Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

4 noiembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

6 noiembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

8 noiembrieSf. Arhangheli Mihail şi Gavriil – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Şcoala Gimnazială nr. 24 ‑ „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din municipiul Galaţi, slujba de pomenire a profesorilor care au predat în această şcoală, adormiţi întru Domnul.

9 noiembrie – Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul – săvârşeşte slujba de sfinţire a picturii  bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“ – Parohia Piscu II, Protopopiatul Covurlui, jud. Galați, urmată de slujba Sfintei Liturghii, hirotesește întru iconom‑stavrofor pe pc. pr. paroh Emilian Bahrim și rostește cuvânt de învățătură; săvârşeşte slujba de sfinţire a picturii de la biserica „Adormirea Maicii Domnului și Cuv. Dimitrie cel Nou“ – Parohia Piscu I; hirotesește întru iconom pe pc. pr. paroh Petrișor Stoica, rostind cuvânt de învăţătură.

Sfânta Liturghie arhierească la Mănăstirea „Sf. Arhangheli“ – Metoc

10 noiembrie – săvârşeşte slujba de sfinţire a clopotelor noi și a clopotniței Capelei „Sf. Ap. Andrei și Sf. Ierarh Nectarie“ a Seminarului Teologic Sf. Ap. Andrei din Galați, rostind cuvânt de învățătură.

11 noiembrieSf. Mare Mc. Mina – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură; săvârşeşte slujba de sfinţire a picturii de la biserica „Sf. Mare Mc. Mina“ din municipiul Galați, rostind cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş de închinare.

13 noiembrieSf. Ioan Gură de Aur – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

14 noiembrie – Sf. Ier. Grigorie Palama – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat preoțimea arhiepiscopiei, cu prilejul conferinţei pastoral‑misionare de toamnă.

Sf. Ier. Nectarie prăznuit de elevii seminarişti

15 noiembrie – Sf. Cuv. Paisie de la Neamț – săvârşeşte slujba de sfinţire a picturii  bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ – Parohia Pechea I, Protopopiatul Covurlui, jud. Galați, urmată de slujba Sfintei Liturghii, hirotesește întru iconom‑stavrofor pe pc. pr. paroh Marcel Silviu Chirilă și rostește cuvânt de învățătură; săvârșește slujba de binecuvântare a noului sediu administrativ al Protoieriei Covurlui și rostește cuvânt de învățătură.

17 noiembrie – săvârșește în campusul universitar slujba de binecuvântare a căminelor studenţeşti din cadrul Complexului „Alexandru Ioan Cuza“ şi rostește cuvânt de învățătură.

18 noiembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

20 noiembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală, hirotonește întru diacon pe tânărul teolog Ionuț Claudiu Iosipescu şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârșește slujba de binecuvântare pentru slujire la noua biserică „Adormirea Maicii Domnului“ – Parohia Gropeni II, Protopopiatul Însurăței, județul Brăila, rostind cuvânt de învățătură.

Manifestare culturală la Muzeul Eparhial

21 noiembrieIntrarea în Biserică a Maicii Domnului  săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica „Vovidenia“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acesteia și rostește cuvânt de învăţătură.

25 noiembrie – Sf. Mare Mc. Ecaterina – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură; participă la slujba Sfintei Liturghii de la biserica „Sfinţii Mucenici Ecaterina, Gheorghe şi Modest“ din Galați și rostește cuvânt de învăţătură, cu ocaza hramului acestui sfânt lăcaș.

27 noiembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală, hi­rotonește întru preot pe c. diac. Ionuț Claudiu Iosipescu pe seama bisericii cu hramul „Sf. Ier. Nicolae“ din loc. Slivna, Protopopiatul Tg. Bujor, județul Galați și întru diacon pe tânărul teolog Manole Iulian Sandu şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă la momentul liturgic prilejuit de procesiunea „Călători pe cărările Sfinţilor“, la care au fost prezenţi slujitori din municipiul Galaţi şi din celelalte protopopiate ale Eparhiei, precum şi numeroşi credincioşi, ocazie cu care a fost întâmpinată  racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, adusă de la Mănăstirea Neamț, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu bunăvoința Înaltpreasfințitu­lui Părinte Teofan,  Mitropolitul Mol­dovei și Bu­­co­vinei; prezidează, în Catedrala Arhiepiscopală, slujba prilejuită de aducerea în Arhiepis­copia Dunării de Jos a raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț în prezenţa slujitorilor din municipiul Galaţi şi din celelalte protopopiate ale Eparhiei, precum şi a numeroşi tineri şi credincioşi; săvârşeşte slujba Privegherii și Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală, rostind cuvânt de învățătură.

Binecuvântarea căminelor studențești

29 noiembrie – săvârșește la biserica „Sf. Ap. Andrei și Sf. Ier. Nicolae“ de pe platforma siderurgică „Liberty“ din Galaţi, slujba Parastasului pentru muncitorii trecuţi la cele veşnice în urma accidentelor de muncă și rostește cuvânt de învățătură.

30 noiembrie Sf. Apostol Andrei – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi împreună cu Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Preasfințitul Antonie, Episcop de Bălți, Preasfinţitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor și Preasfințitul Visarion, Epis­copul Tulcii, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor și Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu prilejul cinstirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul oraşului Galaţi şi al întregului neam românesc şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

1 decembrie – săvârşeşte Tedeum‑ul cu ocazia sărbătorii Zilei Naţionale a României în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi și rostește cuvânt de învățătură.

2 decembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învăță­tură.

4 decembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, hi­rotonește întru preot pe c. diac Manole Iulian Sandu pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Parohia Măcişeni, Protopopiatul Târgu Bujor, judeţul Galaţi și rostește cuvânt de învățătură; participă la procesiunea „Călători pe cărările Sfinţilor“ de la Brăila, la care au fost prezenţi slujitori din protopopiatele Galaţi şi Brăila, precum şi numeroşi credincioşi brăileni, ocazie cu care au fost aduse spre închinare raclele cu fragmente din moaştele Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Ierarh Nicolae; săvârşeşte, la biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ din Brăila, slujba Vecerniei şi a Litiei şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 decembrie – săvârşeşte slujba Vecerniei şi a Litiei în biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ din Galați, şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

6 decembrie Sf. Ierarh Nicolae – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica ,,Sf. Ierarh Nicolae“ din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

7 decembrie – Sf. Mc Filofteia de la Curtea de Argeș – participă la Sfânta Liturghie la biserica ,,Sf. Muceniță Filofteia“ din municipiul Galați și rostește cuvânt de învăţătură.

 9 decembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și hirotesește întru duhovnic pe pc. pr. Andrei Teodor Milea și rostește cuvânt de învățătură.

11 decembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârșește slujba de sfințire a bisericii „Sf. Spiridon Nou“ din municipiul Brăila și rostește cuvânt de în­vățătură.

12 decembrieSf. Ierarh Spiridon – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Spiridon“ din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

SOCIAL – CULTURALE

Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Restitutio es“

10 noiembrie – participă, în Capela Seminarul Teologic din Galați,  la premierea elevilor de la învăţământul primar şi gimnazial din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi care au participat la concursul de eseuri dedicat Anului omagial al rugăciunii şi celor doi ocrotitori spirituali ai capelei şi ai şcolii lor, Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Nectarie; participă în Sala de expoziții temporare „Sergiu Dumitrescu“ a Muzeului eparhial la Conferinţa „Cultură vizuală, pietate și propagandă: transferul și receptarea artei religioase în zona Balcanilor și cea est‑meditaraneeană (sec. XVI ‑ începutul sec. XX)“ şi la vernisajul expoziției de icoane pe sticlă  „Tezaur Uman Viu. Florin Poenariu. Un iconar al Lazului“, rostind cuvânt de binecuvântare.

13 noiembrie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la Concertul de muzică populară intitulat  „Tinerii şi hora din străbuni“, rostind cuvânt de binecuvântare.

15 noiembrie – participă în Salonul principal al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos la vernisajul expoziției foto‑documentare „Centenarul Încoronării (1922‑2022), rostind cuvânt de binecuvântare.

Simpozion studențesc la Departamentul de Teologie al F.I.F.T.

19 noiembrie – primește și binecuvintează la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos tinerii participanți la acţiunea sportiv‑caritabilă „Crosul andreian“.

23 noiembrie – prezidează,  în  Aula „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „30 de ani din istoria Galaţilor, sub oblăduirea Sfântului Apostol Andrei“,  susţinută de studenţi şi masteranzi din cadrul Departamentului Teologic al Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, rostind cuvânt de învățătură.

24 noiembrie – participă în Sala de expoziții temporare „Sergiu Dumitrescu“ a Muzeului eparhial la cea de‑a 5‑a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Restitutio es“, rostind cuvânt de binecuvân tare.

Zii de hram la biserica din cadrul platformei siderurgice „Liberty“ Ga­lați

28 noiembrie – prezidează, în Sala de expoziții temporare „Sergiu Dumitrescu“ a Muzeului eparhial, lucrările Simpozionului interseminarial cu tema „Rugăciunea tinerilor seminarişti în anul sfinţilor isihaşti“, eveniment la care au participat preoţi profesori şi elevi reprezentanţi de la seminarii teologice din țară cărora li s‑au adăugat tineri elevi ai unor prestigioase licee şi colegii din Galaţi, Brăila, Tecuci, Făurei și Însurăței precum și la lansarea volumul  „Dascăli – duhovnici de seamă ai şcolii mele care odihnesc în cimitirul din oraşul – satul natal“, realizat de elevi ai seminarului gălăţean şi ai altor seminarii teologice din ţară; participă, la Teatrul Na­țional de Operă și Operetă „Nae Leonard“ – Galați, la concertul de muzică bisericească organizat de Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galați, intitulat „Rugăciune, cânt şi dor“.

29 noiembrie – oferă diplome și daruri elevilor clasei de învățământ dual care funcționează în cadrul platformei siderurgice „Liberty“ din Ga­­lați.

30 noiembrie – conferă,  în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în semn de binecuvântare, distincția eparhială  „Vrednicia andreiană“ tânărului gălăţean Maricel Silviu Ionaşcu, monahiei Leontina Crăciun de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ – Tudor Vladimirescu, credincioasei Elena Tarachiu din localitatea Cazasu, jud. Brăila și pruncului Andrei  Grosu.

6 decembrie – la biserica „Sf. Nicolae“ din municipiul Brăila,  a premiat 22 tineri de la licee şi colegii din judeţul Brăila, care au obţinut rezultate deosebite la concursurile şcolare.

ADMINISTRATIVE

Slujba de Tedeum în Catedrala Arhiepiscopală din Galați
1 decembrie 2022

3 noiembrie – prezidează examenul de capacitate preoţească în Sala ,,Episcop Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi, sesiunea de toamnă 2022.

7 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

11 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

14 noiembrie – prezidează, în Catedrala Arhiepiscopală din conferința semestrială de toamnă cu clericii din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

15 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

Sărbătoare la Parohia „Sf. Spiridon“ din Galați

22 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

28 noiembrie – vizitează clasele primare de la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi şi binecuvintează elevii și cadrele didactice.

2 decembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

PRIMIRI

29‑30 noiembrie – primeşte, la Centrul Eparhial pe Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Preasfințitul Antonie, Episcop de Bălți, Preasfinţitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor și Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Epis­cop‑Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor și pe Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădău­ților.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial