Rugăciune, educaţie creativă şi credinţă autentică la început de an şcolar

Întrunirea profesorilor de religie din jud. Brăila

În județul Brăila, Consfătuirea profesorilor de religie, reprezintă un eveniment semnificativ în cadrul manifestărilor desfășurate la fiecare început de an școlar. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, acest eveniment a avut loc în data de 5 octombrie 2023, la Așezământul Social‑Filan­tropic ,,Sfântul Mare Mucenic Pan­telimon“ de la Lacu Sărat. În baza parteneriatelor dintre parohii și școli,  în prezența chiriarhului nostru, Înaltpreasfințitul  Părinte Casian Crăciun, a inspectorului eparhial de la Biroul de cateheză şi activităţi cu tineretul, a pc. părinți protoierei și a inspectorului de Religie, s‑au reunit preoți, profesori de religie și elevi ai școlilor brăilene.

În prima parte a consfătuirii, la Capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ din cadrul acestui Aşezământ social‑filantropic, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a săvârşit Paraclisul Maicii Domnului şi un Parastas pentru pomenirea Părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae, la  împlinirea a 30 de ani de la mutarea sa în veşnicie.

În partea a doua, în sala de festivităţi „Sf. Ioan Evanghelistul“ din cadrul Aşezământului eparhial, sub preşedinţia ierarhului Dunării de Jos s‑au prezentat mesaje privind importanța orei de religie în educația elevilor, care trebuie să rămână duhovnicească, echilibrată și realistă, pliată pe nevoile acestora. Predarea religiei în școală este importantă pentru motivarea și încurajarea morală a copiilor de a se dezvolta ca adulți responsabili, împliniți spiritual și cultural care să‑i ajute să facă față provocărilor societății actuale.

Temele abordate au vizat:

– o scurtă retrospectivă a activităţii din anul şcolar 2022‑2023;

– priorităţile/exigențele orei de religie cu referire la creșterea calității educației religioase în școală;

– asigurarea coerenței dintre educația religioasă din școală și cea din familie, Biserică și alte medii de educație nonformală și informală;

– implementarea unor măsuri de ameliorare a formării profesionale inițiale a profesorilor de religie și promovarea activităților de formare continuă;

– intensificarea colaborării din­tre parohii și profesori și concretizarea acesteia în acțiuni benefice elevilor;

– dinamizarea relației părinți ‑ preoți ‑ profesori de religie ‑ profesori de alte specialități. În ultima parte a întâlnirii, ierarhul locului a avut un dialog interactiv cu tinerii prezenţi la eveniment, prilej cu care a identificat problemele cu care aceștia se confruntă.

La final, Părintele Arhiepis­cop i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi, oferindu‑le ultimul număr al revistei eparhiale „Călăuză ortodoxă“.

Încredințați de faptul că ora de religie rămâne un instrument determinant prin care se transmit valorile identității noastre spirituale și  naționale, ÎPS Sa a binecuvântat profesorii și elevii prezenți, dorind tuturor cadrelor didactice mult succes în noul an școlar.

Prof. Elena Cocîrlea,

Inspector pentru disciplina Religie în jud. Brăila