie declaraţi câştigători!

Au consemnat

pr. Lucian Petroaia,

diac. Daniel Bejan