Zi de sărbătoare la Parohia „Sf. Ilie“ din Galaţi

„Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia slujesc eu….“ (Cuvântul Sfântului Proroc Ilie către Ahab)

Zi de sărbătoare la Parohia „Sf. Ilie“ din Galați

Sfântul Ilie, unul dintre cei mai importanți proroci ai Vechiului Testament, se bucură de o evlavie deosebită între credincioșii gălățeni și brăileni, fiind cinstit de aceștia ca un mare făcător de minuni şi aducător de ploaie binecuvântată în vreme de secetă aspră.

În ajunul praznicului, în cel de al doilea oraș al eparhiei, la Brăila, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți, a săvârșit slujba Vecerniei unită cu Litia, în prezența a numeroși credincioși brăileni. După slujba Litiei a urmat cuvântul de învățătură al chiriarhului locului, care a vorbit despre importanța preamăririi numelui lui Dumnezeu, ca trepte ale urcușului duhovnicesc, prin participarea la sfintele slujbe ale Bisericii.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a amintit celor prezenți de „frumusețea comuniunii pe care trebuie să o aibă preotul cu Păstorul cel Mare – Hristos și cu păstoriții – credincioșii, uniți în jurul aceluiași sfânt altar, asemenea Sfântului Proroc Ilie, «temeiul prorocilor» și «înaintemergător al Celei de‑a doua veniri a lui Hristos», care a adunat poporul în jurul altarului de jertfă, unde a făcut cunoscut că «Domnul este Dumnezeu cel adevărat»“.

La final, Părintele Arhiepis­cop a înmânat diplome de merit și daruri, tinerilor din cuprinsul parohiei pentru activitatea deosebită, prezența permanentă și implicarea activă la activitățile social‑cultural‑filantropice ale parohiei, în­curajând tinerii să se implice și în alte activități ce au darul de a-i așeza în dialog, de a‑i provoca la studiu și autoperfecționare și de a‑i motiva să își găsească teme de cercetare, prin care să își arate intuițiile, știința și dorința de a evolua intelectual și spiritual.

În ziua de prăznuire, biserica ocrotită de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din municipiul Galați și‑a sărbătorit hramul. Manifestările pastoral‑misionare și social‑filantropice au început încă din ajun prin oficierea de către un sobor de preoți și diaconi a slujbei Privegherii și a Acatistului Sfântului.

În dimineața zilei, curtea bisericii a fost neîncăpătoare pentru mulțimea rugătoare a credincioșilor din parohie, dar și din întregul municipiu, care au dorit să fie prezenți la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie. După întâmpinarea ÎPS Sale, întregul cler și popor au mers spre Altarul de vară unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepis­copul Du­nării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre viața Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, model al râvnei, al dragostei şi al slujirii lui Dumnezeu

„Din bogăţia darurilor pe care Dumnezeu le‑a aşezat în Profetul Său Ilie, mare învăţător al credinţei, iubitor al unităţii poporului prin credinţa în Dumnezeu şi promotor al slujirii de la Altar spre rodirea sufletească, dar şi promotor al iubirii fraterne prin milostenie , învățând de la modelul desăvârșit care este Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Acest sfânt a făcut din casa unei văduve, deodată loc de înviere a copilului care era mort, dar a făcut şi din sărăcia văduvei, prin milostenie, izvor de făină şi untdelemn, care au devenit apoi în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos medicamentele vindecării noastre de moarte, prin credinţa în Învierea Domnului, şi din suferinţa secetei sufleteşti şi trupeşti, căci uleiul înseamnă vindecarea noastră prin milostenie, prin frângerea pâinii de la Sfântul Altar la masa creştinului, din casă în casă, aşa cum face astăzi Biserica noastră şi cum fac creştinii în casele lor; dar mai presus de toate, creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ilie prin ridicarea de biserici şi mănăstiri. În acelaşi timp, creştinii îl aduc pe Sfântul Ilie în tradiţiile, în obiceiurile şi în datinile bătrânilor. Este o mare bucurie să vedem astăzi într‑o biserică şi într‑o curte de oraş înviate de către copii şi de către bunici datinile şi tradiţiile noastre, împletitul pentru îmbrăcămintea curat românească, pictarea de icoane pentru găsirea Chipului lui Dumnezeu în om şi hrana cea de toate zilele în duhul tradiţiei strămoşeşti“.

La eveniment au participat şi tinerii de la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, voluntari de la câteva şcoli din Galaţi, precum şi copiii de la Fundaţia „Familia“ din Galaţi, care au prezentat mai multe programe artistice, ateliere de creaţie şi educaţionale, iar la momentul chinonicului, copiii îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional românesc, au susţinut un microconcert de cântece din repertoriul popular românesc şi patriotic.

La final, ierarhul locului împreună cu clericii şi credincioşii prezenţi la hram,  au vizitat expoziţia de vase tradiţionale şi obiecte populare organizată de parohie, ce a fost realizată cu spijinul mănăstirilor Adam, Cudalbi şi Lacu Sărat, a grupului de tineri din localitatea Vameş şi a meşterilor populari din zonă, în cadrul căreia au fost amenajate diverse standuri de prezentare a modalităților de pictat icoane și de realizat vase de lut, țesături și produse de panificație, iar aici celor mici le‑au fost dăruite de către ÎPS Sa câteva dintre obiectele expuse.

Toţi copiii participanţi la hramul parohiei gălăţene au beneficiat, în zilele premergătoare hramului, de o excursie în nordul Moldovei, prilej cu care au fost vizitate mai multe obiective bisericeşti şi turistice din zonă.

A consemnat Vicențiu Tacea,  masterand, anul I, SOAS