Sfântul Spiridon a primit sub omoforul său o nouă biserică

Zi de sărbătoare la Parohia „Sf. Spiridon-Nou“ din Brăila

În cel de al doilea oraș, din cuprinsul Eparhiei, a avut loc slujba de târnosire a bisericii „Sfântul Ierarh Spiridon“ din orașul Brăila, săvârșită cu o zi înaintea hramului, ce a început deodată cu slujba vecerniei, când lumina lină izvorâtă din frumoasele psalmodieri se îngemăna cu razele blânde ale soarelui care, „cunoscându‑și apusul“, se grăbea să‑și împlinească rânduiala din veci hotărâtă de veșnicul Creator. După ce a fost întâmpinat, Chiriarhul Dunării de Jos a binecuvântat mulțimea de popor prezentă, iar apoi, înconjurat de soborul de preoți, diaconi și credincioși, a intrat în maiestuoasa biserică ce aștepta sfințirea, moment ce constituie una din cele mai impresionante şi mai emoţionate rânduieli bisericeşti, ce aduce peste zidurile cele noi, dar şi peste credincioşi, harul sfânt şi sfinţitor, făcându‑ne părtaşi unei negrăite bucurii duhovniceşti.

După citirile vechi testamentare, a început ritualul înconjurării bisericii, însoțit de citirea celor trei pericope evanghelice, apoi stropirea cu aghiazmă şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a zidurilor exterioare ale sfântului locaș, iar după săvârșirea înconjurului, ÎPS Sa s‑a aşezat în genunchi înaintea uşilor de la intrarea în biserică, rostind o frumoasă rugăciune, apoi a bătut cu crucea în ele, glăsuind: „Ridicați voi porţile… ca să intre Împăratul Slavei“, iar porţile s‑au deschis. Urmat de soborul sfinţiţilor slujitori, arhiereul a purces apoi la rânduiala Sfinţirii Altarului şi a Sfintei Mese, la care au asistat şi oficialităţile locale, alături de credincioşi. Toţi au trăit cu evla­vie întreaga procesiune, având în centrul ei aşezarea în piciorul Sfintei Mese a unei părticele din moaştele unui sfânt mucenic, dar şi a hrisovului de sfinţire.

După aşezarea sigiliului arhieresc și înveșmântarea Sfintei Mese, a urmat sfințirea catapetesmei și a icoanelor, tot cu apă sfinţită și cu Sfântul și Marele Mir, iar cei prezenți au fost stropiţi şi binecuvântaţi cu aghiazma în care s‑au turnat multe aromate, simbol al bunei miresme a harului Duhului Sfânt.

Târnosirea bisericii „Sf. Spiridon-Nou“ din Brăila

A urmat cuvântul de învă­țătură în care Părintele Arhiepis­cop a vorbit despre im­portanța și sensul celor 3 lecturi evanghelice rostite în cele 3 popasuri: Primul spune: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea“, adică pe credinţa mărturisită de Sfântul Apostol Petru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, iar la sfârşit se spune: „Orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri“ . Astfel, li se aminteşte celor prezenţi că biserica reprezintă locul în care oamenilor li se iartă păcatele pe pământ şi, ca atare, le sunt iertate şi în ceruri, pentru ca ei să dobândească mântuirea sau viaţa veşnică. A doua lectură din Sfânta Evanghelie făcută în dreptul Sfântului Altar, ne reaminteşte faptul că Domnul Hristos îi fericeşte pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi‑l păzesc, împlinindu‑l în viaţa lor. Cu alte cuvinte, fericirea autentică în existenţa noastră pământeană constă în legătura omului cu Dumnezeu, prin ascultarea cuvântului divin şi împlinirea poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi de aproapele, manifestată prin credinţă vie şi fapte bune. A treia Evanghelie, citită în partea de miazănoapte, un fragment din Evanghelia de la Ioan, ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos este Păstorul cel Bun, Care‑Şi pune viaţa pentru oile Sale, iar celor ce Îl urmează pe El le dăruieşte viaţă veşnică.

După aceste cuvinte pline de înțelesuri duhovnicești, Înalt­preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în glas de rugăciune și priveghere, a organizat și îndrumat îndeaproape pelerinajul trecerii prin Sfântul Altar și a închinării la Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă, a credincioșilor veniți într‑un număr de câteva sute, moment plin de evlavie, emoție și bucurie sfântă. Apreciind dăruirea, hărnicia și buna cuviință, ÎPS Sa, a mulţumit celor doi preoţi slujitori de la această parohie, Mircea-Ionuţ Băncilă şi Gheorghe Ştefan, iar celor ce au susținut lucrările le‑a oferit diplome de vrednicie.

Vicențiu Tacea