Preţuirea sănătăţii şi a vieţii ca daruri ale lui Dumnezeu

Desfășurarea lucrărilor simpozionului

Cu binecuvântarea Înalt­preasfințitului Pă­rinte Dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Andrei“ din Galați a organizat în ajunul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, un simpozion interliceal, al doilea simpozion înscris anul acesta în calendarul județean al activităților educative al ISJ Galați (CAEJ 2023‑2024), după cel organizat și desfășurat în cadrul zilelor școlii noatre.

După săvârșirea Sfintei Liturghii la capela Seminarului andreian, cu participarea părinților profesori, a cadrelor didactice și a elevilor, evenimentul a continuat în sala „Sergiu Dumitrescu“ din cadrul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, loc unde tinerii s‑au putut bucura și de expoziția ,,Rugăciune și tămăduire“, cu cărți și icoane vechi din patrimoniul eparhial.

Tema simpozionului Pre­țuirea sănătăţii şi a vieţii ca daruri ale lui Dumnezeu“ a fost aleasă ținându‑se cont de temele propuse în Programul‑cadru stabilit de Sfântul Sinod pentru 2024 – Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți.

La eveniment a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezenţa doamnei inspector pentru disciplina Religie, Maria Magdalena Oprișan, a multor elevi şi profesori de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei“ și de la mai multe colegii și licee prestigioase din cuprinsul celor două judeţe ale Eparhiei: Galaţi (Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu, Colegiul Naţional Al. I. Cuza, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Liceul Teoretic Emil Racoviţă, Liceul Teoretic Dunărea, Liceul de Arte Dimitrie Cuclin, Colegiul Naţional Calistrat Hogaş şi Colegiul Naţional Spiru Haret, ultimele două din orașul Tecuci) şi Brăila (Colegiul Naţional Nicolae Iorga, Liceul Pedagogic D.P. Perpessicius, Liceul Teoretic Edmond Nicolau, Liceul Teoretic George Vâlsan din oraşul Făurei, Liceul Teoretic Constantin Angelescu din Ianca şi Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu din Însurăţei).

După citirea Evangheliei zilei și cuvântul de binecuvântare și de bun venit, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian le‑a vorbit tinerilor despre viața aleasă și educația Sfinților Trei Ierarhi, adevărate modele pentru tinerii de astăzi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur care au îmbinat credința cu fapta, toate puse în slujba păstoriților lor.

Prin referatele lor, pregătite din timp și cu multă seriozitate, tinerii prezenți au evidenţiat aspecte importante din viața, opera și activitatea acestor trei mari ierarhi, reușind să identifice și să transmită mai departe adevărate rețete pentru alinarea și tămăduirea mai ales a  problemelor sufletești cu care tinerii se confruntă în aceste vremuri.

În partea a doua a întrunirii, tinerii participanţi au intrat într‑un dialog interactiv, rezultând, așa cum sublinia Înaltpreasfințitul Părinte Casian, ,,o adevărată lecție de viață plină de accente creștine, de tinerețe și de energie comunitară la nivelul adolescenților. Reflecţiile și referatele acestora se constituie în pietricele de mozaic din care a rezultat o icoană perfectă a dreptei credințe, a rugăciunii, a slujirii și a educației, așa cum ni le‑au lăsat Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan“.

Programul zilei a continuat, începând cu ora 18.00, la capela Seminarului cu slujba Vecerniei și a Litiei, săvârșită de Chiriarhul Dunării de Jos înconjurat de un sobor de preoți.

Aducem cuvânt de mul­țumire tuturor elevilor care au participat și cadrelor didactice care le‑au fost alături și i‑au îndrumat.

Prof. dr. Marian Ionescu