Simpozion Naţional Studenţesc la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi

Aspect de la lucrările simpozionului

Urmând o mai veche tradiție universitară, în ziua de 20 mai 2022, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a organizat Sesiunea Naţională de Comunicări Științifice susținută de 142 de studenți și masteranzi din cadrul facultății gălăţene și de la alte șapte universități din țară (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Timişoara, Alba Iulia, Constanţa, Suceava). Lucrările sesiunii s‑au desfăşurat atât prin prezenţă în săli, cât şi prin intermediul unei platforme de comunicare online şi a reunit cadre didactice, oameni de cultură, preoţi, monahi, studenţi şi masteranzi.

Înaintea deschiderii sesiunii, în parcul interior al Facultăţii a avut loc primul Festival Internațional cu produse locale tradiționale din zona de Sud‑Est a Mării Negre. Prezent la eveniment, ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, însoţit de dl prorector Silvius Stanciu, de echipa de organizatori şi de studenţi de la mai multe specializări, a binecuvântat produsele naturale românești, pledând pentru importanța fiecărui gospodar şi a fiecărui mic întreprinzător din zona Dunării de Jos, care produce alimente, după reţete tradiţionale, făcând cunoscute astfel cultura culinară românească şi tradiţiile creştine şi româneşti din Bărăgan şi zona bălţilor dunărene. ÎPS Sa a invitat studenții, masteranzii și cadrele didactice să aprecieze calitatea acestor produse şi să le promoveze, pentru susţinerea „brand“‑ urilor locale, prea puţin cunoscute în ţară şi peste hotare.

Deschiderea ştiinţifică a simpozionului a avut loc în sala AS011 – „Episcop Melchisedec Ştefănescu“, fiind oficiată de dl prof. univ. dr. Arthur Tuluş, decanul facultăţii, înconjurat de comitetul de organizare (dna lect. dr. Valerica Celmare – prodecan şi directorii celor două departamente – conf. dr. Rariţa Mihail şi pr. conf. dr. Lucian Petroaia), cadrele didactice din comisiile de evaluare a referatelor şi studenţi.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice s‑a desfăşurat pe șase secțiuni: Istorie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Filosofie, Sociologie şi Resurse Umane, Teologie  ‑ Artă Sacră şi Asistenţă Socială. ÎPS  prof. univ. dr. Casian al Dunării de Jos a binecuvântat dezbaterile de la mai multe secţiuni, mergând în sălile de desfășurare a activităților şi oferind cuvânt de apreciere îndeosebi pentru implicarea, interesul şi efortul studenţilor şi ale masteranzilor faţă de cercetare şi de studiul aprofundat. Dintre titlurile numeroase şi interesante, reţin aici câteva care mi‑au atras atenţia: Cum vor evolua locurile de muncă în era digitală? (Mihaela Drăgoi), Funcția terapeutică a muzicii: Oliver Sacks,  „Muzicofilia“ (Claudia Constantinescu, Filosofie, FIFT), Impactul violenței domestice asupra relației de cuplu (Cristina Enache, Sociologie și Resurse Umane, FIFT), Analiza standardelor de calitate a serviciilor privind protecția victimelor violenței în Familie (Andreea Mădălina Gavrilă, Asistență Socială, FIFT), Rolul asistentului social în comunitate (Liliana Diaconu, Asistență Socială, FIFT).

ÎPS prof. univ. dr. Caisan Crăciun a prezidat apoi lucrările la secţiunea „Teologie‑Artă Sacră“, împreună cu comisia alcătuită din pr. conf. dr. Cristian Gagu, pr. lect. dr. Sorin Marinescu, lect. dr. Ionuţ Mitrofan şi lect. dr. Miruna Cărăuşu.  ÎPS Sa a nuanţat tema anului comemorativ‑omagial 2022, exemplificând prin mărturii istorice şi duhovniceşti despre lucrarea providenţială a Sfântului Constantin cel Mare pentru Biserică, despre care avem consemnări preţioase de la Eusebiu de Cezareea, în „De vita Constantini“. Studenții și masteranzii teologi au prezentat lucrări întocmite potrivit tematicii aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț“. Sunt demne de amintit aici următoarele lucrări:  Dimensiunea mistică a luminii, în opera Sfântului Simeon Noul Teolog (Corina Luminița Căluian, II SOAS), Rugăciunea inimii în cugetarea teologică și viața Sfântului Paisie de la Neamț (Laura Cristina Ciobotaru, III TOAS), Stareţul Paisie de la Neamţ şi preocupările sale patristice (Sorina Damian, I AS), Rugăciunea la Sfinţii Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ (Dumitra Toderașc, II AS), Sensul suferinței în creș­tinism (Solomia Ciocoiu, III TOAS), Rugăciunea de vindecare în cultul liturgic şi reflectarea ei în iconografie (Mariana Buhuș, anul III AS). Între aceştia, apreciem şi pe oaspeţi:  Cuvânt, rugăciune, dialog (pr. Lucian Roșu, anul II master PVL, Facultatea de Teologie din Bucureşti), Duhovnicul şi adolescentul – un posibil dialog în postmodernitate? (Mihai Stoica, anul II master PVL, Facultatea de Teologie din Bucureşti)‚ Sfânta Liturghie, rugăciunea care uneşte (Ionuţ Pricop, anul II, Facultatea de Teologie din Iaşi), Treptele rugăciunii potrivit povăţuirilor părintelui Cleopa (Laurenţiu Băluţă, anul II, Facultatea de Teologie din Iaşi).

Referatele studenţilor şi masteranzilor au fost apreciate, evaluate corect, ierarhizate valoric și premiate de comisii. Voi consmena aici doar pe câştigătorii premiilor I, de la fiecare secţiune:   a) Istorie ‑ Elemente de habitat în Timișoara secolelor XV‑XVII (Alexandru Andrei Munteanu); b) Relații Internaționale și Studii Europene ‑ Amenințările hibride: ce sunt acestea și cum pot influența sistemul internațional (Cătălina Gușan); c) Filosofie ‑ Kierkegaard și universalitatea disperării umane (Emanuela‑Gabriela Popa); d) Sociologie și Resurse Umane ‑ Colaborarea ideală în cadrul Departamentului de Resurse Umane dintr‑o companie (Dana‑Ștefania Milea, Jeni Păduraru, Simona Băncilă); e) Teologie și Artă Sacră ‑ Rolul terapeutic al rugăciunii (Petre Udrea‑Liuță, anul II, master PVL, Facultatea de Teologie din Bucureşti);                                                              f) Asistenţă Socială ‑ Managementul resursei umane, o provocare pentru România (Lenuța Buboi Pop, II TOAS, FIFT).

Studenții și masteranzii care s‑au clasat pe primele trei locuri au primit medalii, diplome şi premii în bani din partea Universităţii „Dunărea de Jos“ şi daruri de cărți de rugăciune și reviste din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, iar celorlalți le‑au fost înmânate diplome de participare.

Astfel de activităţi au darul de a aşeza tinerii în dialog, de a‑i provoca la studiu şi autoperfecţionare şi de a‑i motiva să îşi găsească teme şi „nişe“ de cercetare, prin care să îşi arate intuiţiile, ştiinţa şi dorinţa de a evolua intelectual şi spiritual. Felicitări câştigătorilor, apreciere participanţilor, mulţumiri organizatorilor!

A consemnat Vicențiu Tacea, masterand, anul I SOAS