Concursul naţional de creaţie creştină: ,,Copilul în familie”

_MG_5696
Tinerii iconari participând la Sfânta Liturghie

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Pat-riarh Daniel, Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române organizează, prin Biroul de catehizare a tineretului, un Concurs naţional de creaţie creştină intitulat „Copilul în familie”. Concursul se adresează copiilor participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, din toate parohiile.

Concursul va avea trei etape:

  • La nivelul protopopiatelor– până la data de 14 aprilie 2011;
  • La nivelul eparhiei – până la data 5 mai 2011;
  • La nivelul Patriarhiei – până la data 12 mai 2011.

Concursul se va desfăşura pe două secţiuni, una literară şi una artistică: un eseu de maxim 1 pagină, o poezie sau altă lucrare literară, cu tema Botezul meu (pornind de la modul în care se reflectă în viaţa copilului evenimentul major al Botezului propriu), lucrare care va fi rostită/citită în perioada finală a etapei într-un cadru festiv şi apoi evaluat după criterii de conţinut, claritate, imaginaţie, originalitate, cursivitate şi expresivitate în rostire şi o lucrare artistică (desen sau pictură), reprezentând tema „Botezul meu”, care va purta marca originalităţii autorului. Pot fi reprezentate scena Botezului Domnului sau alte creaţii legate de botez. Lucrările vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii festive, odată cu evaluarea secţiunii literare.

Concursul se adresează Grupei de vârstă 10 – 16 ani (clasele a V-a – a X-a).

La nivelul Protopopiatelor, premierea lucrărilor selecţionate de la fiecare parohie se va face în perioada Săptămânii Luminate, în cadru festiv, prin organizarea unui eveniment de către responsabilii cu desfăşurarea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” din protopopiat, intitulat „Copilul în familie” şi asociat cu omagierea Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, de către Biserica noastră. Se vor acorda premii constând în materiale educative, cărţi, CD-uri etc. şi o diplomă de participare pentru fiecare copil. Se va desemna un câştigător al concursului la nivel de protopopiat, pentru fiecare din cele două secţiuni, care va participa la etapa eparhială.

La nivelul Eparhiei, se va organiza – în perioada 3 – 9 mai 2011 –  un eveniment intitulat de asemenea „Copilul în familie”, la care va fi invitat câte un câştigător din partea fiecărui protopopiat pentru a rosti în cadru festiv lucrarea literară întocmită şi, de asemenea, organizarea unei expoziţii cu lucrările premiate la nivelul protopopiatelor. Evenimentul la care câştigătorul va rosti compoziţia proprie, precum şi expoziţia organizată, vor fi filmate pentru a putea fi montate într-un material final care va fi vizionat în data de 20 mai 2011, la Palatul Patriarhiei, în Aula Magna Teoctist Patriarhul.

Se vor acorda, de asemenea, premii constând în materiale educative, cărţi, CD-uri etc., precum şi o diplomă de participare pentru fiecare copil. Câştigătorul acestei etape va participa la faza naţională.

La nivelul Patriarhiei se vor transmite lucrările până la data de 12 mai 2011, împreună cu înregistrările de la evenimentul eparhial, pentru copilul care va fi desemnat câştigător pe eparhie.

Toţi câştigătorii din toate eparhiile, împreună cu preoţii care i-au îndrumat, vor fi invitaţi la Bucureşti în perioada 20 – 21 mai 2011 la Hramul Catedralei Patriarhale, unde vor rosti Crezul la Sfânta Liturghie. La sfârşitul Sfintei Liturghii toţi copiii vor primi Diploma de onoare „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, pentru promovarea dreptei credinţe.
Dorim succes tuturor parti-cipanţilor.

Pr. Daniel Zlate,
Inspector pentru cateheză parohială