Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

27 ianuarie – Aducerea moaştelor Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

29 ianuarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi și rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului bisericii; săvârșește slujba de binecuvântare pentru grădinița ce funcționează în fosta casă parohială din curtea bisericii „Sf. Trei Ierarhi“ din Galați.

31 ianuarie – Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan săvârşeşte o slujbă de mulţumire şi parastasul pentru toţi ostenitorii spitalului trecuţi la Domnul în Capela ,,Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan“ a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestei instituţii.

1 februarie Sf. Mc. Trifon – săvârşeşte o slujbă de mulţumire în biserica Mănăstirii „Sf. Trifon“ din loc. Şendreni, jud. Galaţi, cu ocazia hramului, şi oficiază rânduiala ce se face la ţarini, la vii şi la grădini, în cadrul căreia rosteşte şi rugăciunea Sfântului Mare Mucenic Trifon.

Prăznuirea Sfântului Ioan Gură de Aur la Capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea Bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi

2 februarie – Întâmpinarea Domnului – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Capela Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, urmată de slujba parastasului pentru Episcopul Partenie Clinceni şi pentru ceilalţi ierarhi ai Dunării de Jos  și rosteşte cuvânt de învăţătură.

3 februarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

4 februarie – participă la slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi,  urmată de un Tedeum pentru deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale.

5 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

8 februarie – participă în Sala „Europa Christiana“ din cadrul Palatului Patriarhiei din Bucureşti, la slujba de Tedeum, cu prilejul deschiderii şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti.

Manifestarea cultural-educațională
„Tinereţea de vârsta a treia“

9 februarie – participă la slujba de Tedeum în Sala „Europa Christiana“ din cadrul Palatului Patriarhiei din Bucureşti,  prilejuită de deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.

10 februarie Sf. Sfințit Mc. Haralambie – participă la slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Mc. Haralambie“ din municipiul Galați şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

12 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

17 februarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

19 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

Zi de hram la Capela Muzeului Istoriei, Culturii
şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos

24 februarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, urmată de slujba Parastasului pentru Arhiepiscopul Antim Nica, la împlinirea a 115 de ani de la naşterea sa, rostind cuvânt de învățătură; săvârşeşte în Capela Muzeului Istoriei, Culturii și Spiri­tualității Creștine de la Dunărea de Jos, slujba parastasului pentru ziaristul gălățean Radu Macovei și rosteşte cuvânt de învăţătură.

25 februarie – săvârșește, în biserica „Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman“ din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

26 februarie – săvârşeşte sluj­­ba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, urmată de slujba Parastasului pentru Episcopul Nifon Niculescu, la împlinirea a 100 de ani de la trecerea la cele veșnice și rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârșește slujba de sfințire a picturii diaconiconului Catedralei Arhiepiscopale, urmată de slujba de binecuvântare pentru celelalte lucrări realizate în ultima perioadă la Catedrala Arhiepiscopală.

27 februarie – 2 martie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

Zi de sărbătoare în Parohia „Sf. Mc. Haralambie“ din Galaţi

1 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, în Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepiscopală.

3 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 martie  Duminica Ortodoxiei – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

8 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, în Capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepiscopală.

9 martieSfinții 40 de Mucenici din Sevastia – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite la biserica‑memorial cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfinţii 40 de Mucenici“ din municipiul Galaţi,  urmată de slujba de pomenire pentru foştii deţinuţi politici din Galaţi și rosteşte cuvânt de învăţătură.

Conferință la Așezământul „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat

10 martie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

12 martie Duminica Sf. Grigorie Palama – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rosteşte cuvânt de învăţătură.

SOCIAL– CULTURALE

26 ianuarie – participă în sala de expoziții temporare „Sergiu Dumitrescu“ a Muzeului eparhial la Simpozionul interliceal intitulat „Bătrâneţea, vârsta înţelepciunii în admiraţia şi gândirea Sfinţilor Trei Ierarhi“, organizat de Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei“ din Galaţi, rostind cuvânt de binecuvântare; participă,  în  Aula „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie la Simpozionul studenţesc intitulat:  „Teologia ca imn închinat Preasfintei Treimi, la Sfinţii Trei Ierarhi“, organizat de Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, rostind cuvânt de învățătură.

Conferința „Credinţa şi senectutea – piloni ai educaţiei“

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi – oferă unui număr de 15 elevi cu rezultate remarcabile la învăţătură, premii în bani şi cărţi ziditoare de suflet, în cadrul programelor cultural‑educaţionale „O şansă pentru tinerii noştri!“ şi „Bunicii mei“, prilejuite de hramul bisericii „Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi.

1 februarie – prezidează, în  Aula „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, întrunirea intitulată „Tinereţea de vârsta a treia“, la care au participat cursanţii Universităţii Vârstei a Treia (U3A) din cadrul Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, împreună cu liceeni gălăţeni şi tinerii studenţi şi masteranzi din cadrul Departamentului de Teologie din Galaţi, rostind cuvânt de binecuvân- tare.

2 februarie – participă în Salonul principal al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos la un recital de pian susţinut de copii din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos“ din  Galați;– participă în sala de expoziții temporare „Sergiu Dumitrescu“ a Muzeului eparhial la vernisajul expoziţiei dedicată artistului plastic Sergiu Dumitrescu, la împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veșnice, rostind cuvânt de binecuvântare.

100 de ani de la trecerea la Domnul a Episcopului Nifon Niculescu

16 februarie – prezidează, în Sala „Sf. Ioan Evanghelistul“ din cadrul Așezământului „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat, conferința dedicată Episcopului Melchisedec Ștefănescu, la împlinirea a 200 de ani de la naștere, rostind cuvânt de învățătură.

23 februarie – participă în Salonul principal al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos la conferința intitulată „Credinţa şi senectutea – piloni ai educaţiei“, susținută de domnul Nicu Gavriluţă, sociolog, antropolog, eseist şi profesor la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, rostind cuvânt de binecuvântare.

24 februarie – participă la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos la evenimentul cultural intitulat „Radu Macovei, mărturisitor al libertății de exprimare, apostol al culturii și presei de la Dunărea de Jos“, prilejuit de împlinirea a 80 de ani de la naşterea cunoscutului ziarist gălăţean, rostind cuvânt de binecuvântare.

Canonul Sf. Andrei Criteanul la Catedrala Arhiepiscopală

5 martie – participă, în Sala de Expoziţii Temporare „Sergiu Dumitrescu“ a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la cea de‑a XXIII‑a ediţie a expoziţiei de icoane, schiţe şi desene cu tematică iconografică, dedicată anului omagial şi comemorativ 2023, oferind diplome precum şi importante premii care au constat în seturi de icoane – model, seturi de acuarele şi pensule şi blaturi pentru icoane, elevilor participanţi de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, secţia patrimoniu şi pictură bisericească, studenți ai secției de Artă Sacră din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați,  elevilor de la Liceele de Artă şi ai Palatelor de copii din Galaţi şi Brăila, ai Clubului Copiilor din Tecuci, ai Centrelor parohiale pentru tineret de la parohiile Barcea şi Lieşti, rostind cuvânt de binecuvântare.

11 martie – participă, la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, la manifestările prilejuite de desfăşurarea fazei judeţene a Olimpiadei naţionale interdisciplinare de limba și literatură română și religie „Cultură şi spiritualitate românească“.

 ADMINISTRATIV – SINODALE

 31 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, întrunirea anuală a Organizaţiei C.A.R. a clerului şi salariaţilor bisericeşti din cadrul  Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

3 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, lucrările Consiliului Eparhial, de analiză a activităţii bisericeşti pe anul 2022 din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Olimpiada „Cultură şi spiritualitate românească“

4 februarie – prezidează, la Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din cadrul Centrului Eparhial, lucrările Adunării Eparhiale de validare a activităţii bisericeşti pe anul 2022 din Arhiepiscopia Dunării de Jos şi de aprobare a proiectelor pe anul 2023.

8 februarie – participă, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei din București, la şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.

9 februarie – participă, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei din București, la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

14 ianuarie – vizitează și cercetează canonic Mănăstirea „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi.

16 februarie – prezidează, în Sala „Sf. Ioan Evanghelistul“ din cadrul Așezământului „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat, ședința administrativă cu preoții din Protopopiatul Brăila.

22 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial