Conferinţa semestrială de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos

Sfânta Liturghie arhierească la pomenirea Sf. Grigorie Palama

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc conferinţa pastoral‑misionară corespunzătoare celui de‑al doilea semestru al anului 2022.

Întrunirea s‑a desfăşurat în Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi şi a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi din eparhie care desfăşoară constant activităţi cu tinerii.

La momentul cuvenit, preoţii din cele două judeţe ale Eparhiei Dunării de Jos au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine de ierarhul locului.

Lucrările şi dezbaterile propriu‑zise ale conferinţei prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian s‑au desfăşurat tot în sfântul locaş şi au fost aşezate sub genericul „2022 ‑ Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului“ și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț“.

În deschiderea întrunirii, Înaltpreasfinţia Sa a susţinut o meditaţie teologică în care a vorbit despre viața creștină care se trăiește în Biserică prin lucrarea harului Duhului Sfânt, precum şi despre virtutea smereniei care aduce multă linişte în suflet şi mult folos duhovnicesc şi ne ajută să ajungem la darul rugăciunii.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat câteva aspecte din viaţa şi învăţăturile teologului Luminii necreate, Sfântul Grigorie Palama.

După cuvintele duhovniceşti ale ierarhului locului a fost prezentat mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Pantelimon, Mitropolitul Veriei, Naoussei și Kampaniei, transmis clerului de la Dunărea de Jos cu ocazia întrunirii în conferința preoţească.

Mitropolitul grec a reliefat câteva aspecte din viaţa de nevoinţă a Sfântului Grigorie Palama şi a membrilor familiei sale, incluși în Calendarul Bisericii Ortodoxe, şi a relatat o minune săvârşită în anul 2009 în Eparhia Dunării de Jos, atunci când a fost adus un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama din Sfânta Mănăstire a Maicii Domnului Dovra din Veria la sărbătoarea înscrierii Sfântului Atanasie Patelarie în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, toţi ce prezenţi au vizionat filmul documentar „Rugăciunea cale spre desăvârşire“, realizat de televiziunea Trinitas TV în contextul anului omagial al rugăciunii, care prezintă o serie de interviuri cu personalități duhovniceşti marcante din țara noastră și din Sfântul Munte Athos.

După filmul documentar, câţiva elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei“ din Galaţi, participanţi la un concurs de eseuri dedicat anului omagial al rugăciunii şi celor doi ocrotitori spirituali ai şcolii lor, Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Nectarie, au prezentat mărturii emoţionante din viaţa tinerilor în care rugăciunea şi evlavia faţă de sfinţi creează o stare sufletească bună şi oferă încredere şi putere în străbaterea încercărilor şi a momentelor dificile.

Preoții arhiepiscopiei reuniți în Conferința semestrială de toamnă

Au urmat mărturii ale unor preoţi de la parohiile din eparhie unde au fost desfăşurate în acest an activităţi pastoral‑misionare re­marcabile, cu întâmplări și trăiri extraordinare în care rugăciunea reprezintă izvor al iubirii şi al apropierii de Dumnezeu şi de aproapele nostru, preoţii Marius Sinca şi Cristian Lascu făcând şi câte o recenzie a primelor două volume din lucrarea „Plugărie din ţarina inimii“ semnate de ÎPS Casian.

La final, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat volumul „Bucuria tuturor celor necăjiţi“, recent apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, şi a încheiat lucrările conferinţei mulţumind preoţilor participanţi pentru prezenţa la acest eveniment şi pentru mărturiile frumoase aduse din parohiile unde aceştia slujesc, îndemnându‑i să intensifice rugăciunea şi ajutoarea semenilor aflaţi în suferinţă.

Pr. Rareş Bucur