Prezenţe şi mărturii încurajatoare la Dunărea de Jos în noul an universitar

Deschiderea anului universitar 2023-2024 la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

Comunitatea academică a Universității „Dunărea de Jos“ din Galați s‑a bucurat de începerea festivă a noului an universitar 2023‑2024, care s‑a desfășurat luni, 2 octombrie, cu prezența fizică a cadrelor didactice și a studenților, îndeosebi a „bobocilor“ din primul an de licență, care au dorit să trăiască emoțiile unui nou început.

În dimineața zilei, așa cum se cuvine a pune început bun întru toate cu Dumnezeu, la Catedrala Arhiepiscopală a fost săvârșită Sfânta Liturghie, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, de către un sobor de preoți profesori de la Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, locașul sfânt adunând laolaltă profesori, studenţi şi masteranzi teologi, precum și credincioși din municipiul Galați.

Tedeum la deschiderea anului universitar 2023-2024

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul format din studenții și masteranzii prezenți la slujbă, dirijați de către ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian. După Sfânta Liturghie, au fost înălțate rugăciuni către Dumnezeu, mul­țumindu‑I și rugân­du‑L să reverse darul „înțelepciunii și al priceperii“, pentru buna creștere intelectuală și culturală a tinerilor cursanți, prin slujba de Tedeum la deschiderea noului an universitar. A urmat apoi cuvântul ziditor al Părintelui Arhiepis­cop, în care ÎPS Sa a evidențiat importanța lucrării duhovnicești în viața creștinului prin comuniunea permanentă cu Dumnezeu, care este rugăciunea, și prin studiul teologiei, învățând astfel să trăim o viață bineplăcută Domnului, prin faptele bune și pline de iubire către cei din jurul nostru.

De la Catedrala Arhiepis­copală, ierarhul împreună cu studenții și masteranzi teologi, au mers la Aula Magna „Al. I. Cuza“, din cadrul Universității „Dunărea de Jos“ din Galaţi, unde a avut loc deschiderea noului an universitar.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ca­sian a transmis un cuvânt de binecuvântare tuturor celor prezenți, urându‑le succes cursanţilor învăţământului universitar şi post universitar, îndemnând cadrele didactice să îmbine lucrarea culturală cu cea a iubirii, a fraternității, căci doar așa putem cunoaște și forma tineri pentru generația viitoare: „În domeniul educaţiei, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de‑a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea şi îmbogăţirea educaţiei şi a culturii naţionale. Şcoala românească a luat fiinţă în tinda Bisericii şi a continuat să existe şi să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica, preotul şi învăţătorul fiind principalii luminători ai satelor.

Și în prezent, Biserica Ortodoxă Română susţine educaţia, organizând activităţi educaţionale şi culturale, tabere de tineret, pelerinaje pentru elevi şi studenți, activităţi social‑filantropice, întâlniri internaționale ale tinerilor, dorind să‑i încurajeze pe toți studenții să trăiască o viață frumoasă şi binecuvântată, în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Astăzi, în mod deosebit, avem datoria de a ne aminti cu recunoştinţă de toți învățătorii și profesorii noștri, de la sate și de la orașe, care ne‑au format și ne‑au îndrumat pe calea cunoașterii ştiinţifice şi a valorilor spirituale permanente. Performanţa academică şi mai ales pasiunea dascălilor români pentru formarea multor generații de absolvenți reprezintă un exemplu viu pentru profesorii și studenții de astăzi, care își pot manifesta recunoștința faţă de înaintaşi, în primul rând, prin urmarea devotamentului lor în transmiterea cunoştinţelor şi a dorinţei lor de a promova şcoala românească în context internaţional“.

Apoi, studenții și masteranzii Facultății de Istorie, Filosofie şi Teologie, s‑au îndreptat în sala „Episcop Melchisedec Ște­fănescu“, unde au fost primiți cu brațele deschise de decanul și profesorii lor și au avut parte de cunoașterea „familiei universitare“ și a întregului grup colegial cu care își vor împărtăși trăirile și roadele cultivate în anii de studenție.

Vicenţiu Tacea